De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden - in de economische context

BookCover

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden - in de economische context
Pre-advies NVVS 2010
Patrick Waeterinckx, Eelke Sikkema
Pages: 225 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 09-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058505644

€ 35.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelProduct Description

De preadviesen voor de Nederlands/Vlaamse Vereniging voor Strafrecht zijn dit jaar geschreven door Patrick Waeterinckx en Eelke Sikkema.

1) De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden in Nederland (Eelke Sikkema)
2) De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevende (Patrick Waeterinckx)

De Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht heeft tot doel het wetenschappelijke debat over strafrecht en strafrechtspleging in Nederland en Vlaanderen te bevorderen, en de wetenschappelijke banden tussen beiden nauwer aan te halen. Zij zal daarom tenminste eenmaal per jaar een bijeenkomst organiseren waarop aan de hand van preadviezen een thema aan de orde wordt gesteld vanuit zowel Belgisch als Nederlands perspectief. Daarnaast is zij voornemens kleinere bijeenkomsten te beleggen om belangwekkende proefschriften en andere publicaties te bespreken. De vereniging is een gezamelijke initiatief van de vakgroepen strafrecht aan een aantal Nederlandse en Vlaamse Universiteiten.

In dit deel wordt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevende bezien in het licht van de economische context.

In deze serie verschenen ook:
2009
De duur van het strafproces in België en Nederland
J.W. Fokkens, J. Meese, A. de Nauw, M. Otte, ISBN 978-90-5850-470-8


2008
Witwassen
P. DeRuyck & G.C. Haverkate, ISBN 978-90-5850-388-6


2007
Deskundigen en tegenspraak in het Belgische en Nederlandse strafrecht
F. Hutsebaut en J.M. Reijntjes, ISBN 978-90-5850-308-4


2006
Verschoningsrecht in het strafrecht van België en Nederland
C. Brants, T. Spronken, P. Traest en J. Meese ISBN 13: 978-90-5850-214-82005
Voordeelsontneming 
mw.dr. Joëlle Rozie, mr. Matthias J. Borgers, ISBN
978-90-5850-137-0

2004
Voorbereidingshandelingen in het strafrecht
Prof. dr. F. Verbruggen, Prof. dr. E. Prakken en Dr. D. Roef, ISBN: 978-90-5850-091-5What did other customers buy after viewing this item:

BookCover    BookCover    BookCover    BookCover    

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk