Brieven aan de staatscommissie

BookCover

Brieven aan de staatscommissie

D.J. Elzinga en W.J.M. Voermans (red.)
Pages: 86 pages
Shipping Weight: 220 gram
Published: 12-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504876

€ 30.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelProduct Description

Op donderdag 9 juli 2009 werd de Staatscommissie Grondwet geïnstalleerd, een commissie die tot opdracht heeft het kabinet te adviseren over onder andere de toegankelijkheid van de Grondwet voor de burger, de verhouding tussen de opgenomen grondrechten en de uit internationale verdragen voortvloeiende rechten, zoals het recht op een eerlijk proces en het recht op leven, en de doorwerking van internationaal recht.

De Staatsrechtkring heeft - om Commissie bij te staan - het initiatief genomen haar leden uit te nodigen om een brief aan de commissie schrijven over een onderwerp dat én in de opdracht van de commissie besloten lag, én nog niet in een van de onderzoeken of adviezen was verwerkt én toch de bijzondere aandacht van de Staatscommissie behoefde.

De reacties die binnenkwamen zijn in dit boek opgenomen.

Met bijdragen van: P.P.T. Bovend’Eert, J.L.W. Broeksteeg, D.J. Elzinga, A.L. Goedhart, H.G. Hoogers, W.J.L. Hulstijn MA, A.C.M. Meuwese, A.J. Nieuwenhuis, H.M.T.D. ten Napel, J.W.C. Van Rossem, A.E. Schilder, G.J. Veerman, W.J.M. Voermans, H.G. Warmelink

Van de staatsrechtkrijg verschenen eerder:

Serie Rood

Grondwet, krijgsmacht en oorlog (2008)
P.P.T. Bovend’Eert, L.F.M. Besselink, J. van Schooten-van der Meer

Serie Groen

Rechtsstaat en religie (2008)
A.J. Nieuwenhuis en C.M. Zoethout (red.)

Wetgever en grondrechten (2008)
Roel de Lange (red.)

Het Parlement (2006)
J. Th. v.d. Berg/L.F.M. Verhey/J.L.W. BroeksteegEr bestaat tegenwoordig een Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR), en daar moet hier natuurlijk reclame voor worden gemaakt. Het tijdschrift is de opvolger van de zogenaamde rode ‘publikaties van de staatsrechtkring’. TvCR breekt in zijn uitstraling radicaal met de serie, omdat het dit soort roestige terminologie naar de binnenkant van de kaft verbannen heeft. Daar staat nog in kleine lettertjes te lezen: ‘het TvCR maakt onderdeel uit van de activiteiten van de Staatsrechtkring, de vereniging voor staatsrechtbeoefenaars.’ Zelfde beoefenaars, kortom, maar een nieuwe, hippe vorm.What did other customers buy after viewing this item:

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk