Inzicht in het Staatstoezicht op de Geestelijke Gezondheidszorg

BookCover

Inzicht in het Staatstoezicht op de Geestelijke Gezondheidszorg
1841-2005
J. Lucieer
Pages: 399 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058501806

Product Description
In dit boek wordt de rol van de Inspectie in de ontwikkeling van de Nederlandse psychiatrie en de huidige positie van de Inspectie en de kansen en bedreigingen die haar toekomst bepalen, beschreven. Ook is aandacht gegeven aan de ontwikkelingen in de wijze van inspecteren en is een groot aantal relevante inspectiebevindingen aan de orde gesteld. Het boek had primair tot doel een inspiratiebron en bron van kennis en ervaring te zijn voor de medewerkers en opvolgers van de laatste Inspecteur Generaal.

Het boek is in drie delen opgesplitst. Per onderdeel heeft de auteur enkele onderzoeksvragen geformuleerd zonder daarbij de inhoud van de hoofdstukken te wijzigen en nader toe te spitsen op de vraagstelling. De dissertatie maakt zodoende de indruk van een leerboek of standaardwerk, zoals veel lezers hebben opgemerkt. In dit boek treft met een systematische beschrijving en kritische analyse aan van een groot aantal relevante aspecten van de positie en het werk van de Inspectie.


What did other customers buy after viewing this item:

BookCover    BookCover    BookCover    BookCover    

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk