Naar een wetboek van internationale samenwerking in strafzaken?

BookCover

Naar een wetboek van internationale samenwerking in strafzaken?
Over implementatie van enige Europese politiële regelgeving
Piet Hein van Kempen en François Kristen
Pages: 100 pages
Shipping Weight: 200 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503473

Product Description

Op welke wijze zijn de drie vormen van politiële samenwerking geïmplementeerd in drie landen, wat leert dat ons over mogelijkheden bij implementatie van rechtsinstrumenten inzake politiële samenwerking en in hoeverre kan Nederland hiermee de eigen implementatie verbeteren? De beantwoording van deze vraagstelling kan naar mening van beide auteurs bijdragen aan het verbeteren en het verdiepen van politiële samenwerking in het verband van de Europese Unie. Het verschaft inzicht in het functioneren van het belangrijkste sturingsmechanisme waarover de unie beschikt voor het tot stand brengen van de Europese rechtsruimte, namelijk het stellen van voorschriften die implementatie behoeven. Dit inzicht kan voor Nederland als participant in de strafrechtelijke samenwerking in meer opzichten nuttig zijn.

Dit preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking verscheen in 2008.

Inhoud:

1 Inleiding
2 Europese politiële samenwerking
3 Criteria voor het beoordelen van implementatie
4 Grensoverschrijdende achtervolging
5 Grensoverschrijdende observatie
6 Gemeenschappelijke onderzoeksteams
7 Enige vergelijkende notities over de implementatie in de drie landen
8 Afsluiting

In deze serie verschenen ook bij Wolf Legal Publishers:

nr. 70 - Issues of Convergence. Inquisitorial Prosecution in England and Wales? Brants, C.H., Ringnalda, A., 2011.

nr. 69 - Bewijsrecht het bewijs geregeld? - Asser, Nijboer & Schuurmans, 2e druk 2010

nr. 68 - Een meer definitieve geschilbeslechting in thet bestuursrecht in rechtsvergelijkend perspectief,  Willemsen, 2008

 What did other customers buy after viewing this item:

BookCover    BookCover    BookCover    BookCover    

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk