Search :

Niet storen?
Niet storen?
Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries en Niels den Toom (eds.)

De meeste bijdragen van deze bundel cirkelen rond de thema’s ‘boosheid’ (in de samenleving, bij gedetineerden, bij onszelf) en ‘stoornis’ als een fenomeen dat geestelijke verzorgers ook in hun werk met ingeslotenen vandaag regelmatig tegengekomen. Als uitgangspunt daarbij is het boek Borderline Times. Het einde van de normaliteit (2012) van de Belgische psychiater Dirk De Wachter genomen. Daarbij werd het vermoeden uitgesproken dat geestelijk verzorgers bij justitie in hun dagelijks werk veel zullen herkennen van de in dat boek geboden diagnosen, zoals verlies van vertrouwen en van identiteit. Hoe kunnen we gedetineerden beter verstaan in het licht van De Wachters analyse?   Tegelijkertijd wilden de protestantse geestelijk verzorgers niet voorbij gaan aan de viering van 500 jaar Reformatie: kan die erfenis onze eigen identiteit vandaag versterken? Zij zochten dus ook naar empowerment, om hun werk zowel geloofwaardig als met realiteitszin te kunnen blijven uitoefenen.   Binnen dit kader stellen de auteurs vragen als de volgende: welke invloed heeft de marginalisering van religie op het gezag van de professionele geestelijk verzorger? Hoe veranderen religie en de omgang met de Bijbel mee met seculiere waarden als zelfexpressie en subjectieve beleving? Is er nog ruimte voor ‘zending’, de uitnodiging aan mensen, een respons te geven op het evangelie in Jezus Christus? Of dient men vanuit pastorale overwegingen juist erg voorzichtig te zijn met missionaire activiteiten, in het bijzonder bij gedetineerden? Hoe verandert de taak van een geestelijk verzorger wanneer hij in penitentiaire inrichtingen te maken heeft met mensen met een stoornis? En kan een herwaardering van het begrip ‘ziel’ ons helpen bij herstelgerichte geestelijke verzorging?   De bundel bevat verder bijdragen over religieus geïnspireerde nazorg aan exgedetineerden (hoe kunnen geloofsgemeenschappen op dit vlak meer inclusieve, spirituele en lerende kerken worden?), over ‘onze manier van straffen’ en de reflecties van geestelijk verzorgers daarover, en over het verschil tussen ‘hoop’ en ‘optimisme’.   Deze bundel is een uitgave van het Centrum voor Justitiepastoraat (CJP). Het CJP is een samenwerking tussen de Protestantse Theologische Universiteit en de Universiteit van Tilburg. Het Centrum verricht wetenschappelijk onderzoek en biedt onderwijs en dienstverlening op het gebied van de geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen.
Monitor Wsnp
Monitor Wsnp
S.L. Peters & L. Combrink-Kuiters

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een aantal wettelijke taken in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Bureau Wsnp in ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken. In augustus 2005 verscheen de eerste Wsnp-monitor. Dit jaarlijks uit te brengen instrument heeft als doel de effectiviteit van de Wsnp te monitoren. Deze dertiende meting van de Wsnp-monitor vormt een actualisering van de in 2016 verschenen twaalfde meting. 
Overview of the Case-Law of the European Court of Human Rights 2016
Overview of the Case-Law of the European Court of Human Rights 2016
Registry of ECHR

Every year, the European Court of Human Rights delivers a large number of judgments and an even greater number of decisions, thus adding to its already formidable body of case-law. This can make it difficult for people outside the Court to know which cases break new ground or address new issues. An increasingly important aspect of the Court’s work has thus become to identify such cases and to disseminate them in a convenient and accessible format. The annual Overview series, available in English and French, seeks to respond to that need by focusing on the most important cases the Court deals with each year. All the cases are selected by the Court’s Jurisconsult’s Directorate on the basis of their jurisprudential interest. In addition to the cases chosen for publication in the Court’s Reports of Judgments and Decisions, they include a number of other cases that raise issues of general interest, establish new principles, or develop or clarify the case-law. The approach has been to draw attention to the salient points, allowing the reader to appreciate the jurisprudential significance of a particular case.

€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelAperçu de la Jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme 2016
Aperçu de la Jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme 2016
Greffe de la Cour Européenne des droits de l’homme

Chaque année, la Cour européenne des droits de l’homme rend de multiples arrêts et un nombre plus élevé encore de décisions, alimentant ainsi sa jurisprudence déjà fort impressionnante. Une personne extérieure à la Cour peut dès lors avoir du mal à déterminer quelles sont les affaires qui marquent un tournant ou qui traitent de nouvelles questions. Un aspect du travail de la Cour auquel une attention croissante est accordée consiste donc à repérer ces affaires et à les diffuser dans un format pratique et accessible.   L’objet de cette série, Aperçu de la jurisprudence, disponible en français et en anglais, est de répondre à ce besoin en se concentrant sur les affaires les plus importantes qui sont traitées chaque année par la Cour. Celles-ci sont sélectionnées par la Direction du jurisconsulte de la Cour en fonction de leur intérêt jurisprudentiel. Outre les affaires choisies pour publication dans le Recueil des arrêts et décisions de la Cour, ce corpus contient des affaires qui soulèvent des questions d’intérêt général, qui posent de nouveaux principes ou qui développent ou précisent la jurisprudence. Il s’agit de faire ressortir les aspects saillants de telle ou telle affaire, pour permettre au lecteur d’en saisir la portée jurisprudentielle.

€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelFootprints of the 20th Century - Third Edition
Footprints of the 20th Century - Third Edition
F.A.M. Alting von Geusau

This fifth and final volume offers a critical assessment of the state of the law of nations. In the twenty first century the world needs true global law anchored in the dignity of the human person rather than weak international law built on the interests of major sovereign states. One hundred years after the outbreak of the Great or First World War in 1914 and twenty-five years after the peaceful end of the Cold War in 1989, little appears to have been learnt from the scale of disasters that befell the world between the assassination in Sarajevo in 1914 and the annexation of Sebastopol in 2014. The failure to learn from history largely comes from unconverted political leaders and ideologies of progress. The birth of modern international law, assumed to have taken place in 1648, was no moment of progress, nor was the Congress of Vienna in 1815. The peace of Westphalia reduced the law of nations to interstate law. Moreover, today’s dismal record of major sovereign powers, nicknamed the ‘international community’, with such issues as human rights, the use of force, the abolition of nuclear weapons and peace in the Middle-East proofs that for justice and order a transition from international law to global law needs to be realized. Throughout the book one finds lightening examples of persons who, by their courage and dedication, could make the difference. Among them are Henri Dunant, Ruth Klüger, Andrei Sacharov, Nelson Mandela and Pope John-Paul II. Since the successful and peaceful revolution in 1989 ended the division of Europe and the bipolar nuclear stalemate, we collectively entered the brave new world of organised forgetting. Nevertheless, the footprints of that past century are still all around. This series is intended to identify, to explain and to remember, because the more things are said to change, the more things appear to remain the same. We must therefore learn from history if only to avoid repeating a few of the blunders of the past century. Prof. Jhr.Dr. Frans A.M.Alting von Geusau (1933) is professor (em.) of International Law and Western Cooperation at Tilburg University and Leiden University.
Footprints of the 20th Century - Third Edition
Footprints of the 20th Century - Third Edition
F.A.M. Alting von Geusau

For the study of international relations, knowledge of the history of Western Cooperation in the Twentieth Century is essential. The third volume reviews the broader history from America’s entry in the First World War in 1917 and the start of the American Era in international relations one hundred years ago, to the inauguration of President Trump in 2017.
The American Era in world politics may well have come to its final end, when US President Donald Trump and British Prime Minister Theresa May agreed to build a new special, bilateral relationship on “America First” and “Global Britain”. The Atlantic Charter (1941) founded the special relationship between the United States and Great Britain, for that purpose. In reality, the special relationship was instrumental in creating the system of successful Western cooperation, characterized by new multilateral institutions – exactly the opposite of what President Trump and Prime Minister May had in mind for their special bilateral relationship, when they met in January 2017.
This volume on “Western Cooperation” deals with the American era in world politics, characterised by the creation of such international institutions as the League of Nations, the United Nations, ILO, IBRD, IMF and UNESCO. NATO, the principal subject of Part II in this volume, was considered to be the cornerstone of the Alliance of democracies since the onset of the Cold War.
In Part II, developments are examined in a circumscribed period – from the outbreak of the First World War in July 1914 to the celebration of NATO’s Sixtieth Anniversary on 4 April 2009, and the New Epilogue covers until the inauguration of Donald Trump as President of the United States in January 2017.
Since the successful and peaceful revolution in 1989 ended the division of Europe and the bipolar nuclear stalemate, we collectively entered the brave new world of organised forgetting. Nevertheless, the footprints of that past century are still all around. This series is intended to identify, to explain and to remember, because the more things are said to change, the more things appear to remain the same. We must therefore learn from history if only to avoid repeating a few of the blunders of the past century.
Prof. Jhr.Dr. Frans A.M. Alting von Geusau (1933) is professor (em.) of International Law and Western Cooperation at Tilburg University and Leiden University.
Footprints of the 20th Century - Third Edition
Footprints of the 20th Century - Third Edition
F.A.M. Alting von Geusau

The story of European Unification is fascinating. In 1950, two sworn enemies – France and Germany – decide to seek reconciliation and European federal unity. As a first step, they created the European Coal and Steel Community together with Italy and the Benelux countries. The fathers of this new Europe were visionary persons. Does today`s student or scholar still know who Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi or Willem Beyen were and what they stood for? At the time, the United Kingdom refused the invitation to join such a federal project. Under American pressure they asked for admission in 1961, entered in 1973 without ever accepting the federal project and decided to leave in March 2017 after a small majority voted for Brexit in June 2016. What began as a process of reconciliation between two enemies – France and Germany – became a peaceful enlargement of the European Union to twenty-eight Member States. The division of Europe between a Soviet dominated East and a Euro-Atlantic West is no more. This volume not only tells a success story. It also makes us understand why after more than sixty years the Germans lack the solidarity and the French the political vision to turn the Euro-crisis into true progress towards unity. Against the background of Europe`s long and turbulent history, this book may also help to understand why it is so difficult to overcome nationalism and to practice the virtue of solidarity so central to the Christian source of Europe as a civilization. Since the successful and peaceful revolution in 1989 ended the division of Europe and the bipolar nuclear stalemate, we collectively entered the brave new world of organised forgetting. Nevertheless, the footprints of that past century are still all around. This series is intended to identify, to explain and to remember, because the more things are said to change, the more things appear to remain the same. We must therefore learn from history if only to avoid repeating a few of the blunders of the past century. Prof. Jhr.Dr. Frans A.M.Alting von Geusau (1933) is professor (em.) of International Law and Western Cooperation at Tilburg University and Leiden University.
Forgiveness in criminal law through incorporating restorative mediation
Forgiveness in criminal law through incorporating restorative mediation
Jacques Claessen

In this monograph, the author argues for the integration of the concept of forgiveness into criminal law through incorporating restorative justice practices such as victim-offender mediation. Although forgiveness is not a purpose in itself nor can it be enforced, criminal law should provide room for forgiveness. Contrary to retribution, in the sense of channelled revenge, forgiveness has, after all, proven its practical usefulness in conflict resolution and in paving the way for reconciliation. The author contends that it is about time that criminal law is aimed at peace-making. This will inevitably entail significant changes to substantive and procedural criminal law. Ultimately, morality, law and politics should focus on achieving a harmonious, peaceful and, wherever possible, non-violent society. Civilisation is about more than merely substituting unbridled revenge by channelled revenge (retribution). The ideals glimmering on the horizon are repaying evil with goodness, restoration and forgiveness. This monograph discusses the views of several ethicists, philosophers, theologians, psychologists and legal scholars and seeks to provide answers to the following questions: what is forgiveness? How is it brought about? Are retribution and forgiveness each other’s opposites? Why is forgiveness important? Which view of mankind does it reflect? Does forgiveness belong to the public domain? How can it be shaped to fit into the criminal justice system? And what role does restorative justice play in this regard? Dr. Jacques Claessen (Maastricht, 1980) is an Associate Professor of Criminal Law at the Department of Criminal law and Criminology of the Faculty of Law at Maastricht University and serves as a substitute judge at the Limburg District Court in Maastricht, the Netherlands. In 2012, he was awarded with the very first Bianchi Restorative Justice Prize. Forewords by dr. John Blad, former Associate Professor of Criminal Law at the Faculty of Law of Erasmus University Rotterdam, and Nico Tydeman, Zen teacher and spiritual leader of the Amsterdam Zen Centre.
Footprints of the 20th Century - Third Edition
Footprints of the 20th Century - Third Edition
F.A.M. Alting von Geusau

Since 1989, we refer to the whole post-war period as the “Cold War Era”. Such was not the case in 1968. At the time, the Cold War – in our perception – was behind us. We no longer felt to be in the midst of it. Europeans on the Western side of the Iron Curtain0 felt relatively at ease with Europe’s division. The era of Détente as we called it, was0 considered to be a fairly stable and long-lasting political condition, even after Soviet tanks crushed Dubcek’s socialism with a human face in Prague.
A strange year it was… 1968. Academic interest was focused on the war in Vietnam, non-proliferation of nuclear weapons, the French Gaullist challenge to the European Communities and the student revolt in Paris. The Western democracies promoted the process of détente on the basis of three political illusions. They assumed that common institutions between East and West would generate a sense of common interest in European security, facilitating negotiated solutions of outstanding problems. They expected East-West economic cooperation to promote reform from above in the East, towards more open societies. They hoped to foster democracy and respect for human
rights through cooperation in the cultural and human dimension. By 1989 all three of them had proven to be illusions. The end of the Soviet system came as a complete surprise to most politicians and to all Western advocates of détente in the Nineteen Eighties. The so-called dissidents won a peaceful victory over the one-party, repressive regimes in the East and helped to end the post-war division of Europe. Obviously, neither the (now former) communists nor the advocates of détente ever admitted their wrong. So they went all into the business of proclaiming a new era as a continuation of the old one. The greatest catastrophe of the Twentieth Century was Lenin`s creation of totalitarian Soviet Russia at the end of the Great War and not its collapse at the end0 of the Cold War, as president Putin said in 2005. This volume particularly challenges the past illusions of détente and the present approach of organized forgetting the past.
Since the successful and peaceful revolution in 1989 ended the division of Europe and the bipolar nuclear stalemate, we collectively entered the brave new world of organised forgetting. Nevertheless, the footprints of that past century are still all around. This0 series is intended to identify, to explain and to remember, because the more things are0 said to change, the more things appear to remain the same. We must therefore learn from history if only to avoid repeating a few of the blunders of the past century.
Prof. Jhr.Dr. Frans A.M.Alting von Geusau (1933) is professor (em.) of International Law and Western Cooperation at Tilburg University and Leiden University.  
Ethical Realism and the Rule of Law
Ethical Realism and the Rule of Law
Dennis Paling

On 5th June 1989 an unknown man stopped the leading tank in a column entering Tiananmen Square, Beijing. His ultimate fate is unknown. His courage reflects the dilemma of brave people faced by the force of authority. The rule of law attempts to control excess of authority, but is often ineffective and illusory.   Realist jurisprudence acknowledges that the law is often flawed and unfairly administered and that the rule of law is an illusion. This book discusses the question what then should the individual do? It suggests that ethical realism is a wise approach: acknowledging that in reality the law is flawed, but attempting when possible to do what ethics suggest, applying the classical concept of internal or virtue ethics.   This approach has practical applications – it would be ethical to have a 2 state solution in the Middle East as was resolved by the UN General Assembly in 1947; it would be ethical for the UK to remain in the EEA established by the Treaty of Rome after 48.7% of UK voters wanted to remain and when the 2016 referendumand 2017 legislation referred only to the EU.   In the early 1960s I attended the realist jurisprudence lectures at Oxford and came away with a belief that the rule of law is an ideal rather than a reality but a belief that ethics encourage the individual to do what can be done in practice to alleviate failures of the rule of law.
WTO Law on Export Restrictions on Trade in Goods
WTO Law on Export Restrictions on Trade in Goods
Kelly Kuan Shang

This book examines a theoretical question which has been heavily debated due to its social relevance: is current WTO law sufficient to regulate export restrictions?   This book systematically reviews the law of the World Trade Organization (WTO) concerning export restrictions, guided by the principles of treaty interpretation and the WTO case law. Possibly contrary to the predominant view, this book respectfully submits that current WTO law is sufficient in regulating export restrictions; it is also capable of balancing the general disciplines of export restrictions and the various non-trade values.   A highlight of this book is its use of a range of case studies. These case studies deal with, inter alia, Hong Kong’s export ban of baby milk formula, the European Union’s economic sanctions against Russia, as well as New Zealand’s export quality requirement for wine, single export desk requirement for kiwifruits, and export ban of certain minerals with spiritual values. Analysis of these case studies revealed several underexplored types of export restrictions, and further demonstrated the possible relevance of a number of WTO provisions which have not yet been invoked before the WTO adjudicators.   Kelly Kuan Shang is a PhD Researcher at Maastricht University. She received a JD from the University of Hong Kong (St John’s College). She is admitted to practice law in Australia and New Zealand. Her research interests are international trade law and public international law.
The WTO Dispute Settlement System as a Legal Impediment to Iran’s Accession to the WTO
The WTO Dispute Settlement System as a Legal Impediment to Iran’s Accession to the WTO
Siamak Amoozeidi

While Iran already applied in 1996 for accession to the World Trade Organization, it is not a WTO Member yet. There are several factors which have contributed to the prolongation of Iran’s accession process. They are mostly not related to trade issues. Important among these non-trade related factors is a legal impediment that originates from a conflict between Iran’s Constitution and the WTO Dispute Settlement Understanding. It is this legal impediment, and how it can be overcome by using Iran’s domestic law mechanisms, which is the focus of this book.   Siamak Amoozeidi has been a legal advisor to Iran’s constitutional institutions and European companies. He has conducted research on human rights, crime prevention, controlling illicit drugs, judicial independence and public international law in Iran and, since 2008, on international economic, trade and investment law in the Netherlands.
Terrorisme
Terrorisme
A. Fransen, J. Kerkhofs en P.A.M. Verrest

België en Nederland zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een ernstige dreiging van terrorisme. De aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 hebben op een gruwelijke wijze laten zien wat gebeurt als die dreiging uitmondt in niets ontziende aanslagen op onze samenleving. Het materieel strafrecht is sinds 2001 aangepast om terrorisme beter te kunnen bestrijden. Die aanpassing heeft in Nederland en België plaatsgevonden grotendeels aan de hand van dezelfde EU- en andere internationale instrumenten. In de NVVS-preadviezen wordt die ontwikkeling beschreven en vervolgens uitvoerig ingegaan op de werking van het materiële strafrecht ter bestrijding van terrorisme in België en Nederland. Het uitgebreide overzicht van wetgeving en haar toepassing in concrete strafzaken is voor de rechtspraktijk in beide landen instructief. Het specifieke belang van de preadviezen is voorts dat zij een vergelijking mogelijk maken van het Belgische en Nederlandse recht. Want hoewel er sprake is van veel overeenkomsten, bestaan er ook verschillen in de werking van het materieel strafrecht gericht op de bestrijding van terrorisme. De preadviezen monden uit in een op België en Nederland gezamenlijk en op de landen individueel betrekking hebbende conclusie, alsmede enkele stellingen voor discussie.  
Volume I - Cultural Diplomacy: Waging War by other Means
Volume I - Cultural Diplomacy: Waging War by other Means
F.A.M. Alting von Geusau

The peaceful collapse of the Soviet totalitarian, communist system has been a watershed of historic proportions in Europe and the world. In 1989, unexpectedly, Communism and the Cold War were behind us, they were bad and should be forgotten. The immediate post-1989 world presented itself as a new era of organised forgetting, as neither East nor West were interested in examining the prolonged period of acquiescence in absurdities. The Berlin Wall, paramount symbol of absurdity, had to be erased from the face of the earth and the memory of the people. Only much later have we become aware how much the heritage of repression and division still dominates our thinking. The principal organisations of Western and European cooperation have been enlarged Eastward, but the fruits of peaceful, spiritual revolution have turned sour. Far too little has changed for the better and far too many old habits have survived. For the question asked in this volume: Is bilateral cultural diplomacy waging war with other means? There still is no good answer. The surprise of 1989 has apparently paralyzed policies thereafter. Despite resounding declarations and non-binding resolutions on a new order, there was no vision, no strategy and no clear purpose. The basic approach was “more of the same”. Cultural diplomacy had no priority and budgets were cut in Germany, the United Kingdom and the United States. Since the successful and peaceful revolution in 1989 ended the division of Europe and the bipolar nuclear stalemate, we collectively entered the brave new world of organised forgetting. Nevertheless, the footprints of that past century are still all around. This series is intended to identify, to explain and to remember, because the more things are said to change, the more things appear to remain the same. We must therefore learn from history if only to avoid repeating a few of the blunders of the past century. Prof. Jhr.Dr. Frans A.M.Alting von Geusau (1933) is professor (em.) of International Law and Western Cooperation at Tilburg University and Leiden University.
Deskundigenbewijs in het strafproces
Deskundigenbewijs in het strafproces
Rolf Hoving

In het Nederlandse strafproces wordt regelmatig gebruik gemaakt van deskundigenbewijs. De inzet van deskundigen in strafzaken is echter niet vanzelfsprekend. Gerechtelijke dwalingen, bijvoorbeeld in de Schiedammer Parkmoordzaak, roepen de vraag op of in het strafproces op de juiste manier met deskundigen wordt omgegaan. De informatie van deskundigen behoort er immers aan bij te dragen dat in het strafproces de juiste beslissingen worden genomen. Met de Wet deskundige in strafzaken heeft de wetgever gereageerd op de discussie over de omgang met deskundigenbewijs. Is de wetgever er in geslaagd het strafproces zo in richten dat deskundigenbewijs een zo groot mogelijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de be-slissingen die in het strafproces worden genomen? Of kan de omgang met deskundigen-bewijs nog worden verbeterd?   In dit onderzoek worden enkele knelpunten geconstateerd bij de omgang met deskundigenbewijs in het Nederlandse strafproces. Daarom worden aanbevelingen voor verbeteringen gedaan, gebaseerd op de omgang met deskundigenbewijs in het Engelse strafproces en door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en op inzichten over de omgang met deskundigenbewijs uit de filosofie, sociologie en argumentatieleer.   Rolf Hoving is docent en onderzoeker strafrecht bij de Rijksuniversiteit Groningen.
Uitbesteding van wetgeving
Uitbesteding van wetgeving
S.S. Zoeteman (red.)

De Nederlandse Vereniging voor Wetgeving (www.nvvw.eu) is er voor iedereen die geïnteresseerd is in of op de een of andere manier te maken heeft met wetgevingsvraagstukken. Via jaarvergaderingen en studiemiddagen biedt de vereniging vanuit verschillende perspectieven een forum voor een kritisch debat over wetgeving en wetgevingsbeleid. Tijdens de jaarvergaderingen wordt een wetgevingsonderwerp uitgediept aan de hand van aan de vereniging uitgebrachte preadviezen van deskundigen. Ook wordt jaarlijks een studiemiddag georganiseerd over een actueel wetgevingsonderwerp, zoals constitutionele toetsing en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   Het onderwerp van de Jaarvergadering 2017 was ‘Uitbesteding van wetgeving’. Het opstellen van wetgeving gebeurt traditioneel binnen de wetgevende macht. Niettemin is het altijd zo geweest dat ook personen of instanties buiten de wetgevende organisaties wetteksten concipiëren. Er is een aantal redenen om niet lichtzinnig over te gaan tot het laten opstellen van ontwerpen door externen, of om deze ontwerpen extra kritisch te bezien. In dit licht hebben drie auteurs een bijdrage geschreven over uitbesteding van wetgeving. Mr. Olaf Kwast geeft in zijn preadvies een algemene beschouwing van het onderwerp. Prof. dr. Renée van Schoonhoven (VU) focust in haar preadvies op de wetgeving inzake het lerarenregister, die zij in opdracht van het ministerie van OCW heeft ontworpen. Prof. mr. Willem Konijnenbelt bekijkt het onderwerp vanuit een normatief kader. De preadviseurs presenteerden hun bijdragen tijdens de jaarvergadering. Tezamen met de jaarrede van de voorzitter, het referaat van prof. mr. Frank van Ommeren (VU) en het verslag van de jaarvergadering zijn de preadviezen uitgegeven bij Wolf Publishers.  
Detentie van asielzoekers
Detentie van asielzoekers
Wouter van der Spek, Evelien Flikweer en Ashley Terlouw

Als een vreemdeling, in bewaring of tijdens ophouding, een asielaanvraag indient ‘louter om uitzetting te verijdelen’, kan hij in bewaring worden gesteld op grond van artikel 59b Vreemdelingenwet. In dit boek wordt verslag ge-daan van een onderzoek naar de wijze waarop de Nederlandse overheid deze bepaling toepast bij eerste aanvragers asiel en hoe het systeem van rechtsbe-scherming functioneert.  Om deze vragen te beantwoorden, zijn 26 interviews afgenomen met be-trokkenen: ambtenaren van AVIM, KMar, IND en DT&V, advocaten en rechters, academici en belangenbehartigers en is een archiefonderzoek verricht naar 74 bewaringstrajecten van gedetineerde asielzoekers. Daarnaast is het rele-vante internationale en nationale recht geanalyseerd en is nagegaan of de praktijk hiermee in overeenstemming is. Niet-oprechtheid van de asielaanvraag, uitzetbaarheid en eventuele crimine-le antecedenten spelen een voorname rol bij inbewaringstelling. De meeste betrokken ambtenaren hebben weinig ervaring met de regeling en beschou-wen deze als complex. Zij beslissen of een lichter middel dan bewaring mo-gelijk is en genieten daarin grote discretie. Mede daarom beschrijven som-mige ambtenaren deze beslissing als een kwestie van gevoel. Het systeem van rechtsbescherming vertoont gebreken. Ook advocaten beschikken over te weinig ervaring met - en kennis van de regeling. Rechters bewaken het ultimum remedium karakter van vreemdelingenbewaring onvoldoende.  De uitkomsten van het onderzoek zien primair op detentie van asielzoekers, maar hebben ook belangrijke implicaties voor vreemdelingenbewaring in brede zin.

€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelThe many Faces of Crime for Profit and Ways of Tackling it
The many Faces of Crime for Profit and Ways of Tackling it
Petrus C. van Duyne,Jackie Harvey,Georgios A. Antonopoulos, Klaus von Lampe (eds.)

The national diversity of Europe is reflected in the diversity of its criminal landscape and history. From the north of Scotland to Ukraine one finds different focal points and patterns of crimes and criminal entrepreneurs. This does not necessarily lead to a corresponding reaction of the authorities. Some responses are the result of a gradually developed form of cross-border cooperation, as is the case between Poland and Germany, other authorities appear carried away with emotional decision making and an inflexible political correctness as is observed in the field of the sex service industry. In another country, in the adjacent field of child trafficking, we find the converse: no response as victims are not labelled as such. And no victim label, no criminal law policy.   Where the interactions between the upper- and underworld come into sight, this volume presents the reader with a select picture gallery of criminal faces: from corrupt football to remarkable criminal finances in Ukraine, to fraud and criminal abuse in the informal or quack health sector. Naturally, each face has its own pretences in order to hide its criminal background, be it large scale cannabis growing in the Netherlands or organised cybercrime from Romania to all countries in Europe.   Indeed, the criminal portrait series in this Cross-border Crime Volume shows that criminal Europe does not lead to a boring uniformity, despite the fear of globalism.   This sixteenth volume of the Cross-border Crime Colloquium contains the seventeen peer-reviewed contributions of 26 authors presented in 2016 at the Cross-border Crime Colloquium held at Northumbria University, Newcastle. The authors represent upcoming experts and established researchers in the field of (organised) crime for profit and related policies. The contributions are based on empirical research and independent analysis and provide new data and insights on which to build new theories and future research.  
Migration and Religious Freedom
Migration and Religious Freedom
Carolus Grütters and Dario Dzananovic (eds.)

On 9 and 10 February 2017, experts from various backgrounds joined in a seminar organized by the Centre for Migration Law, Jean Monnet Centre of Excellence at Radboud University, Nijmegen in the Netherlands. The seminar focused on issues culminating at the intersection of migration, law and religion.   We aimed to identify the arguments that drive the discussion in situations presenting a conflict of state law and religious norms in the context of migration. Or, in biblical terms, is there an inherent conflict between Romans 13 (submission to governing authorities) and Matthew 25 (love the stranger), and if so, how is this conflict addressed?   In this book, we have included the key contributions to the seminar, thematically organized around four topics: (1) Religious Social Thought; (2) Application of religious freedom; (3) Comparative analysis of religious freedom laws; and (4) Practitioners’ views.   We hope this book will crystallize the arguments and drive further discussion on the important issues resulting from the interplay of migration, law and religion.   

€ 39.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelReligious and Ideological Rights in Education
Religious and Ideological Rights in Education
Pablo Meix Cereceda & Jan de Groof (eds.)

This book seeks to provide a panorama of the issues arising from pluralism in the education system and of judicial responses to them around the globe. In it, thirty-four authors representing many different legal cultures have selected and commented the most significant judicial decisions in each of the jurisdictions analysed. The topics addressed include religious and cultural symbols; faith-based, religious, and citizenship education; freedom of teaching and scientific freedom; homeschooling; authorization, funding and other matters concerning denominational and private schools, among other legal disputes. The reader will easily sense many different ideological orientations throughout the book’s thirty-seven chapters, which is only the result of pluralism itself and of scientific freedom. Nevertheless, the editors believe that all of the authors have inherently favoured the desire to understand the challenges of pluralism and to convey knowledge that is relevant for a public debate rather than defending their own particular point of view. Indeed, facilitating debate might be considered to be the best achievement of a publication of this kind. The book is divided into six parts. The introductory part features a chapter by the editors concerning the implementation and justiciability of the right to education, and a second chapter by Prof. Charles L. Glenn providing an in-depth historical essay on the importance of debates over religion and education. The five remaining parts reflect a geographical division: Part II includes two chapters on international human rights bodies (the European Court of Human Rights and the United Nations Human Rights Committee); parts III to VI group national courts’ decisions by region: Europe, the Americas, Africa, and lastly Asia and Australia.
Religion, Law and Education:
Religion, Law and Education:
Jan de Groof, Georgia du Plessis and Maria Smirnova (eds.)

This book provides an encompassing analysis of the position of religion in education in several countries across the globe. It fi rst analyses the wider issues and complexities surrounding the position of freedom of religion or belief in education systems and the need to respect, protect and promote the religious or (non-religious) beliefs of all those involved and participating in education. Various specifi c themes are constantly at the foreground, namely: the religious distinctiveness of private schools, the protection of religious and belief diversity in education, the protection of parental rights and religious freedoms, the protection of children’s rights and religious freedoms and managing the dissemination of religious knowledge in public schools. Secondly, this book provides important case studies explaining the various approaches pertaining to the reconciliation of law and state, religion and education and secularism and diversity that exist in the world. A more encyclopedic approach is followed and provides insights, through the country case studies, into the contemporary issues surrounding religious and non-religious schools in these selected jurisdictions.
Direct International Human Rights Obligations of non-State Actors
Direct International Human Rights Obligations of non-State Actors
Nicolás Carrillo-Santarelli

In this book, addressing the reality that non-state actors do violate human rights in practice, which cannot be overlooked, Prof. Nicolás Carrillo-Santarelli argues that the foundations and main principles of international human rights law call for the regulation of direct nonstate obligations and responsibilities, given the potential failure of domestic actions and the limits of voluntary strategies. In part I, the author presents his ideas on why non-state abuses should be regarded as human rights violations and wrongful acts. In this sense, Chapter 1 explores why the protection of human dignity, being non-conditional, cannot depend on the presence of a State abuser. Chapter 2 explores the idea that every conduct contrary to human rights has legal relevance and requires a correlative appropriate legal response. Chapter 3 reinforces the previous ideas in light of the peremptory principle of non-discrimination; with Chapter 4 providing suggestions on when direct international action should take place. Part II, afterwards, studies why direct protection from non-state violations is possible and what legal mechanisms and institutions permit to make it effective. In Chapter 5, the author argues that the notion of international legal personality is not an obstacle since regarding addressees as subjects highlights the possibility of there being direct non-state international duties, which would not weaken existing human rights protections. Chapter 6 presents the argument that there are already implied human rights obligations of non-state actors, and that complementary obligations should be created. Chapter 7 explores the idea that non-state responsibility can coexist with that of other participants in violations, and that non-state responsibility is often a precondition of full reparations. The fi nal Chapter turns to the examination of the mechanisms that can be used to respond to or prevent non-state violations of human rights law. The book is based on the idea that the protagonists of human rights law are individuals, who deserve protection from all abusers, be them States, armed groups, international organizations, or other actors.   Nicolás Carrillo-Santarelli has a PhD in International Law and International Relations from the Autónoma de Madrid University and is currently Associate Professor of International Law at La Sabana University, Colombia.
Aurora Borealis
Aurora Borealis
Mauro Mazza

Polar Law represents a new frontier of comparative law. In particular, Polar Law deals with ancient questions, such as the legal status of Arctic indigenous peoples, particularly with regard to Inuit/Eskimo and Saami/Lapps, in the  general context of protecting and promoting minority rights, as well as issues more recently come to the attention of scholars, as with the impact of climate change on the Arctic and Subarctic environment, protection of bio-cultural diversity in the polar regions, the exploitation of vast natural resources, including primarily oil, of the North Pole, the compatibility of scientific research and conservation of natural areas of the South Pole with the increase of tourism activities. The book examines, in an interdisciplinary perspective and with special regard to the issues of comparative public law, the actual problems of the polar areas, geographically at the edge of the world but politically and legally in his heart. Mauro Mazza is Associate Professor of Comparative Public Law at the Department of Law of the University of Bergamo (Italy). The researches for the preparation of this book were conducted in university departments, institutes and research centers of Denmark (Copenhagen and Aarhus), Norway (Oslo and Tromsø), Sweden (Stockholm and Uppsala), Finland (Helsinki).
Humanitarian Intervention as an Exception to the Prohibition on the Use of Force
Humanitarian Intervention as an Exception to the Prohibition on the Use of Force
Petra Zvržina

The core objective of the United Nations is to strive towards peace and security in international community. Recent flows of refugees to Europe have led to wonder how the international community could help both people facing abuses of their fundamental rights, and also European countries to which they are immigrating. However, since 1945, the use of force has been prohibited with no mention of interventions for humanitarian purposes. The question remains, when unauthorised humanitarian intervention as a last resort measure can be justified in a world of jus cogens prohibition of the use of force.   In public international law, new rules of customary law emerge through sufficient State practice and opinio juris, therefore it might turn out that humanitarian interventions will be justified under customary international law. Always when concerned with the protection of human rights, specific criteria shall be drawn in order to prevent abuses. The present book is a master thesis, which is going to answer the question of justifiability of the use of force for humanitarian purposes without the United Nations Security Council approval, drawn from Iraq and Kosovo cases, and evolving customary international law.   “If humanitarian intervention is indeed an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human rights that offend every precept of our common humanity?” (Kofi Annan, Millennium Report of Secretary-General of the United Nations, 2000)
De burger als ongelovige Thomas
De burger als ongelovige Thomas
Carinne Elion-Valter

Dit is een proefschrift over overtuigingskunst, recht en democratie. Het recht is een cultuur van overtuigen. Van advocaten richting rechter, eigen partijen en de media. Van de rechter richting partijen, advocaten, de hogere colleges, het publiek en de media. Ook bestuurders, ambtenaren, wethouders en ministers claimen geloofwaardigheid. Dit proefschrift belicht het begrip geloofwaardigheid vanuit de optiek van de burger. Welke taal moet hij willen verstaan? Wat zijn de factoren voor geloofwaardigheid en legitimiteit van het recht?   In deze tijd van participatie en democratische initiatieven als de G1000 herbezinnen we ons op het vertrouwen in de juridische en rechtsstatelijke waarborgen en instituties. Dan komt het er extra op aan dat we nadenken over geloofwaardigheid en legitimiteit. Wat is het verschil tussen Trump en Obama?   Het boek is de neerslag van een dialoog tussen literatuur en recht over deze vraag. Literaire teksten belichten de achtergronden van het recht. Het boek behandelt het thema van geloofwaardigheid aan de hand van de Bijbelpassage over ongelovige Thomas en zes latere teksten. Thomas was de apostel die pas geloofde in de opstanding van Jezus, nadat hij de kruiswonden had gezien. Ieder tijdperk leest echter zijn eigen boodschap in dit verhaal. Dit proefschrift bespreekt de avonturen van Thomas aan de hand van zes teksten uit de literatuurgeschiedenis. Aan de orde komen teksten van een 17e eeuwse jansenist Arnauld, van de 19e eeuwse Victor Hugo en van de 20e eeuwse Jean Cocteau, Maurice Blanchot, Julien Gracq en Michel Tournier. Thomas’ thematiek verandert van geloof naar rede, naar recht, naar waarheid, werkelijkheid, geschiedenis en liefde. Dit proefschrift toont de vitaliteit van een traditie.   Dit proefschrift geeft grotendeels onbekende teksten van bekende Franse auteurs een nieuw leven. Het wijst op de rol van erkenning voor geloofwaardigheid en legitimiteit, gaat in op verwante begrippen van wederkerigheid, oordeelsvermogen en reflexiviteit. De essays over de verschillende teksten verbinden geloofwaardigheid met thema’s als rationaliteit, gelijkwaardigheid, authenticiteit, nostalgie, mythe en identiteit. Het toont dat ook teksten zonder duidelijk juridisch thema relevantie hebben voor het denken over recht, bestuur en politiek.
Corruption and Human Rights
Corruption and Human Rights
André T. D. Figueiredo

Some scholars and even human rights monitoring bodies have started to make the connection between corruption and human rights violations. When asked about this connection, most people easily picture a country ruled by a dictator who steals public money to support his luxury life while the population suffers from the lack of essential public services, such as healthcare and education. The connection in itself is appealing. Nonetheless, sometimes this connection is made without the proper concern for fully developing the argument and its consequences. The purpose of this study is to go beyond this appealing link and to clarify the argument that making an explicit link with human rights has indeed added value. Framing corruption as a human rights violation cannot be an end in itself, a pure exercise of relabeling the problem. This study aims to give a practical significance to the connection by addressing, in a non-exhaustive way, the practical value of framing corruption as a human rights violation and the possibilities in which international human rights law can be used to strengthen the fight against corruption. By doing so, this book also presents how UN human rights bodies are referring to corruption, and how they could contribute more to fighting this global problem. This book is an adapted version of the author's LL.M. thesis presented at Radboud University in June 2016,where he graduated cum laude after being the recipient of a scholarship.
The World’s Stateless
The World’s Stateless
Institute on Statelessness and Inclusion

International law protects the right of every child to acquire a nationality. Yet, childhood statelessness pervades all regions of the world. At least a third of the 15 million people who face life without a nationality today, are children. And, every ten minutes, another child is born stateless. The disconnect between the recognition of nationality as a fundamental child right and the reality of childhood statelessness presents a massive challenge, but also opens up a wealth of opportunities. Childhood statelessness is entirely preventable. It is never in a child’s best interests to be stateless, nor is it ever a child’s “fault” if they are left without nationality. We are proud to devote this edition of our flagship report, The World’s Stateless 2017, to exploring the urgency of and opportunities for addressing childhood statelessness. Over 50 experts and organisations have contributed material – essays, interviews, photographs and more. Collectively, they deal with a multitude of different dimensions of childhood statelessness, with chapters exploring the right to a nationality, challenges in the context of migration and displacement, the significance of the Sustainable Development Agenda, the mechanics of safeguards against statelessness for children, and litigation, legal assistance and other forms of moblisation as strategies to tackle childhood statelessness. As with every edition of The World’s Stateless, this publication also offers a more general overview of the state of statelessness globally in 2017. The Institute on Statelessness and Inclusion is an independent non-profit organisation, committed to ending statelessness and disenfranchisement through the promotion of human rights, participation and inclusion. For more information about our work, please visit www.institutesi.org.
Gestoorde slaap
Gestoorde slaap
Marieke Lancel, Frans Koenraadt & Karel ‘t Lam (red.)

Mensen brengen ongeveer eenderde van hun leven slapend door. In onderzoek wordt veel aandacht besteed aan de activiteiten die wij in wakkere conditie ontplooien. In hoeverre is slaap een thema dat serieus onze aandacht verdient en krijgt in het werken met (forensisch) psychiatrische patiënten? Een groot deel van de patiënten in de (forensische) geestelijke gezondheidszorg kampt met slaapproblemen. Deze slaapproblemen beïnvloeden de ernst van de psychiatrische symptomatologie, de behandelrespons, de kwaliteit van leven, en de kans op suïcide. Slaapklachten kunnen daarnaast invloed hebben op impuls- en agressiecontrole en daardoor mogelijk leiden tot agressief gedrag en zelfs tot het plegen van delicten. Desondanks bestaat er nog weinig aandacht voor slaapproblemen in de (forensisch) psychiatrische behandeling. Dreigt slaapproblematiek het kind van de rekening te worden in een tijd waarin veel nadruk ligt op efficiëntie en een bij voorkeur kortdurend, liefst protocollair behandelaanbod? De jachtigheid van het dagelijks bestaan gaat immers ook ten koste van de zo noodzakelijke nachtrust. In dit Nederlandstalige boek geven toonaangevende nationale en internationale auteurs op het brede terrein van slaap antwoord op de vele uiteenlopende vragen omtrent slaap en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Zij putten daarvoor uit research en klinische praktijk. Een aanrader voor iedereen werkzaam in de (forensische) geestelijke gezondheidszorg.
Onderwijs in Nederlands-Indië
Onderwijs in Nederlands-Indië
N.S. Efthymiou

Dit boek is een studie over een aspect van het constitutionele recht voor Nederlands-Indië, en wel over het onderwijs in Nederlands-Indië in de periode 1602-1942. Het boek geeft een beschrijving van dit aspect en beoogt het aspect te typeren. Om de beschrijving en de typering begrijpelijk te maken gaat aan de studie over onderwijs in Nederlands-Indië een korte behandeling vooraf van algemene kenmerken van constitutioneel recht voor Nederlands-Indië. N.S. Efthymiou is universitair docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Onze manier van straffen
Onze manier van straffen
Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries, Niels den Toom (red.)

Elke samenleving kent de praktijk van het straffen, beginnend bij de straf als een voorzichtige pedagogische koestering om je kind iets bij te brengen tot aan de meest draconische straffen en de defi nitieve straf: de doodstraf. Maar er bestaat ook zoiets als een – altijd voorlopige – gedeelde manier van straffen. Geestelijk verzorgers in gevangenissen en andere inrichtingen van justitie staan vanwege hun werk dichtbij gedetineerde mensen. Zij maken ‘onze manier van straffen’ dus van nabij mee. Wat valt je dan op aan de wijze van straffen die wij als samenleving normaal of minstens acceptabel vinden? Onze manier van straffen bevat zes essays van geestelijk verzorgers werkzaam bij justitie, essays die voortkomen uit een learning community van geestelijk verzorgers. Onder begeleiding van prof. dr. Theo de Wit, stafl id van het Centrum voor Justitiepastoraat, daag den zij elkaar uit om scherp onder woorden te brengen wat onze strafmethoden inhouden, wat zij met mensen doet, en welke rol zij zelf spelen als onderdeel van dit strafsysteem. Wie de essays overziet, constateert dat hier zes auteurs aan het woord zijn, die vanuit een intiem en vaak langdurig contact met de detentiewerkelijkheid evenzovele dimensies van de gevangenisstraf als geleefde ervaring beschrijven. Ze gaan over het isolement waarin je als gedetineerde terecht komt, over vernedering als onlosmakelijk onderdeel van straf, over afhankelijkheid, over het jargon van de tbs, over levenslang, en over een vorm van vrijheid die je als gedetineerde toch houdt. De essays zijn geschreven vanuit een attitude die je nog het best kunt omschrijven als een combinatie van empathie, mededogen en realisme. De geestelijk verzorgers beschouwen zich als deel van het collectief waarnaar wordt gewezen in de uitdrukking ‘onze manier van straffen’. Tegelijkertijd achten zij het hun plicht en eisen zij ook het recht op, kritisch na te denken over ons strafsysteem, de evidenties die daarin worden meegenomen en die dag na dag worden gereproduceerd en overgedragen, alsmede hun eigen rol daarbij. Deze bundel is een uitgave van het Centrum voor Justitiepastoraat (CJP). Het CJP is een samenwerking tussen de Protestantste Theologische Universiteit en de Universiteit van Tilburg. Het centrum verricht wetenschappelijk onderzoek en biedt onderwijs op het terrein van het justitiepastoraat.
Twee eeuwen dienstplicht, discipline, dienstweigering en desertie
Twee eeuwen dienstplicht, discipline, dienstweigering en desertie
S. Meuwese

Deze studie waarop Stan Meuwese in maart 2017 in Tilburg promoveerde, is opmerkelijk genoeg de eerste en enige wetenschappelijke juridische studie over de dienstplicht. De ontwikkeling van de wetgeving en de rechtspraak vanaf de invoering van de dienstplicht in Nederland in februari 1811 door Napoleon tot aan de opkomst van de laatste dienstplichtigen in januari 1996 komt aan de orde. Tien chronologische hoofdstukken bevatten ieder vier paragrafen: de dienstplicht (hoe komt men in de krijgsmacht terecht), de discipline (hoe houdt men met behulp van het militair straf- en tuchtrecht de dienstplichtigen vast in de kazernes), de dienstweigering (hoe bleef men uit het leger) en desertie (hoe ontvluchtte men aan de krijgsmacht). De juridische legitimatie van de dienstplicht heeft in de loop van twee eeuwen steeds ontbroken. Arm of rijk, jongen of meisje, uit een groot gezin of uit een klein gezin, leek of priester: de rechtsgeschiedenis van de dienstplicht toont geen beeld van gelijke behandeling. De dienstplicht is in 1996 niet afgeschaft, maar opgeschort. Toch zal de formele dienstplicht ook op meisjes van toepassing verklaard worden. De rechtsgeschiedenis van de dienstplicht is ook het verhaal van mensen: Dirk Donker Curtius die in 1813 werd opgeroepen voor de Garde d’Honneur van Napoleon, J.K. van der Veer, die in Middelburg in 1896 de schutterijplicht weigerde gebaseerd op antimilitaristische motieven in de lijn van Tolstoi, Herman Groenendaal die in 1921 als dienstweigeraar in hongerstaking ging, sergeant Meijer die op 12 mei 1940 werd geëxecuteerd wegens verlaten van zijn post op de Grebbeberg, Poncke Princen, die in Indië in 1948 kant van de nationalisten koos, Rinus Wehrmann die in 1971 weigerde zijn lange haren te laten knippen, Hans Dona en Wim Schul die in 1971 op grond van een artikel in een VVDM-blad drie maanden tuchtklasse in Nieuwersluis kregen, Kees Vellekoop die in 1973 op grond van politieke bezwaren tegen de krijgsmacht in gevangenis kwam. De toekomst van de dienstplicht ligt achter ons: het is mooi geweest met de dienstplicht. prof. mr. drs. Ben Vermeulen, lid van de Raad van State en hoogleraar staatsrecht: Dit is ongetwijfeld het best geschreven proefschrift dat ik ooit heb mogen begeleiden. Het leest als een trein, is buitengewoon soepel geschreven, bevat veel woordspelingen en -rijmen, talloze petites histoires en is vaak buitengewoon humoristisch.  
Wetboek van Strafrecht Curaçao
Wetboek van Strafrecht Curaçao
Prof. mr. H. de Doelder, mr. S.R. Bakker, mr. B.A. Salverda en mr. J.H.J. Verbaan (red.)

Nadat op 7 juli 2011 de Staten van Curaçao het Wetboek van Strafrecht hebben aangenomen, is het op 15 november 2011 in werking getreden. Dit boek bevat de integrale tekst van het Wetboek van Strafrecht. De redacteuren waren als medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam nauw betrokken bij het opstellen van de teksten voor het wetboek en de daarbij behorende Memorie
van Toelichting. Om de praktische toepassing van dit boek te vergroten en het duiden van de wetteksten te vereenvoudigen, wordt de lezer voorzien van een ruime uitleg van de opgenomen
bepalingen doordat in dit boek een bewerkte en vernummerde versie van de Memorie van Toelichting is opgenomen. Voorts heeft de redactie, waar nodig, enig commentaar toegevoegd aan de
officiële teksten. Op deze wijze is het boek zowel voor de praktijk als het onderwijs een belangrijke kenbron en naslagwerk. In de bijna vijf jaar na het verschijnen van de eerste druk, is de strafwetgeving op bepaalde punten aangepast. Door middel van een zogenoemde (eerste) ‘Bezemwet’ zijn deze wijzigingen eind 2015 in Curaçao doorgevoerd. Deze tweede druk voorziet in de nieuwe tekst van het Wetboek van Strafrecht en geeft daar waar nodig een nadere toelichting over de wetswijzigingen. Tevens zijn in deze tweede druk de omissies uit de eerste druk, voor zover van toepassing, verbeterd.
Dit boek is de tweede druk van het derde deel van deze reeks.
Hiervoor verschenen bij dezelfde uitgever ‘Caribisch Wetboek van
Strafrecht’ (2008), ‘Strafrecht in de Antillen na 10-10-’10’ (2010),
‘Wetboek van Strafrecht Curaçao’ (2012), ‘BOB-wetgeving Curaçao,
Sint Maarten en Aruba’ (2012), ‘Wetboek van Strafrecht Aruba’
(2014) en ‘Wetboek van Strafrecht Sint Maarten’ (2015).
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van een herstelgerichte afdoening via bemiddeling in strafzaken in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van een herstelgerichte afdoening via bemiddeling in strafzaken in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting
John Blad, Jacques Claessen, Gert Jan Slump, Anneke van Hoek, Theo de Roos

In deze publicatie treft u een proeve van wetgeving aan, opgesteld op inititatief van en door burgers. Het is een wetsvoorstel, inclusief Memorie van Toelichting, waartoe wij het initiatief hebben genomen in het kader van de aanstaande invoering van een nieuw Wetboek van Strafvordering. Het voorstel van wet is geschreven door een initiatiefgroep (Universiteit Maastricht en Restorative Justice Nederland) in samenwerking met een denktank van ruim tachtig strafrecht- en herstelrechtprofessionals. Het wetsvoorstel is op 21 feburari 2017 overhandigd aan de leden van de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. Met dit voorstel van wet kan het formele wetgevingproces wat ons betreft echt van start. De mogelijkeheid om zaken in het strafrecht op een herstelgerichte manier af te doen is immers geen luxe, maar noodzaak.
FRONTEX and the EBCGA
FRONTEX and the EBCGA
Amélie Poméon

With this book, Amélie Poméon won the Hanneke Steenbergen Scriptie Prijs 2016 (prize for the best master thesis in the field of migration law in the Netherlands for the year 2015/2016). Hanneke Steenbergen taught migration law at the University of Leiden and was highly dedicated to the promotion of migration law education. After her death, a commemorative foundation was established, the primary purpose of which is to award a yearly prize stimulating research and interest in migration law issues. This book discusses the question to what extent Frontex (and, to a more limited degree, its successor, the European Border and Coast Guard Agency) can be held accountable for breaches of EU law acting both inside and outside EU territory. The issues covered include a detailed discussion of Frontex’ tasks and competences, the legal position and status of EU agencies, agency accountability and the distinction between the notions of accountability and responsibility as well as the extraterritorial applicability of EU law. It also addresses the question whether an individual complaint mechanism can and should be introduced within the Agency’s setup. “Amélie provides with her thesis an almost encyclopedic document about Frontex, the European Agency for management of operational cooperation at the external borders of the European Union. Frontex plays an important role in protecting external borders and therefore has a direct impact on many people’s lives. […] Worth mentioning is that she took an interesting approach by incorporating interviews with various experts on the ground. […] So, a very thorough piece of work on a problem that maintains to be in the forefront of every ones attention.” Jury report Hanneke Steenbergen scriptieprijs 2016
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 21
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 21
O. Agrest, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 20
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 20
C. Tofan, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 19
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 19
C. Tofan, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 18
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 18
C. Tofan, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 17
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 17
C. Tofan, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 16
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 16
C. Tofan, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 15
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 15
C. Tofan, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 14
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 14
C. Tofan, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 13
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 13
C. Tofan, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 12
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 12
C. Tofan, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 11
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 11
C. Tofan, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 10
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 10
C. Tofan, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 9
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 9
C. Tofan, S. Ribalchenko, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 8
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 8
C. Tofan, S. Ribalchenko, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 7
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 7
C. Tofan, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 6
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 6
C. Tofan, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 5
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 5
C. Tofan, S. Ribalchenko, W. van der Wolf

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 4
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 4
Hilwig, E.; Fait, S; Althuis, P. van; Wolf, W. van der (Eds).

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 3
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 3
Hilwig, E.; Fait, S; Althuis, P. van; Wolf, W. van der (Eds).

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
Global Human Rights Instrument Collection - Volume 6
Global Human Rights Instrument Collection - Volume 6
P.A. van Laar (ed.)

Human rights are rights that you can invoke because you are human. They are aimed to preserve human nature, humanity and provide humane standards. Human rights translate into international norms that help protect people from all over the world from severe political, legal and social abuses. Law and morale are the safeguards of these inalienable rights. Human rights invoke strong claims and even stronger sentiments. To ensure them, governments are directly addressed, requiring compliance and enforcement. The Universal Human Rights Instruments collection aims to give a detailed and accurate overview of the instruments that have been created over the years to safeguard the human rights of people. The content of this collection ranges from universal human rights instruments to continental human rights instruments and discusses the direct enforcement of human rights by international courts and tribunals. The goal behind these extensive studies is to provide the international legal public with a reliable, detailed resource of prominent human rights instruments.
Global Human Rights Instrument Collection - Volume 5
Global Human Rights Instrument Collection - Volume 5
P.A. van Laar (ed.)

Human rights are rights that you can invoke because you are human. They are aimed to preserve human nature, humanity and provide humane standards. Human rights translate into international norms that help protect people from all over the world from severe political, legal and social abuses. Law and morale are the safeguards of these inalienable rights. Human rights invoke strong claims and even stronger sentiments. To ensure them, governments are directly addressed, requiring compliance and enforcement. The Universal Human Rights Instruments collection aims to give a detailed and accurate overview of the instruments that have been created over the years to safeguard the human rights of people. The content of this collection ranges from universal human rights instruments to continental human rights instruments and discusses the direct enforcement of human rights by international courts and tribunals. The goal behind these extensive studies is to provide the international legal public with a reliable, detailed resource of prominent human rights instruments.
Global Human Rights Instrument Collection - Volume 4
Global Human Rights Instrument Collection - Volume 4
P.A. van Laar (ed.)

Human rights are rights that you can invoke because you are human. They are aimed to preserve human nature, humanity and provide humane standards. Human rights translate into international norms that help protect people from all over the world from severe political, legal and social abuses. Law and morale are the safeguards of these inalienable rights. Human rights invoke strong claims and even stronger sentiments. To ensure them, governments are directly addressed, requiring compliance and enforcement. The Universal Human Rights Instruments collection aims to give a detailed and accurate overview of the instruments that have been created over the years to safeguard the human rights of people. The content of this collection ranges from universal human rights instruments to continental human rights instruments and discusses the direct enforcement of human rights by international courts and tribunals. The goal behind these extensive studies is to provide the international legal public with a reliable, detailed resource of prominent human rights instruments.
Computer Forensics and Digital Evidence
Computer Forensics and Digital Evidence
M. Lori

The book has the aim to explain the relevance of the Computer Forensic within investigations related to crimes which involve technology supports. The paramount importance that the innovations have gained in people’s life is a signal of the necessity to acquire knowledges about them. This statement must be considered especially in regards to crime investigations where an unlawful act could irremediably damage lives and rights. Experts in this area are constantly asked to improve their competence in regards to technological data collection, analysis and conservation due to the difficulty to preserve them as a reliable proof in the Court. Although many difficulties still cause flaws within the
Computer Forensic investigations, the development of this branch of knowledge are increasing every day. This publication tries to outline an understandable and incisive description it under a scientific and legal point of view.
Thoughts on Article 15 of the European Convention on Human Rights
Thoughts on Article 15 of the European Convention on Human Rights
P. Kempees

Article 15 of the European Convention on Human Rights allows States, in time of “war or other public emergency threatening the life of the nation”, to take measures derogating from their obligations to protect human rights. This brief monograph by a member of the Registry of the European Court of Human Rights offers a personal view on the possibilities of derogation in practice. Its aim is to inform discussion on the relevance today of Article 15 as part of the Convention system. Its main focus is on armed conflict both international and non-international and on terrorism. It makes proposals to breathe new life into Article 15.
Global Human Rights Instrument Collection - Volume 3
Global Human Rights Instrument Collection - Volume 3
P.A. van Laar (ed.)

Human rights are rights that you can invoke because you are human. They are aimed to preserve human nature, humanity and provide humane standards. Human rights translate into international norms that help protect people from all over the world from severe political, legal and social abuses. Law and morale are the safeguards of these inalienable rights. Human rights invoke strong claims and even stronger sentiments. To ensure them, governments are directly addressed, requiring compliance and enforcement. The Universal Human Rights Instruments collection aims to give a detailed and accurate overview of the instruments that have been created over the years to safeguard the human rights of people. The content of this collection ranges from universal human rights instruments to continental human rights instruments and discusses the direct enforcement of human rights by international courts and tribunals. The goal behind these extensive studies is to provide the international legal public with a reliable, detailed resource of prominent human rights instruments.
Medische aansprakelijkheid
Medische aansprakelijkheid
S. Heirman, E.C. Huijsmans & R. van den Munckhof (red.)

Het kenniscentrum Milieu en Gezondheid is een initiatief van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en de rechtbank Oost-Brabant. Doel van het kenniscentrum is om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de rechterlijke oordeelsvorming op het vlak van milieu en gezondheid. Door het verzamelen, beheren en delen van kennis over de strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten hiervan, ondersteunt het kenniscentrum rechters en juridisch medewerkers in het hele land op dit vlak. Eén van de werkzaamheden van het kenniscentrum is het organiseren van themadagen voor de leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning van alle gerechten. Op deze themadagen wordt steeds een onderwerp op het gebied van milieu en gezondheid nader belicht. Op vrijdag 8 april 2016 organiseerde het kenniscentrum een themadag over het onderwerp medische aansprakelijkheid, in samenwerking met het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). In dit kennisdocument zijn bijdragen van een aantal sprekers en deelnemers van die themadag gebundeld. De auteurs in deze bundel:                  Prof. dr. R.J. van der Gaag Prof. mr. A.C. Hendriks Prof. mr. dr. A.R. Mackor Prof. mr J. Legemaate Mr. dr. R.P. Wijne Mr. P.M.J. Eken-de Vos Mr. P.J. van Eekeren Mr. drs. E.C. Huijsmans Mr. R. van den Munckhof
‘Vijven en Zessen’ van Prof. Adriaan de Groot een boekje dat geschiedenis maakte
‘Vijven en Zessen’ van Prof. Adriaan de Groot een boekje dat geschiedenis maakte
F. JH Mertens

Adriaan de Groot (1914 – 2006) was professor in de psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. De meeste mensen zullen hem niet als persoon kennen maar wel in de vorm van een van zijn belangrijkste ‘producten’, het Cito in Arnhem! Het Cito is het Centraal instituut voor toetsontwikkeling en het bekendste product van het Cito is de Cito-toets. Elke Nederlander heeft daar de laatste decennia mee van doen gehad en voor alle kinderen en ouders van nu is het inmiddels een vast gegeven in de werkwijze van ons onderwijs. Het Cito en de Cito-toets is een uitdrukking van twee bewegingen in het huidige onderwijs, maar eigenlijk veel breder, in onze maatschappij: de individualisering en de meetbaarheid. De toetsbenadering staat voor een onderwijs dat op individuele leerlingen gericht is en heeft een einde gemaakt aan wat er aan vooraf ging, het klassikale onderwijs. Was onderwijs in het eerste deel van de vorige eeuw georganiseerd naar klassen en dus in zekere zin homogeniserend, nu in groepen maar binnen de groepen geldt de individualisering. Er zijn leerlingvolgsystemen, er is vrijwel van het begin af een leerling-dossier dat heel nauwgezet en uitgebreid vermogens, ontwikkeling en resultaten weergeeft. Elke ouder mag dat ook verlangen en verlangt dat ook. Onderwijs differentieert en een kenmerk van goed onderwijs is nu de mate waarin het aan de individuele leerling de ruimte geeft voor zijn ontwikkeling. Meten, registreren en beoordelen is daarvoor essentieel en Adriaan de Groot, meer algemeen, de psychologen hebben daar de mogelijkheden voor geschapen. Hoe die mogelijkheden het best kunnen worden ingezet blijkt echter aanhoudend te leiden tot meningsverschillen. Het denken van De Groot over toetsen was ingebed in een zienswijze op wetenschap en de betekenis van wetenschap voor de praktijk van het onderwijs en voor het onderwijsbeleid. Over de mogelijkheden die zijn benadering daar zouden hebben was hij aan de optimistische kant!
Recht en armoede
Recht en armoede
Sarah van Kampen & Michael Milo (eds.)

Recht en armoede – in een zestal bijdragen wordt de verhouding tussen beide vanuit verschillende juridische disciplines geadresseerd. Armoede als blijvend actueel maatschappelijk onderwerp raakt allen, die het recht beoefenen in praktijk en in theorie, in wetgeving, rechtspraak en in het rechtsgeleerd onderzoek. Law and poverty - relations between both domains are explored in six contributions (two English), from various legal perspectives in the Dutch and South African jurisdiction. The theme is of continuing importance and calls upon lawyers - judges, legislators and professors alike.
Rechtshandelingen en NULLITEITEN
Rechtshandelingen en NULLITEITEN
P.Abas

Het centrale gedeelte van het Nederlands vermogensrecht is neergelegd in titel 3.2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze titel geeft regels voor rechtshandelingen en nulliteiten. Vooral op het laatste deel van deze titel richten zich de bezwaren van de auteur. Het gebouw van de nulliteiten -  met name art. 3:40 BW -  berust op fundamenten uit de Tweede Wereldoorlog, die zijn belichaamd in twee arresten van de Hoge Raad uit 1951. Na ruim 70 jaar is dit bouwsel sleets geraakt en is er behoefte aan vernieuwing. Aan het antwoord op de vraag hoe deze eruit moet zien, is deze monografie gewijd. Dit heeft geleid tot een formulering van een nieuw art. 3:40 BW en verandering van enige daarmee samenhangende voorschriften. Bij het voorgaande moet rekening worden gehouden met een afwijkend stelsel van nulliteiten in de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (1993). Dit verschil doet zich vooral voelen bij de onmogelijkheid tot matiging van een contractuele boete. Aangezien het Nederlandse systeem vrucht is van het pandectisme dat zich heeft verbreid over grote delen van Europa heeft rechtsvergelijking in deze materie geen zin.
Discover International Law
Discover International Law
W. van Genugten, N. Schrijver & D. Heerdt

International law has a huge impact on everyday life, but often only specialists are aware of that. The goal of this book is to make international law accessible for all people interested but not (yet) being such experts. It is an invitation to Discover International Law, and to see how it links to major challenges of today’s world. A second goal of the book is to highlight and explain the long-standing relationship between international law and the City of The Hague, “an epicentre of international justice and accountability" in the words of UN Secretary General Ban Ki-moon. Describing international law as it is and discussing trends and barriers, the authors draw optimistic conclusions in the end, despite the fact that putting international law into practice is in many ways an uphill struggle. They reach their conclusions by looking at international law as part of the ‘ongoing civilization of relations between states’. Analyzing a range of topics, they also make clear that international law serves as a domain that tackles ‘problems without passports’ in increasing interaction between people(s), states, the civil society (NGOs, trade unions, religious groups) and companies, all that being supported and critically followed by the academic community.
Hechting of hechtenis?
Hechting of hechtenis?
Frans Koenraadt, Karel ’t Lam, Liesbeth Eurelings-Bontekoe & Marike Lancel (eds.)

Gehechtheid is een centraal mechanisme in de ontwikkeling van de persoonlijkheid en het zelfgevoel en het vermogen relaties met anderen aan te gaan. Verstoringen in dit belangrijke proces hebben hun invloed op de ontwikkeling van psychopathologie en dat kan over generaties heen gaan. Hechting en gehechtheid in relatie tot hechtenis staan dan ook centraal in deze bundel. Een groot deel van de patiënten, zeker die in de forensische ggz, is in de vroege jeugd tekortgekomen aan veiligheid en responsiviteit en is dan ook onveilig gehecht met alle gevolgen van dien voor de opbouw van het zelfgevoel, het vermogen wederkerige en diepergaande relaties met anderen aan te gaan en de affectregulatie.
Grenzen verkennen
Grenzen verkennen
E.C. Huijsmans & M. van der Weij (eds.)

Het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (hierna: het Kennis-centrum), verbonden aan het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, houdt zich bezig met de straf-, civiel- en bestuursrechtelijke aspecten van milieu en gezondheid. Het Kenniscentrum werkt samen met de afdeling bestuursrecht van de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Eén van de werkzaamheden van het Kenniscentrum is het organiseren van themadagen voor de leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning van alle gerechten. Op deze themadagen wordt steeds een onderwerp op het gebied van milieu en gezondheid nader belicht. Op 22 mei 2015 heeft de twaalfde themadag van het Kenniscentrum plaatsgevonden met als thema ‘Grenzen verkennen’. In dit kennisdocument is een aantal bijdragen van sprekers en deelnemers op die themadag gebundeld. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) en voorzitter van de Stuurgroep Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid, Universiteit Twente. Prof. dr. L. Lavrysen is rechter in het Grondwettelijk Hof in België en Hoogleraar Milieurecht aan de Universiteit Gent. Dr. A.J.A.M. Sips is onderzoekscoördinator nanotechnologie bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM), Bilthoven. Mr. E.R. de Jong is als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (www.uu.nl/ucall) van de Universiteit Utrecht. Mr. M.J.H.M. Verhoeven is senior rechter bij de rechtbank Oost-Brabant en verbonden aan het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid. Mr R. van den Munckhof is rechter in opleiding in de rechtbank Oost-Brabant. Prof. mr. T.A. de Roos is emeritus hoogleraar strafrecht Tilburg University en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
Children’s Rights in a Digital Environment and European Union Law
Children’s Rights in a Digital Environment and European Union Law
J. Auer

Being online has become part of the daily routine for the most of us, particularly for young people. Children are growing up in a fast-paced technological environment, in which the new Information and Communications Technologies (ICTs) such as smartphones or tablets provide limitless internet access and with that a limitless communication. The internet changes the way children interact, communicate, play and learn and in this context, it offers a broad range of opportunities. However, given that the dissemination of personal data as well as of violent or illegal content has been facilitated, the online environment also entails new risks to which children are exposed. With the increasing children’s internet use, the anxiety that children are particularly vulnerable to those risks grows and raises questions about how policy makers, the public and parents may effectively protect children online by balancing opportunities and risks. The aim of this book is to analyse the current legal framework with regard to the protection of the children’s rights in a digital environment. It examines which legal provisions apply to the risks a child may encounter when using the internet and in particular, which instruments have been implemented to prevent child pornography, grooming and the violations of personal data protection rights. It is intended to give an overview of the existing legal instruments on an international and a European Union level, with focus on the European Union legislation and the recent developments in the case law of the European Court of Justice.
Koorddansen
Koorddansen
Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries & Niels den Toom (eds.)

In deze bundel ‘Koorddansen’ is er aandacht voor de spannende en complexe opgave om het evenwicht te bewaren in centrale kwesties van morele aard, de thematisering en agendering ervan en de omgang ermee binnen justitiële inrichtingen. Deze artikelen zijn tot stand gekomen rondom en naar aanleiding van de studiedagen in 2016 van de protestantse en rooms-katholieke geestelijk verzorgers bij justitie. De protestantse studiedagen hadden als thema ‘Goed spreken over het kwaad’. De rooms-katholieke studiedagen waren georganiseerd rondom ‘ethiek en ethische dilemma’s in justitiële inrichtingen’. Omdat geestelijk verzorgers bij justitie veel met kwaad te maken krijgen, is de vraag hoe je daar nu goed over spreekt. Smedema biedt hierin een systematisch theologische bijdrage, waarbij hij begint vanuit een goed spreken over God. Psychoanalyticus en predikant Bodisco Massink verbindt het spreken over kwaad met inzichten vanuit de psychotherapie. Ethiek speelt op verschillende manieren binnen justitiële inrichtingen. Ethicus Paul van Tongeren heeft een twintigtal casus bestudeerd van geestelijk verzorgers bij justitie en refl ecteert hierop. Hij biedt tevens een vier verschillende typen ethische theorie die de geestelijk verzorger verrijkt in zijn perspectieven op het goede. Den Toom maakt vervolgens een structurele vergelijking tussen geestelijke verzorging bij de zorg en justitie met het oog op het vervullen van de rol van ethicus. Filosoof Theo de Wit verruimt de blik door een recente Duitse bundel over ethiek bij de straftenuitvoerlegging in de Bondsrepubliek te bespreken. Tot slot is er ook een theologisch spreken over ethiek, zoals Van der Kamp en De Vries laten zien in hun bijdrage over schuld binnen het justitiepastoraat. De bundel bevat verder enkele bijdragen die buiten het thema van de aandacht voor ethiek en ethisch beraad vallen. Van der Korst geeft een aanzet tot een gendertheoretische benadering van het justitiepastoraat, die nu nog ontbreekt. De bundel wordt afgesloten met pastoraal-theologische bijdrage van Reijer de Vries. Hij betoogt dat het herstelgerichte pastoraat met het oog op het doel van maatschappelijk herstel een pastoraal model nodig heeft waarin de diaconaalprofetische dimensie theoretisch is verdisconteerd. Hiertoe biedt Bonhoeffers bipolaire pastorale model een uitdaging. Deze bundel is een uitgave van het Centrum voor Justitiepastoraat (CJP). Het CJP is een samenwerking tussen de Protestantste Theologische Universiteit en deUniversiteit van Tilburg. Ze verricht wetenschappelijk onderzoek en biedt verderonderwijs op het terrein van het justitiepastoraat.
Ad Fundum
Ad Fundum
C.L. van Blom & E.J.M.F.C. Broers (eds.)

On 12 and 13 December 2013, the Department of Public Law, Jurisprudence and Legal History at Tilburg Law School convened an international conference on legal history in honour of Dr. Olga Tellegen-Couperus, who in August of that year had formally retired from Tilburg University after 36 years. Colleagues and friends came from the Netherlands and from all over Europe to celebrate their years of professional exchange and comradeship with Olga. During two enthralling days, those who had known Olga for years and had developed long standing friendships with her mingled with other participants, including Olga’s PhD students. The different topics discussed mirrored Olga’s broad interests in proper legal history, Roman law, rhetoric and Common Law. All possible intertwining relations between those legal disciplines were brought forward in sound scholarly presentations, discourses and humorous talks. All participants took pleasure in sharing their academic research, engaging in debate and enjoying each other’s company. At the close of the conference, the plan was devised to capture the good atmosphere of the gathering in a booklet. After some preparation, we are now proud to present Ad Fundum, a liber amicorum for our beloved and highly respected colleague, Olga Tellegen-Couperus. The title of this festschrift is a true reflection of the thorough and enthusiastic way in which Olga committed herself to her academic career.
The Doctrine of Command Responsibility and the Need to Avoid Arbitrary Punishments
The Doctrine of Command Responsibility and the Need to Avoid Arbitrary Punishments
D. Civico

When should a superior be held responsible for the crimes of his subordinates? Power and Responsibility are to be seen as a continuum, with one flowing along the other. What often emerges is the idea of a power which, pretending to do well, has in it the seeds of “evil”. An “evil” restrained, but always ready to manifest in exceptional moments, as a surplus of sovereignty. Thus, having power can compel a person to abridge the limits of morality and infringe upon the rights of others. Therefore, a leader, under the “intoxication” of power, could refuse to respect the rights of others, and become irresponsible and unaccountable. Moving along the same idea, responsibility without power becomes meaningless. Unless a person has been entrusted an adequate amount of power, the responsibility entrusted cannot be performed. Thus, power and responsibility require the support of each other in every walk of life. Power and Responsibility: that is where Command Responsibility comes from.
Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?
Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?
M.R. Bruning, T. Liefaard, M.M.C. Limbeek & B.T.M. Bahlmann

Jaarlijks verlaten naar schatting enkele honderden kwetsbare jongvolwassenen de kinderbescherming. In de praktijk bestaan zorgen om deze jongvolwassenen die na afloop van een kinderbeschermingsmaatregel over onvoldoende capaciteiten beschikken om geheel zelfstandig te functioneren in de maatschappij. In dit boek staat centraal hoe het bestaande juridische instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar eruit ziet en in hoeverre het mogelijkheden biedt om kwetsbare jongvolwassenen uit de kinderbescherming te blijven begeleiden of behandelen na het bereiken van de meerderjarigheid. Tevens verschaft dit boek een antwoord op de vraag of dit juridisch instrumentarium en de toepassing daarvan in de praktijk aanleiding geeft tot voorstellen tot aanpassing en zo ja, tot welke.   Het boek is relevant voor beleidsmakers en professionals werkzaam met jongeren en jongvolwassenen in en rondom de jeugdhulp, alsmede voor wetenschappers en studenten op het terrein van jeugd(gezondheids)recht, jeugdbescherming en jeugdhulp en het ter rein van mensenrechten in relatie tot gedwongen hulp.   Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder de verantwoordelijkheid van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Het onderzoek werd verricht in het kader van het facultaire onderzoeksprogramma’s ‘Coherent Privaatrecht’ en ‘Effective Protection of Fundamental Rights in a Pluralist World’.
Forensic Psychiatry: Day by Day
Forensic Psychiatry: Day by Day
Karel T.I. Oei

Writing little articles under the heading “snippets” might at the reader’s first glance give the impression that this book is (mainly?) concerned with tearing out (telling) written pieces of paper to present them in a collection as a collage. Or to scatter them over the readers as a sort of “ticker tape parade”. That term “snippets”, however, is supposed to indicate a sort of personal figure of speech, which primarily serves for digital interaction. They are daily articles from quality newspapers which are sent out to a wide circle of acquaintances under a fitting headline and with the author’s spontaneous reaction. Snippets are supposed to make these recipients think about what drew the author’s attention. They are stimuli that provoke reactions. Often complementary snippets are put together (by means of inserted comments). Sometimes there is a chain. The original text is distinct from snippets and reactions by means of font size. And more or less extensive footnotes are used.
A Comparative Study of Cybercrime in Criminal Law
A Comparative Study of Cybercrime in Criminal Law
Q. Wang

The development of information technology provides new opportunities for crimes. Firstly, it facilitates traditional crimes such as fraud, and secondly, it breeds new crimes such as hacking. The traditional crimes facilitated by information technology and the new crimes bred by it are the so-called cybercrime in this book. To regulate cybercrime, legal regimes have developed countermeasures in the field of criminal law at different levels. At the national level, China, the United States, England and Singapore have all undergone reforms to adapt their criminal law. At the international level, the Council of Europe has drafted the Convention on Cybercrime and opened it for signatures. However, the still commonly committed cybercrime, such as DDoS attacks and online fraud, indicates the insufficiency of these countermeasures. In this background, this book intends to answer the research question: how can the criminal law be adapted to regulate cybercrime? By using doctrinal research and comparative study as the main methods, this book firstly explores and analyses the approaches of cybercrime legislations in the selected five legal regimes both in the past and in the present, and secondly, compares the different approaches and concludes with respect to the following aspects:   Aspect 1: Do we need a cyber-specific legislation to regulate cybercrime?   Aspect 2: If we do need a specific legislation, what approaches are more systematic for it?   Aspect 3: What principles are sufficient and appropriate to determine jurisdiction over cybercrime?   Aspect 4: What is the function of the Convention on Cybercrime in shaping appropriate legislation against cybercrime?
 Digital Evidence Changing the Paradigm of Human Rights Protection
Digital Evidence Changing the Paradigm of Human Rights Protection
Salvatore di Cerbo

In a “digital world” like ours, vast Information and Communication Technology (ICT)
infrastructures are highways where run extensive flows of information, dictating the
rhythm of our day-to-day lives. Such a deep influence, close to be an addiction for us, turns
ICT an unquestioned feature of modern life. These premises well portrait the landscape in which the diverse spectrum of actors
committed to promote, defend and restore the human rights operate. Therefore, the risk is
to mistake the means with the ends; but, even if the subject of this work, Digital Evidence,
is technology-related, the purpose of the study is the goal to which it tends: human rights
and their protection. Moreover, the wide diffusion of “capturing devices” that allow the documentation of human
rights abuses throughout massive streams of data from diverse sources will raise new
needs: in primis a careful collection and interpretation of the most relevant ones, and then
the establishment of mechanisms to ensure the validity and reliability of newly acquired
information. The whole chain that connects all the required steps in order to turn digital data into
“digital legal evidence” relevant for the protection of human rights, represents a challenge
for human rights practitioners, as individual activists, as well as organizations. Every single
step is fundamental: collection, management, preservation, analysis and security of data,
along with an effective communication and strategic use of evidence. Twitter tweets, Facebook and Blogs posts, Instagram photos and Youtube videos, even
when considered too weak for a conviction to be founded on, can play an important
role outside of a courtroom, establishing the grounds for prosecution indictments or, in
general, creating awareness of human rights abuses. Consequently, new forms of human rights activism, like the so-called “hashtag activism”,
pass through social media and have the power to generate a real change at both legal and
awareness level. The risk to be avoided is to mortify this power using social media as a
shortcut to be politically active or socially trendy making a mere “clictivism”. Hence, the core of this work revolves around the pivotal question of legal sufficiency of
the digital means employed in recording human rights abuses and the consolidation of
standards and procedures regulating the admissibility of collected evidence in the court of
law. The purpose is to provide an answer from a tri-folded point of view. The U.S. legal system leads in the regulation of the requirements for digital evidence to be
admitted at trial; nonetheless, also International courts like ICC, ICTY and ICTR follow
rules and procedure for that purpose, based on authenticity, protection of privacy, chain
of possession and reliability of the electronic evidence. At the European level, instead, the
lack of a common legislation relevant to the admissibility of d-evidence at trial required a
comparative study of the respective provisions contained in many Europeans countries’
procedural law. For these three levels a special attention is reserved to the analysis
of the lifecycle of digital evidence, from the creation and use of digital digital human
rights documentation for immediate purpose to its later admission as evidence in legal
proceedings, as well as to the authentication issue. At the last stage a collection of the most relevant case law form the principal U.S. courts
and International courts is provided.
Monitor Wsnp 2015
Monitor Wsnp 2015
2015L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en C. Verkleij (CBS) (red.)

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een aantal wettelijke taken in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Bureau Wsnp in ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken. In augustus 2005 verscheen de eerste Wsnp-monitor. Dit jaarlijks uit te brengen instrument heeft als doel de effectiviteit van de Wsnp te monitoren. Aan deze twaalfde meting van de Wsnp-monitor hebben zowel de Raad voor Rechtsbijstand als het Centraal Bureau voor de Statistiek een bijdrage geleverd. Deze meting vormt een actualisering van en een aanvulling op de in 2015 verschenen elfde meting. De Monitor Wsnp 2015 geeft een update van een vaste set gegevens over aanvraag, afwijzing, instroom, aanbod, doorstroom en uitkomsten en over de aantallen verzoeken dwangakkoord, moratorium en voorlopige voorziening en de uitspraken hierop. Daarnaast bevat deze meting de resultaten van onderzoek naar de samenloop van Wsnp met beschermingsbewind en naar de praktijk van ex-sanieten en BKR en toeslagen Belastingdienst.
Background to the crisis in Syria and perspectives on human rights & humanitarian law violations
Background to the crisis in Syria and perspectives on human rights & humanitarian law violations
Yana Ballod

Since the beginning of the crisis in Syria, in mid-March 2011, the context in which it is regarded has been constantly changing. Four years later, the escalating violent armed conflict, fired from the “Arab Spring” movement has led to the rise of terrorist groups and a huge wave of refugees fleeing from the country. The present publication addresses the developments before 2011, as well as between mid-March 2011 and July 2015. It provides the factual background to the crisis and its analysis within the scope of humanitarian and human rights law. This volume is useful for understanding the roots of the crisis and its circumstances before summer 2015. A detailed research on what has happened and is happening in Syria brings up numerous unsolved issues within the international community. International law provides several possibilities for conflict resolution and stabilising crises: timely and effective response of international community represented by United Nations and its agencies, in particular United Nations Security Council; enforcement of the responsibility to protect; imposing sanctions; bringing to international justice and internationally addressing elements of the crisis, e. g. terrorism. However, with the involvement of different international actors, the implementation of international law depends on the particular behaviour of each of them. This way even erga omnes norms become voluntary. In the case of Syria, the application of international law instruments has been accompanied by hesitation. Cross-regional, regional and internal tensions prevented international community from shaping a coherent and decisive response to mass atrocities taking place in Syria. Thus, this research questions the existing system of leverages and sets an ambitious goal of finding out how to change it.
Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2015
Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2015
S.L. Peters, M. van Gammeren-Zoeteweij & L. Combrink-Kuiters

Toegang tot het recht is een belangrijke pijler voor een goed functionerende rechtstaat. De Raad voor Rechtsbijstand maakt zich sterk voor het belang van burgers als zij tegen juridische problemen aanlopen. Dat doet de Raad op basis van de Wet op de Rechtsbijstand. De Raad wijst rechtzoekenden de weg, bevordert een goede toegang tot het recht en stimuleert goede kwaliteit van de rechtsbijstand. Ook fungeert de Raad als kenniscentrum op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Hierbij is de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR) een belangrijk instrument. Elk jaar publiceert de Raad voor Rechtsbijstand deze monitor om te beschrijven hoe de toegang tot, de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand zich ontwikkelen. Door periodiek op een uniforme wijze informatie te verzamelen over een beperkt aantal indicatoren wordt inzicht geboden in trends door de jaren heen. Om tevens inzicht te bieden in de effecten van specifieke beleids-of wetswijzigingen wordt ook verslag gedaan van aanvullende onderzoeken.
Verzamelde gedichten
Verzamelde gedichten
A. Gerits

Anton Gerits (‘s Gravenhage 1930) debuteerde als dichter in 1957 met de bundel Grondbezit bij A.A.M. Stols.   Dit boek bevat gedichten geschreven in de periode 1947 – 2015. J. Greshoff schreef naar aanleiding van zijn debuut aan Lou Boucher, vermaard letterkundige boekhandelaar en uitgever: ‘Eindelijk weer eens een eigen geluid’.   Adriaan Morriën oordeelde in Het Parool: ‘Poëzie die een zeer Hollandse indruk maakt en zich zomin aan modieuze experimenten als van een opgeschroefde hemelbestroming vertelt.’   Lucette Oostenbroek oordeelde over de bundel Alleen wanneer ik kijk: ‘Het is een verademing weer eens een bundel met echte haiku te mogen lezen. De auteur heeft in heel wat verzen dat gewichtloze stadium bereikt waarin subject en object opgeheven zijn om te versmelten tot één ervaring.’   D. Prinsen schreef in Wetenschap, Cultuur en Samenleving, Vrije Universiteit, Amsterdam over de bundel Landschapsbeheer: ‘Zelden is de breuk tussen mens en natuur treffender en beknopter geformuleerd.’   T. van Deel oordeelde: ‘Dit is echte poëzie, echt ook in de zin dat het hier gaat om de grote dingen van het leven, waar we vandaan komen, waar we zijn en waar we heengaan. Poëzie ook die dit raadsel durft te vergroten en die op een onmodieuze manier beschouwelijk durft te zijn.’   Jan Niesen oordeelde in Schoonschip 93 over Asielbeleid: ‘Hoe moeizaam de hermetische bolster van de poëzie van Anton Gerits ook geopend kanworden, het loont meer dan de moeite door te dringen in de poëtische pracht van een geabstraheerd landschap, een omwereld door de dichter dermate fijnzinnig gezeefd dat alleen wezenlijke, fundamentele zaken het licht zien en details vervagen. In zijn genre en met zijn benadering een uniek dichter.’
Solving Statelessness
Solving Statelessness
Laura Van Waas & Melanie Khanna (eds)

Interest in statelessness has been steadily increasing since the late 1990s – within academia, among governments, at the UN and among civil society organisations. Research projects, mapping studies and doctrinal discussions have helped to clarify the challenges faced and our understanding of what is at stake. This has led to a fresh sense of purpose in addressing the issue and there is now a growing international movement engaged in finding solutions, spurred on by the UNHCR-led #IBelong Campaign to End Statelessness by 2024. Making meaningful progress towards this goal demands a new and more ambitious approach, one that moves beyond stocktaking to inspire solutions. As Volker Türk outlines in his introduction to this ground-breaking publication: “The global debates have moved beyond the need to explain the problem and its causes and consequences. The time has come to accelerate the momentum to implement durable solutions effectively.” The essays which have been collected in this edited volume all approach statelessness from a solutions perspective, looking at what is being done, and what more can be done, to address the issue. The first part of the book has a thematic focus, exploring perspectives, tools and techniques for solving statelessness which are relevant across different countries and regions. Chapters in the second part each have a regional focus, exploring region-specific challenges, developments and innovations set against the backdrop of the broader context of a global campaign to solve statelessness. With contributions from both scholars and practitioners, the book is likely to be of interest to anyone engaged in studying or implementing solutions for statelessness, including researchers, government policy-makers, staff of international or regional inter-governmental bodies and UN agencies, grass-roots and international civil society organisations, legal practitioners and advanced-level students.
Civis europaeus sum?
Civis europaeus sum?
Guayasén Marrero González

Civis europaeus sum? Am I a citizen of the Union? This question, which is the cornerstone of this thesis, is also the question that people affected by an eventual State succession within an EU Member State need an answer to. The link between the nationality of an EU Member State and citizenship of the Union is, as it stands now, unbreakable. One cannot claim the enjoyment of the latter without holding the nationality of an EU Member State. Thus, those who, due to the operation of the State succession and the rules enacted in that context regarding nationality, lose the nationality of the predecessor-EU Member State cannot invoke “civis europaeus sum”. From the outset, individuals who lose the nationality of an EU Member State would lose EU citizenship and the rights attached to it. However, whilst EU citizenship is still not autonomous from Member State nationality, certain rights associated to the residence in both the potential newly independent States and the EU Member States can be frozen as an interim solution until such times as the former has completed the EU accession process.
Life Imprisonment
Life Imprisonment
Caterina Scalise

The purpose of this scripture is to learn more on a particular kind of confinement in prison: the life imprisonment. This book discusses the issue of life imprisonment. Does it imply that inmates may remain in prison for the rest of their life? Often, the public opinion thinks that the worst criminals may be released after few years and may commit other crimes against the society. In some states an inmate can die in prison. Is this kind of punishment in line with the punishment purposes?   May this kind of punishment violate inmates’ human rights? These questions will be examined in light of law and jurisprudence, in order to discover if life sentence is efficient. Some academics had described the life imprisonment as a hidden and slow death penalty. The European Court of Human Rights has drafted clear boards. Regardless of supporting the concept or not, life imprisonment or not, a change in prison policies is required.
Stelselherzieningen
Stelselherzieningen
mr. S.S. Zoeteman

Met preadviezen van: mr. J.H. Meijer, mr. H.A. Oldenziel en mr. H.W. de Vos (allen ministerie van Infrastructuur en Milieu), mr. M.M. den Boer, mr. J.A. Janssen, mr. Y.L. Lont, mr. R. Buitenhuis, mr. M.J.P.C. Zeegers, mr. E. van Schooneveld en mr. M.T. Veldhuizen (allen ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en mr. R. Bekker
Sociale Markteconomie
Sociale Markteconomie
R. Slegers

Het begrip sociale markteconomie is in 1946 door Alfred Müller-Armack geïntroduceerd en heeft zijn beslag gekregen in artikel 3 lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie dat in 2009 in werking is getreden. Op grond van het artikel dient een sociale markteconomie mede de basis te vormen voor de duurzame ontwikkeling van Europa.  Dit onderzoek beantwoordt de vraag in hoeverre het concept sociale markteconomie als ordeningsprincipe (nog) een toekomst heeft in de Europese praktijk. Om tot de beantwoording van deze vraag te kunnen komen wordt allereerst uitgebreid stilgestaan bij het begrip socialemarkteconomie zelf en wordt het daaronder liggende concept  verduidelijkt. Vervolgens wordt bekeken op welke wijze het begrip zijn beslag in het Verdrag heeft gekregen, hoe het aldaar is ingebed en in hoeverre het vanuit en door de diverse Europese instellingen wordt gebezigd. Daarnaast is op exploratieve wijze geïnventariseerd hoe binnen het Europese discours over het begrip, het onderliggende concept sociale markteconomie en haar mogelijkheden in de Europese praktijk wordt gedacht.  Ria Slegers is sinds 2002 verbonden aan de Open Universiteit en vanaf 2010 werkzaam als docent/onderzoeker bij de vakgroep Strafrecht, Internationaal en Europees Recht van de faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen.
Potestas Alienandi
Potestas Alienandi
Javier E. Rodríguez Diez

The transfer of ownership by a non-owner is a common situation in everyday commercial practice. However, the dogmatic framework surrounding it has often led to controversy when studying both Roman and modern private law. Key to this controversy is the introduction by German scholars, in the course of the 19th century, of the notion of ‘direct representation’ in order to approach the transfer of ownership by a non-owner. Regarding the study of Roman law, this involved assuming the existence of a primitive prohibition to alienate through a non-owner, since ‘direct representation’ was seen as a later innovation. This starting point had a decisive effect on the study of the transfer of ownership by a non-owner in Roman law, particularly concerning the significance of the voluntas domini, the way in which legal guardians alienate, the scope of praetorian innovations, the possibility to transfer ownership through formal acts and the role of the nemo plus rule. Regarding modern private law, this starting point has brought along a radical distinction based on whether the alienation takes place in the context of direct representation or not. This book attempts to offer a fresh view through a source-oriented approach in order to provide an outlook on the evolution of the transfer of ownership by a non-owner in Roman law, as well as the dogmatic and systematic standpoints among the jurists of the ius commune. Special attention is dedicated to the innovations of German scholarship, due to their significance for the study both of Roman law and for the evolution of modern private law.
Crimmigration law in the European Union (Part 2)
Crimmigration law in the European Union (Part 2)
A. Pahladsingh

In the European Union the Return Directive aims at establishing common standards and procedures to be applied in Member States for returning illegally staying third-country nationals (Article 1).  In part 2 of the serie on crimmigration in the EU this research is focusing on 2 other instruments of the Return Directive: the return decision and the detention.
As defined in Article 3 (4) a return decision “means an administrative or judicial decision or act, stating or declaring the stay of a thirdcountry national to be illegal and imposing or stating an obligation to return.” According to Article 6 of the Return Directive Member States are obliged to issue a return decision to any third-country national staying illegally in their territory, unless an express derogation is foreseen by Union Law.
As studies have showed in some countries of nationality there is for the illegal third-country national, who is expelled by EU Member States, a risk of criminalization in the form of criminal sanctions such as fines and detention. This is the situation when these countries of nationality criminalize emigration. Forced to return immediately to their countries of departure or nationality, these “inadmissibles” never fully become immigrants. I label this as double crimmigrations. These failed migrants become at least suspect citizens and they risk a form of double crimmigration in their countries of departure or nationality as they risk to be penalized twice: firstly by their involuntary return and secondly by the instigation of ciminal proceedings against them in the country of nationality. Double crimmigration should become a topic in EU return policy and security policy in which the EU should also formulate solutions.
Trans-Harming Care
Trans-Harming Care
Lene Swetzer

Although transgender people have received more and more attention in recent years, their experiences in everyday life, including their experiences with the healthcare system remain heavily understudied. Even more so, the experiences of transgender refugees have been overshadowed by the studies reflecting the experiences of lesbian and gay refugees. By means of a multiplecase study this ethnographic research aims at filling that gap. It sheds light on the different experiences of transwomen with transition-related healthcare in the Netherlands. As the ‘trans’ community in the Netherlands includes many people from South America, the main question is: Against the backdrop of transitionrelated healthcare, how do Latin American and Caribbean transwomen compared to Dutch transwomen experience the healthcare system in the Netherlands? Besides desk research and participant observation, this question is answered through indepth conversations (and much time spent) with transwomen. Criminological concepts such as social harm and social sorting have been applied in innovative ways, leading to new insights into both these criminological perspectives and human rights violations in this field. The author concludes that the ways in which transwomen experience the healthcare system do not differ so much in how care is provided, but rather in the emotional impact thereof. With this study the author hopes to have contributed to an initial step and encouraged further research into this field of study that has been neglected up until now.
BLURRED LINES
BLURRED LINES
D. McLean

We leven in een tijd waarin velen in het uitgaanscircuit blind varen op de uiterlijke schijn van de ander, en waarin vluchtige seksuele escapades lijken te zijn uitgegroeid tot het vaste sluitstuk van een leuk avondje stappen. In dit hedonistische klimaat, dat treffend het dynamische nachtleven van een metropool als Utrecht typeert, regeert de fantasie van degene die zich aan het spel der verleiding waagt. In dit spel, waarin de alcohol rijkelijk vloeit en verboden verdovende middelen eveneens niet worden geschuwd, begint grootspraak al gauw een eigen leven te leiden, en dreigt de reeds precaire balans tussen verleiding en misleiding dieper te worden ondergedompeld in het moeras van suggestie en dubbelzinnigheid. Het minder consensuele seksuele verkeer dat zulk bedrog kan bewerkstelligen, is in menig rechtsstelsel strafbaar gesteld.
In deze thesis staat de meer flagrante vorm van seksuele misleiding – het onder valse voorwendselen aanzetten van anderen tot het plegen of ondergaan van seksuele handelingen – centraal. Onderzocht wordt in hoeverre de praktische straffeloosheid hiervan te rijmen valt met de eerdergenoemde positieve verplichting tot een effectieve bestrijding van zedendelicten. Voorts wordt gekeken op wat voor wijzen de principes van een terughoudende toepassing van het strafrecht en de billijke etikettering van de gedraging der verdachte beperkingen stellen aan de reikwijdte van een eventuele strafbaarstelling van de seksuele misleiding. Bij het formuleren van zo’n strafbaarstelling wordt ter inspiratie onder meer gekeken naar de zedenwetgeving van Engeland en Wales, waar men al sinds jaar en dag strafrechtelijk optreedt tegende uitwassen van de seksuele misleiding. Beoogd wordt een oplossing voor het door mij gepercipieerde gat in de Nederlandse zedenwetgeving te vinden; een remedie die zowel recht doet aan de behoefte van de gemeenschap aan bestraffing van ernstige vormen van seksuele misleiding als rekening houdt met de aard van het strafrecht als laatste redmiddel ter bestrijding van maatschappelijke problemen.
For Justice and Mercy
For Justice and Mercy
Ryan van Eijk, Gerard Loman, Theo W.A. de Wit (Eds.)

Publications on an international level and addressing prison chaplaincy from different (continental and disciplinary) angles are rare. Most publications regarding prison chaplaincy are monographies by theologians or prison chaplains, or books from (ex-)inmates witnessing their personal conversion. For Justice and Mercy offers international texts on the positioning of prison chaplaincy and examples from the praxis, as well as from several contexts and concepts. However, the focus is not exclusively on global perspectives. But the publication is certainly international for its contributors are academics or experienced prison chaplains from all continents who are offering their research and reflections from different scientific disciplines on aspects which are of interest for prison chaplaincy in general. Most articles are written from the catholic point of view. The reason is that the initiative for this publication was taken by the executive board of the International Commission of Catholic Pastoral Care (ICCPPC) to pay extra attention to its 65 years existence, and to the Year of Mercy.
From Policies against Poverty to the Human Right not to be Poor
From Policies against Poverty to the Human Right not to be Poor
M. Papandreou

Poverty is a serious violation of human rights; this has been reiterated in numerous, national and international, documents and studies. The impact of poverty on the enjoyment of human rights has been explored extensively, and several commitments to eradicate poverty through promotion and protection of all human rights have been undertaken at a national, regional and international level.
There is however a question that has not been answered clearly and explicitly, and this is precisely the question that the author of this book attempts to answer, namely whether or not at this time it is possible to shift from the idea of poverty being a violation of various human rights to the idea of freedom from poverty being a distinct and separate new human right, which could simply be called “the right not to be poor”. The author examines whether or not those mainly responsible for dealing with poverty at a global and domestic level, namely international organisations and national states, have slowly but clearly moved from perceiving poverty as a violation of a number of rights to recognising a human right not to be poor. In this book the author illustrates how international organisations and national states very often decide on and implement policies, adopt legislation or create case law, based on a firm belief that people have the right to be protected against poverty. The author attempts to elucidate the nature of the right not to be poor and its possible sources and theoretical foundations, and shed light on several interesting aspects of its implementation at a national and international level. 
ZOEKEN IN COMPUTERS NAAR NEDERLANDS EN BELGISCH RECHT
ZOEKEN IN COMPUTERS NAAR NEDERLANDS EN BELGISCH RECHT
Bert-Jaap Koops, Charlotte Conings, Frank Verbruggen

Op het vlak van strafvorderlijk onderzoek in computers is veel in beweging. Het ICT-landschap is ingrijpend aan het veranderen, met mobiele computers en smartphones, en de cloud als opslagplaats van computergegevens. In Nederland is er het wetsvoorstel Computercriminaliteit III en de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. In België is een wetsontwerp aangekondigd om enkele IT-zoekingen concreter vorm te geven en van enkele ‘zware’ procedures een ‘lichtere versie’ te scheppen voor een Internetcontext. Er is eveneens een initiatief voor een nieuw Wetboek van Strafvordering dat geschikt zal moeten zijn voor de digitale, gemondialiseerde informatiemaatschappij.
Human Rights Obligations of Armed Non-State Actors in Non-International Armed Conflicts
Human Rights Obligations of Armed Non-State Actors in Non-International Armed Conflicts
N. Pushparajah

This book explores the human rights obligations of armed non-state actors in non-international armed conflicts from the existing sources. This book seriously challenges the Statecentric view of human rights by breaking the traditional perception of international human rights regime that applies only to State actors. This book shows the necessity in considering the capacity of de facto regimes of armed non-state actors to incur human rights obligations in order to protect individuals and groups, and regulate their daily lives in the control areas of these armed non-state actors. Further, this book proves the capacity of armed non-state actors for violating human rights as well as bearing human rights obligations in non-international armed conflicts. The degree of human rights obligations of armed non-state actors, especially regarding civil and political rights, as well as obligations towards some vulnerable groups, has been confirmed in this book. Nevertheless it is very difficult to impose human rights obligations on armed nonstate actors without relying on other international norms such as international humanitarian law and international criminal law in non-international armed conflicts since these bodies of law give more detailed provisions to regulate the specific issue. In addition, the success of the fulfilment of obligations in international norms by armed non-state actors mostly depends on their capacity, willingness and intentions, including the ideology of a specific group.
De rechter onder vuur
De rechter onder vuur
Rolf Ortlep, Frank Groothuijse, Jeroen Kiewiet, Remco Nehmelman (red.)

Dit jaar bestaat het Instituut Staats- en Bestuursrecht en Rechtstheorie 55 jaar. Ter viering van onder meer dit elfde lustrum is een jubileumbundel samengesteld. Wanneer in de literatuur of in de media gesproken wordt over de rechter, dan is het vaak in de trant van dat hij te activistisch of te defensief heeft opgetreden. In die zin ligt de rechter veelvuldig onder vuur. De rechter vervult binnen de rechtsstaat een zekere dubbelrol: enerzijds is hij de bewaker van de rechten en vrijheden van het individu jegens de wetgevende (en uitvoerende) macht, anderzijds is hij de bediener van deze macht wanneer verplichtingen afgedwongen moeten worden of van rechten en vrijheden misbruik wordt gemaakt. De bijdragen in deze jubileumbundel geven een brede inkijk in de ontwikkelingen rondom het functioneren van de rechter in ons staatsbestel en op welke wijze kan worden verzekerd dat dat functioneren toekomstbestendig is.
De behandeling van onderscheiden typen brandstichters
De behandeling van onderscheiden typen brandstichters
L. Dalhuisen, K. `t Lam, F. Koenraadt & L. Hagenauw

Onderzoek in verschillende Nederlandse forensisch psychiatrische centra laat zien dat drie groepen brandstichters bestaan, te weten zij die emoties afreageren, daders die tot brandstichting overgaan uit persoonlijke woede en doelbewuste brandstichters gericht op het nemen van wraak of het verkrijgen van hulp of aandacht. De overeenkomsten en verschillen tussen deze drie groepen dienen als aanknopingspunt voor een gedifferentieerd behandelprogramma. Die behandeling dient zich vooral te richten op (vuurgerelateerde) zaken zoals ongezonde interesse in vuur, gebrek aan sociale vaardigheden, emotieregulatie en coping en het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van de drie subgroepen is een behandelprogramma beschreven voor brandstichters. In dit boek zijn werkwijzen beschreven die bruikbaar zijn in de spreekkamer van de therapeut en in de afdeling van de kliniek waar deze forensisch psychiatrische patiënten in behandeling zijn. Onderzoek en klinische praktijk hebben immers geleerd dat ook de behandeling van brandstichters maatwerk vraagt en dat een gedifferentieerde populatie brandstichters een gedifferentieerd aanbod aan behandeling vereist.
The Right to Reparations under the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)
The Right to Reparations under the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)
S. Kabalira

Rome Statute of the International Criminal Court established and vested the Court with the power to decide on reparations to victims. The concept of reparations to victims remains a controversial topic in international criminal law.   Does the Statute explicitly create victims’ right to reparations? How and why have we to distinguish between reparations under Article 75 and victim assistance or support from the Trust Fund created by Article 79 of the Statute? Does the Statute or international law embody substantive law to be applied to reparations to victims?   From a procedural perspective other questions arise: Has the Statute or the Court developed procedural law that allows to balance the interests of parties to proceedings before a court whose mission is primarily criminal? Where a conflict of jurisdiction arises between the International Criminal Court and national courts, as regards reparations against a convicted person, how can the risk be dispelled? What kind of reparations may redress victims of the most serious international crimes, such as crime of genocide, crimes against humanity and war crimes? Does there exist an effective legal framework to facilitate the implementation of reparations orders issued by the Court?   This book endeavours to discuss the major legal issues arising from the introduction of the concept of reparations to victims in international criminal law. More particularly, the book describes challenges in implementing Article 75 of the Rome Statute and attempts to suggest legal solutions thereto.
The recast Reception Conditions Directive
The recast Reception Conditions Directive
P. Minderhoud & T. Strik (eds)

On 20 July 2015 the deadline expired for the transposition of the recast Reception Conditions Directive (Directive 2013/33/EU of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast), OJEU 2013 L180/96).   The presentations on which this book is based, were originally given during a seminar on the Recast Reception Conditions Directive. This seminar took place at the Centre for Migration Law (Jean Monnet Centre of Excellence), Faculty of Law of the Radboud University Nijmegen, on Tuesday 8 December 2015.   In light of the very substantial level of interest, we publish a book on the results of this seminar in order to enable those who were not able to attend to benefit from the wealth of knowledge and information which was shared. The book is divided in two sections. The first section deals with the central themes and the problem issues of the recast Reception Conditions Directive. The second part of the book focuses on the implementation of the recast Reception Conditions Directive in a selected number of Member States.   This book offers insight in all the different aspects of the recast Reception Conditions Directive.
Exclusion clauses of the Refugee Convention in relation to national immigration legislations, European policy and human rights instrument
Exclusion clauses of the Refugee Convention in relation to national immigration legislations, European policy and human rights instrument
Z. Yakut-Bahtiyar

Article 1F of the Refugee Convention excludes persons with respect to whom there are serious reasons for considering that they have committed a crime against peace, a war crime or a crime against humanity, a serious non-political crime outside the country of refuge prior to their admission to that country as a refugee or acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. A 1F applicant loses any protection which would have been available under the Convention and, consequently, becomes ineligible for a residence permit under asylum. Though the exclusion of an asylum seeker basically leads to expulsion, this may be impossible to execute due to legal obstacles such as the non-refoulement principle. According to this principle, no one should be returned to a country where he fears for his life or freedom. This book is the result of a study into Article 1F, including an in-depth focus on the post-exclusion phase from a national and European perspective. In this study, the author is seeking solutions regarding the dilemmas surrounding the position of non-removable excluded asylum seekers. With its description of the applicable law as it stands, its theoretical framework and comparative elements, this research is valuable to legal practice and contributes to the continual debate regarding the possibilities and limits of developing a Common European Asylum System.
Leven tussen de wieg en het graf in
Leven tussen de wieg en het graf in
M. A. Veira

In deze derde publicatie van de schrijver worden juridische aandachtspunten in het Surinaams familierecht aan de orde gesteld. Het betreft in deze aan de tijd aangepaste publicaties die tussen 2010 en 2015 in verschillende uitgaven van het oudste Surinaams juridisch tijdschrift, “Surinaams Juristenblad”, verschenen. De onderwerpen lijken op het eerste oog nogal uiteenlopend, maar zijn stuk voor stuk wezenlijke – uit het leven gegrepen – zowel juridisch als maatschappelijk interessante kwesties die nader onderzoek rechtvaardigen. Uit de drie gepubliceerde werken, kan opgemaakt worden dat Monique Veira een diepgang en helderheid van begrip van de samenleving in relatie tot wet en regelgeving in de Surinaamse context demonstreert. De subtiele manier waarop zij redelijkheid en billijkheid binnen het rechtsbestel door bespreking inhoud geeft, indiceert haar cognitieve en gevoelsmatige diepe beleving van rechtvaardigheid. “Dit boek ademt de intentie uit zowel leek als ingewijde naar een ander begrips- en belevingsniveau te willen brengen.”- Ir. Dennis C. Wip Monique Veira promoveerde in 2006 aan de Universiteit van Amsterdam en bracht het proefschrift getiteld: “de langstlevende echtgenoot. Een vergelijking van de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende echtgenoot in het Caraïbisch en het Surinaams erfrecht” als boek uit. In 2009 publiceerde zij haar tweede boek: “Onderweg naar een nieuw Burgerlijk Wetboek. Verzamelde artikelen over het Surinaamse familierecht 1997 -2008”.
Privacy wetgeving
Privacy wetgeving
S. Fennell, R. Kroes, F. Koppejan, A. Thier (red.)

Met nieuwe Nederlandse regels sinds 1 januari 2016 en de in april 2016 aangenomen Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is privacy weer volop in beweging na een lange periode van relatieve rust. In deze bundel tref je een overzicht aan van de belangrijkste algemene wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Deze bundel is daarmee een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die vanuit zijn of haar vakgebied met privacykwesties in aanraking komt. Zoals je van Privacy Company gewend bent, bevat ook deze versie suggesties van superheld Captain Privacy, de boetebedragen bij de betreffende artikelen en een handig trefwoordenregister. Bent u al voorbereidingen aan het treffen voor de inwerkingtreding van de AVG in 2018 of heeft u vragen over implementatie van andere relevante wet-en regelgeving? Wij helpen u graag op een
praktische manier met alle privacy gerelateerde vraagstukken door middel van advies, tooling en
training.  
Sturen zonder Schuren
Sturen zonder Schuren
B. Bröcking

In 2015 heeft de Jeugdwet het stelsel van de jeugdhulp ingrijpende veranderd. Gemeenten hebben de verantwoording gekregen voor alle hulp aan kinderen en gezinnen met opvoed- en opgroeiproblemen. Het doel van de Jeugdwet is door middel van onder andere preventie, eigen kracht en meer ruimte voor de hulpverleners een systeem te krijgen van toegankelijke, betaalbare jeugdhulp van goede kwaliteit. Dit proefschrift behandelt de positie van de cliënt in de jeugdhulp. Staat de cliënt centraal, dat wil zeggen heeft hij keuzen in de aangeboden hulp en is deze van goede kwaliteit? Daartoe worden de relaties tussen cliënt, hulpverlener en overheid onderzocht. Deze relaties kunnen schuren. Cliënten kunnen hulp vragen die niet past bij hun probleem, hulpverleners kunnen niet effectieve behandelingen toepassen en de overheid kan te veel bezuinigen. Dit leidt ertoe dat de cliënt niet de gewenste hulp van goede kwaliteit krijgt. Geconstateerd is dat cliënten moeilijk keuzen kunnen maken in hun zorgverlening. De enige partij die de cliënt daarbij kan helpen is de hulpverlener vanwege zijn professionele kennis en ervaring. Gemeenten hebben als doel de kosten van de jeugdhulp te beheersen. Zij hebben echter weinig zicht op de oorzaken van de vraag naar jeugdhulp. Ook hebben gemeenten geen greep op de plaats waar de kosten gemaakt worden: de behandelrelatie. Als oplossing wordt overleg tussen gemeenten, cliënten en zorgverleners voorgesteld. Dit veronderstelt dat partijen elkaar vertrouwen en verbinding zoeken om tot overleg over een toegankelijk en betaalbare zorg van goede kwaliteit te komen.
Nationality Requirements in Olympic Sports
Nationality Requirements in Olympic Sports
A.S. Wollmann

Who may compete for a country at the Olympics?
While the qualification rounds for the Rio Olympics have received huge media attention, the underlying question regarding which country an athlete may compete for only makes headlines when prominent athletes change the country for whom they are competing. Nationality requirements are an issue that has yet to be brought to the forefront of public discussion, as most recent works have only focussed on a small number of Olympic sports. This book explores the terra incognita of nationality requirements in Olympic sports, providing not only a comprehensive overview of the different sports, but also placing them in the wider context of the international standards of nationality law. The following questions are examined:
What are the eligibility criteria currently employed by the Olympic Sports? To what extent is it problematic to align these currently applicable eligibility criteria with international standards of nationality law? How can tensions that may exist between the criteria applied by the sporting federations and the international standards of nationality law be solved?
Trust on the line
Trust on the line
Esther Keymolen

Governments, companies, and citizens all think trust is important. Especially today, in the networked era, where we make use of all sorts of e-services and increasingly interact and buy online, trust has become a necessary condition for society to thrive. But what do we mean when we talk about trust and how does the rise of the Internet transform the functioning of trust? This books starts off with a thorough conceptual analysis of trust, drawing on insights from -amongst othersphilosophy and sociology to sharpen our understanding of the topic. The book explains how the arrival of large systems – such as the internet- has changed the character of trust which today is no longer based on interpersonal interactions but has become completely mediated by technologies. Based on the layered building plan of the Internet itself, a new conceptual lens called 4 Cs is developed to analyse and understand trust in the networked era. The 4Cs refer to the 4 layers which all have to be taken into account to assess trust online, namely: context,code, codification, and curation. The 4cs bring together the firsthand experiences of the user (context), the sort of technology that is being used (code), the legal implication (codification) and business interests (curation) in order to get a clear picture of the trust issues that may arise. In the final part of the book some real-life cases are discussed (digital hotel keys, Airbnb, online personalization) to illustrate how trust –analysed through the 4 Cs lens- might flourish or be challenged in our current networked era.
INTERNATIONAL STANDARDS ON NATIONALITY LAW
INTERNATIONAL STANDARDS ON NATIONALITY LAW
G. R. de Groot & O.W. Vonk

While nationality law has traditionally been part of the nation-state’s ‘reserved domain’, recent decades have witnessed a growing body of international standards and guidelines in this area. This book provides the first comprehensive collection of multilateral international treaties, other international documents and case law of international tribunals regarding nationality law. Together these materials reflect the currently existing status of nationality under international law.
In addition, from being a stable field of law, nationality law has been subject to growing instrumentalization and change. International Standards on Nationality Law thus examines topical issues relating to nationality such as discriminatory practices in relation to gender, ethnicity and race, the status of surrogate-born children, diplomatic protection, the revocation of nationality of convicted terrorists, and ‘citizenship-for-sale’ programmes. Extensive bibliographical references have been included throughout, enabling the reader to identify relevant publications for further reading. Gerard-René de Groot is Professor of Comparative Law and Private International Law at Maastricht University and the University of Aruba (the Netherlands), and co-director of the Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development (MACIMIDE). He is the author of more than 500 publications in the areas of comparative law, nationality law and legal translation, and has acted on numerous occasions as expert-consultant to both national and international bodies dealing with matters of nationality law.
Olivier Willem Vonk holds a PhD from the European University Institute (Italy) and is currently a Marie Curie COFUND Fellow at the University of Liège (Belgium). Previously, he was a Marie Curie Outgoing Fellow at Maastricht University and a visiting researcher at Georgetown University (US). His publications include Dual Nationality in the European Union and Nationality Law in the Western Hemisphere (Martinus Nijhoff Publishers).
The authors are Consortium Members of the EUDO CITIZENSHIP Observatory and have collaborated with different organisations and institutions on issues of nationality law, including the Council of Europe, UNHCR, and the European Parliament.
De verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden
De verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden
Prof. mr. P.P.T. Bovend’Eert Mr. drs. T.E.J.H. van Gennip S.P. Poppelaars LLM, BSc Mr. drs. J.J.J. Sillen (red)

Op 18 december 2015 vond de jaarlijkse staatsrechtconferentie plaats. De organisatie ervan was in handen van de vaksectie staatsrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit te Nijmegen. De conferentie was gewijd aan de verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden.
Op 10 oktober 2010 onderging het Koninkrijk een ingrijpende staatsrechtelijke en staatkundige hervorming. Krachtens artikel 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden omvat het Koninkrijk sindsdien de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken sindsdien elk deel uit van het staatsbestel van Nederland. Daarnaast zijn in het kader van artikel 38 Statuut enige zogeheten consensusrijkswetten tot stand gekomen op onder meer de terreinen van rechtspleging, rechtshandhaving en het financieel toezicht. Sinds 2010 legt artikel 12a Statuut vast dat bij rijkswet voorzieningen worden getroffen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen. De conferentie volgde kort na de in 2015 gehouden evaluaties van de nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk.
Deskundigen hebben tijdens de conferentie vanuit verschillende invalshoeken aandacht besteed aan deze nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk. Deze bundel bevat de tekst van de voordrachten van de plenaire presentaties en de papers van deskundigen op het gebied van deze nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk. Deze bijdragen gaan over (1) constitutionele toetsing en geschilbeslechting in het Koninkrijk, (2) vraagstukken van vertegenwoordiging, samenwerking en toezicht in autonome en Koninkrijksaangelegenheden, en (3) het vraagstuk van differentiatie of gelijkheid in het kader van de positie van de BES-eilanden in de Nederlandse rechtsorde.
Crimmigration law in the European Union
Crimmigration law in the European Union
A. Pahladsingh & J. Waasdorp

In the European Union the Return Directive aims at establishing common standards and procedures to be applied in Member States for returning illegally staying third-country nationals. An entry ban prohibits entry into and stay on the territory of all EU Member States (except the United Kingdom and Ireland) and Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein. This instrument is intended to have preventive effects and to foster the credibility of EU return policy. The clear message is that those who disregard migration rules in the Member States will not be allowed to re-enter any Member State for a specified period. Furthermore, the entry ban is an instrument which can be used to prevent or to counter terrorism. The use of criminal sanctions in the area of immigration opens the largely political debate on the legitimacy of the process of criminalizing foreigners. The merger between criminal law and immigration law has been classified as “crimmigration law”. The entry ban falls within the scope of crimmigration law. The relation between immigration law and criminal law and the compatibility of national penal measures imposed as a punishment for illegal migration is developed in the case law of the Court of Justice of the European Union. There is a well-established jurisprudence on the interplay between domestic penal sanctions and the effectiveness of return policy. The effectiveness of the return process would be compromised by the application of a criminal penalty for violating the entry ban, because the primary objective of the Directive is not to prevent illegal presence in the territory but rather to put an end to it. The current issue is to determine to what extent the use of criminal sanctions by Member States is allowed in the situation that an entry ban is issued against an illegally staying third-country national. This research focuses on this issue.  
Narratives on Organised Crime in Europe
Narratives on Organised Crime in Europe
P. Van Duyne, M. Scheinost, G. Antonopoulos, J. Harvey & K. Von Lampe (eds.)

In this Cross-border Crime Volume a number of important European criminal narratives have been brought together. The chapters speak of criminal ‘narratives’ having a particular leitmotif around which elements of criminal phenomena are ordered such that a specific meaning can be conveyed. Corruption, organised and economic crime, fraud and money laundering are important themes for narratives about crime in Europe. The phenomenon of corruption has many common elements, which in each country become re-arranged into a national narrative or discourse. At present such narratives on corruption in Eastern Europe are highly relevant, in particular in view of the relationships with the EU. Also the organised crime narrative still has a prominent place in the European crime scene, whether it concerns Russian organised crime or cybercrime, targeting banks as well as individuals. The organisation of fraud and economic crime remains a serious challenge to consumers as well as the business sector. Amidst all these high-level forms of criminal organisation one can also find “traditional” versions of organised lawlessness, for example outlaw motorcycle gangs that continue to capture the imagination of law enforcement and the general public, not only Scandinavia.   This fifteenth volume of the Cross-border Crime Colloquium, held once a year at a different locatuion in Europe since 1999, contains the peer reviewed contributions of 18 internationally established and up-coming experts in the field of organised and economic crime, corruption, fraud and money laundering. The chapters are based on original empirical date and critical analysis and provide new insights in these fields, stimulating a critical discourse on criminal phenomena in Europe and beyond.
Succesvol groeien doe je zo!
Succesvol groeien doe je zo!
Paul Joore

In recente publicaties wordt regelmatig gesteld dat het MKB in Nederland onvoldoende (door-) groeit. Een van de oorzaken is dat veel MKB-ers Onbewust Onbekwaam zijn. Met name als het gaat over het helder organiseren en structureren van hun bedrijf. Want om succesvol te kunnen groeien moeten je medewerkers met jou op één lijn zitten. Middels dit boek en via InControlRating.com geeft Paul Joore de MKB-er houvast om zijn medewerkers mee te nemen in de juiste richting. Doel is te zorgen dat MKB-ers meer durven te vertrouwen op hun organisatorische kwaliteiten, zodat zij ambitieuzere doelen durven stellen. Dit laatste is noodzakelijk om de kans op succesvolle groei van bedrijven te vergroten. Laten we hopen dat de droom van zoveel mogelijk MKB-ers werkelijkheid wordt!
Succesvol groeien doe je zo! is luchtig geschreven en bevat begrijpelijke taal voor MKB-ers. Hierdoor is iedere ondernemer in staat te begrijpen hoe zijn bedrijf beter georganiseerd en gestructureerd kan worden. Via de online tooling brengen zij dat ook nog eens eenvoudig in de praktijk.  En dat zorgt uiteindelijk weer voor minder risicovolle bedrijven die wij graag via ons platform aan financiering helpen.
Drs. B.C.A. Denissen RA, CFO Collin Crowdfund N.V. Wat voor veel ondernemers tot op heden onbereikbaar was, heeft Paul bereikbaar gemaakt. Wij zien binnen EY en EYnovation vele jonge bedrijven worstelen met het organiseren en structureren. Dit bemoeilijkt een succesvolle entree op de markt en gewenste resultaten blijven daardoor achterwege. Door de online tooling van InControlRating.com te gebruiken, vergroten ook deze bedrijven de kans op succes aanzienlijk.
Patrick Gabriëls, Partner EY en co-founder EYnovation Buma/Stemra maakt dankbaar gebruik van de professionele maar zeer praktische aanpak van Paul. Want op een natuurlijke manier dwingen de Groeicirkels van Route ICR onze organisatie bewust bezig te zijn met het sturen van het gedrag van onze medewerkers. En dat zorgt ervoor dat onze processen zich continu verbeteren. Vanzelfsprekend draagt dat weer bij aan een beter rendement voor onze rechthebbenden!
Drs. W.J. Ketellapper RA, CFO Buma/Stemra  
Wezenlijk Nederlands Belang
Wezenlijk Nederlands Belang
T. De Lange

Nederland wil een aantrekkelijk vestigingsland zijn voor hooggekwalificeerde kenniswerkers van buiten de EU. Het migratiebeleid biedt die kenniswerkers  de mogelijkheid om als zelfstandig ondernemers een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.  Toch maken jaarlijks maar een paar honderd buitenlandse ondernemers van die mogelijkheid gebruik en zijn de afwijzingspercentages hoog.   De Universiteit van Amsterdam onderzocht hoe  de toelating voor arbeid als zelfstandig ondernemer naar Nederland is geregeld, hoe de aanvraag om toelating op grond van het gehanteerde puntenstelsel wordt beoordeeld, wat het resultaat was van die beoordeling en hoe dat resultaat valt te verklaren.  Dat veel ondernemers niet in aanmerking komen voor toelating heeft meerdere oorzaken, zowel gelegen aan de kant van de ondernemers als aan de kant van de Nederlands overheid. Met betere informatievoorziening door de overheid, betere voorbereiding door de ondernemers, enkele aanpassingen aan het puntenstelsel en in de uitvoeringspraktijk, zouden meer buitenlandse ondernemers een kans krijgen om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie. Daarmee dienen zij een wezenlijk Nederlands belang.   Tesseltje de Lange is juriste en al meer dan twintig jaar expert op het gebied van het migratierecht, in het bijzonder arbeidsmigratie en de arbeidsmarktpositie van migranten. Zij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg en lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.
Legislation, a suitable case for policy
Legislation, a suitable case for policy
G.J. Veerman

Legal norms, if you like them or not, make the behaviour of fellow people and governments more predictable, they may provide some certainty in social life and may lead to fewer confl icts. This predictability and -legal- security are main conditions for undertaking and attempting the risks of life. Therefore, it is important that (new) statutes show some continuity and will be functioning in conformity with the embedded norms. However, it appears to be very diffi cult to predict how draft statutes will function once they have become enacted statutes, and under which conditions they will operate best. That is quite amazing, considering mankind’s 4000 years tradition of carved or written rules.  Legislation is considered to be (and to have always been) the juridical vehicle of policy. In preparing legislation the legislator has to understand what is necessary for compliance in terms of clarity of norms, necessary material means and means for ‘human’ enforcement (and control). An effective legislator is an empathetic legislator. In this book a model of the process of legislation is developed, from the idea of making a law (the political and policy part) to its ‘end’: attaining the intended societal goals (the social part). Building blocks have been set in this study, based on evidence as much as possible. The rather elaborate model for analysis may serve a better understanding of the working of legislation (and so to achieve more effective legislation) and may serve as an instrument for new research and new studies.
Nederlands Caribisch Erfrecht
Nederlands Caribisch Erfrecht
prof. mr. Gregor van der Burght

Dit werk bevat een beschrijving van het Nederlands Caribisch erfrecht zoals dat sinds 2012 in Curaçao en vanaf 1 april 2014 in Sint Maarten vigerend is.
In Aruba en Suriname is invoering van dit Caribisch erfrecht in behandeling. Prof. mr. Gregor van der Burght is adviseur voor (o.m.) de rechtspraktijk en ADR-registermediator.
Van 1978 tot 2009 was hij hoogleraar privaat- en notarieel recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en van 1982 tot 2013 parttime  aan de University of Curaçao (voorheen Universiteit van de Nederlandse Antillen). Hij doceerde als visiting professor aan McGill University te Montreal en aan de Katholieke Universiteit Leuven; en voorts aan universiteiten in Indonesië, Zuid-Afrika, China en Canada; tot april 2014 was hij raadsheer plv. in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage. Zie nl.linkedin.com/in/vanderburght.
The Single Permit Directive
The Single Permit Directive
P. Minderhoud & T. Strik (eds)

On 25 December 2013, the deadline for the implementation of Directive 2011/98/EU on a Single Application Procedure for a Single Permit for Third-Country Nationals to Reside and Work in the Territory of a Member State and on a Common Set of Rights for Third-Country Workers Legally Residing in a Member State expired. This book highlights the central themes and problem issues concerning the decision making and transposition of this Directive. This single application procedure is meant to simplify existing procedures and to facilitate the inspection and control of the working migrants’ status. The Directive also provides for the right to equal treatment for all TCN legally working in a Member State, irrespective of the purposes for which they were initially admitted: both migrating workers and working migrants are protected. The contributions to this book are based on lectures presented on a seminar on the Single Permit Directive, organised in December 2014 by the Centre for Migration Law, Radboud University Nijmegen, co-sponsored by the Jean Monnet Programme. These contributions deal with the negotiations and the scope of the Directive, the issue of equal treatment, the effectiveness of TCN social rights protection and the transposition in Germany, Finland and France.
Researching the Nexus between Statelessness and Human Trafficking
Researching the Nexus between Statelessness and Human Trafficking
L. Van Waas, C. Rijken, M. Gramatikov & D. Brennan

This publication presents the results of a two-year research project that aimed to develop and pilot a methodology for exploring the nexus between statelessness and human trafficking. It was a collaborative project in which scholars with expertise on statelessness (Laura van Waas), human trafficking (Conny Rijken), Subjective Legal Empowerment (Martin Gramatikov) and gender studies (Deirdre Brennan) worked side-by-side to design and execute research that cuts across disciplines. We hope that the publication will therefore be of interest to researchers and policy makers in each of these different fields. Included within this publication are two distinct but complementary reports: “A methodology for exploring the interaction between statelessness and human trafficking” (or Methodology Report) and the “The Nexus between Statelessness and Human Trafficking in Thailand” (or Thailand Report).
OVERVIEW OF THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS - 2015
OVERVIEW OF THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS - 2015


Every year, the European Court of Human Rights delivers a large number of judgments and an even greater number of decisions, thus adding to its already formidable body of case-law. This can make it difficult for people outside the Court to know which cases break new ground or address new issues. 
An increasingly important aspect of the Court’s work has thus become to identify such cases and to disseminate them in a convenient and accessible format. This new annual Overview series, available in English and French, seeks to respond to that need by focusing on the most important cases the Court deals with each year. All the cases are selected by the Court’s Jurisconsult’s Directorate on the basis of their jurisprudential interest. In addition to the cases chosen for publication in the Court’s Reports of Judgments and Decisions, they include a number of other cases that raise issues of general interest, establish new principles, or develop or clarify the case-law. The approach has been to draw attention to the salient points, allowing the reader to appreciate the jurisprudential significance of a particular case. Contents

FOREWORD
INTRODUCTION

JURISDICTION AND ADMISSIBILITY
  Jurisdiction of States (Article 1)
  Admissibility conditions
      Exhaustion of domestic remedies (Article 35 § 1)

“CORE” RIGHTS
  Right to life (Article 2)
      Positive obligations
      Effective investigation
  Prohibition of torture and inhuman and degrading treatment and punishment (Article 3)
      Prohibition of torture
      Inhuman and degrading treatment
      Degrading treatment
      Effective investigation
      Emotional suffering of close relatives
      Armed forces
  Prohibition of slavery and forced labour (Article 4)
      Forced or compulsory labour
  Right to liberty and security (Article 5)
      Confinement in psychiatric hospital without consent (Article 5 § 1 (e))
      Proceedings for extradition with a view to prosecution in the requesting State (Article 5 § 1 (f ))
      Conditional release on bail (Article 5 § 3)
      Review of lawfulness of detention (Article 5 § 4)
      Speedy review of the lawfulness of detention (Article 5 § 4) PROCEDURAL RIGHTS IN CIVIL PROCEEDINGS
  Right to a fair hearing (Article 6 § 1)
      Applicability
      Access to a court 
      Fairness of the proceedings
      Independent tribunal
      Execution of a final judgment
  Right to an effective remedy (Article 13)

PROCEDURAL RIGHTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
  Right to a fair trial (Article 6)
      Procedural fairness
      Impartial tribunal (Article 6 § 1)
      Presumption of innocence (Article 6 § 2)
      Defence rights (Article 6 § 3)
  No punishment without law (Article 7)
  Right of appeal in criminal matters (Article 2 of Protocol No. 7)

CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
  Right to respect for one’s private and family life, home and correspondence (Article 8)
      Private life
      Private and family life
      Private life and home
      Private life and correspondence
      Family life
  Freedom of thought, conscience and religion (Article 9)
      Freedom of religion
  Freedom of expression (Article 10)
      Applicability
      Freedom of expression
      Freedom to impart information
      Freedom of the press
      Right to receive and impart information
  Freedom of assembly and association (Article 11)
      Freedom of peaceful assembly
      Right to strike
  Prohibition of discrimination (Article 14)
      Article 14 in conjunction with Article 3
  Protection of property (Article 1 of Protocol No. 1)
      Applicability
      Enjoyment of possessions
      Positive obligations
  Right to education (Article 2 of Protocol No. 1)
  Right to free elections (Article 3 of Protocol No. 1)

OTHER CONVENTION PROVISIONS
  Binding force and execution of judgments (Article 46)
      Pilot judgments
      Execution of judgments

LIST OF CITED CASES
OVERVIEW OF THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS - 2014
OVERVIEW OF THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS - 2014


Every year, the European Court of Human Rights delivers a large number of judgments and an even greater number of decisions, thus adding to its already formidable body of case-law. This can make it difficult for people outside the Court to know which cases break new ground or address new issues. 
An increasingly important aspect of the Court’s work has thus become to identify such cases and to disseminate them in a convenient and accessible format. This new annual Overview series, available in English and French, seeks to respond to that need by focusing on the most important cases the Court deals with each year. All the cases are selected by the Court’s Jurisconsult’s Directorate on the basis of their jurisprudential interest. In addition to the cases chosen for publication in the Court’s Reports of Judgments and Decisions, they include a number of other cases that raise issues of general interest, establish new principles, or develop or clarify the case-law. The approach has been to draw attention to the salient points, allowing the reader to appreciate the jurisprudential significance of a particular case. Contents

FOREWORD
INTRODUCTION

JURISDICTION AND ADMISSIBILITY
  Jurisdiction of States (Article 1)
  Admissibility criteria
      Locus standi (Article 34)
      Exhaustion of domestic remedies (Article 35 § 1)
      Six-month time-limit (Article 35 § 1)

“CORE” RIGHTS
  Right to life (Article 2)
      Obligation to protect life
      Effective investigation
  Prohibition of torture and inhuman and degrading treatment or punishment (Article 3)
      Obligation to protect from sexual abuse
      Use of metal cage in court
      Disproportionate use of force
      Prison
      Extradition
      Removal pursuant to Dublin Regulation
      Sentence
  Articles 2 and 3 of the Convention in conjunction with Article 1 of
  Protocol No. 6
  Right to liberty and security (Article 5)
      Speedy review (Article 5 § 4)
  Prohibition of collective expulsion of aliens (Article 4 of Protocol No. 4)

PROCEDURAL RIGHTS IN CIVIL PROCEEDINGS
  Right to a fair hearing (Article 6)
      Applicability
      Access to a court (Article 6 § 1)
      Fairness of the proceedings (Article 6 § 1)

PROCEDURAL RIGHTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
  Right to a fair hearing (Article 6)
      Fairness of the proceedings (Article 6 § 1)
      Presumption of innocence (Article 6 § 2)
      Defence rights (Article 6 § 3)
  Right of appeal in criminal matters (Article 2 of Protocol No. 7)
  Right not to be tried or punished twice (Article 4 of Protocol No. 7)

CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 
  Right to respect for one’s private and family life, home and correspondence (Article 8)
      Applicability
  Private life
  Private and family life 
  Private life and correspondence
  Family life
  Home and correspondence
  Right to respect for private life and freedom to manifest one’s religion or belief (Articles 8 and 9)
  Freedom of expression (Article 10)
  Freedom of assembly and association (Article 11)
      Article 11 read in the light of Article 9
      Freedom of association
      Right to form and join trade unions
  Prohibition of discrimination (Article 14)
      Article 14 in conjunction with Article 8
      Article 14 in conjunction with Article 9
  Protection of property (Article 1 of Protocol No. 1)
      Enjoyment of possessions
  Right to education (Article 2 of Protocol No. 1)
  Right to free elections (Article 3 of Protocol No. 1)
  Freedom of movement (Article 2 of Protocol No. 4)

OTHER CONVENTION PROVISIONS
  Just satisfaction (Article 41)
      Pecuniary damage
  Binding force and execution of judgments (Article 46)
      Execution of judgments
      General measures
      Individual measures
  Obligation to furnish all necessary facilities (Article 38)

LIST OF CITED CASES  
APERÇU DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME - 2015
APERÇU DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME - 2015


Chaque année, la Cour européenne des droits de l’homme rend de multiples arrêts et un nombre plus élevé encore de décisions, alimentant ainsi sa jurisprudence déjà fort impressionnante. Une personne extérieure à la Cour peut dès lors avoir du mal à déterminer quelles sont les affaires qui marquent un tournant ou qui traitent de nouvelles questions. Un aspect du travail de la Cour auquel une attention croissante est accordée consiste donc à repérer ces affaires et à les diffuser dans un format
pratique et accessible.

L’objet de cette nouvelle série, Aperçu de la jurisprudence, disponible en français et en anglais, est de répondre à ce besoin en se concentrant sur les affaires les plus importantes qui sont traitées chaque année par la Cour. Celles-ci sont sélectionnées par la Direction du jurisconsulte de la Cour en fonction de leur intérêt jurisprudentiel. Outre les affaires choisies pour publication dans le Recueil des arrêts et décisions de la Cour, ce corpus contient des affaires qui soulèvent des questions d’intérêt général, qui posent de nouveaux principes ou qui développent ou précisent la jurisprudence. Il s’agit de faire ressortir les aspects saillants de telle ou telle affaire, pour permettre au lecteur d’en saisir la portée jurisprudentielle. Table des matières

AVANT-PROPOS
INTRODUCTION

COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ
  Juridiction des États (article 1)
  Conditions de recevabilité
      Épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1)

DROITS « CARDINAUX »
  Droit à la vie (article 2)
      Obligations positives
      Enquête effective
  Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 3)
      Interdiction de la torture
      Traitements inhumains ou dégradants
      Traitement dégradant
      Enquête effective
      Souffrance morale endurée par un proche
      Armée
  Interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 4)
      Travail forcé ou obligatoire 
  Droit à la liberté et à la sûreté (article 5)
      Internement forcé (article 5 § 1 e))
      Procédure d’extradition visant à faire poursuivre le requérant dans un État tiers (article 5 § 1 f ))
      Mise en liberté conditionnelle (article 5 § 3)
      Contrôle de la légalité de la détention (article 5 § 4)
      Contrôle à bref délai (article 5 § 4)

DROITS PROCÉDURAUX EN MATIÈRE CIVILE
  Droit à un procès équitable (article 6 § 1)
      Applicabilité
      Accès à un tribunal
      Équité de la procédure
      Tribunal indépendant
      Exécution d’une décision de justice définitive
  Droit à un recours effectif (article 13) DROITS PROCÉDURAUX EN MATIÈRE PÉNALE
  Droit à un procès équitable (article 6)
      Équité de la procédure
      Tribunal impartial (article 6 § 1)
      Présomption d’innocence (article 6 § 2)
      Droits de la défense (article 6 § 3)
  Pas de peine sans loi (article 7)
  Droit à un double degré de juridiction en matière pénale (article 2 du Protocole no 7)

DROITS CIVILS ET POLITIQUES
  Droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (article 8)
      Vie privée 
      Vie privée et familiale
      Vie privée et domicile
      Vie privée et correspondance
      Vie familiale 
  Liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9)
      Liberté de religion
  Liberté d’expression (article 10) 
      Applicabilité
      Liberté d’expression
      Liberté de communiquer des informations
      Liberté de la presse
      Droit de recevoir et de communiquer des informations
  Liberté de réunion et d’association (article 11) 
      Liberté de réunion pacifique
      Droit de grève
  Interdiction de discrimination (article 14)
      Article 14 combiné avec l’article 3
  Protection de la propriété (article 1 du Protocole no 1)
      Applicabilité
      Respect des biens
      Obligations positives
  Droit à l’instruction (article 2 du Protocole no 1)
  Droit à des élections libres (article 3 du Protocole no 1)

AUTRES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
  Force obligatoire et exécution des arrêts (article 46)
      Arrêts pilotes
      Exécution des arrêts 

LISTE DES AFFAIRES CITÉES
  
APERÇU DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME - 2014
APERÇU DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME - 2014


Chaque année, la Cour européenne des droits de l’homme rend de multiples arrêts et un nombre plus élevé encore de décisions, alimentant ainsi sa jurisprudence déjà fort impressionnante. Une personne extérieure à la Cour peut dès lors avoir du mal à déterminer quelles sont les affaires qui marquent un tournant ou qui traitent de nouvelles questions. Un aspect du travail de la Cour auquel une attention croissante est accordée consiste donc à repérer ces affaires et à les diffuser dans un format pratique et accessible.

L’objet de cette nouvelle série, Aperçu de la jurisprudence, disponible en français et en anglais, est de répondre à ce besoin en se concentrant sur les affaires les plus importantes qui sont traitées chaque année par la Cour. Celles-ci sont sélectionnées par la Direction du jurisconsulte de la Cour en fonction de leur intérêt jurisprudentiel. Outre les affaires choisies pour publication dans le Recueil des arrêts et décisions de la Cour, ce corpus contient des affaires qui soulèvent des questions d’intérêt général, qui posent de nouveaux principes ou qui développent ou précisent la jurisprudence. Il s’agit de faire ressortir les aspects saillants de telle ou telle affaire, pour permettre au lecteur d’en saisir la portée
jurisprudentielle. Table des matières AVANT-PROPOS
INTRODUCTION

COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ
  Juridiction des États (article 1)
  Conditions de recevabilité
      Locus standi (article 34)
      Épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1)
      Délai de six mois (article 35 § 1)

DROITS « CARDINAUX »
  Droit à la vie (article 2)
      Obligation de protéger la vie
      Enquête effective
  Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 3)
      Obligation de protection contre les abus sexuels
      Utilisation d’une cage en métal dans un tribunal
      Utilisation disproportionnée de la force
      Prison
      Extradition
      Renvois en vertu du règlement Dublin
      Peine
  Articles 2 et 3 de la Convention combinés avec l’article 1 du
  Protocole no 6
  Droit à la liberté et à la sûreté (article 5)
      Contrôle à bref délai (article 5 § 4)
  Interdiction des expulsions collectives d’étrangers (article 4 du Protocole no 4)

DROITS PROCÉDURAUX EN MATIÈRE CIVILE
  Droit à un procès équitable (article 6)
  Applicabilité
  Accès à un tribunal (article 6 § 1)
  Équité de la procédure (article 6 § 1)

DROITS PROCÉDURAUX EN MATIÈRE PÉNALE
  Droit à un procès équitable (article 6)
      Équité de la procédure (article 6 § 1)
      Présomption d’innocence (article 6 § 2)
      Droits de la défense (article 6 § 3)
  Droit à un double degré de juridiction en matière pénale (article 2 du Protocole no 7)
  Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (article 4 du Protocole no 7)

DROITS CIVILS ET POLITIQUES
  Droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (article 8)
      Applicabilité
  Vie privée
  Vie privée et familiale
  Vie privée et correspondance
  Vie familiale
  Domicile et correspondance
  Droit au respect de sa vie privée et droit de manifester sa religion ou sa conviction (articles 8 et 9)
  Liberté d’expression (article 10)
  Liberté de réunion et d’association (article 11)
      Article 11 lu à la lumière de l’article 9
      Liberté d’association
      Droit de fonder des syndicats et de s’y affilier
  Interdiction de discrimination (article 14)
      Article 14 combiné avec l’article 8
      Article 14 combiné avec l’article 9
  Protection de la propriété (article 1 du Protocole no 1)
      Respect des biens
  Droit à l’instruction (article 2 du Protocole no 1)
  Droit à des élections libres (article 3 du Protocole no 1)
  Liberté de circulation (article 2 du Protocole no 4)

AUTRES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
  Satisfaction équitable (article 41)
      Dommage matériel
  Force obligatoire et exécution des arrêts (article 46)
      Exécution des arrêts
      Mesures générales
      Mesures individuelles
  Obligations de fournir toutes facilités nécessaires (article 38)

LISTE DES AFFAIRES CITÉES
European Citizenship at the Crossroads
European Citizenship at the Crossroads


This book examines the changing role played by the European Union and international standards on loss and acquisition of nationality. It provides a comparative analysis of EU Member States regulations, administrative practices, court rulings and statistical data on questions related to loss of nationality and European citizenship. It assesses the multifaceted repercussions of the supranational venues of judicial and legal accountability over states autonomy and competences at times of deciding who is and who is not a citizen. The following questions are examined: to what the extent do EU Member States still hold the exclusive competence over domestic decisions in nationality matters? How do international and European legal principles and standards, as well as case-law by European courts progressively affect their margin of manoeuvre at times of deciding who is and who is not a ‘citizen’? What are the repercussions of their obligations in safeguarding citizenship of the Union? List of contents Preface 
   Gerard-René de Groot and Sergio Carrera Nuñez
About the Authors 
Abbreviations 
List of Tables and Figures 
Foreword 

   Zeta Georgiadou PART I: LOSS AND QUASI-LOSS OF NATIONALITY IN THE EU
Chapter 1 
Introduction: European Citizenship at a Crossroads
   Sergio Carrera Nuñez and Gerard-René de Groot
Chapter 2 
Survey on Rules on Loss of Nationality in International
Treaties and Case Law
   Gerard-René de Groot
Chapter 3 
A Comparative Analysis of Regulations on Involuntary
Loss of Nationality in the European Union
   Gerard-René de Groot and Maarten Peter Vink
Chapter 4
Reflections on Quasi-Loss of Nationality from
Comparative, International and European Perspectives
   Gerard-René de Groot and Patrick Wautelet
Chapter 5 
Mapping Statistics on Loss of Nationality in the EU:
A New Online Database
   Maarten Peter Vink and Ngo Chun Luk PART II: NATIONAL PERSPECTIVES AND DEVELOPMENTS
Chapter 6
Loss of Nationality in the Nordic Countries 185
   Eva Ersbøll
Chapter 7 
Deprivation of Citizenship:
The Latvian Example and EU Perspective
   Kristine Kruma
Chapter 8 
Is it Possible to Lose the Hungarian Nationality?
   Judit Tóth
Chapter 9 
Iberian Nationality Legislation and Sephardic Jews:
‘With due regard to European law’?
   Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira
Chapter 10 
Attribution of Spanish Nationality to Children Born in Spain with the
Purpose of Avoiding Situations of Statelessness at Birth.
   Aurelia Álvarez Rodríguez and Guayasén
   Marrero González
Chapter 11 
How Much Does EU Citizenship Cost? The Maltese Citizenship-for-Sale
Affair: A Breakthrough for Sincere Cooperation in Citizenship of the Union?
   Sergio Carrera Nuñez PART III
ROTTMANN IN THE COURTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION:
A collection of judgements, pending cases and caselaw notes 1. AUSTRIA
Gerard-René de Groot
1.1. CASE 1: An Austrian husband of Macedonian origin 
1.1.1. Text of the judgement 
1.1.2. Case Note 
1.2. CASE 2: An Austrian wife of Nigerian origin 
1.2.1. Text of the judgement 
1.2.2. Case Note 
1.3. CASE 3: An Austrian husband of Turkish origin 
1.3.1. Text of the judgement 
1.3.2. Case Note  2. BELGIUM
   Patrick Wautelet
2.1. CASE 4: Two Belgian children born in China 
2.1.1. Text of the judgement 
2.1.2. Case Note  3. CYPRUS
   Nicoletta Charalambidou
3.1. CASE 5 
3.1.1. Text of the judgement 
3.1.2. Case Note  4. DENMARK
   Eva Ersbøll
4.1. PENDING CASE 
4.1.1. Case description  5. GERMANY
   Gerard-René de Groot
5.1. CASE 6: The fate of Janko Rottmann 
5.1.1. Text of the judgement 
5.1.2. Case Note 
5.2. CASE 7: A German with Turkish roots 
5.2.1. Text of the judgement 
5.2.2. Case Note  6. LATVIA
   Kristine Kruma
6.1. CASE 8: A Latvian with a Russian background 
6.1.1. Text of the judgement: Court of First Instance 
6.1.2. Text of the judgement: Latvian Supreme Court 
6.1.3. Case Note  7. MALTA
   Daniela DeBono
7.1. CASE 9 
7.1.1. Text of the judgements: First Hall of the Constitutional Court 
7.1.2. Text of the judgements: Court of Appeals of the Constitutional Court 
7.1.3. Case Note  8. THE NETHERLANDS
   Ngo Chun Luk
8.1. Combined Case Note 
8.2. CASE 10: Parental error 
8.3. CASE 11: Syrian, not Iraqi 
8.4. CASE 12: Unintentional fraud 
8.5. CASE 13: Fictitious parentage 
8.6. CASE 14: Bigamous Egyptian 
8.7. CASE 15: Hidden criminal antecedents 
8.8. CASE 16: Identity fraud in Limburg 
8.9. Final Remarks 
8.10. Text of Judgments  9. THE NETHERLANDS
   Gerard-René de Groot
9.1. PENDING CASE 2: Dutch twins? 
9.1.1. Case description  10. SPAIN
   Guayasén Marrero González
10.1. CASE 17: Temporary residence permit on the grounds of exceptional circumstances (social         integration)
10.1.1. Text of the judgement 
10.1.2. Case Note  11. UNITED KINGDOM
11.1. PENDING CASE 3: A British Vietnamese involved in terrorism? 
11.1.1. Appeal: Court of Appeal of England and Wales 
11.1.2. Final appeal: Supreme Court – case description  12. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
   Gerard-René de Groot
12.1. PENDING CASE 4: A Maltese husband of Egyptian origin 
12.1.1. Case description 
12.1.2. Comments 

ANNEX 1.
Guidelines Involuntary Loss of European Citizenship (ILEC Guidelines 2015) 
Gerard-René de Groot, Maarten Peter Vink and Patrick Wautelet REFERENCES AND SELECTED BIBLIOGRAPHY 
 
Diálogo transatlántico
Diálogo transatlántico
Consejo de Europa/Tribunal Europeo de Derechos Humanos & Corte Interamericana de Derechos Humanos

En los últimos años el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reforzado sus vínculos de cooperación. Debe reconocerse la importancia de este diálogo judicial, dada la similitud de los derechos y libertades protegidos por los respectivos tratados fundacionales de ambas cortes, así como la existencia en ambos sistemas de criterios de admisibilidad y principios de interpretación parecidos. Además, la creciente convergencia en las temáticas planteadas ante ambas jurisdicciones confiere una nueva y mayor relevancia a sus respectivas jurisprudencias.
Este libro, publicado en inglés y español, contiene una selección de las decisiones más relevantes dictadas por cada corte en 2014. Aparte de la importancia que tienen en sí mismas, algunas de estas decisiones sirven para ilustrar los paralelismos existentes en la manera de interpretar ambos tratados de derechos humanos, áreas en las que los enfoques difieren, y en particular, cómo ambas jurisdicciones toman en consideración de manera creciente el enfoque de la otra en materia de protección de los derechos humanos.
Dialogue Across the Atlantic
Dialogue Across the Atlantic
Council of Europe/European Court of Human Rights & Inter-American Court of Human Rights

In recent years the European and Inter-American human rights courts have intensified their cooperation. This judicial dialogue is important given the similarity of the rights and freedoms protected by the respective treaties governing the work of the two courts, and the existence of equivalent criteria of admissibility and principles of interpretation.

Moreover, the increasing similarity of the issues brought before the two courts has conferred a new relevance on their respective bodies of case-law. 

This book, published in English and Spanish, presents a selection of the leading decisions delivered by each court in 2014. In addition to their importance in their own right, some of these cases also serve to illustrate parallels in the manner in which the two conventions are interpreted, areas where the methodology diverges and, most importantly, how the two courts are increasingly having regard to each other’s approach to human-rights protection.
The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights
The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights
Lawrence Early & Anna Austin (Eds.)

On 13 February 2015 a Seminar took place in the European Court of Human Rights in Strasbourg entitled “The Right to Life: Twenty Years of Legal Developments since McCann v. the United Kingdom”.
  The Seminar was to celebrate the work and achievements of the Court’s Deputy Registrar, Michael O’Boyle, on the occasion of his retirement. This volume contains the submissions made during and after the Seminar, and the order of inclusion of the submissions is based on the three working sessions of the Seminar.
  Table of Contents
  Opening words Prelude
Sir Nicolas Bratza, former President, European Court of Human Rights  Letter from Charles Flanagan, Minister for Foreign Affairs and Trade, Ireland  The right to respect for life and the abolition of the death penalty
Jean-Paul Costa, former President, European Court of Human Rights 
Substantive aspects of the right to life: principal developments since the McCann jugdment Issues relating to the beginning and end of life
Baroness Hale of Richmond, Deputy President, Supreme Court of the United Kingdom  Out of harm’s way: positive obligations under Article 2 of the European Convention on Human Rights
Linos-Alexander Sicilianos, Judge, European Court of Human Rights  The planning and control of operations involving the use of lethal force
Brice Dickson, Professor of Law, Queen’s University Belfast  “Operationalising” the European Convention on Human Rights for police
Ralph Roche, Human Rights Legal Adviser, Police Service of Northern Ireland 61 The core of McCann: lethal force and democracy under the European Convention on Human Rights
Stephen Skinner, Senior Lecturer in Law, University of Exeter 67 State responsibility for injuries and killings perpetrated by State agents other than in the performance of their duties
Ayşegül Uzun Marinković and Aida Grigić, Lawyers, Registry of the European Court of Human Rights
Procedural obligations and the right to life “Legacy inquests” in Northern Ireland
Rt Hon Sir Declan Morgan, Lord Chief Justice of Northern Ireland  Grave violations of human rights: the handling of some procedural issues in the case-law of other international tribunals
Antônio Cançado Trindade, Judge, International Court of Justice  Investigation into the use of lethal force: standards of independence and impartiality
Egbert Myjer, Commissioner, International Commission of Jurists, former Judge, European Court of Human Rights Post-conflict criminal investigation by international experts: how effective? (the Kosovo example)
Andrey Antonov, Executive Officer, UNMIK Human Rights Advisory Panel  Right to the truth in the case-law of the European Court of Human Rights
Olga Chernishova, Head of Division, Registry of the European Court of
Human Rights Dialogue at cross-purposes: the Northern Ireland inquest and Article 2 of the European Convention on Human Rights
John F. Larkin, Attorney General for Northern Ireland  The right to life – interim measures and the preservation of evidence in conflict situations
Philip Leach, Professor of Human Rights Law, Middlesex University; Director, European Human Rights Advocacy Centre  The involvement of the deceased victim’s next of kin in criminal investigations: an analysis of the standards under Article 2 of the Convention and of Directive 2012/29/EU on the rights of victims of crime
Sofia Mirandola, Lawyer, Registry of the European Court of Human Rights 
Conflicting or complementary? 
Interplay between international humanitarian law and human rights law Article 2 of the Convention and military operations during armed conflict
Françoise J. Hampson, Emeritus Professor, School of Law, Essex University Si vis pacem, para bellum. Application of human rights law in situations of armed conflict
Rick Lawson, Professor and Dean, Law Faculty, University of Leiden When is an act of war lawful?
Sir Daniel Bethlehem QC, Barrister, Director, Legal Policy International Ltd Adducing security-sensitive material in terrorist-related cases:different approaches in the European supranational courts
The Rt Hon Lady Justice Arden, Judge, Court of Appeal of England and Wales The right to life in situations of armed conflict
Clare Ovey, Head of Division, Registry of the European Court of Human Rights
Closing words Erik Fribergh, Registrar, European Court of Human Rights Dean Spielmann, President, European Court of Human Rights
Annexes Article 2 of the European Convention on Human Rights Programme of the Seminar of 13 February 2015
Ernstig gevaar
Ernstig gevaar
B. van der Vorm

In juni 2003 is de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) in werking getreden. In juli 2013 is deze wet uitgebreid naar andere bedrijfstakken. De Wet Bibob wordt beschouwd als controversieel, omdat het op grond van de Wet Bibob mogelijk is dat bestuursorganen beschikkingen, zoals vergunningen, preventief te kunnen weigeren of intrekken, indien sprake is van een ernstig gevaar voor misbruik. Een ernstig gevaar van misbruik van een beschikking wordt – al dan niet na een advies van het Landelijk Bureau Bibob – gebaseerd op strafrechtelijke antecedenten.
De Wet Bibob is daarom een voorbeeld van een bestuursrechtelijke wet in de context van het strafrecht. Met deze wet wordt beoogd om de (georganiseerde) misdaad preventief aan te pakken, zodat de integriteit van het openbaar bestuur wordt beschermd.

In dit proefschrift wordt de Wet Bibob onderzocht vanuit twee invalshoeken: een juridische en een empirische. De onderhavige interdisciplinaire studie geeft enerzijds een beschrijving en analyse van de toepassing van de Wet Bibob in de bestuurspraktijk (‘recht in actie’) en anderzijds een analyse van de Wet Bibob vanuit de context van het strafrecht (‘recht op schrift’). Het empirische onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de Wet Bibob wordt toegepast in overeenstemming met de beginselen van legaliteit, proportionaliteit en subsidiariteit. Om deze vraag te beantwoorden zijn Bibob-adviezen en de hierop gebaseerde besluitvorming geanalyseerd. Het juridische onderzoek richt zich op de analyse van de Wet Bibob vanuit een strafrechtelijke context. In het juridische onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de weigering en intrekking van een beschikking op grond van de Wet Bibob dient te worden overgeheveld naar ‘het’ strafrecht.
 
PLANNING&CONTROL VANUIT HUMANISTISCH PERSPECTIEF
PLANNING&CONTROL VANUIT HUMANISTISCH PERSPECTIEF
Pietet L. Polhuis

Sinds managementtechnieken uit het bedrijfsleven ten voorbeeld werden gesteld aan de overheid, hebben overheidsmanagers massaal gekozen voor planning&control. Toch is de kritiek op planning&control nooit verstomd; zowel vanuit wetenschappelijke hoek, als ook van bestuurders en managers voor wie dit besturingsconcept is ontwikkeld.
  Controllers kunnen gezien worden als de borging van het nieuwe gedachtegoed. Peter Polhuis gaat in deze studie na wat – 30 jaar nadat het begrip opgeld deed in Nederland - de stand van zaken is m.b.t. planning&control. Hij doet dat door in een provinciale overheidsorganisatie als het ware naast de controllers te gaan zitten om te zien wat ze feitelijk doen en om met hen na te gaan hoe zij over hun vakgebied denken. Door de gekozen etnografisch-fenomenologische benadering levert dat een indringend beeld van de werkpraktijk en denkwereld van controllers op.
  Het boek geeft ook antwoord op de vraag in welke richting planning&control zich verder kan ontwikkelen. Gesteld wordt dat controllers zich niet hebben kunnen losmaken van hun financieeleconomische achtergrond. Daardoor levert controlling een eenzijdige bijdrage aan de sturing en beheersing van organisaties. Polhuis geeft in dit boek een aantal suggesties hoe deze eenzijdigheid kan worden overstegen. Hij bepleit echte integraliteit van planning&control die doordringt tot de kern van managementvoering en controllers in staat stelt hun waarheden tot de machthebbers in de organisatie te spreken. Dat levert een moeilijk dilemma voor zowel machthebbers als voor controllers. In zijn slotbeschouwing geeft de auteur een verrassende oplossing.
    Peter Polhuis (1949) heeft jarenlang leiding gegeven aan grote overheidsorganisaties en heeft sinds 2005 een bestuurskundig adviesbureau: Dextera Advies. Hij hanteert een humanistische stijl van organisatieverandering waarin voortdurend aandacht is voor de balans tussen de individuele medewerker en de organisatie als geheel. Met dit boek doet hij verslag van zijn promotieonderzoek, blikt hij terug op zijn ervaringen en geeft concrete aanzetten voor een geheel nieuw perspectief op planning&control.
Naar een geloofwaardige TBS
Naar een geloofwaardige TBS
Aart Goosensen

Een belangrijke gebeurtenis in de recente geschiedenis van de terbeschikkingstelling is het parlementair onderzoek naar het tbs-stelsel (2005- 2006) onder voorzitterschap van drs. A.P. Visser. De conclusie van het parlementair onderzoek is dat het tbs-stelsel niet hoeft te worden herzien, maar wel op een aantal punten moet worden aangepast. Deze  aanpassingen zijn van juridische, beleidsmatige en praktijkgerichte aard. Ondanks deze conclusie is het aantal opleggingen tbs met bevel tot verpleging met meer dan de helft gedaald. De krimp van de sector is navenant. Een aantal klinieken is al gesloten. De geloofwaardigheid van de tbs staat nog steeds ter discussie. De sterk toegenomen behandelduur lijkt daarvoor een belangrijke reden te zijn. In dit proefschrift wordt op systematische wijze aan de hand van de praktijk in FPC Oldenkotte onderzocht waar kansen liggen de behandelduur van de tbs terug te brengen en de geloofwaardigheid te vergroten.
Een heilige en veilige plek
Een heilige en veilige plek
Ryan van Eijk (Red.)

Deze bundel verzamelt de oogst van de studiedagen in 2015 van de protestantse en rooms-katholieke geestelijk verzorgers werkzaam bij justitie. De rooms-katholieke studiedagen hadden als thema de vraag, wat de notie van ‘vrijplaats’, als aanduiding van de bijzondere status van het contact tussen gedetineerden en geestelijk verzorgers, vandaag kan betekenen. Tijdens de protestantse studiedagen stond de spiritualiteit van de justitiepredikant en de ingeslotenen centraal. Pieter de Witte (Leuvense Centrum voor Levensbeschouwing en Detentie) legt de complexiteit van het begrip ‘vrijplaats’ bloot. Voor justitiepastor Akkermans is de vrijplaats eerst en vooral een plek van ingeslotenen. Uit een twaalftal interviews die hij heeft gehad met gedetineerden blijkt dat de religieuze identiteit van de pastor de basis is van de band van vertrouwen die er bestaat tussen de pastor en de pastorant.
  In Fliermans bijdrage wordt de vraag gesteld of het begrip vrijplaats nog geschikt is om de eigen plek van het justitiepastoraat in de justitiële inrichtingen mee aan te duiden.
  Filosoof Theo de Wit onderscheidt in zijn bijdrage drie betekenissen van ‘vrijplaats’ die de positie en het werk van geestelijk verzorgers betreffen: 1- zij komen van de vrijplaats die wij academie of ‘universiteit’ noemen, 2- die plek waar ingeslotenen veilig en vrijmoedig kunnen spreken over wat hen op het hart ligt en 3- de ‘vrijstad’ in de Bijbel waarheen de ‘onvrijwillige moordenaar’ kon vluchten. De Wit gaat hierbij in op Levinas’ verrassende actualisering van deze idee en op de ‘andere’, harde kant van de huidige opvang van grote aantallen vluchtelingen.
  Omdat de term ‘spiritualiteit’ steeds meerduidiger wordt, verschuift de strategie van de pastor van een definitie van spiritualiteit naar een functionele waarneming van de ontvankelijkheid en wederkerigheid van mensen, aldus Martin Walton. Hij vraagt zich af: Wat gebeurt er met mensen in relatie tot hun ‘spiritualiteit’?
  Hans de Wit verkent in zijn bijdrage het speelveld waarop de (gevangenis) pastor en de gedetineerde elkaar in hun wederzijdse geloof en spiritualiteit kunnen ontmoeten. Hij beschrijft enerzijds de angst die de Bijbel als heilig boek en heilige plaats bij gedetineerden oproept, anderzijds hoe het zoeken naar het ‘samen’ in een groep Bijbelstudie als een veilige plek kan functioneren waar een directe communicatie met een persoonlijke en uitnodigende God hen diep kan raken en concreet invloed heeft op hun denken en gedrag. De Wit stelt dat met name de kwetsbaarheid van gedetineerden een fundamenteel aangrijpingspunt is in het justitiepastoraat.
  De bundel wordt afgesloten met een eerste resultaat van het onderzoeksproject ‘Religieus geïnspireerde verbanden en de zorg en nazorg ten bate van (ex-) gedetineerden’ van het Centrum voor Justitiepastoraat. Vanuit het perspectief van de praktische theologie onderzoeken De Vries en Van der Knijff hoe het ‘netwerken’ in de religieus geïnspireerde (na)zorg voor mensen met detentie-ervaring in de praktijk op plaatselijk vlak (Zwolle) functioneert.
Forensische Psychiatrie van dag tot dag
Forensische Psychiatrie van dag tot dag
T.I. Oei

Reactie van een gedragsdeskundige over Forensische Psychiatrie van dag tot dag. Het is een boek dat in het kort uit een bonte mengeling bestaat van reacties uit betrokken leeskring, noten en bronvermelding, naast de snippers in engere zin, waar de schrijver al in een eerdere publicatie zijn meesterschap heeft getoond. Het omvat een breed scala aan onderwerpen - bont gemengd - waaruit de persoonlijke interesse blijkt van de schrijver voor het gehele maatschappelijke en politieke gebeuren. Hoewel de psychoanalytische invalshoek van de auteur herkenbaar blijft, laat hij zich ook steeds meer filosofisch doordacht uit. Er is sprake van een duidelijk persoonlijke stijl. De gebruikte bronnen zijn veelzijdig. Behalve ontleend aan de actualiteit van verschillende kwaliteitskranten die Nederland rijk is, worden ook belevenissen, herinneringen, literatuur en (geliefde) filosofische werken van commentaar voorzien. De laatste zijn vaak treffend samengevat. Ondanks dit alles wordt zichtbaar trouw gebleven aan het originele stijlbegrip “snipper”.
Het recht op rechtsbijstand tijdens het verhoor in buitenlandse militaire operaties
Het recht op rechtsbijstand tijdens het verhoor in buitenlandse militaire operaties
C.I.A. van Kuijck

Het recht op rechtsbijstand tijdens het verhoor wordt steeds belangrijker geacht binnen de Europese Unie. Een aanwijzing hiervan is de Richtlijn 2013/48/EU, een instrument dat dit recht garandeert. Tijdelijke afwijkingen zijn toegestaan, zoals bij het strafrechtelijk onderzoek in militaire operaties vanwege de grote geografische afstand. Dit onderzoek beoogt na te gaan wat de internationale en Europese standaarden zijn voor het recht op rechtsbijstand getoetst aan het recht op een eerlijk proces, waar er met name aandacht is besteed aan de situatie waarin een militair betrokken raakt bij het strafrechtelijk onderzoek in een buitenlandse militaire operatie. Het boek verheldert wat het recht op rechtsbijstand tijdens het verhoor in buitenlandse militaire operaties precies inhoudt, alsmede de specifieke rechtspositie van de militair die zich op missie of training in het buitenland bevindt. Daarnaast is er onderzocht of militairen vaker belastende verklaringen afleggen ten opzichte van burgers, wat de aanwezigheid van de raadsman tijdens het verhoor kan rechtvaardigen. Nationale wetgeving kan zo aangepast worden en meer rechtsbescherming bieden aan militairen in het buitenland. Het recht op rechtsbijstand tijdens het verhoor in buitenlandse militaire operaties heeft als doel om duidelijkheid te verschaffen en is daarom zeer interessant, vooral voor beleidsmakers en militairen, om na te gaan wat dit recht precies inhoudt en aan welke voorwaarden het moet voldoen ingevolge mensenrechten vanuit een internationaal perspectief. Op deze manier wordt er meer inzicht gegeven in de rol die de raadsman vervult in verhoorsituaties, alsmede het bijzondere karakter van militairen, de zware omstandigheden waarin zij zich bevinden in buitenlandse operaties, en hun positie in het strafrecht.
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Index 2013
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Index 2013
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe. The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des Arrêts et Décisions. Volume 2013-VI
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des Arrêts et Décisions. Volume 2013-VI
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe. The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des Arrêts et Décisions. Volume 2013-IV
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des Arrêts et Décisions. Volume 2013-IV
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe. The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
For those who do not believe in miracles
For those who do not believe in miracles
Mama Lambert & Hans Dekkers

Upon coming face-to-face with death, Beata escapes its fearsome grasp at the last moment. This hair-raising escape alone justifies the book’s title, ‘For those who do not believe in miracles’, a biography of Beata Mukarubuga.An almost unbelievable tale of the horrors of the genocide that broke out in 1994 in Rwanda, as seen through the eyes of Beata, a Tutsi woman and one of its victims. She was on the run for three months with her one year-old son, Lambert,on her back.She survives the terrible slaughter, but loses everything dear to her. Now shefaces the nearly impossible task of building a new future for herself all alone.But Beata shows amazing resilience, leaves the name ‘Beata’ behind and goes forward in life as Mama Lambert.The reader follows her difficult journey in which forgiveness, reconciliation and strong faith are the healing powers that form the basis for her renewed existence and rightly give the book its title ‘For those who do not believe in miracles.’

Mama Lambert (1952) has been the head of counseling of Solace Ministries in Rwanda since 2002, where she supports genocide survivors in coming to terms with the genocide. She found the courage to resume her studies and in 2015 she successfully completed a university course in theology at the ‘Rwanda Instituteof Evangelical Theology’. Hans Dekkers (1946) from the Netherlands wrote down Mama Lambert’s life story.
OOK EEN HELLS ANGEL WIL KERST VIEREN MET ZIJN KINDEREN
OOK EEN HELLS ANGEL WIL KERST VIEREN MET ZIJN KINDEREN
Jurgen Swart

`Een advocaat mag geen kruiswoordpuzzel maken tijdens de zitting``Zit badmeester Jacob in zijn zwembroek in de gevangenis``Seksuele online vernedering is een gat in de markt``De nieuwe tactiek van de krakershoofdman``De geslaagde chirurg die ook na 35 jaar zijn studentenliefde blijft lastig vallen``Een hooligan die lekker naar het voetballen gaat``Vrijspraak van het jaar de verdwenen kijkgatgetuige``Een moderne kinderlokker`JURGEN SWART volgt rechtszaken voor geschreven media, persbureaus en websites. Dit boekje is een verzameling opvallende, grappige en soms schokkenderechtbankcolumns. De beste verhalen van rechtbankblog van 2012 tot 2015. www.andereverhalenuitderechtbank.nl
Voor wie niet in wonderen gelooft
Voor wie niet in wonderen gelooft
Mama Lambert & Hans Dekkers

Oog in oog met de dood, ontkomt Beata op het allerlaatste moment aan zijn fatale greep.Deze huiveringwekkende ontsnapping alleen al rechtvaardigt de titel van het boek ‘Voor wie niet in wonderen gelooft’, een biografie over het leven van Beata Mukarubuga. Een bijna ongelooflijk verhaal over de gruwelen van de genocide die in 1994 in Rwanda uitbreekt en waar ook Beata, een Tutsi-vrouw, slachtoffer van wordt. Drie maanden is ze op de vlucht met haar eenjarige zoon Lambert op de rug. Ze overleeft de verschrikkelijke slachtingen, maar verliest alles wat haar lief is.Voor haar ligt nu de schier onmogelijke opgave om in haar eentje aan een nieuwe toekomst te bouwen. Beata toont echter op bewonderenswaardige wijze haar veerkracht, laat de naam Beata achter in het verleden en gaat voortaan als Mama Lambert door het leven.Als lezer volgen we haar moeizame weg naar boven, waarbij vergeving en verzoening, en een sterk geloof de helende krachten zijn die de basis vormen voor haar hernieuwd bestaan en waardoor het boek terecht de titel meekreeg ‘Voor wie niet in wonderen gelooft’.

Mama Lambert (1952) is sinds 2002 hoofd counseling van Solace Ministries in Rwanda waar ze genocide-overlevenden ondersteunt bij de verwerking van de genocide. Ze bracht de moed op om weer te gaan studeren en rondde in 2015 haar universitaire studie theologie aan het ‘Rwanda Institute of Evangelical Theology’ met succes af. De Nederlander Hans Dekkers (1946) tekende haar verhaal op.
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des Arrêts et Décisions. Volume 2013-III
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des Arrêts et Décisions. Volume 2013-III
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe. The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des Arrêts et Décisions. Volume 2013-II
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des Arrêts et Décisions. Volume 2013-II
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe. The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des Arrêts et Décisions. Volume 2013-I
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des Arrêts et Décisions. Volume 2013-I
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe. The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Religion, state, society and identity in transition Ukraine
Religion, state, society and identity in transition Ukraine
Rob van der Laarse, Mykhailo N. Cherenkov, Vitaliy V. Proshak, and Tetiana Mykhalchuk, eds.

State-society-identity relations could be defined as interaction(s) between state
institutions, societal groups and individuals living within the borders of a (political)
community/ state. These relations are never static, but vibrant, being in constant
transition under the influence of cultural, religious and other developmental
processes happening in individual and in society. Within the democratic structures
the relation between state, society and individual is more open-minded placing the
protection of citizens, preservation of citizens’ rights, freedoms, and responsibilities
as a departing point of dialogue taking in the perspective of the citizens’ cultural,
religious, and ethnic affiliations and backgrounds. Within totalitarian structures this
relation is hindered and is not fully developed.

The present publication addresses the transition in religion-state-societyidentity
relations in Ukraine within the three-dimensional approach focusing on
transdisciplinary perspectives on (1) political protests, (2) civil movements and/
or (3) revolution of dignity. Can the current events in Ukraine be defined mainly as
political protests, i.e. a transition in state structure? Or more as civil movements,
i.e. transition in society? Or is it a revolution of dignity, i.e. a transition in/of religion?
An international group of researchers and experts from universities in Australia,
Belgium, Canada, France, Germany, The Netherlands, New Zealand, Poland,
Russia, Ukraine, United Kingdom, and the United States of America have offered
their perspective on the events in Ukraine in attempting to equip the reader with a
glimpse of understanding of what happens in Ukraine and what consequences could
be expected. Fair recognition of the events happening in Ukraine at the present time
is already a first step towards reconciliation in the future.
Faillissementsfraude
Faillissementsfraude
H. van Wijk

Jaarlijks gaan er duizenden personen en bedrijven failliet in Nederland. Inéén op de vier faillissementen blijkt sprake te zijn van fraude. Dit varieertvan het niet of onvolledig bijhouden van een administratie tot het doelbewustopzetten van een miljoenenzwendel. Alle gedragingen hebben gemeen dat deschuldeisers uiteindelijk de dupe zijn. De fraudeurs ontspringen vaak de dans;faillissementsfraude leidt zelden tot een succesvolle vervolging.Op 23 juni 2015 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstelherziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Met het wetsvoorstelzou faillissementsfraude effectiever moeten kunnen worden aangepakt.Dit onderzoek verkent de mogelijkheden en tekortkomingen van hetwetsvoorstel. Duidelijk zal worden wat faillissementsfraude precies inhoudt,welke mogelijkheden er tegenwoordig bestaan om faillissementsfraude aante pakken en in hoeverre het wetsvoorstel voldoet aan de voor ogen staandeverbeteringen.
Arbeidsmediation in de praktijk
Arbeidsmediation in de praktijk
Bernadette Boerlage

Arbeidsconflicten komen iedere dag voor. Sommige conflicten binnen eenorganisatie lossen zich vroeg of laat vanzelf op. Wanneer dat echter niet gebeurt is het zaak hulp in te schakelen voordat het conflict escaleert. Als gespecialiseerd arbeidsmediator heeft Bernadette Boerlage veel organisaties geholpen zonder dat het nodig was om juridische hulp in te schakelen. Door toekomstgericht te zoeken naar creatieve oplossingen, komen partijen vaker tot elkaar. “Arbeidsmediation in de praktijk” geeft, aan de hand van een duidelijke structuur, een aantal voorbeelden van situaties waar een arbeidsmediator in de praktijk mee te maken krijgt. Maar ook: Wat heb je aan al je theoretische kennis als de praktijk weerbarstiger lijkt? Als de emoties hoog oplopen? Als je verschillende culturen aan tafel hebt zitten? En wat doe je als een partij gedwongen wordt tot mediation? Op deze en andere vragen geeft Bernadette aan de hand van casussen antwoord.Voor wie is dit boek?In de eerste plaats voor de ervaren en minder ervaren arbeidsmediators, maarook voor werkgevers, P&O’ers, bedrijfsartsen en juristen. Voor mensen die zelf ineen spannende werksituatie verkeren en verder voor iedereen die belangstellingheeft voor mediation.
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des Arrêts et Décisions. Volume 2013-V
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des Arrêts et Décisions. Volume 2013-V
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe. The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Veertig vreugdeloze vertellingen
Veertig vreugdeloze vertellingen
Erik-Jan Broers

Over veertig vreugdeloze vertellingen Na lang wachten is het dan toch eindelijk zover… Nou ja, zo heel erg lang hoefde er nou ook weer niet op gewacht te worden. En misschien heeft u er wel helemaal niet op zitten wachten. Die kans acht ik zelfs redelijk groot. Maar toch, hoe dan ook, het is zover – voor u ligt het vervolg op mijn eerdere verhalenbundeltje Vijftig Verhalen Vol Vrolijk Verdriet. Nou ja, de achterkant van dit vervolg dan. Als u het boekje omdraait heeft u de voorkant voor u. En dit boekje is er ook speciaal voor u. Het heeft dezelfde goede eigenschappen als zijn voorganger. Dus waarom zou u nog langer talmen? Aanschaffen, zou ik zeggen.Over vijftig verhalen vol vrolijk verdriet “Dit boekje mag, samen met de Bijbel en het telefoonboek, in geen enkel modern huisgezin ontbreken. Voordeel van het boekje is, dat het niet heel erg dik is, zodat je het snel uit hebt en weer iets anders kunt gaan doen, bij voorkeur iets wat het leven zin en inhoud geeft. Het boekje is ook erg licht, waardoor je er geen ernstige verwonding mee toebrengt als je het naar iemands hoofd gooit, tijdens een ruzie of gewoon als plagerijtje. Het is ten slotte een ideaal cadeau als je naar een feestje gaat van iemand aan wie je eigenlijk een hekel hebt. Grote kans dat je nooit meer wordt uitgenodigd”. (recensie Bol.com)
Vergeving in het strafrecht
Vergeving in het strafrecht
Jacques Claessen

In deze monografie wordt gepleit voor de integratie van vergeving in het strafrecht via de implementatie van herstelgerichte praktijken, waaronder slachtofferdaderbemiddeling. Hoewel vergeving noch doel mag zijn noch mag worden afgedwongen, dient het misdaadrecht wel ruimte te bieden voor vergeving. Anders dan vergelding in de betekenis van proportionele wraakneming kan vergeving namelijk in praktijk wel een bijdrage leveren aan conflictoplossing en de weg vrijmaken voor verzoening. Het is tijd dat het strafrecht werk gaat maken van pacificatie, wat onvermijdelijk aanzienlijke wijzigingen van het straf(proces)recht met zich zal brengen. Moraal, recht en politiek dienen uiteindelijk te zijn gericht op de realisering van een harmonieuze, vreedzame en zoveel mogelijk geweldloze samenleving. Beschaving reikt verder dan het verruilen van ongebreidelde wraakneming voor proportionele wraakneming. Aan de horizon prijken vergelding van kwaad met goed, herstel en vergeving als idealen. In deze monografie wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen: wat is vergeving? Hoe komt zij tot stand? Zijn vergelding en vergeving elkaars tegenpolen? Waarom is vergeving belangrijk? Met welk mensbeeld gaat zij gepaard? Hoort vergeving thuis in het publieke domein? Hoe valt zij in te passen in het strafrecht? En welke rol speelt herstelrecht in dat verband?
I write with the right
I write with the right
Carrie van der Kroon

Alejandro (9 years) goes to school half days and otherwise “plays” on the finca, the coffee plantation. He points towards his older sisters: “They cannot read and do not go to school.” Libia (14 years), also a sibling, explains: “They harvest coffee instead.”

Thousands of Panamanians of the indigenous Ngäbe-Buglé peoples travel every year to Costa Rica to harvest coffee, mostly temporarily. They come from difficult circumstances: over ninety per cent of this group in Panama lives in extreme poverty. A majority of the migratory children (of all ages) work on the coffee fields.

This book sheds light on the world of indigenous Ngäbe-Buglé children, migrating and working from Panama on the Costa Rican coffee fields. It demonstrates and describes their experiences. All children agree that Costa Rica is beautiful, preti, as they say. Simultaneously they speak of violence, fears and deprivations. These children are both vulnerable and resilient. Their ideas do not always coincide with adult professionals or international human rights law.

“I write with the right” illustrates children’s consciousness of internationally codified rights and the reality on the ground. It furthermore demonstrates what actors and factors influence their realities and its implications for international human rights law, policies and legal theory.
Private-Sector Standards as Technical Barriers in International Trade in Goods: In Search of WTO Disciplines
Private-Sector Standards as Technical Barriers in International Trade in Goods: In Search of WTO Disciplines
Arkady Kudryavtsev

Private-sector standards are playing an increasingly important role in international trade and are being widely applied within national and international markets by a large variety of players, including supermarket chains, transnational corporations, and manufacturers of goods. Because they are developed, adopted and applied by non-governmental standard-setting entities, private-sector standards are voluntary de jure, i.e. their application is not legally mandatory. However, due to the immense purchasing power of big retail chains and multinational corporations which frequently apply such standards, compliance with these standards may become mandatory de facto for suppliers in order to gain real market access.

The WTO is the major international organization dealing with issues of international trade in goods on a multilateral level. The proliferation and wide application of private-sector standards, however, seems to present a number of serious challenges for the WTO system. Indeed, if compliance with the requirements of private-sector standards becomes a predominant factor for real access to the markets of goods of WTO Members but the WTO is not able to address this factor, this may potentially render the WTO regulatory system for technical barriers to trade practically irrelevant. Moreover, if WTO Members are allowed to encourage and provide meaningful incentives for the development, adoption and application of private-sector standards that are inconsistent with the relevant WTO rules, these rules of WTO law could then be circumvented by the Members through such regulatory practices. In other words, private-sector standards may pose the risk of “blurring” the existing WTO legal framework for technical barriers to trade in goods.

The present study explores the “world” of private-sector standards, as well as those WTO rules which may be relevant for the regulation of these standards and for addressing the challenges they pose. This study thus contributes to the clarification and the better understanding of the rules applicable to private-sector standards on the multilateral level according to the relevant provisions of WTO law. It also offers a number of proposals and recommendations for the further development of the WTO regulatory system in this area.
Profiling Technologies in Practice
Profiling Technologies in Practice


This volume presents the findings of some interesting research into profiling. The aim of the research has been to identify and tackle the challenges posed by profiling technologies to fundamental rights. The focus is on data protection, and the context is that of the European Union.

This volume testifies to the increased awareness of the far-reaching implications of profiling, notably with regard to democracy and the rule of law. Profiling confronts traditional understandings of fundamental rights with a new environment that is progressively contingent on data-driven applications and infrastructures. Profiling nourishes the advance of smart grids, smart cars and traffic management, remote e-health, personalized advertising and search engines, as well as data-driven fraud detection, policing, criminal justice and foreign intelligence.

Mireille Hildebrandt, co-editor of “Profiling the European Citizen”
Wetboek van Strafrecht Sint Maarten
Wetboek van Strafrecht Sint Maarten
Prof. mr. H. de Doelder, mr. S.R. Bakker, mr. B.A. Salverda en mr. J.H.J. Verbaan

Op 1 juni 2015 is het Wetboek van Strafrecht van Sint Maarten in werking getreden, nadat het op 25 mei 2012 door de Staten van Sint Maarten was aangenomen. Dit boek bevat de integrale tekst van het Wetboek van Strafrecht. De redacteuren waren als medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam nauw betrokken bij het opstellen van de teksten voor het wetboek en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. Om de praktische toepassing van dit boek te vergroten en het duiden van de wetteksten te vereenvoudigen, wordt de lezer voorzien van een ruime uitleg van de opgenomen bepalingen, doordat in dit boek een bewerkte en vernummerde versie van de Memorie van Toelichting is opgenomen. Ook de relevante wetswijzigingen zijn toegevoegd. Voorts heeft de redactie, waar nodig, enig commentaar toegevoegd aan de officiële teksten. Op deze wijze is het boek voor zowel de praktijk als het onderwijs een belangrijke kenbron en naslagwerk. Dit boek vormt het zesde deel van deze reeks. Hiervoor verschenen bij dezelfde uitgever ‘Caribisch Wetboek van Strafrecht’ (2008), ‘Strafrecht in de Antillen na 10-10-’10’ (2010), ‘Wetboek van Strafrecht Curaçao’ (2012), ‘BOB-wetgeving Curaçao, Sint Maarten en Aruba’ (2012) en ‘Wetboek van Strafrecht Aruba’ (2014).

€ 41.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelIn Memoriam
In Memoriam
Anton Gerits

Deze nieuwe, zeventiende bundel gedichten van Anton Gerits (‘s-Gravenhage 1930) staat in het teken van afscheid, of liever: is een monument van afscheid.

De gedichten zijn geschreven voor en opgedragen aan de nagedachtenis van Gerits’ vrouw die in juni 2014 is overleden. Maar om de leegte aan te kunnen na dit nog schrijnende verlies heeft de dichter een afstand moeten nemen die andere lezers binnenlaat.

De beheerste verzen zinderen van een pijn die maar al te herkenbaar is voor ieder die een
geliefde af heeft moeten staan. Daardoor steekt deze bundel een troostende hand uit naar anderen die moeizaam moeten leren alleen te zijn.

Hoe ouder een dichter wordt des te minder woorden heeft hij nodig om de kern te raken. Het geldt zeker ook voor Anton Gerits. In Memoriam is in zijn directheid wars van grote gebaren en daardoor des te trefzekerder. Gerits zal velen diep raken.

Jan Verhoef

€ 11.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelRegulating Anti-competitive Practices in Nigeria’s Communications Sector
Regulating Anti-competitive Practices in Nigeria’s Communications Sector
C. E. Izuogu

This pioneering book gives a comprehensive review of the work of the Nigerian Communications Commission in regulating anti-competitive practices in Nigeria’s communications,market. To that end, the book among other things,,discusses the concept of a substantial lessening of competition, which is the substantive standard, used for evaluating anti-competitive conducts in Nigeria’s communications sector, and the substantive application of this standard by the Commission in the three broad areas of anti-competitive agreements and practices; abuse of a dominant position; and mergers, acquisitions and takeovers. The book also discusses the various conducts deemed by the Commission to result in a substantial lessening of competition, and the approach adopted by the Commission in regulating communications Licensees with market power and/or in conducting a dominance determination for the purpose of imposing ex ante regulatory obligations. It is intended that this book will serve as a useful research guide for competition and communications law practitioners in Nigeria, and especially offi cials of the Commission investigating anti-competitive practices. Academics, Economists and law students with an interest in the competition regulation of communications services in Nigeria will also find this book useful.
Disclosure of Information in Criminal Proceedings
Disclosure of Information in Criminal Proceedings
B.M. Fiori

Disclosure and the procedure regulating it represent a subject matter in which crime control and human rights find their synthesis. Disclosure is a complex subject that covers different branches of law as it involves aspects of a procedural nature as well as considerations that belong to the realm of human rights law. This work scrutinises and evaluates the regulation of disclosure in five criminal procedural systems in order to gain knowledge of the different ways in which the disclosure of information can be achieved. Three of these systems are national (England, Italy and France) and two international (ICTY and ICC). The jurisprudence of the ECtHR on the right to a fair trial and, more specifically, on the disclosure of information provides the background against which these systems and their disclosure processes can be assessed. At the end of this process, an attempt is made to suggest possible improvements for the current regulation of disclosure. In this context, particular attention is paid to modern international criminal proceedings.
The relativity of wrongdoing: Corruption, organised crime, fraud and money laundering in perspective
The relativity of wrongdoing: Corruption, organised crime, fraud and money laundering in perspective
Petrus C. van Duyne, Almir Maljević, Georgios A. Antonopoulos & Jackie Harvey Klaus von Lampe (eds.)

When we look back at the past decades of crime and criminal policy development, a substantial part of which – 15 years – is covered by the Cross-border Crime Colloquium Volumes, one cannot avoid a feeling of relativity: within a lifeti me some moral and criminal issues have changed from ‘threat’ to ‘acceptable’ or the other way round, or are only nominally maintained but their urgency has become diluted or ‘bleached’. One may call this relativity the ‘wink of history’. Naturally much depends on the subject at stake: moral relativity does not always express itself unambiguously as there are so many shades between black and white. The criminological issues of this volume which covers a range of criminal manifestations, from corruption, organised crime in post confl ict regions, cigarette smuggling, money laundering, fraud and their supervisory bodies, can be represented as a kind of ‘relativity parade’, analogous to the Gay Pride Parade. In this volume it is called the ‘Moral Relativity Pride Parade’ and it is this lens through which we address this diversity of subjects. Depicting the elaborated themes as a parade of Moral Relativity Floats with a challenging crew of participants, does not hide the fact that there is also much policy making moral duplicity presented with no tinge of ‘relativity’ but dressed in the cloths of moral rectitude. For example: tough-on-(organised) crime legislation neglecting basic principles of criminal law safeguards; crying wolf against certain forms of organised crime when the real issue is poverty; supervisory structures which look more like a bad marriage relationship between supervisors and the supervised actors than addressing the (money laundering) problem in the real life; or prioritising a concern like EU fraud while installing an European agency as a toothless watchdog.

This fourteenth volume of the Cross-border Crime Colloquium, an institution which stimulates a critical discourse on crime and crime-control in Europe and beyond, contains the peer-reviewed critical and innovative contributions of 23 international experts. The chapters are based on empirical data or critical theorising and highlight new aspects of these fields.
Tender IV
Tender IV
Dr. Jacques Lucieer

Dit boek blikt terug op de korte geschiedenis van FPC 2 landen, de tbskliniek die in 2009 “onder stoom en kokend water” werd geopend om extra tbs-capaciteit te ontwikkelen als gevolg van de aanwezigheid eind 2006/begin 2007 van een te groot aantal passanten in de penitentiaire inrichtingen en de verwachting dat dit aantal alleen maar verder zou toenemen. Het tegendeel bleek het geval te zijn waardoor de tender niet opnieuw is aanbesteed.
Dit boek is geschreven door dr. Jacques Lucieer, psychiater en directeur van FPC 2landen die van de oprichting tot en met de sluiting leiding aan de organisatie heeft gegeven. De inhoud van dit boek is gebaseerd op een groot aantal in- en externe beleidsdocumenten, wetenschappelijke artikelen en bijdragen van enkele medewerkers. De auteur beschrijft enkele relevante thema’s die enerzijds specifiek zijn voor FPC 2landen en anderzijds van belang zijn voor het gehele veld van de forensische psychiatrie.

Naast cijfers, feiten en omstandigheden, geeft de auteur in dit boek
aandacht aan onderwerpen die vakinhoudelijk en maatschappelijk
relevant zijn en het imago en de toekomst van de tbs-maatregel in
belangrijke mate zullen bepalen.

€ 14.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelRUIMTE VOOR MILIEU-SCRIPTIEPRIJS 2015
RUIMTE VOOR MILIEU-SCRIPTIEPRIJS 2015
Stella (H.M.) van Gennip

De Juridische Hogeschool-scriptieprijs wordt jaarlijks door de Juridische Hogeschool Avans-Fontys uitgereikt aan de schrijver van de scriptie die door een deskundige jury als beste wordt beoordeeld. Dit jaar is de scriptieprijs uitgereikt aan Stella van Gennip. Haar scriptie, getiteld Ruimte voor Milieu, gaat op zoek naar de grenzen en beperkingen van bestemmingsplannen en overeenkomsten op het gebied van water, energie en duurzaam bouwen. Vaak blijkt dat je met slimme regels via het bestemmingsplan veel kan bereiken op het gebied van milieu en duurzaamheid. De Juridische Hogeschool wil met de uitreiking van deze prijs een stimulans geven aan studenten van de Juridische Hogeschool om te kunnen excelleren op het terrein van het recht.

€ 13.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelExplaining Legal Transplants
Explaining Legal Transplants
Beata Kviatek

What conditions drive or impede the transfer and reception of laws and how? In
other words, what is the social explanation of legal transplantation – one of the most
common forms of legal change? The answers to these questions are important not only
for social and legal scholars, but also for designers of legal reforms. This book presents
an interdisciplinary attempt to explain the legal transplantation process by identifying
conditions that shaped transplantation of EU regulatory rules to Central Eastern
Europe. Based on a critical review of literature, the author developed an analytical
framework for describing the pattern of legal transplantation. The comparison of
general approximation in Lithuania and Poland revealed the determining importance of
institutional and ideational conditions, whereas structural and psychological conditions,
diff erently from what is often claimed in the literature, appeared to be less important.
Indeed, during the early period of integration, both countries opted for American legal
transplants despite growing proximity with the EU. During pre-accession institutional
and ideational conditions were responsible for delay in approximation in Lithuania
and progress in Poland. Analysis of transplantation of EU competition policy and state
aid control rules confi rmed the importance of institutional and ideational conditions,
although diff erent from sets of conditions in general approximation process. It is
concluded that legal transplantation patterns are better explained by arguments
relying on institutional and ideational logic, rather than on structural or psychological,
and that sets of shaping conditions diff er per policy area and phase of the transfer
process.
Compendium Vreemdelingenrecht
Compendium Vreemdelingenrecht
mr. J.J.F.M. van Raak

Dit compendium is een praktisch naslagwerk voor degenen die met het
vreemdelingenrecht in aanraking komen in hun studie, procespraktijk of
bedrijfsvoering. In hoofdlijnen wordt de belangrijkste regelgeving inzake het
Nederlandse vreemdelingenrecht en het bijbehorende procesrecht (de weg van
aanvraag tot en met hoger beroep) (schematisch) weergegeven.
Veel juridische handboeken verwijzen slechts naar regelgeving. Dit laat de lezer
echter vaak in het ongewisse wat er nu precies in deze wetsartikelen staat. In dit
boek worden de wetsartikelen dan ook integraal opgenomen. Bovendien zijn de
belangrijkste passages vetgedrukt en worden verwijzingen naar andere artikelen
tussen haken en schuingedrukt aangegeven en toegelicht. Op deze wijze is het
vreemdelingen(proces)recht eenvoudiger te volgen, te begrijpen en te onthouden.
Een bijkomend voordeel van het invoegen van wetteksten is dat eenvoudig kan
worden vergeleken of de gebruikte wetteksten in dit boek nog actueel zijn. Niet
onbelangrijk, aangezien het vreemdelingenrecht constant in beweging is.

€ 24.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelPrivacy wetgeving
Privacy wetgeving
Simone Fennell, Rudolf Kroes, Frank Koppeljan (red.)

Na een periode van relatieve rust is de privacy wetgeving weer volop in beweging. In Nederland nieuwe meldplichten voor datalekken, een boetebevoegdheid en een nieuwe naam voor de toezichthouder. In Europa een concept Europese Verordening met daarin documentatieplichten, het recht om vergeten te worden, profilering en data portabiliteit. In deze uitgave zijn de tekstvoorstellen alvast opgenomen. Voor nu een eerste editie, die vernieuwd zal worden zodra de nieuwe regels definitief zijn. We hopen dat deze uitgave alvast kan helpen met de voorbereidingen op wat komen gaat.

Deze uitgave bevat de volgende (voorgestelde) wet-en regelgeving:

Grondwet (deels)
Handvest van de grondrechten EU (deels)
EVRM (deels)
Wet bescherming persoonsgegevens
Nieuwe boetebevoegdheid - art. 66 Wbp - Schematisch overzicht
Nieuwe boetebevoegdheid - art. 75 Wbp - Schematisch overzicht
Brede Meldplicht Datalekken - ART. 34a WBP - Schematisch overzicht
Wijziging van de telecomwet (meldplicht)
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
Wijziging van de Telecomwet (cookiewet)
EU Algemene Verordening Gegevensbescherming
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming - Schematisch overzicht

€ 9.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelSamenwerking van hoogste rechters aan rechtseenheid
Samenwerking van hoogste rechters aan rechtseenheid
J.E.M. Polak

Jaap Polak is sinds 1 mei 2010 voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en werkte vervolgens als advocaat en procureur bij advocatenkantoor Stibbe te Amsterdam (vanaf 1987 lid maatschap en vanaf 1996 bestuurslid). In 1999 promoveerde hij bij de faculteit rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en werd hij deeltijdhoogleraar algemeen bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. In 2001 werd Jaap Polak lid in buitengewone dienst van de Raad van State waarna in 2010 de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Jaap Polak heeft op 27 maart 2015 de Maaskantlezing uitgesproken aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys te Tilburg.

€ 7.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelOntnemingsrecht
Ontnemingsrecht
M.D. Nuis & J.D.L. Nuis

Het ontnemingsrecht heeft de afgelopen jaren een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Gaandeweg zijn de wettelijke mogelijkheden verruimd en is de aandacht en belangstelling voor het ontnemingsrecht aan de kant van de opsporingsinstanties toegenomen. Het OM heeft inmiddels het vorderen van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel als één van de afpakmogelijkheden tot kerntaak verheven.

In dit boek wordt het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel besproken aan de hand van het procedurele verloop en de aan ontnemingszaken te stellen eisen op grond van de wetgeving, de regelgeving en de jurisprudentie. We beogen aldus de lezer in grote lijnen kennis te laten maken met het ontnemingsrecht, waarbij we de theorie verhelderen met praktijkvoorbeelden. Door het hanteren van een uitvoerig notenapparaat maken wij de lezer (verder) wegwijs in dit rechtsgebied.

€ 24.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDe positie van burgemeesters bij calamiteiten
De positie van burgemeesters bij calamiteiten
Aart Resoort

Nederland wordt met regelmaat geconfronteerd met ernstige gebeurtenissen waarbij dodelijke slachtoffers vallen en grote materiële schade wordt veroorzaakt. De vuurwerkramp in Enschede (2000), de cafébrand in Volendam (jaarwisseling 2000/2001) en het neerstorten van het toestel van Turkish Airlines nabij Schiphol (2009) leven in de herinnering voort.

Burgemeesters zijn volgens de wet verantwoordelijk voor de openbare orde, en deels ook voor de veiligheid. Zo heeft de burgemeester volgens de wet de eindverantwoordelijkheid voor het optreden van de brandweer. Wanneer zich een calamiteit voordoet, heeft de burgemeester dan ook een belangrijke rol. Hij of zij heeft de leiding over het optreden van brandweer, politie en hulpdiensten. Hij moet ook de pers te woord staan, en medeleven betonen aan de slachtoffers en hun verwanten.

Hoe handelen burgemeesters bij zo’n calamiteit? Worden zij vaak tot aftreden gedwongen of behouden zij het vertrouwen van de gemeenteraad? Deze en andere vragen komen in dit boek aan de orde.

Aan de hand van totaal 18 gevalsstudies wordt getracht na te gaan welke factoren het aanblijven dan wel het vertrek van een burgemeester na een calamiteit in de hand werken. De studie wordt afgesloten met een beschouwing over de rol van de ‘sociale media’, zoals bij Facebook-rellen in Haren (2012), en de spanning tussen de terugtredende overheid enerzijds en de wens naar meer preventie en controle anderzijds.

Een conclusie uit het onderzoek is dat na een calamiteit de meeste burgemeesters het vertrouwen van de gemeenteraad behouden. Slechts een kleine minderheid trad af of werd tot aftreden gedwongen. Zeven factoren blijken het aanblijven of het vertrek van een burgemeester na een calamiteit te kunnen verklaren.

Aart Resoort studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, en werkte bij de Open Universiteit.

€ 45.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelReligion and Education
Religion and Education
Jan de Groof & Gracienne Lauwers (eds.)

This collection of essays results from a series of conference held in 2012 and 2013, organized to draw attention to legal problems arising out of religious diversity in education. Contributors include internationally renowned judges and experts on education law as well as a number of lawyers actively engaged in education policy making. Concern over the accommodation of various religious groups in education is strong, and this book makes an important contribution to the legal literature on the situation in Europe.

Readership: Academic lawyers; practising lawyers, students and scholars of education law and education policy; government officials.
Language and Education
Language and Education
Gracienne Lauwers & Jan de Groof (eds.)

This collection of essays results from a series of workshops and a conference held in 2013-2015, organized to draw attention to the legal framework underpinning policy making in the area of language and linguistic diversity in education.

Contributors include internationally-renowned experts on education law as well as a number of lawyers actively engaged in education policy making. In doing so, light is shed on the legal framework adopted by Governments to find the right balance to meet linguistic demands in education.

Readership: Academic lawyers, practising lawyers, students and scholars of education law and education policy, government officials.
Offender release and supervision: The role of Courts and the use of discretion
Offender release and supervision: The role of Courts and the use of discretion
Martine Herzog-Evans

In some jurisdictions, early release is automatic at a certain point in time; in others, it is discretionarily decided by a court or an executive authority; others still have a mixed system and, increasingly, others opt for mandatory post-release supervision with the hope of better controlling dangerous offenders. In some cases, due process applies and the independence of decision-makers is viewed as being paramount; in others such principles are deemed inapplicable. Some legal systems consider that release – , and breach issues – are part of a penal continuum that starts with arrest; in others, they are perceived as
belonging to the executive and as being strictly distinct from penal issues.

This book endeavours to understand these differences and tries and assess whether one perspective is superior to another. It wonders which one is fairer and more effi cient. It questions what efficiency means: freeing prison space, reducing reoffending, supporting rehabilitation, and/or being legitimate and fair? It wonders to what extent the answers to such questions are relative to culture, to penology choices (punitive, or not), and to the legal history and structure (e.g. written law or common law; adversarial versus non adversarial). It analyses whether due process should be taken into consideration. It also asks whether a legal system can afford due process in overcrowded and penniless times.

Thanks to the contribution of renown authors with various backgrounds, this book tries and answer these contentious issues, by drawing upon comparative and international law, empirical (outcome) literature, legitimacy of justice theory, therapeutic jurisprudence legal doctrine, and best practices (e.g. Danish collaborative reentry, drug courts or French reentry courts).

About the editor: Martine Herzog-Evans teaches law and criminology at Reims University, France. She also teaches at the Universities of Paris II and Bordeaux IV/Pau/National Prison Academy. Her majors are criminal law, sentences, probation, prisons and reentry. She is a member of the European Society of Criminology and works with three of its subgroups: Community Sentences and Measures; Sentencing; and Prisons. She is also a member of the Decision-Making group of the EU COST action “Offender Supervision in Europe”. She has consulted with the French National Assembly, the Senate, these assemblies’ law commissions, the French National Human Rights Commission, and the prison services, and worked as an expert for the Council of Europe.
Verblijfsrechtelijke consequenties van de Wet inburgering
Verblijfsrechtelijke consequenties van de Wet inburgering
Elles Besselsen & Betty de Hart

Sinds 2010 zijn verblijfsrechtelijke consequenties verbonden aan de inburgeringsplicht voor migranten. Zonder inburgeringsexamen hebben migranten van buiten de Europese Unie geen toegang tot permanent verblijf en wordt er geen toegang tot ‘voortgezet verblijf na vijf jaar verblijf als gezinslid’ verleend.

Het Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG) onderzocht, de effecten van de verblijfsrechtelijke consequenties van de Wet Inburgering op migranten. Uit het onderzoek blijkt dat de invoering van de inburgeringsplicht een belangrijke oorzaak ervan is, dat het aantal aanvragen en inwilligingen van verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd en voortgezet verblijf sinds 2010 is gedaald. Deze conclusie wordt getrokken na kwantitatief onderzoek van cijfers van de IND en een dossieronderzoek van afgewezen aanvragen. De meest voorkomende verblijfsrechtelijke consequentie is dat er geen toegang wordt verleend tot een vergunning voor onbepaalde tijd. Bij aanvragen voor voortgezet verblijf na verbroken huwelijk of relatie dreigt het verblijfsrecht zelfs in zijn geheel te vervallen.

Een reeks interviews met migranten laat zien dat niet alle migranten zich realiseren dat zij wettelijk verplicht zijn in te inburgeren en dat het niet voldoen aan de inburgeringsplicht verblijfsrechtelijke gevolgen kan hebben. Een combinatie van factoren leidt ertoe dat migranten (nog) niet aan hun inburgeringsplicht voldoen: moeite met het leren van de Nederlandse taal, tijdgebrek, de financiële situatie, slechte gezondheid of de combinatie zorg en arbeid.

€ 15.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelCross-Cultural Case Studies of Teaching Controversial Issues
Cross-Cultural Case Studies of Teaching Controversial Issues
Thomas Misco & Jan de Groof (eds.)

This book explores controversial issue education in a variety of international contexts. Controversial issues constitute a normative anchor within citizenship education curriculum and the degree to which they are subjected to reflection has profound implications for the viability and vibrancy of democratic societies. Discussing controversial issues can overlap with ideological battles outside the school, or within it, but it trumps those given the essential mandate for students to deliberate about the common good, take a stand on issues, and explore ideas with multiple sources and perspectives. Every society privileges, in some form, the topics available for inquiry and discussion within their schools. Curriculum guidelines, exams, textbooks, colleagues, administrators, standards, teacher preparation, and local communities all influence teacher decisions and weigh upon the extent to which this normative mandate is realized.

Yet, research about these decisions is typically tied to a singular context. In response, this edited book draws upon the work of an international team of authors and cinches together single-case and context-specific studies on the pathways and challenges to teaching controversial issues and offers transferable grounded theoretical insights for educational policymakers, lawmakers, and curricularists as they work to strengthen democratic citizenship education. This book features chapters which explore controversial issue education in Australia, China, Ghana, Kenya, Macedonia, Northern Ireland, Philippines, Singapore, South Africa, South Korea, Turkey, and the United States.
Encyclopedia on the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - Part C; Volume 1
Encyclopedia on the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - Part C; Volume 1
C. Tofan (ed.)

This encyclopedia provides for a complete overview of the work of the International Tribunal. It presents all the cases and materials on the tribunal. 161 people have been indicted for serious violations of international humanitarian law Commited in the territory of the former Yugoslavia. The books not only include all the cases and background materials but also analysis and comments by legal scholars from arround the world are presented. The aim of this publication is to present the most complete overview of the work of the tribunal. It is a great tool for future research into InternationalCriminal Law. This Encyclopaedia is unique in its kind and will be the most cited and complete series in the world on the work of the tribunal.The publication is not a copy of the existing websites around the tribunal. The editors of the encyclopaedia have searched for ways to present the cases in their historical context and the encyclopaedia will provide for indexes and other tools to study the work of the tribunal in all its aspects.
Encyclopedia on the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - Part B; volume 1
Encyclopedia on the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - Part B; volume 1
C. Tofan (ed.)

This encyclopedia provides for a complete overview of the work of the International Tribunal. It presents all the cases and materials on the tribunal. 161 people have been indicted for serious violations of international humanitarian law Commited in the territory of the former Yugoslavia. The books not only include all the cases and background materials but also analysis and comments by legal scholars from arround the world are presented. The aim of this publication is to present the most complete overview of the work of the tribunal. It is a great tool for future research into InternationalCriminal Law. This Encyclopaedia is unique in its kind and will be the most cited and complete series in the world on the work of the tribunal.The publication is not a copy of the existing websites around the tribunal. The editors of the encyclopaedia have searched for ways to present the cases in their historical context and the encyclopaedia will provide for indexes and other tools to study the work of the tribunal in all its aspects.
Encyclopedia on the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - Part A; Volume 1
Encyclopedia on the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - Part A; Volume 1
C. Tofan (ed.)

This encyclopedia provides for a complete overview of the work of the International Tribunal. It presents all the cases and materials on the tribunal. 161 people have been indicted for serious violations of international humanitarian law Commited in the territory of the former Yugoslavia. The books not only include all the cases and background materials but also analysis and comments by legal scholars from arround the world are presented. The aim of this publication is to present the most complete overview of the work of the tribunal. It is a great tool for future research into International Criminal Law. This Encyclopaedia is unique in its kind and will be the most cited and complete series in the world on the work of the tribunal. The publication is not a copy of the existing websites around the tribunal. The editors of the encyclopaedia have searched for ways to present the cases in their historical context and the encyclopaedia will provide for indexes and other tools to study the work of the tribunal in all its aspects.
Schade en herstel
Schade en herstel
E.C. Huijsmans, M. van der Weij (redactie)

Het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (hierna: het Kennis-centrum), verbonden aan het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, houdt zich bezig met de straf-, civiel- en bestuursrechtelijke aspecten van milieu en gezondheid. Het Kenniscentrum werkt samen met de afdeling bestuursrecht van de rechtbank ’s-Hertogenbosch.Eén van de werkzaamheden van het Kenniscentrum is het organiseren van themadagen voor de leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning van alle gerechten. Op deze themadagen wordt steeds een onderwerp op het gebied van milieu en gezondheid nader belicht. Op 11 april 2014 heeft de elfde themadag van het Kenniscentrum plaatsgevonden met als thema ‘Schade en herstel’. In dit kennis-document is een aantal bijdragen van sprekers op die themadag gebundeld. Drs. L.J. Wenniger is arts-onderzoeker in het AMC Amsterdam en (medisch) bioloogMr. R. van den Munckhof is stafjurist bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en verbonden aan het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid. Mr. M.J.H.M. Verhoeven is senior rechter bij de rechtbank Oost-Brabant en verbonden aan het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid. Prof. mr. I. Giesen is hoogleraar privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Mr. C.C.J. de Koning is advocaat bij Slot Letselschade in Zeist. J. Laumen-de Valk is rekenkundige en arbeidsdeskundige, verbonden aan Laumen Expertise in Ede. De tekst van deze uitgave is afgesloten op 26 november 2014
IJELP Special Issue 2013: Dignity in Education
IJELP Special Issue 2013: Dignity in Education
Gracienne Lauwers & Jan de Groof (ed.)

The following authors have contributed to this special issue on Dignity:Chapter 1: Universitas and Humanitas: A Plea for Greater Awarenessof Current Challenges Antônio Augusto Cançado TrindadeChapter 2: Providing a safe educational environment; a scanof the legal situation in the Netherlands. Pieter W.A. HuismanChapter 3: The protection of children from violence in schools in Ireland 26Oliver Mahon B.L.Chapter 4: Violence in Education - Country Report Austria Florian LehneChapter 5: Education for Multiculturalism in a Deeply Divided Society between Peace and Conflict: The Israeli Case Majid Al-HajChapter 6: A Country Report on Violence in Education: South Africa Georgia A. du Plessis
Global Constitutional Law Collection - Volume 16
Global Constitutional Law Collection - Volume 16
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to
provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of
constitutional documents easier.

The volumes published in October - December 2014 include all constitutions from the American continent.

This volume contains the following countries: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panama and Venezuela.
The World’s Stateless
The World’s Stateless
Institute on Statelessness and Inclusion

To end statelessness worldwide by 2024. That is the ambition of the #ibelong campaign, spearheaded by UNHCR, which aims to galvanise governments, civil society, UN agencies and others into action. It is a bold but appropriate objective. Statelessness has been a cause of human suffering for too long, and unnecessarily so: it is a man-made phenomenon and bringing it to an end is – at least in theory – entirely feasible. The Institute on Statelessness and Inclusion is committed to helping to inform and catalyse solutions for statelessness. In the hope of contributing to a better sense of the task ahead, this inaugural World’s Stateless report explores currently available statistical data and discusses the challenges involved in accurately mapping or quantifying statelessness. From this analysis, the report distils recommendations to states, UNHCR and civil society on how to improve data collection and reporting on statelessness. The Institute on Statelessness and Inclusion is an independent, non-profit organisation dedicated to leading an integrated, inter-disciplinary response to the injustice of statelessness and exclusion. Established in August 2014, it is the first global centre of expertise and action committed to promoting the rights of stateless persons and reducing statelessness worldwide. We believe in the value of research, education, partnership and advocacy. We aim to develop and share our skills and expertise with partners in civil society, academia, the UN and governments, and to serve as a catalyst for change.
Outsiders amongst outsiders
Outsiders amongst outsiders
Rié Alkemade

This research explores a lesser-known aspect of the infamous yakuza subculture: the wives. Implementing a triangulation of methods and embracing a cultural criminological perspective, this thesis aims to discover the roles, influences, and positions of these women in this overly patriarchal criminal society. Traveling across the yakuza pyramid, this thesis seeks to understand these women’s subjective perceptions regarding their own positions and how they express these perceptions through popular media depictions. This study reveals that unlike Western mafia wives, yakuza wives have remained outside the sphere of criminal activity in this organized crime structure, remaining in the passive emotionally and financially supportive role. This research further explores the ways in which these women have adapted to their set circumstances by creating a parallel shadow subculture, an exclusively female ‘subsubculture` within the yakuza itself in which they create a sense of solidarity, pride, and confident identities by adopting and mimicking the yakuza rituals and customs as their own.
De lange weg naar een wet op het onderwijstoezicht
De lange weg naar een wet op het onderwijstoezicht
Ferdinand JH Mertens

Het toezicht op het onderwijs wordt sinds 2002 uitgevoerd op basis van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Dat is een voor het toezicht, zoals dat door de overheid via inspecties wordt uitgevoerd, bijzondere situatie. Toezicht door inspecties vindt plaats op basis van wetgeving die een bepaald domein of activiteit reguleert en daar binnen is het toezicht opgenomen. Zo was dat voor onderwijs tot 2002 ook geregeld. In dit artikel laat ik zien hoe het onderwijstoezicht zich in de tweede helft van de vorige eeuw ontwikkelde en welke argumenten voor een specifieke wettelijke regeling in de loop van de tijd aan de orde zijn geweest.

Het verhaal over de wet op het onderwijstoezicht kent in de hier gepresenteerde versie een ‘rechte lijn’ van ontwikkeling alsof zo’n wet een natuurnoodzakelijke ontwikkeling is. Zo is het natuurlijk niet. Wanneer we nauwkeuriger kijken naar wat met ‘wetgeving van het toezicht’ in verschillende fasen van ontwikkeling beoogd werd, dan is dat nogal verschillend. Toen 1981 gedacht werd over zoiets als een wet op het onderwijstoezicht stonden vooral bedrijfsmatige en organisatorische doelen voor op. Het ging er toen om de organisatie te disciplineren en de omslag te maken van individueel uitgevoerd toezicht in ambtsgebieden naar toezicht door een organisatie. Dat was niet van buitenaf gewenst maar werd van binnenuit gezien als een noodzakelijke verandering om in het ‘nieuwe onderwijs’ toen betekenisvol te zijn. Wanneer rond 1990 een voorstel komt voor de wettelijke regeling van het toezicht op het onderwijs, was het motief politiek van aard. Het paste in de decompositie van de overheidsorganisatie naar beleid, uitvoering en toezicht en had als zodanig niet met de inhoud van het toezicht te maken. Het ging om positionering. Als in 2000 de Wet op het Onderwijstoezicht in behandeling komt, was de noodzaak van die wet uitdrukkelijk ingegeven door de inhoudelijke gewenste veranderingen in het toezicht en de noodzakelijke juridische legitimering daarvoor. Het hier gepresenteerde verhaal wordt afgesloten met enkele aanduidingen van de actuele stand van het onderwijstoezicht.
Forensische gedragsdeskundigen in het strafproces
Forensische gedragsdeskundigen in het strafproces
V.J.A. de Weerd

Met de Wet deskundige in strafzaken (2010) heeft de wetgever meer rechten en plichten aan gerechtelijke deskundigen gesteld en een landelijk openbaar register opgezet om tot een kwaliteitstoets te komen. Procesdeelnemers kunnen in diverse stadia van het strafproces deskundigen oproepen ter
zitting. Met betrekking tot de geestesgesteldheid van een justitiabele kunnen forensische gedragsdeskundigen de procesdeelnemers adviseren, zowel tijdens een strafproces als ook bij de uitvoering van een strafrechtelijke maatregel. Gedragsdeskundigen komt men in de rechtspleging in verschillende hoedanigheden tegen: als pro Justitia rapporteur en/of als behandelaar.

In dit boek behandelt de auteur de vraag of de Wet deskundige in strafzaken (en het daarbij behorende deskundigenregister) betrekking heeft, en voldoende is toegesneden op de forensische gedragsdeskundigen. Door in te gaan op wetsgeschiedenis, wettelijke regelingen en de eisen voor opneming in het deskundigenregister wordt nagegaan of de wetgever een onderscheid heeft
gemaakt tussen de verschillende hoedanigheden van gedragsdeskundigen in een strafproces. Aan de hand van praktijkonderzoek wordt aandacht besteed aan ervaringen met de Wet deskundige in strafzaken.

Vincent de Weerd is in 2013 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is als jurist werkzaam bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek te Assen.

€ 14.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDe toga opgelicht
De toga opgelicht
mr. X

Het oplichten van een toga is bedoeld om zicht te krijgen op hetgeen er onder zit. De wonderlijke wereld die advocatuur heet. Een wereld vol eigenaardigheden, onbegrip, spanning en doodsaaie formaliteiten. Een wereld die voor de meeste mensen ver van hun bed tot de verbeelding spreekt. Juist om die verbeelding te voeden en ook om aan te tonen dat niet alle togadragers oplichters zijn, til ik de mijne in dit boek voor u op.

mr. X
De payrollconstructie anno 2014: de payrollovereenkomst en de positie van de payrolldocent in het openbaar onderwijs
De payrollconstructie anno 2014: de payrollovereenkomst en de positie van de payrolldocent in het openbaar onderwijs
Timo Arts

Er is de laatste jaren veel te doen geweest op het gebied van payrolling. Dit boek beantwoordt drie actuele vragen op het gebied van payrolling. In de eerste plaats wordt onderzocht hoe de (arbeids)verhoudingen in de payrollconstructie arbeidsrechtelijk gekwalificeerd moeten worden. De verschillende opvattingen in de literatuur worden besproken en van commentaar voorzien, per opvatting worden de risico`s besproken die voor een werknemer aan die opvatting verbonden zijn en op basis van deze risico`s worden de verhoudingen in de payrollconstructie arbeidsrechtelijk gekwalificeerd. Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij de jurisprudentie ten aanzien van payrolling. In de tweede plaats wordt stilgestaan bij het duale onderwijsstelsel in Nederland en onderzocht welke bijzondere risico`s er voor een docent in het openbaar onderwijs aan de payrollconstructie kleven. In de derde plaats wordt gekeken welke effecten de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) hebben op de payrollconstructie en de risico`s die voor een docent in het openbaar onderwijs verbonden zijn aan de  payrollconstructie.

In dit boek wordt structuur en onderscheid aangebracht in de huidige payrolldiscussie. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op het duale  onderwijsstelsel en de gevolgen daarvan voor de docent in het openbaar onderwijs die werkzaam is op basis van een payrollovereenkomst. Door de kritische bespreking van de literatuur en jurisprudentie, de eenduidige kwalificatie van de (arbeids)verhoudingen in de payrollconstructie en de focus op één van de sectoren waar payrolling veelvuldig wordt ingezet, het (openbaar) onderwijs, levert dit boek een bijdrage aan de lopende wetenschappelijke discussie op het gebied van payrolling.

€ 15.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelGlobal Constitutional Law Collection - Volume 14
Global Constitutional Law Collection - Volume 14
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to
provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of
constitutional documents easier.

The volumes published in October 2014 include all constitutions from the Asian continent.

This volume contains the following countries: Bahrain, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates and Yemen.
Digital Rights Management Systems vs. users´ privacy
Digital Rights Management Systems vs. users´ privacy
Robert Kutiš

At the time of their introduction, Digital Rights Management systems were often triumphantly presented as the decisive technological response to digital piracy. However, shortly after their introduction it became clear that this technological protection presents a rather small, but costly speed bump on the digital highway leading to the protected content, and not a panacea for this undesirable phenomenon. As a result, Digital Rights Management systems have undergone crucial transformation. With their further development, the Digital Rights Management systems ceased to focus solely on combating piracy and started to collect vast amounts of information about the users and content usage for various purposes. This book describes the crucial stages of this process, evaluates the extent of the threat to the privacy of users’ using protected content and assesses both - legality and legitimacy of the current use of Digital Rights Management systems. Although this book emphasizes privacy and data protection legislation in the European Union and Digital Rights Management systems usage interrelation, it also offers non-legal insight by adding social and economical views on the development in the field.

€ 14.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDe directe werking van de grondrechten van de Europese Unie
De directe werking van de grondrechten van de Europese Unie
Mirjam de Mol

Dit boek behandelt het leerstuk van de directe werking van de grondrechten van de Europese Unie. De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) neemt  hierbij een centrale plaats in. In het boek is de stand van het recht (inclusief openstaande vragen) in kaart gebracht. Het bevat tevens een beschouwing van de legitimiteit van de rechtspraak van het Hof en wel met name in het licht van het beginsel van allocatie van bevoegdheden.

Het boek bestaat uit twee hoofddelen. Een deel dat ziet op de directe werking van Uniegrondrechten in de relatie tussen particulieren en nationale overheden (‘verticale directe werking’) en een deel dat gaat over de directe werking van Uniegrondrechten in de relatie tussen particulieren onderling (‘horizontale directe werking’). Er wordt uitgebreid ingegaan op artikel 51, lid 1, van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie dat bepalend is voor de vraag in welke situaties sprake is van de directe werking van Uniegrondrechten. De betekenis van deze bepaling wordt verhelderd door een inventarisatie van de verschillende artikel 51-situaties. Tevens is een analyse gemaakt van de nieuwe benadering van het Hof inzake de horizontale directe werking in de arresten Mangold en Kücükdeveci, waarbij onder meer toepassingsvereisten zijn geformuleerd. Het boek bevat tot slot een reeks van aanbevelingen die zich primair richten tot het Hof, maar die tevens kunnen dienen als leidraad voor de nationale rechters en procespartijen, alsmede voor de actoren in Hofzaken.

Dit boek laat zien dat het contrast tussen de rechtspraak inzake de verticale directe werking en de horizontale directe werking van Uniegrondrechten groot is. Het leerstuk van de verticale directe werking van Uniegrondrechten is al een eind op stoom en is tot wasdom gekomen. Zowel het bestaan van verticale directe werking als de uitwerking ervan is gelegitimeerd. Het leerstuk van de horizontale directe werking staat daarentegen nog in de kinderschoenen. Er is slechts een handvol rechtspraak met veel losse eindjes. Bij de legitimiteit ervan kunnen bovendien kritische kanttekeningen worden geplaatst.

Mirjam de Mol promoveerde op 2 oktober 2014 aan de Universiteit van Maastricht.

€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelEen Kempische Spoorbaan in de Groote Oorlog
Een Kempische Spoorbaan in de Groote Oorlog
Gerard Strijards

In augustus 1914, als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, wordt het lijntje militair-strategisch belangrijk. Luik wordt, nadat de Duitsers de Maas zijn overgestoken, vanaf 4 augustus gebombardeerd. Burgers nemen per trein de wijk naar het veilige Eindhoven. Eerst nog netjes als betalende passagiers. Maar later, als de Duitsers, gefrustreerd door de onverwachte Belgische weerstand, regelrechte terreur gaan uitoefenen op de Belgische bevolking, wordt de lijn bestormd door wijkelingen, wier aantal toeneemt naarmate de Duitsers het bonter maken.

Eindhoven krijgt ze te verstouwen: reguliere burgers, bedelaars, vagebonden, en losgelaten krankzinnigen. En nog later, in oktober, als de vesting Antwerpen belegerd wordt en dreigt te vallen, prostituees met hun pooiers uit het havenkwartier, criminelen en deserteurs, maar ook militairen die het verband met hun geregelde troep volledig zijn kwijtgeraakt. De Eindhovense Sint Catharinaparochie onder leiding van een enthousiaste kapelaan, neemt het initiatief. Humanitaire opvang is Christenplicht. Dat is niet vanzelfsprekend voor de openbare overheid. Die werkt tegen. Een goede opvang heeft aanzuigende werking. De parochianen houden vol. De aanhouder wint. De rijksoverheid ziet haar taak. Maar het particulier initiatief blijft leidend. In de schaduw van de stadskerk.

Steeds rommelen de wagons van het Belze lijntje aan en af, voor nieuwe, onverwachte en onverhoopte
aanvoer zorgend in het dommelige provinciestadje in de Kempen. Het bevalt de Nederlandse Generale Staf niets, maar de besnorde Opperbevelhebber van Landen Zeemacht moet zich tandenknarsend neerleggen bij het bijzondere statuut van het Eindhovens Bels lijntje.

Een lek in de Nederlandse neutraliteitspolitiek.

De hele wereldkrijg door.
Met vreemde ogen kijken
Met vreemde ogen kijken
Jean Schutgens

Nederland is een land van commissies. Sommige zijn zinvol: ze stellen een analyse op die verheldert, succes benoemt of falen aan de kaak stelt. Een soort commissies komen veel voor. Dat zijn de onafhankelijke visitatiecommissies die een totale organisatie of een bepaalde eenheid kritisch bezien. Zijn die commissies nuttig of niet? In het hoger onderwijs beoordelen visitatiecommissies de kwaliteit van de opleidingen. Ook hebben commissies per stadsbestuur bekeken of de doelstellingen van het grotestedenbeleid behaald zijn. Visitatie leidt niet alleen tot verantwoording, maar kan ook een aanzet geven tot verbetering. In dit boek wordt een vergelijking gemaakt tussen enerzijds de visitatie van gemeentebesturen op bestuurskracht met anderzijds de visitaties van opleidingen en het grotestedenbeleid. Wat is in essentie de kwaliteit van al dat visiteren in deze drie sectoren? Herkennen de gevisiteerden zich in de analyses en uitkomsten? Onderschrijven ze de bevindingen? Het visiteren deugt in tal van opzichten. Er is sprake van ‘evidence based policy’. Of het nu gaat om het bestel, het proces, de conclusies of het leren - de analyse is op hoofdlijnen positief. Het boek eindigt met een ijking van de ‘Beginselen van goed visiteren’. Deze verklaren grotendeels waarom de uitvoering van visitaties succesvol verloopt. De auteur laat zien dat van ‘beleidshomeopathie’ geen sprake is. Commissies bieden geen heilzame drankjes waarvan de werking alleen ontstaat als je erin gelooft. Uiteraard kan een visitatie ook wel discussie oproepen of leiden tot neveneffecten. Visiteren, zoals blijkt uit ‘Kijken met vreemde ogen’, heeft meerwaarde. Dat toont de auteur aan door onder meer een aantal stellingen te beoordelen op houdbaarheid. Op grond van de analyse van drie sectoren heeft visiteren geen eeuwigheidswaarde. Visiteren is aan slijtage onderhevig, evolueert in de tijd en houdt soms in zijn huidige vorm op te bestaan om plaats te maken voor kwaliteitszorg op nieuwe leest.
Jean Schutgens is bestuurskundige en voormalig gemeentesecretaris.

28 november verdedigt de auteur, Jean Schutgens, zijn proefschrift aan de Open Universiteit te Heerlen.
Human rights for victims of non-state crime
Human rights for victims of non-state crime
Anna Wergens

Parallel to the dynamic evolvement of human rights law, the last decades have seen the development and adoption of numerous victims’ rights instruments. Against the backdrop of rights proliferation and the victims’ rights movement, this thesis discusses whether the rhetoric which increasingly connects victims of non-state crime with human rights is defensible.

Departing from the perception of victims’ rights and human rights as separate fields, two dimensions of this discourse is addressed; the impact of human rights on victims and the claim that victims’ rights are human rights. In analyzing these questions, the development of human rights law, the fundamental human rights principles and the rights-concept have served as reference points for the discussion.

The thesis describes the development which has made it possible to talk about victims as a matter of human rights and which has made human rights law gradually more responsive to the situation of victims. By exploring case law from the European Court of Human Rights, the thesis aims to clarify what the universal rights of the European Convention on Human Rights mean to victims of non-state crime.

When victims are situated in the conceptual framework of human rights, it becomes clear how the major objectives of victims’ rights; to prevent repeat victimization and secondary victimization concur with fundamental principles in the field of human rights. It is also demonstrated that victims’ rights represent different means for victims to access their universal rights and in this way, the access to justice paradigm emerges as the major prerequisite for integrating victims in human rights law.

With respect to the diversification that nonetheless persists between various groups of victims in this field, and the identification of some victims as victims of human rights violations, it is concluded that the appreciation of victims in the sphere of human rights has been influenced by the tension between the universality of human rights and the particular experience of certain groups.

€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelPakistani Marriages and the Private International Laws of Germany and England
Pakistani Marriages and the Private International Laws of Germany and England
Kaiser Chaudhary

During the last decades, massive migration from Asia and Africa to European countries took place. Migrants from these continents, entering Europe, brought their language, their culture and habits, but also their legal traditions with them and, in this way, their (legal) values were introduced to European societies.

In private international law, and more precisely in international family law, century-old core values of the receiving States meet with major values of immigrants. The public debates on the application of religious laws and traditions in Europe are often very emotional, e.g. the burka-ban in France, the minaret referendum in Switzerland or the debate in Germany on the circumcision of Muslims and Jews. However, with regard to marriage, one cannot alter the fact that one can be married abroad, and thus one would also like their foreign marriage to be recognized in the new country of domicile.

This book explores Pakistan, a country whose legal system raises many questions with respect to international family law matters, in particular in relation to marriages celebrated in Pakistan. It is known that Pakistan is a country with a huge Muslim population. However, it is not well established which laws are applicable to marriages of Muslims in Pakistan and too little is known about which laws are applicable to other religious groups.

The past and future migration of Pakistanis to Germany and England has inspired the interest in the topic of this book and the ambition to undertake an analysis of how the private international law of England and Germany deals with marriages celebrated in Pakistan. Next to its theoretical and scientific contribution, this book provides an essential resource of information for professionals that deal with Pakistani marriages, like barristers, civil servants and the judiciary.

The author, Kaiser Chaudhary, will defend his thesis on 22 december 2014.

€ 29.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelReports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Index 2012
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Index 2012
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2012-VI
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2012-VI
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2012-V
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2012-V
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Index 2011
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Index 2011
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2011-VI
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2011-VI
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2011-V
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2011-V
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2011-IV
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2011-IV
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2011-III
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2011-III
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2011-II
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2011-II


The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2011-I
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2011-I
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Antarctic Law Collection - volume 2
Antarctic Law Collection - volume 2
C. Hoitink (Ed.)

In this 32-volume collection the most important documents with respect to the Antarctic Laws and regulations are included. We hope that this collection will be of help both to those familiar with the Antarctic Treaty System (ATS) and to newcomers who want to learn about Antarctica and its regulatory system. In addition, the collection provides a clear and comprehensive overview of laws and regulations that are relevant to the ATS and its influence. In short, legal scholars, environmentalists and academicians find all the upcoming and existing laws and regulations that are relevant to the ATS and its influence. In short, legal scholars, environmentalists and academicians find all the upcoming and existing laws and regulations concerning our most precious natural reserve Antarctica in this extensive work.

The following volumes are available

ISBN: Volume no. Date
978-90-5644-093-0 volume 1, 15-10-2014
978-90-5644-094-7 volume 2, 15-10-2014
Antarctic Law Collection - volume 1
Antarctic Law Collection - volume 1
C. Hoitink (Ed.)

In this 32-volume collection the most important documents with respect to the Antarctic Laws and regulations are included. We hope that this collection will be of help both to those familiar with the Antarctic Treaty System (ATS) and to newcomers who want to learn about Antarctica and its regulatory system. In addition, the collection provides a clear and comprehensive overview of laws and regulations that are relevant to the ATS and its influence. In short, legal scholars, environmentalists and academicians find all the upcoming and existing laws and regulations that are relevant to the ATS and its influence. In short, legal scholars, environmentalists and academicians find all the upcoming and existing laws and regulations concerning our most precious natural reserve Antarctica in this extensive work.

The following volumes are available

ISBN: Volume no. Date
978-90-5644-093-0 volume 1, 15-10-2014
978-90-5644-094-7 volume 2, 15-10-2014
The rule of law in the external dimension of EU migration and asylum policy
The rule of law in the external dimension of EU migration and asylum policy
Leonhard den Hertog

This study deals with a constitutional principle of the EU: the rule of law. The EU Treaties leave no doubt that the rule of law is a ‘universal value’ on which the ‘Union is founded’. This value is not bound to remain internal; EU external relations should also be guided by the principle. However, a lack of conceptual and legal clarity on the principle makes it uncertain how it guides external relations.

The basic question this study poses is therefore what the role of the rule of law is in EU external relations.

More specifically, this study analyses this role by focussing on the external dimension of EU migration and asylum policy. Over the years the EU has developed this external dimension of an originally internal policy field. Measures such as externalising border control, readmission of migrants to third states or mobility opportunities for third country nationals have been promoted. This relatively new area of EU external relations is characterised by a high degree of operational and human rights sensitive activities. For example, Frontex, the EU border agency, operates beyond Europe`s borders, sometimes on the basis of undisclosed working arrangements with third States.

This peculiar nature of the external dimension of migration and asylum policy presents challenges to rule of law adherence and to the discourse of the EU as a norm exporter. What can the role of values be in influencing policy-making in this particular policy area, often described as ‘securitised’? Informed by a sound analysis of the conceptual debate on the rule of law, the study looks at the legal requirements of that principle in the field of migration and asylum policy. It applies those requirements to the actions in this field to assess their rule of law adherence. Specifically, three EU organisations (Commission Directorate-General Home Affairs, Frontex and the European External Action Service) are studied to uncover why the notions of and the adherence to the rule of law differ across their outputs.

This study applies organisation theory combined with legal analysis. It thereby aims to add to the dominant existing theoretical frameworks in this field, namely the ‘securitisation’, ‘Normative Power Europe’ and ‘liberal constraint’ literature. It is argued that the rule of law does indeed influence this field and that demands from the organisations’ environments and their organisational cultures determine how and why the rule of law is reflected in their organisational outputs. Moreover, the findings indicate that talk on the rule of law and action against irregular migration are decoupled by the selected organisations and that they reinterpret the rule of law to make it fit better with existing organisational outputs. The methods this study uses are semi-structured interviews, content analysis and doctrinal legal analysis.
De Geschäftsgrundlage
De Geschäftsgrundlage
P. Abas

De Geschäftsgrundlage is in de meest rudimentaire vorm onder de naam van de Voraussetzung in 1850 ontworpen in Duitsland. Zij heeft daarna in een oervorm (te weten een subjectieve) een gedaante gekregen in een boek van 1921. De hieraan ten grondslag liggende gedachte is razendsnel overgenomen door het Reichsgericht en gerecipieerd naar de rechtspraak in Italië (1932). In Portugal is deze rechtspraak opgenomen in het burgerlijk wetboek van 1966 om vandaar terug te keren naar de vernieuwde wetgeving in het land van herkomst, Duitsland (2002). Vandaag de dag leven ongeveer 150 miljoen Europeanen onder de gelding van de Geschäftsgrundlage. Van dat verschijnsel hebben wij in Nederland nagenoeg geen weet.
Omdat de opstellers van een Draft Common Frame of Reference (DCFR) een regeling hebben opgenomen voor de beëindiging van een overeenkomst in geval van het intreden van onvoorzienbare omstandigheden, is het zicht komen te ontbreken op het feit dat die voorziening deel uitmaakt van een groter geheel dat als Geschäftsgrundlage kan worden aangeduid.

Dit boek is geschreven om het genoemde begrip te introduceren. Bovendien heeft de schrijver nog een verder doel voor ogen: het houden van een pleidooi voor aanvaarding van de Geschäftsgrundlage in ons recht.

€ 21.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelReparation for Victims of Collateral Damage: A Normative and Theoretical Inquiry
Reparation for Victims of Collateral Damage: A Normative and Theoretical Inquiry
Alphonse Muleefu

The laws of war protect non-combatants against the adverse effects of war. Belligerents are prohibited from attacking non-combatants or civilian properties directly and causing incidental damage that is excessive in relation to the military objective. In case of a violation, victims have a right to reparation. However, the laws of war do not provide total protection; noncombatants can be accidently or incidentally harmed or their properties destroyed without making that conduct a violation. Since reparation is tied to violations of existing laws of war, victims of lawful incidents (collateral damage) are excluded. This book discursively investigates the basis for this normative discrimination and examines grounds (moral, policy and legal) on which reparation to victims of collateral damage could be (un) justifiable.

Available from 24 November 2014
Global Constitutional Law Collection - Volume 14
Global Constitutional Law Collection - Volume 14
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to
provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of
constitutional documents easier.

The volumes published in October 2014 include all constitutions from the Asian continent.

This volume contains the following countries: Bahrain, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates and Yemen.
Global Constitutional Law Collection - Volume 13
Global Constitutional Law Collection - Volume 13
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The volumes published in October 2014 include all constitutions from the Asian continent.

This volume contains the following countries: India, Maladives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka
Global Constitutional Law Collection - Volume 10
Global Constitutional Law Collection - Volume 10
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The volumes published in June 2014 include all constitutions from Europe.

This volume contains the following countries: Abchasia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Nagorno-Karabagh, Russia, South Ossetia, Transnistria, Turkey and the Ukraine.
Global Constitutional Law Collection - Volume 9
Global Constitutional Law Collection - Volume 9
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The volumes published in June 2014 include all constitutions from Europe.

This volume contains the following countries: Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia and Slovakia
Global Constitutional Law Collection - Volume 8
Global Constitutional Law Collection - Volume 8
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to
provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of
constitutional documents easier.

The volumes published in June 2014 include all constitutions from Europe.

This volume contains the following countries: Albania, Andorra, Cyprus, North Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, San Marino, Spain and Vatican City
Global Constitutional Law Collection - Volume 6
Global Constitutional Law Collection - Volume 6
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The volumes published in June 2014 include all constitutions from Europe.

This volume contains the following countries: Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden and the United Kingdom.
Monitor Gesubsidieerde rechtsbijstand 2013
Monitor Gesubsidieerde rechtsbijstand 2013
L. Combrink-Kuiters, M. van Gammeren-Zoeteweij & S.L. Peters

Toegang tot het recht is een belangrijke pijler voor een goed functionerende rechtstaat. De Raad voor Rechtsbijstand maakt zich sterk voor het belang van burgers als zij tegen juridische problemen aanlopen. Dat doet de Raad op basis van de Wet op de Rechtsbijstand. De Raad wijst rechtzoekenden de weg, bevordert een goede toegang tot het recht en stimuleert goede kwaliteit van de rechtsbijstand. Ook fungeert de Raad als kenniscentrum op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Hierbij is de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR) een belangrijk instrument. Elk jaar publiceert de Raad voor Rechtsbijstand deze monitor om te beschrijven hoe de toegang tot, de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand zich ontwikkelen. Door periodiek op een uniforme wijze informatie te verzamelen over een beperkt aantal indicatoren wordt inzicht geboden in trends door de jaren heen. Om tevens inzicht te bieden in de effecten van specifieke beleids-of wetswijzigingen wordt ook verslag gedaan van aanvullende onderzoeken.

€ 24.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelGlobal Constitutional Law Collection - Volume 7
Global Constitutional Law Collection - Volume 7
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to
provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of
constitutional documents easier.

The volumes published in June 2014 include all constitutions from Europe.

This volume contains the following countries: Austria, Belgium, France, Germany, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco ,The Netherlands ,Slovenia and Switzerland.
Monitor Wsnp 2013
Monitor Wsnp 2013
S.L. Peters & L. Combrink-Kuiters (RvR) en M. Vlemmings (CBS)

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een aantal wettelijke taken in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Het Bureau Wsnp in ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken.

In augustus 2005 verscheen de eerste Wsnp-monitor. Dit jaarlijks uit te brengen instrument heeft als doel de effectiviteit van de Wsnp te monitoren.

Aan deze tiende meting van de Wsnp-monitor hebben zowel de Raad voor Rechtsbijstand als het Centraal Bureau voor de Statistiek een bijdrage geleverd. Deze meting vormt een actualisering van en een aanvulling op de in 2013 verschenen negende meting.

De Monitor Wsnp 2013 geeft een update van een vaste set gegevens over aanvraag, afwijzing, instroom, aanbod, doorstroom en uitkomsten en over de aantallen verzoeken dwangakkoord, moratorium en voorlopige voorziening en de uitspraken hierop. Daarnaast bevat deze meting een quick scan naar de oorzaken van de dalende instroom in de Wsnp.

€ 15.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelBeyond borders
Beyond borders
Peter Neuteboom

At the beginning of a crisis management operation, the international community is often confronted with a poorly functioning or absent local police force. Within the chaos that reigns over the crisis area, an inadequate police force is a prelude to an explosive growth of crime and public order problems. The question then arises who could deal with these problems. In the absence of a local police force the only alternative at hand is that the military temporarily intervene as interim police, an activity that is not only beyond the primary tasks of the military but that is also likely to meet resistance of the troops. On the basis of relevant police literature, this thesis has investigated and analysed how the Royal Army of the Netherlands has contributed to improving public order and security during crisis management operations in Bosnia and Herzegovina, Kosovo and Iraq. The thesis draws the conclusion that, although the army did do interim policing during these missions, these tasks were only to a limited extent institutionalised in the organisational and operational concepts of the army. This means that the army to some extent ignore a reality typifying contemporary crisis management operations, namely that public order and security need to be restored quickly to ensure that the civilian reconstruction process can begin and be completed successfully.
Saving souls from above
Saving souls from above
Milan Brouwers

In the year 1903 the brothers Wright are believed to have performed the first official flight with an airplane. At first aviation was regarded to serve peaceful purposes, such as air transports. However, also its military capabilities were discovered and put into practice. Former state leaders such as Saddam Hussein and Muammar el-Qaddafi used aircraft to brutally deal with internal uprisings. Western military powers reacted to these atrocities by establishing and enforcing no-fly zones over the besieged territories. This book examines the concept of no-fly zone interventions under the Jus ad Bellum and Jus in Bello. The main research question is: what is the legal
basis for no-fly zone interventions and what are the main legal criteria for their enforcement?
Global Constitutional Law Collection - Volume 12
Global Constitutional Law Collection - Volume 12
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The volumes published in October 2014 include all constitutions from the Asian continent.

This volume contains the following countries: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Kyrgyzstan, Mongolia, Myanmar, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan and Uzbekistan.
Global Constitutional Law Collection - Volume 11
Global Constitutional Law Collection - Volume 11
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The volumes published in October 2014 include all constitutions from the Asian continent.

Volume 11 includes the following countries: Brunei, Cambodia, China, East Timor, Indonesia, Japan, North Korea, South Korea, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwain and Vietnam.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: inmiddels ook pensioengerechtigd en onvervangbaar
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: inmiddels ook pensioengerechtigd en onvervangbaar
Egbert Myjer

Op 10 december 2013 was het 65 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. De UVRM vertolkte ‘het ‘het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze Verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven, door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen,op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten, die Lid van de VN zijn zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan.’

In zijn op 17 oktober 2014 gehouden bijzondere Maaskantlezing, bij gelegenheid van het afscheid van mr Gerard Hupperetz als directeur van de Juridische Hogeschool Avans Fontys te Tilburg, laat oud EHRM rechter Egbert Myjer zien hoe de UVRM in de afgelopen decennia nader is uitgewerkt in allerlei bindende verdragsteksten. Een van die teksten is het Europese Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM). Duidelijk is ook dat in de praktijk soms bitter weinig terecht komt van alle goede voornemens. Alleen al de ‘zomer van de grote brandhaarden’ (2014)
laat zien dat er wereldwijd nog heel wat mis is met de bescherming van rechten van de mens. Hebben al die mensenrechtteksten dan wel enige zin? Myjer betoogt dat het zonder de UVRM en de uitwerking daarvan op mondiaal en regionaal niveau zonder enige twijfel allemaal nog veel
beroerder was geweest.

De UVRM mag dan naar Nederlandse normen pensioengerechtigd zijn geworden, de daarin genoemde rechten zijn nog lang niet aan pensioen toe. Ze zijn onvervangbaar.

€ 7.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelLost in translation
Lost in translation
Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries en Ryan van Eijk (Red.)

Biedt de ‘participatiesamenleving’ kansen voor (ex-)gedetineerden die een nieuw leven willen beginnen? En hoe kunnen de geestelijke verzorging bij justitie enerzijds en de nazorgorganisaties en (migranten)kerken anderzijds hieraan bijdragen? Deze vragen stonden centraal tijdens het eerste lustrumcongres van het Centrum voor Justitiepastoraat. De verschillende bijdragen aan dit congres zijn gepubliceerd in het eerste deel van deze lustrumbundel. Hiermee levert het Centrum een bijdrage aan het maatschappelijk debat over de
participatiesamenleving vanuit het oogpunt van de geestelijke verzorging.

Het tweede deel van de bundel geeft een beeld van een van de taken van het justitiepastoraat, namelijk de verzorging van de kerkdienst in justitiële inrichtingen. De deelname aan de (zondagse) vieringen vormt een belangrijke schakel tussen de zorg voor gedetineerden in de bajes en de nazorg door  geloofsgemeenschappen na detentie. De werelden binnen en buiten de muren verschillen sterk qua taal en cultuur. De terugkeer in de samenleving kan ervaren worden als Lost in Translation.

Het behoort tot de deskundigheid van de geestelijk verzorger om als tolk en gids de verschillende werelden van Bijbel en liturgie, van de gedetineerden en van de samenleving met elkaar in verbinding te brengen. Tegelijk weet de geestelijk verzorger uit eigen ervaring hoezeer de verschillen tussen deze werelden een
gevoel van vervreemding kunnen oproepen. De studiedagen 2014 voor de rooms-katholieke en de protestantse geestelijk verzorgers stonden in het teken van deskundigheid van de vertolking . Vanuit de kern van hun werk zijn geestelijk verzorgers aldus op verschillende manieren gericht op het bevorderen de
participatiemogelijkheden van de (ex-)gedetineerden.

€ 17.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelBestuurlijk gedonder (softcover)
Bestuurlijk gedonder (softcover)
Milo Schoenmaker

‘De raad is soms net een apenrots: elke fractie wil het hoogste woord’ (uit: de Volkskrant, 22-09-2011)
In het lokaal bestuur in Nederland komen regelmatig bestuurlijke  conflicten en bestuurscrises voor, waarbij burgemeesters, wethouders of hele colleges gedwongen moeten vertrekken. In sommige gemeenten gebeurt dat zelden, in andere gemeenten vaak. Zelfs zo vaak dat deze gemeenten bekend staan om de grote hoeveelheid bestuurlijke problemen die zich er voordoen of hebben voorgedaan. Hoeveel van dergelijke ‘bestuurlijke probleemgemeenten’ zijn er? En hoe komt het dat hier zo vaak bestuurlijke problemen opdoemen?

Milo Schoenmaker (burgemeester) deed onderzoek naar de oorzaken van de aanhoudende bestuurlijke problematiek in bestuurlijke probleemgemeenten. Hij onderzocht hoeveel gemeenten er zijn te kwalificeren als bestuurlijke probleemgemeente en verrichtte in vier van deze gemeenten veldonderzoek.


€ 32.50 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelNader Strafrechtelijk Onderzoek vanuit Verdedigingsperspectief
Nader Strafrechtelijk Onderzoek vanuit Verdedigingsperspectief
J. Boksem & D. De Wolf

Hoewel in het Nederlandse strafproces de inquisitoire invalshoek nog altijd domineert, wordt de verdediging toch ook steeds meer als procespartij benaderd. Deze benadering stelt vanzelfsprekend eisen aan de verdediging, maar ook aan de inrichting van het strafproces. In dit preadvies wordt stilgestaan bij de mogelijkheden die de verdediging in het Nederlandse strafproces heeft om te bewerkstelligen dat er nader onderzoek wordt verricht. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de informatieverstrekking aan de verdediging en aan de praktijk om steeds meer zaken via een snelle procedure (ZSM) af te doen. Aan het eind van het preadvies wordt kort vooruitgeblikt op het toekomstige Wetboek van Strafvordering. De positie van de verdediging komt steeds meer ter discussie in tijden van efficiëntie en budgettaire beperkingen. Terwijl er een vraag is naar meer tegenspraak en actiemogelijkheden voor de verdediging in de strafprocedure, is er een tendens om de rechten van verdediging net in te perken. Ook de waarheidsvinding komt steeds meer onder druk. Is het ogenblik aangebroken om het stelsel te herdenken en de positie van de verdediging te verbeteren? Ook in de strafprocedure is informatievergaring een belangrijke zaak opdat de zittingsrechter met kennis van zaken een beslissing kan nemen. Welke rol heeft de verdediging hierbij te spelen? In dit onderzoek wordt daarom vanuit Nederlands en Belgisch perspectief onderzocht welke mogelijkheden de verdediging heeft voor nader of aanvullend onderzoek, hoe deze verzoeken beoordeeld worden en welke rechtsmiddelen ter beschikking staan in geval van afwijzing van de verzoeken. De verschillen en gelijkenissen tussen beide landen worden met elkaar vergeleken. Toekomstpistes worden belicht. Eerst komen de mogelijkheden aan bod voor de verdediging om aan informatie te komen wat als een voorportaal geldt voor de eigenlijke verzoeken tot nader onderzoek. Ook aan de positie in alternatieve wijzen van afhandeling en de mogelijkheden tot eigen onderzoek worden onderzocht. Vervolgens komen zowel in het vooronderzoek als tijdens het onderzoek ter terechtzitting de eigenlijke verzoeken tot nader of aanvullend onderzoek aan bod. Daarbij worden zowel de criteria, formaliteiten als de rechtsmiddelen in geval van afwijking toegelicht. In het Belgische luik wordt ook aandacht besteed aan de eigenheden van de juryprocedure. Ten slotte komen de mogelijkheden van nader onderzoek of aanvullend tijdens de rechtsmiddelen hoger beroep en cassatie aan bod. Daarbij gaat ook aandacht uit naar de specifieke taak van de cassatierechter.
Bestraffing in Nederland en België (Softcover)
Bestraffing in Nederland en België (Softcover)
Marc Groenhuijsen, Tijs Kooijmans, Yves Van Den Berge

De grote straftoemetingsvrijheid die het de Nederlandse rechter mogelijk maakt om zoveel mogelijk ‘maatwerk’ te leveren, wordt van oudsher beschouwd als een belangrijk goed. Toch levert het strafrechtelijk systeem niet zelden uitkomsten op die moeilijk te begrijpen zijn. Het is daarom steeds de vraag hoe, ten minste, een consistente en systeemconforme straftoemeting kan worden gerealiseerd. Recent hebben verschillende wetten hun beslag gekregen via welke de wetgever de rechterlijke straftoemeting beoogt te sturen, met als belangrijkste gevolg dat zich een permanente spanning aftekent tussen de kaders die de wetgever in abstracto stelt voor de straftoemeting en de wijze waarop de strafrechter in concreto van de hem geboden straftoemetingsvrijheid gebruik maakt. Het belangrijkste doel van dit preadvies is om de systematische voordelen en nadelen van een grote discretionaire ruimte van de rechter ten aanzien van de straftoemeting in kaart te brengen en daarmee een begin van oplossingsrichtingen aan te reiken voor wetgevingsinitiatieven die de rechter beogen te sturen op het terrein van de straftoemeting.

De Belgische wetgeving kent de strafrechter een ruime discretionaire bevoegdheid toe in de toemeting van straffen. De wetgever huldigt daarbij het principe van de scheiding der machten als één van de belangrijkste rechtsbeginselen. Er bestaan geen officiële richtlijnen voor de straftoemeting, noch bepaalt het Strafwetboek strafdoelen. De straftoemetingsvrijheid heeft het voordeel dat de rechter zijn beslissing op concrete wijze kan individualiseren naar de aard, de ernst en de omstandigheden van de feiten en naar het gedrag en de persoonlijkheid van de dader. Deze vrijheid geldt zeker met betrekking tot de lichtere inbreuken op de strafwet gepleegd door personen met een gunstig strafverleden. Zij komen in aanmerking voor de alternatieven van de vrijheidsstraffen zoals de strafopschorting, het (probatie)uitstel en de werkstraf. Naarmate de rechter echter geconfronteerd wordt met ernstigere feiten, al dan niet gepleegd door recidivisten, verplicht de strafwet hem vaak tot het opleggen van zware vrijheidsstraffen. Vaak wordt uit het oog verloren dat ook de regels van de strafuitvoering precies voor die zware straffen (straftotaal boven de drie jaar) en zeker voor de recidive een strengere toepassing krijgen. Dit leidt vaak tot een effectieve bestraffing met dubbele werking. Voor bepaalde veroordelingen voerde de wetgever bovendien in 2012 een nieuwe bijkomende straf in: de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Deze zogenaamd bijkomende straf draagt alle kenmerken in zich van een lange vrijheidsberovende hoofdstraf. De gangbare mening bij de publieke opinie, bij de politieke overheid en zelfs bij de strafrechtspractici dat er in België een klimaat heerst van milde bestraffing, berust zeker voor de zware criminaliteit op misverstanden gevoed door een gebrek aan kennis van de regels van de bestraffing zowel op het vlak van de straftoemeting als van de strafuitvoering. Dit preadvies tracht daaraan tegemoet te komen. Ook verkrijgbaar in hardcover!
ISBN: 9789462400368
€ 35,00

€ 15.50 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelInternational Statelessness Law
International Statelessness Law
Institute on Statelessness and Inclusion

International Statelessness Law is a pocket-sized compilation of the key international legal texts pertaining to nationality and statelessness. The international law on statelessness is fundamentally a set of principles aimed at protecting people from arbitrariness, discrimination and resultant denial or loss of nationality, and facilitating human rights protection for those who have no nationality. Thus, there is a significant overlap between the field of statelessness and those of human rights, refugee and public law. In fact, many of the strongest protections against statelessness and for stateless persons are found in human rights instruments. Extracts of these instruments which specifically relate to the right to a nationality and the avoidance of statelessness are included in this compilation, but please remember that in fact all human rights are to be enjoyed by everyone, regardless of nationality or statelessness. As the Universal Declaration of Human Rights clearly affirms, “all human beings are born free and equal in dignity and rights”.

The contents of this book represent the core standards of international law on statelessness. When reading it, please be mindful that they have been fleshed out by authoritative bodies, giving context and direction to principle. In particular, please refer UNHCR’s Handbook on Protection of Stateless Persons, and Guidelines on Statelessness No. 4, in relation to the 1954 and 1961 Conventions respectively; relevant General Comments and Recommendations of UN Human Rights Treaty Bodies in relation to statelessness and human rights law; resolutions of UN the General Assembly and of the Human Rights Council; and the jurisprudence of international, regional and national courts and committees which have interpreted these instruments.

This publication is intended as a companion to all people interested in statelessness and the international legal tools to address it, from expert lawyers to students new to the issue. It is meant to be highlighted, tabbed and scribbled upon. While designed to fit in your pocket or handbag, it can also adapt to a more sedentary existence on a bookshelf.
Ad Fontes
Ad Fontes
E.J.M.F.C. Broers en R.M.H. Kubben (red.)

Op vrijdag 12 september 2014 nam Trix van Erp-Jacobs afscheid van de Tilburg Law School, ditmaal als hoogleraar Oud-Vaderlands Recht, nadat zij in 2012 reeds haar werkzaamheden als universitair hoofddocent bij de sectie rechtsgeschiedenis van het departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis had beëindigd. Heel haar werkzame leven is Trix verbonden geweest aan de instelling die zij heeft gekend als Katholieke Hogeschool Tilburg, Katholieke Universiteit Brabant,
Universiteit van Tilburg en ten slotte Tilburg University. In haar onderwijs heeft zij met enthousiasme en vakvrouwschap de geschiedenis van het recht uitgelegd aan talloze generaties studenten, en heeft zij hen onderwezen in onder meer de geschiedenis van het strafrecht, van het staats- en bestuursrecht en van het belastingrecht. Aan deze en andere terreinen van de rechtsgeschiedenis heeft zij ook menige publicatie gewijd, waarbij zij niet zelden een uitvoerig onderzoek van archivalische bronnen tot uitgangspunt heeft genomen.

De veelzijdigheid van de werkzaamheden en interesses van Trix van Erp-Jacobs wordt ook weerspiegeld in deze bundel die haar bij haar afscheid werd aangeboden, waaraan een groot aantal
collega’s en ex-collega’s uit binnen- en buitenland, beoefenaars en liefhebbers van de rechtsgeschiedenis, een bijdrage hebben geleverd. De onderwerpen lopen uiteen van strafrecht tot volkenrecht, van rechtspraak tot rechtsdogmatiek, van middeleeuwse literatuur tot common law. Net als Trix gingen veel auteurs daarbij terug naar de bronnen van het recht. Ad fontes!

€ 29.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelHet Openbaar Ministerie verandert
Het Openbaar Ministerie verandert
M.E. de Meijer, J.B.H.M. Simmelink, D. Van Daele

In de tweede helft van de jaren negentig van de twintigste eeuw werd duidelijk dat de Belgische strafrechtsbedeling te kampen had met een legitimiteitscrisis. Gezien de centrale positie die het in de strafrechtsbedeling inneemt, wekt het geen verwondering dat het openbaar ministerie in bijzondere mate werd getroffen door deze crisis. Die vaststelling vormt de basis voor twee decennia (geplande) hervormingen die niet alleen betrekking hebben op de interne organisatie en het functioneren van de onderscheiden geledingen van het openbaar ministerie, maar ook op de beleidsmatige en beheersmatige verhouding tussen dit orgaan en de minister van Justitie. Tevens werd de mogelijkheid voor het openbaar ministerie om strafzaken via een minnelijke schikking af te handelen drastisch uitgebreid. In dit preadvies worden deze hervormingen grondig geanalyseerd. Hierbij wordt ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan aspecten die tot nog toe in het hervormingsproces niet of nauwelijks aan de orde waren, zoals de afhandeling van strafzaken op het niveau van de politie, de verhouding tussen het openbaar ministerie en de onderzoeksrechter en de vraag in welke mate de vervolgingsbeslissing vatbaar dient te zijn voor een rechterlijke toetsing.

Voor het OM zijn veranderingsprocessen geen vreemd verschijnsel. De ontwikkelingen die samenhangen met de herziening van de gerechtelijke kaart zijn nog niet volledig verwerkt, of nieuwe reorganisaties dienen zich aan. De overkoepelende kaders hiervoor zijn thans het ‘programma versterking prestaties strafrechtsketen’ en ‘OM2020’. Met het eerstgenoemde programma moet het functioneren van de gehele strafrechtspleging worden versneld en versterkt. De ZSM-werkwijze en de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken door middel van een strafbeschikking zijn voor het OM de belangrijkste instrumenten waarmee de beoogde versnelling moet worden bereikt. In het beleidsplan ‘OM2020’ zijn de contouren geschetst voor de toekomstige organisatie van het OM. In het verband van ‘werkomgevingen’ zullen de verschillende categorieën strafbare feiten binnen het OM worden afgedaan. In dit preadvies staan de actuele ontwikkelingen ten aanzien van de organisatie en de taken van het OM centraal.

€ 39.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelAnticipating Criminal Behaviour
Anticipating Criminal Behaviour
Peter A.M.G. de Kock

In the first decade of this century, the focus of law-enforcement agencies has shifted from prosecuting crime to anticipating crime. This approach emphasises the discovery of narratives in crime-related data. However, while narratives are at the mainstay of entertainment, law, and politics, a scientific method by which narratives can be created -and subsequently be used to anticipate criminal behaviour-, still has to be established.

In the creative industry, a narrative is generated by a scenario. A scenario describes the interactions between the characters, and includes information about behaviour, goals, motivations, modi operandi, and resistances that have to be overcome. Furthermore, a creative scenario is composed by a limited number of scenario components.

In this book a new and innovative scenario model is designed by which narratives in data can be detected. It introduces the ESC12, the twelve Elementary Scenario Components by which every conceivable narrative can be created. Moreover, the book introduces the ESC12 scenario model, a model that may support lawenforcement agencies to effectively anticipate criminal behaviour.

Peter A. de Kock graduated as filmmaker from the Film Academy of the Amsterdam School of the Arts in 1994, and has travelled all over the world as a professional photographer, cameraman, and film-director. In 2009, after receiving a Master degree in Criminal Investigation, he was offered a position as team leader of a covert section of the Royal and Diplomatic Protection Service, where he introduced creative scenarios to anticipate (terrorist) attacks. The operational results of his team were thought provoking and De Kock was invited to demonstrate his method of operation to prominent members of Dutch Parliament and the Ministry of Security and Justice. Following one of these presentations, he was offered the opportunity to pursue the use of scenarios to anticipate crime, as an external Ph.D. student at Tilburg University. This book is the result of that study.
Neither Justice nor Order
Neither Justice nor Order
Frans A.M. Alting von Geusau

This is the fifth and last volume in the series “Footprints of the Twentieth Century”, a
critical assessment of the state of the law of nations. In the twenty first century the world
needs true global law anchored in the dignity of the human person rather than weak
international law built on the interests of major sovereign states. One hundred years
after the outbreak of the Great or First World War in 1914 and twenty five years after
the peaceful end of the Cold War in 1989, little appears to have been learnt – from the
scale of disasters that befell the world between the assassination in Sarajevo in 1914
and the annexation of Sebastopol in 2014.

The failure to learn from history largely comes from various ideologies of progress,
enlightenment ideology in particular. The birth of modern international law, assumed
to have taken place in 1648, was no moment of progress, nor was the Congress of
Vienna in 1815. The peace of Westphalia reduced the law of nations to interstate
law. Vienna legitimized the concept of demarcated linear boundaries. Decisions on
war and peace needed no deeper justification than raison d’état as stated by the
sovereign. Law-making was reserved to a few major powers. The so-called principle
of the balance of power concealed policies of aggrandizement and domination. The
leaders of all five major powers in Europe are to be held responsible for the outbreak
of war in 1914. The entry into force of the Statute of the International Criminal Court in
2002, might be a first step towards international criminal justice for all and not just for
the losers.

Nicknamed the ‘international community’ major sovereign powers offer a dismal
record on dealing with such issues as human rights, the use of force, the abolition
of nuclear weapons and peace in the Middle-East. Human right policies are still to
be oriented to the common good, as understood in the Universal Declaration, rather
than to blaming other countries. Nuclear weapons can be abolished only by good
example. Peace in the Middle-East cannot be found on the dead end road of a twostate
solution.

Throughout the book one finds lightening examples of persons who by their courage
and dedication could and did make the difference. Among them are Henri Dunant,
Ruth Klüger, Andrei Sacharov, Nelson Mandela and Pope John-Paul II. Justice and
order need a transition from international law to global law to be realized.
De invloed van de media op het confrontatievereiste
De invloed van de media op het confrontatievereiste
Reinout Berend Schiphuis

Het bereik van media is toegenomen en eenmaal gepubliceerde berichtgeving laat zich niet zonder meer verwijderen of herroepen. De kans dat iemand via media met een calamiteit wordt geconfronteerd neemt derhalve toe. Deze confrontatie zou als schokkend kunnen worden ervaren en mogelijk leiden tot psychisch letsel. Slachtoffers zouden in een dergelijk geval een beroep willen doen op het aansprakelijkheidsrecht.

Welke mogelijkheden biedt het recht hen? In dit boek wordt aan de hand van rechtsvergelijkend onderzoek antwoord gegeven op deze vraag. Dit boek is daarmee geschikt voor de direct betrokkenen bij het aansprakelijkheidsrecht – slachtoffers, advocaten en rechters – en voor studenten en wetenschappers die geïnteresseerd zijn in hoe het aansprakelijkheidsrecht omgaat met een veranderende wereld.

€ 9.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelIntegriteit in politiek en bestuur
Integriteit in politiek en bestuur


Deze bundel bevat de bijdragen aan de Staatsrechtconferentie 2013, die werd georganiseerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het thema van de conferentie, integriteit in politiek en bestuur, staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Niet zelden vormen specifieke incidenten - soms niet meer dan vermoedens of geruchten die in de media veelal breed worden uitgemeten - daarvoor de aanleiding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het declaratiegedrag van bestuurders, de hoogte van hun inkomens en hun nevenfuncties, maar ook om belangenverstrengeling bij gemeenteraadsleden en corruptie binnen het ambtelijk apparaat.

De groeiende aandacht voor integriteitsschendingen bij politieke en bestuurlijke ambtsdragers heeft inmiddels geleid tot een hausse aan integriteitscodes en -richtlijnen, die erop gericht zijn inzichtelijk te maken wat integer gedrag is en hoe niet-integer gedrag binnen een bepaalde overheidsorganisatie kan worden voorkomen. Het lijkt er dan ook op dat het thema integriteit de laatste jaren bezig is te juridiseren. Vergeleken met bijvoorbeeld de bestuurskunde en de politieke wetenschappen, waar integriteit al geruime tijd een belangrijk onderzoeksthema vormt, is de aandacht voor dit onderwerp binnen de rechtswetenschap echter nog relatief beperkt en tamelijk fragmentarisch van aard. Centraal tijdens deze Staatsrechtconferentie stond dan ook de vraag welke rol het recht speelt of zou moeten spelen in integriteitskwesties - een vraag die overigens niet alleen vanuit juridisch perspectief te beantwoorden is. Welke belangen kunnen in besluitvormingsprocessen een rol spelen en hoe moet deze belangenbehartiging organisatorisch worden gewaarborgd? Moet integriteit eerst en vooral worden benaderd als een bestuurlijk of moreel vraagstuk - een kwestie van fatsoen of goede taakvervulling - of is er behoefte aan (meer) dwingende kaders en procedureregels? Hoe kan integriteit worden genormeerd? En welke rol spelen actoren als de media in het aan de kaak stellen van integriteitskwesties?

De verschillende preadviezen in deze bundel trachten vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage te leveren aan de gedachtenvorming omtrent de juridische betekenis van integriteit in politiek en bestuur.

€ 30.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDe jongste ontwikkelingen van het kiesrecht in het Koninkrijk der Nederlanden in historisch perspectief
De jongste ontwikkelingen van het kiesrecht in het Koninkrijk der Nederlanden in historisch perspectief
Mariëtte D.C. van der Tol

De recente herstructurering van het Koninkrijk der Nederlanden is wellicht een constitutioneel wapenfeit, niettemin blijven er indringende vragen bestaan rondom kiesrecht en burgerschap. Zowel de constructie van autonome landen als van bijzonder openbare lichamen laat toe dat onderscheid wordt gemaakt tussen Nederlanders binnen het Koninkrijk en tussen niet-Nederlandse ingezetenen van het Koninkrijk.

Dit boek schetst de constitutionele tegenstellingen die schuil gaan achter de discussie rondom het kiesrecht in het Koninkrijk. Tevens zoekt het verdieping in de historische ontwikkeling van burgerschap en kiesrecht sinds de afschaffing van de slavernij. Schrijnend is met name, dat inwoners van de West tot nog toe geen volledig kiesrecht hebben gekregen zoals dat past bij burgerschap in het Koninkrijk. In de loop van de twintigste eeuw zijn allerlei ingewikkelde juridische constructies in het leven geroepen die dit beeld – bedoeld of onbedoeld – bevestigen. Er wordt aandacht besteed aan de huidige stand van zaken, waarna op grond van een aantal constitutionele uitgangspunten suggesties volgen hoe (meer) recht kan worden gedaan aan alle staatsburgers en inwoners van het Koninkrijk en hun democratische rechten.

€ 16.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelUnlicensed Capitalism, Greek Style
Unlicensed Capitalism, Greek Style
Georgios A. Antonopoulos & Georgios Papanicolaou

Manifestations of what mainstream criminology currently identifies as ‘organised crime’ have long existed in Greece and in some respects exhibit deep roots in the country’s economic and cultural history. The term as such, ‘organised crime’, was only brought to currency in the 1990s by the media in the country. Curiously this was not a development preceded or followed by extensive and reliable research. From a criminological viewpoint, very little is known on ‘organised crime’ in Greece either in general or on specific types of ‘organised crime’. As case studies and official accounts are few and far apart, the widespread use of the term in public debates bears more the unmistakable marks of truthiness than factuality. The purpose of this book, which comprises a number of previously published case studies, is precisely to challenge the taken-for-granted, mainstream accounts featuring a certain exceptionalist notion of ‘organised crime’; that ‘organised crime’ is invariably associated with certain groups and milieus, a dark and obscure underworld radically separated from an orderly and lawful upperworld. The five case studies included in this book directly challenge this view across a range of illegal markets: the cigarette black market, the car theft and trafficking business, the Ecstasy market, human smuggling and trafficking, and the counterfeit CD/DVD market. The concluding chapter provides a synthesis of the empirical evidence presented and attempts to connect research findings with a series of questions of both theory and policy.
Neerlands Koopvaardij onder Vuur
Neerlands Koopvaardij onder Vuur
P.S.M. Rademakers

Neerlands rechtsfilosoof Hugo de Groot tekende het in de zeventiende eeuw al op: Involge het volkenrecht heeft eenieder de macht om vrij handel te kunnen drijven. Komt dit ook de hedendaagse Nederlandse koopvaarder toe? Hebben Nederlandse handelsschepen het recht om zich te beschermen, of staan zij machteloos wanneer een piraat met een raketwerper aanvalt?

Hoewel de Staat der Nederlanden al enkele jaren groepen mariniers aan boord van zijn koopvaardijschepen inzet, middels zogenaamde Vessel Protection Detachements, vinden reders de teams te duur, te groot in omvang en niet flexibel genoeg om ze op ieder schip in te zetten. Maar gezien het monsteren van private gewapende beveiligers niet is toegestaan, lijkt de Nederlandse koopvaarder tussen wal en schip te vallen.

Is deze koers houdbaar, of bestaat er een juridische verplichting tot het beschermen van de koopvaardij tegen piraterij, of zelfs tot het toestaan van private gewapende beveiligers? Door analyse van het zeerecht, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het jus cogens geeft dit boek antwoord op voorgaande vragen.

€ 16.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelVijfentwintig jaar IVRK en de Nederlandse Rechter
Vijfentwintig jaar IVRK en de Nederlandse Rechter
Gerrit Jan Pulles

Vijfentwintig jaar geleden werd het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) unaniem door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. Het IVRK is inmiddels door bijna alle staten van de wereld aanvaard.

Het IVRK is niet meer weg te denken uit de nationale rechtspraktijk. Het wordt bij het maken en handhaven van regels door de wetgever en de uitvoerende macht toegepast en er wordt voor de rechter steeds vaker een beroep op gedaan. De in dit boek opgenomen artikelen gaan over de manier waarop de Nederlandse rechter het IVRK toepast. Aan bod komen onder meer de criteria voor doorwerking van het IVRK, de inconsistentie die de Nederlandse rechtspraak soms vertoont bij het toepassen van het IVRK en de invloed van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Comité voor Sociale Rechten op de nationale rechtspraak over kinderrechten.

Dit boek is geschreven voor praktijkjuristen en gevorderde studenten. Het geeft een heldere momentopname van de praktische toepassing van het IVRK in Nederland. Daardoor biedt het iedereen die zich met kinderrechten bezig houdt een aanzet en inspiratie bij het werken aan de verdere ontwikkeling en bescherming van de rechten van het kind.

Gerrit Jan Pulles is advocaat en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

€ 12.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelUnlikely couples
Unlikely couples
Betty de Hart

How has law been used in the past to try to prevent ‘racially’ and ethnically’ mixed marriages? How is this still relevant for migration law today? These are the central questions addressed in this contribution by Betty de Hart, based on her inaugural speech of 13 June 2014 held at the University of Amsterdam.

Interracial marriage prohibitions make us think in the first place of the United States and slavery. But the Netherlands has also had interracial marriage prohibitions, in the colonies of Surinam and the Dutch East Indies. Mixed marriages between Jews and Non-Jews were not only prohibited during the Second World War, but also in the period of the Dutch Republic, although with very different motives. Furthermore, other forms of legal regulation have been used to try to prevent mixed sex and marriages: spatiallegal segregation, regulating legal consequences, marriage counseling and migration law.

De Hart discusses these forms of regulation of sex, relationships and marriages between groups that were considered ‘racially’ or ‘ethnically’ mixed. She provides historical examples, such as the measures against ‘Negrocabarets’ and against Dutch-Chinese marriages, both in the 1930s.

The state tried to prevent mixed sex and marriages for various reasons: protection of the nation, economic interests, and the monogamous marriage model. De Hart argues that present-day migration law is still informed by notions of mixed relationships as ‘unlikely couples’.
Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk (Boek 4)
Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk (Boek 4)
A.Q.C. Tak

Volledig vernieuwde en fraai verzorgde uitgave van het meest complete handboek van het Nederlands bestuursprocesrecht van de hand van prof. mr. A.Q.C. Tak, van 1983 tot 2008 hoogleraar te Maastricht!

Wegens de enorme omvang van het werk (3148 pagina’s) bestaat deze vijfde geheel herziene druk uit 4 boeken, die in onderling verband bestudeerd kunnen worden. Van deze uitgave is nu voor het eerst ook een elektronische uitgave als e-boek beschikbaar.

A.Q.C. Tak (1942) bracht al in 1983 samen met de latere hoogleraar J.B.J.M. ten Berge uit Utrecht het Nederlands bestuursprocesrecht voor het eerst in kaart, in het klassieke tweedelige standaardwerk
over het Nederlands Administratief Procesrecht. Vele boeken en andere publicaties verschenen sindsdien van zijn hand over verschillende staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke onderwerpen, waaronder nog vele procesrechtelijke, met name Het Nederlands bestuursprocesrecht  (voor het eerst in 2002).

In zijn onderzoek voor dit boek kon de auteur naast zijn wetenschappelijke functie steunen op zijn langdurige en veelvuldige ervaringen in de rechtspraak, vooral als raadsheer in de Centrale Raad van Beroep (van 1984-2011), en (nog steeds) op zijn dagelijkse praktijk-ervaringen als adviseur en vertegenwoordiger in bestuursrechtelijke procedures.

De balans blijkt steeds zorgwekkender, ook in deze vijfde druk. Voor de rechtzoekende burgers blijkt nauwelijks meer sprake van daadwerkelijke rechtsbescherming tegen de overheid. Naast een analyse van de oorzaken reikt de auteur alternatieven aan ter verbetering.

€ 60.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelHet Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk (Boek 3)
Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk (Boek 3)
A.Q.C. Tak

Volledig vernieuwde en fraai verzorgde uitgave van het meest complete handboek van het Nederlands bestuursprocesrecht van de hand van prof. mr. A.Q.C. Tak, van 1983 tot 2008 hoogleraar te Maastricht!

Wegens de enorme omvang van het werk (3148 pagina’s) bestaat deze vijfde geheel herziene druk uit 4 boeken, die in onderling verband bestudeerd kunnen worden. Van deze uitgave is nu voor het eerst ook een elektronische uitgave als e-boek beschikbaar.

A.Q.C. Tak (1942) bracht al in 1983 samen met de latere hoogleraar J.B.J.M. ten Berge uit Utrecht het Nederlands bestuursprocesrecht voor het eerst in kaart, in het klassieke tweedelige standaardwerk
over het Nederlands Administratief Procesrecht. Vele boeken en andere publicaties verschenen sindsdien van zijn hand over verschillende staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke onderwerpen, waaronder nog vele procesrechtelijke, met name Het Nederlands bestuursprocesrecht  (voor het eerst in 2002).

In zijn onderzoek voor dit boek kon de auteur naast zijn wetenschappelijke functie steunen op zijn langdurige en veelvuldige ervaringen in de rechtspraak, vooral als raadsheer in de Centrale Raad van Beroep (van 1984-2011), en (nog steeds) op zijn dagelijkse praktijk-ervaringen als adviseur en vertegenwoordiger in bestuursrechtelijke procedures.

De balans blijkt steeds zorgwekkender, ook in deze vijfde druk. Voor de rechtzoekende burgers blijkt nauwelijks meer sprake van daadwerkelijke rechtsbescherming tegen de overheid. Naast een analyse van de oorzaken reikt de auteur alternatieven aan ter verbetering.

€ 60.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelHet Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk (Boek 2)
Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk (Boek 2)
A.Q.C. Tak

Volledig vernieuwde en fraai verzorgde uitgave van het meest complete handboek van het Nederlands bestuursprocesrecht van de hand van prof. mr. A.Q.C. Tak, van 1983 tot 2008 hoogleraar te Maastricht!

Wegens de enorme omvang van het werk (3148 pagina’s) bestaat deze vijfde geheel herziene druk uit 4 boeken, die in onderling verband bestudeerd kunnen worden. Van deze uitgave is nu voor het eerst ook een elektronische uitgave als e-boek beschikbaar.

A.Q.C. Tak (1942) bracht al in 1983 samen met de latere hoogleraar J.B.J.M. ten Berge uit Utrecht het Nederlands bestuursprocesrecht voor het eerst in kaart, in het klassieke tweedelige standaardwerk
over het Nederlands Administratief Procesrecht. Vele boeken en andere publicaties verschenen sindsdien van zijn hand over verschillende staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke onderwerpen, waaronder nog vele procesrechtelijke, met name Het Nederlands bestuursprocesrecht  (voor het eerst in 2002).

In zijn onderzoek voor dit boek kon de auteur naast zijn wetenschappelijke functie steunen op zijn langdurige en veelvuldige ervaringen in de rechtspraak, vooral als raadsheer in de Centrale Raad van Beroep (van 1984-2011), en (nog steeds) op zijn dagelijkse praktijk-ervaringen als adviseur en vertegenwoordiger in bestuursrechtelijke procedures.

De balans blijkt steeds zorgwekkender, ook in deze vijfde druk. Voor de rechtzoekende burgers blijkt nauwelijks meer sprake van daadwerkelijke rechtsbescherming tegen de overheid. Naast een analyse van de oorzaken reikt de auteur alternatieven aan ter verbetering.

€ 60.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelHet Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk (Boek 1)
Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk (Boek 1)
A.Q.C. Tak

Volledig vernieuwde en fraai verzorgde uitgave van het meest complete handboek van het Nederlands bestuursprocesrecht van de hand van prof. mr. A.Q.C. Tak, van 1983 tot 2008 hoogleraar te Maastricht!

Wegens de enorme omvang van het werk (3148 pagina’s) bestaat deze vijfde geheel herziene druk uit 4 boeken, die in onderling verband bestudeerd kunnen worden. Van deze uitgave is nu voor het eerst ook een elektronische uitgave als e-boek beschikbaar.

A.Q.C. Tak (1942) bracht al in 1983 samen met de latere hoogleraar J.B.J.M. ten Berge uit Utrecht het Nederlands bestuursprocesrecht voor het eerst in kaart, in het klassieke tweedelige standaardwerk
over het Nederlands Administratief Procesrecht. Vele boeken en andere publicaties verschenen sindsdien van zijn hand over verschillende staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke onderwerpen, waaronder nog vele procesrechtelijke, met name Het Nederlands bestuursprocesrecht  (voor het eerst in 2002).

In zijn onderzoek voor dit boek kon de auteur naast zijn wetenschappelijke functie steunen op zijn langdurige en veelvuldige ervaringen in de rechtspraak, vooral als raadsheer in de Centrale Raad van Beroep (van 1984-2011), en (nog steeds) op zijn dagelijkse praktijk-ervaringen als adviseur en vertegenwoordiger in bestuursrechtelijke procedures.

De balans blijkt steeds zorgwekkender, ook in deze vijfde druk. Voor de rechtzoekende burgers blijkt nauwelijks meer sprake van daadwerkelijke rechtsbescherming tegen de overheid. Naast een analyse van de oorzaken reikt de auteur alternatieven aan ter verbetering.

€ 60.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelReports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Index 2010
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Index 2010
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-VI
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-VI
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-V
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-V
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-IV
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-IV


The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-III
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-III
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-II
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-II
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-I
Reports of Judgments and decisions/ Recueil des arrêts et décisions. Volume 2010-I
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).
Made in Africa
Made in Africa
Hanna Weijers

An ICT revolution is underway in Africa. New possibilities have been created by the landing of international broadband sea cables on African shores and by the rapid spread of mobile telephony all over the continent. As a result, there are many startup ICT businesses trying to create new and inventive products and services, based upon internationally available technology but tailored to African markets and needs. However, little
empirical research has yet been done regarding role that law plays in the absorption of technological knowledge in this particular sector and context.

In this study, empirical data from case studies in Zambia, Kenya and Ghana is compared to what has been assumed in literature to be the role of law in absorptive capacity. The results of this
study provide insight in the actual role that law has played for startup ICT businesses, which may have significant policy implications for national governments and regulators in developing countries that seek to promote their ICT sector.
Having a Say
Having a Say
Bas Rombouts

The adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in 2007 reinvigorated discussions about participation by indigenous peoples in decision-making processes that affect them. In particular, the debate revolves around interpretations of the concept of “free, prior and informed consent” (FPIC), which is becoming one of the central mechanisms in international law and policy for resolving conflicts about lands and natural resources. In this study, the legal status of FPIC and conditions for its successful implementation are examined. Firstly, the principle is contextualized by examining the underlying concept of self-determination and derivative rights to lands and resources. Secondly, FPIC is explored from within the framework of the right to effective participation. Thirdly, the existing international platforms and institutions in which FPIC norms are present are surveyed. Fourthly, a detailed analysis of recent regional case law clarifies the legal application of FPIC in the context of land and resource rights. Finally, a number of recent guidelines for the implementation of FPIC processes in the framework of specific voluntary sustainability initiatives are compared and analyzed. This study provides both a theoretical and a practical starting point for scholars, lawyers, policy makers, or others interested in FPIC processes and indigenous peoples.
Mater semper certa est?
Mater semper certa est?
Ilse Ultee

In deze scriptie onderzocht de auteur de rechtspositie van de meemoeder. Een relatie die ingrijpend zal veranderen indien het wetsvoorstel inzake lesbisch ouderschap in werking treedt. De directe aanleiding is de vraag van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, afdeling Familie- en Jeugdrecht, naar meer informatie over deze toekomstige wijziging van het afstammingsrecht. In het rapport staat de volgende vraag centraal: In hoeverre verandert de rechtspositie van de meemoeder op grond van het wetsvoorstel inzake lesbisch ouderschap en wat zijn de rechtsgevolgen hiervan voor het afstammingsrecht en de daaraan gerelateerde rechten en beginselen, de praktische gevolgen voor het verkrijgen van juridisch ouderschap door de meemoeder en de concrete gevolgen voor de werklast van de rechtbank?

Naar aanleiding van de bevindingen ten aanzien van het wetsvoorstel inzake lesbisch ouderschap wordt geconcludeerd dat de wetgever het wenselijk vindt dat het juridisch ouderschap van de meemoeder zonder rechterlijke tussenkomst tot stand kan komen. Geconcludeerd wordt dat de gevolgen van het wetsvoorstel voor het afstammingsrecht ingrijpend zijn, omdat naast de biologische grondslag de sociale grondslag wordt geïntroduceerd. Gebleken is dat ook de praktische gevolgen van het wetsvoorstel groot zijn, aangezien de meemoeder naar nieuw recht veel tijd en geld zal besparen om juridisch ouderschap te verkrijgen.

Door critici worden enige kanttekeningen bij het wetsvoorstel geplaatst die de verbetering van de rechtspositie van de meemoeder nuanceren. Hieruit blijkt ook dat de wetgever het belang van het kind niet in alle gevallen laat prevaleren en dat de wetswijziging zorgt voor een onwenselijke werklastverzwaring voor de rechtbanken. Dit laatste, omdat de wetgever zijn standpunt over de afweging van belangen van alle betrokken partijen niet uitputtend heeft uitgekristalliseerd in de MvT en de rechter de wet verder zal moeten invullen. Aan de rechtbank wordt aanbevolen om het wetsvoorstel te bespreken in landelijke overleggen en vakgroepoverleggen. Op deze manier kunnen de criteria waaraan rechters moeten toetsen worden afgestemd, zodat de rechtseenheid en rechtszekerheid worden gewaarborgd. Tot slot
worden aanbevelingen gedaan aan de wetgever en homo-wensouders, aangezien de inhoud van het rapport ook deze twee doelgroepen raakt. Aan de wetgever wordt geadviseerd om nader onderzoek in te stellen en de aanbevelingen van de critici nogmaals in overweging te nemen. Aan de homo-wensouders wordt aanbevolen om altijd een donorintentieverklaring op te stellen.


De JHS-Scriptieprijs wordt jaarlijks door de Juridische Hogeschool Avans-Fontys uitgereikt aan de schrijver van de scriptie die door een deskundige jury als beste van de genomineerde scripties in het voorafgaande kalenderjaar wordt beoordeeld. De JHS wil met de uitreiking van deze prijs een stimulans geven aan studenten van de JHS om te kunnen excelleren op het terrein van het recht. De tweede scriptieprijs werd uitgereikt op 14 maart 2013 aan Ilse Ultee.


 

€ 13.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelRealistische en pragmatische rechtsvinding
Realistische en pragmatische rechtsvinding
H.C.F. Schoordijk

In dit boek vergelijkt de auteur, emeritus-hoogleraar burgerlijk recht en Anglo-Amerikaans recht, de wijze van rechtsvinding in vijf landen van de westerse wereld, te weten de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk, en bepleit de noodzaak van een meer pragmatische rechtsvinding.

Pragmatisme houdt in dat gestreefd moet worden naar beslissingen met een aanvaardbare uitkomst. De realisten predikten in de jaren dertig hun rule and fact scepticism en voorzagen het pragmatisme van een theoretisch kader. Na de oorlog is het pragmatisme vanuit de VS overgewaaid naar Duitsland. Sinds 1970 oordeelt de Nederlandse rechter meer en meer pragmatisch, waarmee een einde lijkt te zijn gekomen aan een tijdperk waarin Scholtens “Algemeen Deel” min of meer als maatstaf gold. Langzaam werd ingezien dat taal, geschiedenis en systeem van de wet teveel een barrière vormden voor de rechter om te komen tot een bevredigende beslissing. Het denken vanuit beginselen is steeds belangrijker geworden, mede onder invloed van het publiekrecht, het Europees recht en de mensenrechten.

Op basis van zijn onderzoek, waarbij ook aandacht voor de rechtsfilosofie en Wittgensteins taalfilosofie is voor de auteur maar één conclusie mogelijk: het recht moet dienstbaar zijn aan een maatschappij die altijd in beweging is en niet angstvallig vasthouden aan de wettekst!

€ 27.50 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelVan Amsterdam naar Lissabon
Van Amsterdam naar Lissabon
Nils Gonzales Bos

Al sinds 1999 is de Europese Unie (EU) voornemens minimum-voorschriften met betrekking tot de rechten van de verdediging in straf- en grensoverschrijdende procedures aan te nemen. In deze scriptie is onderzocht welke EU-kaderbesluiten en richtlijnen er inmiddels op dit gebied tot stand zijn gekomen, hoe deze zich tot elkaar verhouden en wat de invloed van deze EU-kaderbesluiten en richtlijnen op de rechten van de verdediging in het Nederlandse strafproces is.

De JHS-Scriptieprijs wordt jaarlijks door de Juridische Hogeschool Avans-Fontys uitgereikt aan de schrijver van de scriptie die door een deskundige jury als beste van de genomineerde scripties in het voorafgaande kalenderjaar wordt beoordeeld. De JHS wil met de uitreiking van deze prijs een stimulans geven aan studenten van de JHS om te kunnen excelleren op het terrein van het recht. De tweede scriptieprijs werd uitgereikt op 15 maart 2013 aan Nils Gonzalez Bos.

€ 13.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelThe Lockerbie Trial - volume 4
The Lockerbie Trial - volume 4


No aircraft disaster in history has produced the amount of legal wrangling as the bombing of Pan Am Flight 103 over Lockerbie, Scotland, on Dec. 21, 1988, in which 259 passengers and crew members and 11 people on the ground were killed.

The fuselage of the aircraft was reconstructed by air accident investigators, revealing a 20-inch (510 mm) hole consistent with an explosion in the forward cargo hold. Examination of the baggage containers revealed that the container nearest the hole had blackening, pitting, and severe damage indicating a “high-energy event” had taken place inside it. A series of test explosions were carried out to confirm the precise location and quantity of explosive used.

The Lockerbie families wanted justice in the name of their relatives that died in the aircraft, but only in 1996 did the U.S. Administration and Congress amend the Foreign Sovereign Immunities Act with the Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act that allowed civil actions against Libya. Libya was finally served, under the provisions of the act, in 1997, and answered the complaints, asserting in its answers that the underlying statute was unconstitutional. One area of the Lockerbie litigation was the unusual use by Libya of an international treaty called “The Montreal Convention of 1971 for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation.” The purpose of this treaty was to prevent attacks against civil aircraft and provide for cooperation between countries when there has been such an attack and to provide appropriate measures to punish offenders. It was not meant to give jurisdiction over criminal proceedings to the country of the alleged wrongdoer.
Lekenbescherming in het bestuursprocesrecht
Lekenbescherming in het bestuursprocesrecht
Adriaan Mallan

In het bestuursprocesrecht geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging. Een belangrijke reden daarvoor is de gedachte dat rechtsbescherming tegen de overheid geen kostbare aangelegenheid mag zijn voor burgers. Het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging vraagt op zijn beurt om een bepaalde inrichting van de procedure. Die moet zo ingericht zijn dat voorkomen wordt dat burgers die zichzelf vertegenwoordigen vanwege hun gebrek aan juridische deskundigheid vastlopen in de procedure of anderszins niet optimaal procederen. Doorgaans wordt aangenomen dat om die reden de bestuursrechtelijke procedure laagdrempelig dient te zijn en dat de rechter daarbinnen een actieve rol dient te spelen. Traditioneel wordt het streven naar een laagdrempelige procedure en een actieve rol van de rechter in verband gebracht met het beginsel van ongelijkheidscompensatie.

De aanleiding voor dit onderzoek wordt gevormd door ontwikkelingen in de jurisprudentie die niet lijken te stroken met bovengenoemde uitgangspunten. Te wijzen is op de jurisprudentie waarin is uitgemaakt dat de rechter niet (meer) zelfstandig mag toetsen aan normen die niet door de gronden van de burger worden bestreken. Een ander voorbeeld betreft de jurisprudentie waarin is bepaald dat de burger in beroep niet tegen besluitonderdelen mag opkomen, indien hij niet reeds in de bezwaarfase hiertegen bezwaar heeft gemaakt.

Deze ontwikkelingen roepen de vraag in hoeverre in de bestuursrechtelijke procedure leken bescherming krijgen en dienen te krijgen tegen hun gebrek aan juridische deskundigheid. Bij de beantwoording van die vraag komen in dit onderzoek de volgende vragen aan de orde:

- Wat schrijft het uitgangspunt van de lekenbescherming voor en hoe verhoudt zich dit tot het beginsel van ongelijkheidscompensatie?
- Welke normen in de Awb zijn als uitwerkingen van het uitgangspunt van de lekenbescherming te beschouwen?
- In hoeverre wordt in de praktijk door rechters lekenbescherming geboden?
- In hoeverre biedt het Awb-procesrecht de burger als leek voldoende bescherming tegen zijn gebrek aan juridische deskundigheid?
- In hoeverre doen zich knelpunten voor in het Awb-procesrecht in het licht van de lekenbescherming?
- Wat is de normatieve status van het uitgangspunt van de lekenbescherming?
- Op welke wijze wordt in het Duitse bestuursprocesrecht tegemoetgekomen aan het gebrek aan juridische deskundigheid van de burger?

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van een analyse van relevante literatuur, wetgeving, parlementaire stukken, interviews met rechters, jurisprudentieonderzoek en een rechtsvergelijking met het Duitse bestuursprocesrecht.

Levering na 04-06-2014

€ 26.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelCorruption Greed and Crime-money
Corruption Greed and Crime-money
Petrus C. van Duyne, Jackie Harvey, Georgios A. Antonopoulos, Klaus von Lampe, Almir Maljević,Anna Markovska (eds.)

Corruption, economic and organised crime continues to affect European society as anywhere in the world. It seeps through every crack of the structures of civil society: whether it concerns trade and industry, the public administration or the governments. This is not an outside threat against which society can defend itself by establishing more defence mechanisms. It originates from within as the driving force  ̶  greed  ̶  is not an outside driver. It manifests itself in perverse reward systems within enterprises, disinterested governments, ill-considered law enforcement policies, greedy power games of authorities, or the still prevalent lenient approach to white collar crime. Within these institutional weaknesses one must always search for actors of flesh and blood: from captains of industry to the street cop; from the power builders in board rooms to the clerk at his desk. At all levels greed satisfaction through corrupt rent seeking contributes to a weakening of our social fabric. 

This is not a very surprising observation. Basically it is the same old song: retrospectively humans remain true to themselves in manifesting the same basic greedy criminal conduct over time and space. One would almost resign to such a tedious story, if it were not for the good message: one always finds counter-movements working against such abuses. Whether and to what extent such counter-movements are coherent and cost-effective is difficult to judge, though all these lofty intentions must be followed with a critical eye. The crime-money hunt has a quarter-century history by now, but the crime-monies still abound; all new EU Member States have Anti Corruption Agencies, but corruption continues to be rampant in those countries; the financial sector has been turned inside out, but old habits have returned.   This thirteenth volume of the Cross-border Crime Colloquium, a mainstay in the critical discourse on crime and crime-control in Europe, contains the peer-reviewed contributions of 27 international experts shedding light on the wide range of topics related to greed and crime: corruption, money laundering, underground economy and criminal financial policy. The chapters are based on empirical data or critical theorising and highlight new aspects of this field.
The impact of Business Process Outsourcing on privacy and data protection - a thorough risk analysis
The impact of Business Process Outsourcing on privacy and data protection - a thorough risk analysis
Kalin Cvetkov

At present, a company, either small/medium enterprise or huge corporation, develops its activities within a competitive environment where solely the perspicacious one could gain a profit and hold or improve its positions on the market. Therefore, “firms increasingly buy all or at least parts of selected services they need from external service providers. This is especially true for services which rely to a great extent on new information and communication technologies and they carry out that task by means of outsourcing. The aim of the present research is to examine how a premature termination of a business process outsourcing project (hereafter BPO) might infringe upon several major provisions of the current EU data protection framework. Such a question is relevant because of the technological means inherent in a BPO through which personal data are being processed, and of the great possibility for unlawful data processing after a premature termination of the project. Therefore, a BPO falls under the scope of regulation by Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. Ultimately, as the research will show, the DPD 95/46/EC as a legal instrument devoted to protect the right to personal data protection turns to be unable to provide sufficient protection on the data subjects’ rights in the context of prematurely terminated BPO contract. Therefore, the Proposed Data Protection Regulation represents an instrument that could deal properly with the said issue, especially if some proposals for amendments made within the present paper be taken into account.  
Global Constitutional Law Collection - Volume 4
Global Constitutional Law Collection - Volume 4
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The five volumes published in February 2014 include all constitutions from the African continent. Divided in 5 separate volumes of over 2000 pages in total.

This 4th volume includes the following countries: Algeria, Burkina Faso, Cape Verde, Chad, Egypt, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Senegal, and Tunisia.
Global Constitutional Law Collection - Volume 5
Global Constitutional Law Collection - Volume 5
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The five volumes published in February 2014 include all constitutions from the African continent. Divided in 5 separate volumes of over 2000 pages in total.

This 5th volume includes the following countries: Benin, Cameroon, Congo, Cote d’Ivoire, Dem Republic Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Ghana, Nigeria, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, and Togo.
Global Constitutional Law Collection - Volume 3
Global Constitutional Law Collection - Volume 3
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The five volumes published in February 2014 include all constitutions from the African continent. Divided in 5 separate volumes of over 2000 pages in total.

This 3rd volume includes the following countries: Burundi, Djibouti, Central African Republic, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, South Sudan, Sudan, and Uganda.
Global Constitutional Law Collection - Volume 2
Global Constitutional Law Collection - Volume 2
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The five volumes published in February 2014 include all constitutions from the African continent. Divided in 5 separate volumes of over 2000 pages in total.

This 2nd volumes includes the following countries: Comores, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mozambique, Seychelles, Tanzania, Zambia, and Zimbabwe.
Global Constitutional Law Collection - Volume 1
Global Constitutional Law Collection - Volume 1
R. van der Wolf (ed.)

In this multi-volume series we present the constitutions of the world. In full text, we aim to provide the reader with a complete overview per region / continent, to make comparison of constitutional documents easier.

The five volumes published in February 2014 include all constitutions from the African continent. Divided in 5 separate volumes of over 2000 pages in total.

This 1st volume includes the following countries: Angola, Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa, and Swaziland.
From Civil Spring to Democratic Summer: Constitution, Human Rights and Freedoms of Religions in Eurasia
From Civil Spring to Democratic Summer: Constitution, Human Rights and Freedoms of Religions in Eurasia
Vitaliy Proshak

In this book an attempt has been made to investigate the contemporary challenges of diversity, multiculturalism and religious pluralism to protection of human rights and freedoms of citizens in the context of societies (and states) in transition. Focusing on various social, political, legal, cultural, and economy aspects of rights and freedoms of citizens within the state development in the context of the early Soviet Union and its first constitution, the book attempts to answer the question of why (some) state(s) fail to develop from totalitarianism to democracy and fall back into dictatorship.   Vitaliy V. Proshak is a guest researcher in Constitution, Human Rights and Freedom of Religion at Tilburg School of Law, Tilburg University in the Netherlands. In 2012-2013 he participated in the implementation of intercultural education Face to Faith School Program of the Tony Blair Faith Foundation in school curriculum in Ukraine. He holds (cum laude) MA Christianity and Society from Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg University. In addition to other publications, his recently published books include Juridical Foundation to Religious Education in the post-Soviet Eastern European State (2012).  
Corporal Punishment of Children in International and National Law
Corporal Punishment of Children in International and National Law
Desiree Gumpenberger

Despite the growing consensus that corporal punishment violates children’s fundamental human rights - respect for human dignity and physical integrity - most of the world’s children are still subjected to assault. Against this background, this book discusses and compares the characterstics of corporal punishment of children laid down in international documents such as the United Nations Convention on the Rights of the Child, International Covenant on Civil and Political Rights, Convention against Torture and other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment as well as regional documents such as the European Convention on Human Rights, the African Charter on the Rights and Welfare of the Child and the African Charter on Human and Peoples’ Rights. Each chapter starts with a short introduction, followed by an examination of a definition of corporal punishment, and shows the role of expert bodies who are monitoring the implementation and processes of standard-setting. Therefor a distinction is made between the prohibition in alternative care settings, schools, and by parents, which leads to the question: ‘Is corporal punishment of children by their parents prohibited?’. The second part of the book deals with a comparative study, in which the implementation of the previously discussed documents in the United Kingdom, Zambia, South Africa and Belgium is analysed. Hence, the question is, ‘How does the State implement the provision of the prohibition of corporal punishment in domestic law?’ which is followed by the question, ‘Has the specific State prohibited corporal punishment of children by their parents?’ The book ends with a comparative conclusion, in which the above-mentioned countries are compared with eachother.
The `Why` of Minority Protection
The `Why` of Minority Protection
Ivan Skorvanek

With the emergence of nation states in Europe over the centuries, a parallel Europe of national minorities arose. In the twentieth century, these minorities were thrown into the fire of several violent conflicts and became victims of war crimes and ethnic cleansing. The international community, while generally recognising the need to protect national minorities from such atrocities, has approached this issue in various different ways over the course of twentieth century which, however, failed to prevent new escalation of ethnic tensions. It was the War in Yugoslavia in the early 90s that triggered a new wave of interest in the rights of national minorities. Three distinct, albeit related, systems of protecting rights of national minorities were developed – the UN, the OSCE and the Council of Europe system. This publication contains a collection of crucial legal and political documents related to rights of national minorities that are forming the three systems of contemporary minority protection. It is being presented that the outbreak of new minority protection was motivated not only by humanitarian concerns for the rights of minorities, but also by various policy considerations. Many of the documents scrutinised are being justified in terms of their contribution to stability, peace and democracy in Europe, as well as in terms of the contributions that minorities can make to the enrichment of societies. This reflection about the reasons to protect national minorities is presented with an ambition to serve for further discussions about the future of national minority protection. In the present day, many European countries exclude numerous ‘new minorities’ formed by immigrant populations from their definitions of national minorities. It might be worthwhile to consider the motivations that led to the emergence of minority protection and whether the same motivation is not relevant in the case of these ‘new minorities’.
Wie is de Mol?
Wie is de Mol?
A.M. Boot, F.G.K. Overkleeft en F.E. Vermeulen (red.)

Op 1 januari 2014 nam Harmen de Mol van Otterloo afscheid als partner bij  NautaDutilh. Een carrière in de advocatuur bracht hem vele vriendschappen. Om zijn afscheid niet onopgemerkt voorbij te laten gaan is deze bundel met bijdragen van enkele van zijn vrienden samengesteld.

Deze bundel bevat bijdragen op het terrein van het vennootschapsrecht, het enquêterecht, het burgerlijk procesrecht, het internationaal privaatrecht en het faillissementsrecht. De inhoudelijke verscheidenheid van de in de bijdragen behandelde onderwerpen weerspiegelen Harmen’s veelzijdigheid als advocaat.

Inhoud:

De bevoegdheid tot vaststelling van bestuurdersbezoldiging door bestuurders van N.V.’s en B.V.’s in een monistisch of dualistisch bestuursmodel – Een pleidooi voor restrictie
Bastiaan Assink

Grote kantoren en het gedragsrecht
Floris Bannier

Staking van stemmen
Barbara Bier

Spoedarbitrages
Willem Calkoen en Richard Hansen

Een apologie
Gerard Carrière

Geschiedenis van de al dan niet toezichthoudende taak van commissarissen
Peter Dortmond

De statutaire exitregeling en de statutaire eigen geschillenregeling in arbitrage
Gerco van Eck

Collectief verhaal en mededingingsrecht: kansen en keuzes voor benadeelden
Chris Fonteijn

Flexibilisering en digitalisering van het burgerlijk proces
Robert van Galen

De Van der Moolen-enquête: onafhankelijkheid en onpartijdigheid van onderzoekers in het licht van artikel 6 lid 1 EVRM
René van de Klift

Terugkomen van een in een tussenuitspraak neergelegde eindbeslissing: Audiatur et altera pars?
Erik Minderhoud

Synthetische belangen en het enquêterecht
Gosse Oosterhoff

Inhoud, vorm en stijl
Frans Overkleeft

Corporate mediation in de praktijk
Geert Raaijmakers en Paul Olden

De Mol in het aangeharkte tuintje van Groenselect
Floor Rost Onnes

Een lange lijdensweg
Barbara Rumora-Scheltema en Frans van Koppen

Incidentele vorderingen: beslissen eerst en vooraf?
Bjarni Schim

Enkelvoudig appel in kantonzaken: niet doen
Stefan Schütz

Klachtplicht bij onbehoorlijke taakvervulling en wanbeleid
Gerard van Solinge

Dankzij Harmen de Mol en mijns ondanks toch weer a day in court
Tirtsa Sternfeld

Forum conveniens en internationale joint ventures
Jaap Jan Trommel

Vreemd recht in cassatie
Freerk Vermeulen

€ 29.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelEen vernieuwd burgerlijk procesrecht
Een vernieuwd burgerlijk procesrecht
Fred Hammerstein

"Het recht levert niet alleen de ordening op die noodzakelijk is voor goed onderling verkeer, maar waarborgt ook de structuur en de zekerheid voor de toekomst die bedrijven nodig hebben om te kunnen investeren."

In de Maaskantlezing van 2014 hield Fred Hammerstein een pleidooi ter vernieuwing van het burgerlijk procesrecht. Hij ging daarbij in op het project KEI (Kwaliteit En Innovatie) met als uitgangspunten digitalisering, vereenvoudiging en versnelling van de civiele procedure.

Alfred Hammerstein (1946) heeft vanaf 1971 gewerkt aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. In 1977 promoveerde hij bij prof. mr. W.C.L. van der Grinten op het onderwerp Zaaksvervanging. Prof. mr. Hammerstein is daarna werkzaam geweest in de rechtbank Arnhem, in het gerechtshof te Arnhem, waarvan hij van 2004 tot 2006 president was, en in de Hoge Raad. Hij is thans raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad, staatsraad in buitengewone dienst en houder van de wisselleerstoel van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) met als leeropdracht Geschillenbeslechting.

€ 7.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelWetboek van strafrecht Aruba
Wetboek van strafrecht Aruba
Prof. mr. H. de Doelder, mr. B.A. Salverda, mr. J.H.J. Verbaan en mr. R.J. Verbeek (red.)

Op 15 februari 2014 is het Wetboek van Strafrecht van Aruba in werking getreden, nadat het op 27 april 2012 door de Staten van Aruba was aangenomen. Dit boek bevat de integrale tekst van het Wetboek van Strafrecht. De redacteuren waren als medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam nauw betrokken bij het opstellen van de teksten voor het wetboek en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. Om de praktische toepassing van dit boek te vergroten en het duiden van de wetteksten te vereenvoudigen, wordt de lezer voorzien van een ruime uitleg van de opgenomen bepalingen doordat in dit boek een bewerkte en vernummerde versie van de Memorie van Toelichting is opgenomen. Ook de relevante wetswijzigingen zijn toegevoegd. Voorts heeft de redactie, waar nodig, enig commentaar toegevoegd aan de officiële teksten. Op deze wijze is het boek zowel voor de praktijk als het onderwijs een belangrijke kenbron en naslagwerk.

Dit boek vormt het vijfde deel van deze reeks. Hiervoor verschenen bij dezelfde uitgever ‘Caribisch Wetboek van Strafrecht’ (2008), ‘Strafrecht in de Antillen na 10-10-10’ (2010), ‘Wetboek van Strafrecht Curaçao’ (2012) en
‘BOB-wetgeving Curaçao, Sint Maarten en Aruba’ (2012).
Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde
Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde
Onder redactie van Henk Post en Gerhard van der Schyff

Deze bundel toont aan dat de invloed van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) op de Nederlandse rechtsorde veelzijdig en fundamenteel is. De Nederlandse rechtsorde is niet los te denken van de Europese rechtsorde. Nederland conformeert zich meer en meer aan universele maatstaven, die niet slechts een Europees karakter hebben, maar die in sterke mate mondiaal van aard zijn. Achter het EVRM gaat de Universele Verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties schuil. In feite krijgt de Nederlandse rechtsorde steeds meer het karakter van een mondiale rechtsorde. De bundel maakt tegelijkertijd duidelijk dat de Nederlandse rechterlijke macht haar eigen verantwoordelijkheid heeft. De Europese rechter geeft de nationale rechter een eigen beoordelingsruimte waarbij hij nationale verschillen accepteert, en hij de autonomie van de nationale rechter erkent.

Inhoud:

Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde Henk Post en Gerhard van der Schyff Algemene beschouwingen over artikel 9 EVRM in de nationale rechtsorde De spanning tussen subjectieve interpretatie en objectieve rechtsorde bij de uitleg van de vrijheid van godsdienst in artikel 9 EVRM 15 Stefan Philipsen en Ben Vermeulen De scheiding van kerk en staat in het licht van het EVRM Hansko Broeksteeg De spanning tussen de margin of appreciation en de universele waarde van godsdienstvrijheid Henk Post en Gerhard van der Schyff Over schillen en sferen: het wisselende gewicht van de vrijheid van godsdienst Aernout Nieuwenhuis Vrijheid van collectieve beleving van kunst  Inge van der Vlies Het godsdienstrecht van de Europese Unie:een vrijheid die verplicht tot dialoog Jan Willem Sap Betekenis van artikel 9 EVRM voor rechtsvorming door de civiele rechter, de bestuursrechter en de strafrechter. De betekenis van artikel 9 EVRM in de SGP-zaak Titia Loenen De bestuursrechter: toetsing aan artikel 9 EVRM Rolf Ortlep Artikel 9 EVRM in de Nederlandse strafrechtspraak: geloofsartikel of struikelblok? Marloes van Noorloos Artikel 9 EVRM binnen bijzondere rechtsgebieden. Het belang van de grondwettelijke aanstellingsvrijheid van het confessionele onderwijs Jos Vleugel Religieuze gemeenschappen in het licht van artikel 9 EVRM:  vrijheid en gebondenheid Teunis van Kooten Geestelijk voorgaan en godsdienstig vervolgen Bahija Aarrass Het geweten van de ambtenaar is niet meer van deze tijd Leendert van Beek Dierenrechten versus godsdienstvrijheid Matthijs de Blois

€ 29.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelEen roerend mooi vermoeden
Een roerend mooi vermoeden
Anton Gerits

Deze nieuwe (de zestiende) bundel gedichten van Anton Gerits (‘s Gravenhage 1930) draagt de kleur van de in vlammend rood ondergaande herfstzon en buigt zich met name over de levensavond. In het eerste deel van de bundel maakt Gerits zich in meer algemene zin woordvoerder van de menselijke twijfel, zelfmisleiding en onzekerheid.

Halverwege de bundel is een serie vertalingen geplaatst van levensavond gedichten van Chinese dichters uit de 8e-9e eeuw, bewerkt naar de Franse versie van Lo Ta-Kang.

Hierna volgen twee intermezzo’s: Vijf gedichten onder de gemeenschappelijke titel Tussen twee stilten, verwijzend naar J.C. Bloems gedicht Zondag in de bundel Media Vita en een cyclus van 6 gedichten getiteld Vervreemdingen.

In het laatste deel, getiteld Wat wordt geweten, wordt de beleving meer persoonlijk van aard, culminerend in het verstilde ‘Het is zo stil, zo zuiver stil / in deze kamer van mijn laatste huis’.

Over de eerder verschenen bundel Litanie van de Wind schreef Hervé Casier: ‘Met grote taalbeheersing en vakmanschap heeft Gerits een knappe bundel afgeleverd voor lezers die de tijd nemen om verder te kijken dan de oppervlakkige taalspeeltuin.’

Over de bundel Gedichten aan Atropos oordeelde T. van Deel ‘Het hoeft niet te verbazen dat de omvangrijke reeks zeer compacte en melodisch geraffineerde gedichten behalve aan de dood ook diepgaand aandacht schenkt aan het leven en hoe dat beleefd wordt.’ En over de bundel Sneewuil ‘Precisie in de waarneming gaat gepaard met precisie in het denken erover.’

‘Het loont meer dan de moeite door te dringen in de poëtisch pracht van een geabstraheerd landschap, een omwereld door de dichter dermate fijnzinnig gezeefd dat alleen wezenlijke , fundamentele zaken het licht zien en details vervagen. In zijn genre en met zijn benadering een uniek dichter’, zo oordeelde Jan Niesen over de bundel Asielbeleid en T. van Deel schreef naar aanleiding van de bundel Landschapsbheer ‘Dit is echte poëzie, echt ook in de zin dat het hier gaat om dingen van het leven, waar we vandaan komen, waar we zijn en waar we heengaan, poëzie ook die dit raadsel durft te vergroten en die op een onmodieuze manier beschouwelijk durft te zijn.’

Dit geldt naar onze mening ook voor deze nieuwste bundel.

€ 16.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelHomelessness and the law
Homelessness and the law
G.J. Vonk & A. Tollenaar (eds.)

Ever since Dickens wrote his great novels we know that homelessness and the law are closely related. The relationship has not always been a good one for the individuals concerned. Now we have a welfare state and much has improved. The prevention of homelessness and the protection of the homeless has become a constitutional imperative. Yet this does not mean to say that the law always works in favour of the inclusion and emancipation of the homeless. Rigid exclusions remain, in particular for immigrants and repressive responses are on the rise. In the meantime courts soften the worse consequences of these policies by offering human rights remedies.

This book brings together a selection of legal issues relating to the plight of the homeless. They are placed under the headings of: constitution, repression, immigration and human rights. The chapters give a unique insight into the latest policy developments in developed countries. The chapters cover legal issues in Australia, Canada, Switzerland and seven member states of the European Union.

The overall conclusion is that homelessness creates a curious paradox in our legal orders. The same system that is responsible for exclusions and repression (in terms of national positive law) calls for the protection of the victims of these practices (in terms of human rights guarantees).
Ridderorde
Ridderorde
H.B. Winter, A. Tollenaar & A.T. Marseille (red.)

In deze bundel reflecteren 33 auteurs, vrienden, (oud-)collega`s en promoti van Ko de Ridder op zijn bijdrage aan de wetenschap en de praktijk. Ko de Ridder houdt van ordening. De bijdragen in deze bundel reageren op onderdelen van die ordening. Gekozen is voor de thema`s bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering. Ko de Ridder benaderde in zijn functie als hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen het ideaal van de homo academicus. Hij heeft een brede blik, zijn oeuvre is programmatisch, zijn begeleiding en colleges zijn inspirerend. En daarbij slaagt hij er telkens in een verbinding te leggen tussen wetenschap en praktijk. De afbeelding op de omslag van het planetarium van Eise Eisinga in Franeker verbeeldt de ordening die Ko aanbrengt in zijn werk. Hij neemt collega`s en buitenlandse gasten graag mee naar dat model van het heelal. De auteurs voelen zich sterk verbonden met Ko en zijn in zekere zin onderdeel van zijn orde. Dit boek kan worden begrepen als een blijk van dank daarvoor: een Ridderorde.

€ 29.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelVoorbeeldige proefschriften
Voorbeeldige proefschriften
Joseph Fleuren & Tetty Havinga (red.)

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dit geldt ook voor proefschriften. Iedere promovendus neemt geregeld een al voltooide dissertatie ter hand om inspiratie op te doen. Hoe heeft een ander zijn vraagstelling uitgewerkt, zijn onderwerp afgebakend, zijn onderzoeksmethode gekozen, zijn boek opgebouwd? Om promovendi in de rechtsgeleerdheid behulpzaam te zijn, bespreken enkele hoogleraren en andere gepromoveerde medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit juridische proefschriften die zij inspirerend vinden en leggen zij aan beginnende onderzoekers uit waarom deze tot voorbeeld kunnen strekken.

Eerdere versies van deze bundel zijn enthousiast onthaald. Zowel promovendi als begeleiders zullen zich, of zij nu in Nijmegen of elders werkzaam zijn, door dit boekje aangesproken voelen.

€ 10.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelOpzet en toerekening bij medeplegen
Opzet en toerekening bij medeplegen
Anne Postma

De aansprakelijkheidsgrond medeplegen speelt een belangrijke rol in de rechtspraktijk. In deze studie wordt de aandacht geconcentreerd op vragen die verband houden met de aansprakelijkheid van de medepleger voor opzetdelicten. Het draait in het bijzonder om gevallen waarin de delictsuitvoering afwijkt van de voorstelling die de medepleger zich daarvan heeft gemaakt. Men denke aan de uitvoering van de geplande woningbraak die uitloopt op de levensberoving van een  huisbewoner, of de afgesproken moord die uitmondt in het begaan van meerdere levensdelicten. Onder welke voorwaarden is de medepleger aansprakelijk voor de overschrijding van het gezamenlijk plan, en voor welk(e) delict(en)? Een rechtsvergelijking met het Duitse en Engelse recht op dit punt, maakt deel uit van dit onderzoek. De benadering van medeplegen die wordt verdedigd, beoogt een betere grondslag te bieden voor de begrenzing van de aansprakelijkheid van de medepleger.

In zijn boek verdedigt de auteur dat de omvang van de aansprakelijkheid van de medepleger wordt bepaald door een drietrapsraket: samenwerking, causaliteit en schuldverband. Innovatief is het standpunt dat de omvang van het samenwerkingskader wordt afgebakend door de causaliteit, en niet door het (gezamenlijk) opzet van de medepleger(s). De samenwerking strekt zich uit tot alle gedragingen die daarvan in strafrechtelijke zin het gevolg zijn. Het opzet van de medepleger bepaalt enkel de omvang van diens  eigen aansprakelijkheid.

Verder bevat het boek een grondige rechtsvergelijking met het Mittäterschaft (Duitsland) en de joint criminal enterprise (Engeland en Wales)

€ 26.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelVerkeersgegevens en artikel 13 Grondwet
Verkeersgegevens en artikel 13 Grondwet
Bert-Jaap Koops en Jan Smits, mmv Frank van der Kroon

Nu de telegraaf is verdwenen en het Internet is ingeburgerd, wil de wetgever artikel 13 van de Grondwet – het brief-, telefoon- en telegraafgeheim – vervangen door een brief- en telecommunicatiegeheim. Momenteel beschermt artikel 13 Grondwet alleen de inhoud van communicatie, en niet verkeersgegevens, dat wil zeggen gegevens zoals wie met wie wanneer belt of mailt. Maar hoe baken je verkeersgegevens af van inhoud van communicatie? Sommige verkeersgegevens zijn tegelijk inhoud, zoals de onderwerpsregel van een emailbericht, en vaak geven verkeersgegevens, zoals  Internetadressen, informatienummers en locatiegegevens, zicht op de inhoud van communicatie.
En naast het conceptuele onderscheid is er ook een technische uitdaging: kun je in de dynamische Internetcontext, waarin doorlopend nieuwe protocollen verschijnen, verkeersgegevens wel steeds technisch scheiden van de inhoud van communicatie?

Dit boek, dat geschreven is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de herziening van artikel 13 Grondwet, geeft antwoord op de vraag in hoeverre het mogelijk is om verkeersgegevens en inhoud van communicatie nu en in de nabije toekomst voldoende scherp af te bakenen, zowel in technische als in juridische zin. Het biedt een integrale reflectie op het onderscheid tussen verkeersgegevens en communicatie-inhoud in een sterk aan veranderingen onderhevig communicatielandschap. De visie die hierin wordt gepresenteerd op de betekenis en de (on)houdbaarheid van het onderscheid tussen verkeersgegevens en inhoud is niet alleen van belang voor de herziening van artikel 13 Grondwet, maar ook voor de verdere ontwikkeling van het straf(proces)recht en het bestuursrecht rond elektronische communicatie in de toekomst.

€ 16.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelSuriname Compleet?
Suriname Compleet?
Lachman Soedamah

Het grensgeschil tussen Suriname en zijn buurlanden is al meer dan een eeuw een telkens terugkerend probleem voor de regio. In dit boek wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke bijdrage van het volkenrecht aan de oplossing van de grensgeschillen die Suriname heeft met zijn buurlanden. Deze grenskwesties zijn een erfenis uit het koloniale verleden. Het onderzoek richt zich op de oorzaken en problemen die ten grondslag liggen aan het nog niet definitief vaststellen van de Surinaamse grenzen. Om een volledig beeld te krijgen omtrent de grensproblematiek van Suriname, zijn naast de bespreking van het grensconflict tussen Suriname en Guyana ook de land- en maritieme grensgeschillen tussen Suriname en Frans-Guyana behandeld. De grensregeling van 1891 tussen Suriname en Frans-Guyana en de grensregeling van 1906 tussen Suriname en Brazilië komen eveneens aan de orde. Ingegaan wordt op de beslechting van grensconflicten in het regionaal volkenrecht, meer in het bijzonder in Latijns-Amerika. Met het behandelen van de verschillende grensgeschillen in Latijns-Amerika is nagegaan op welke wijze de landen hun problemen hebben aangepakt om tot een oplossing te komen. Hierbij zijn verschillende invalshoeken en perspectieven aan de orde gekomen die ook bij de mogelijke oplossing van de Surinaamse grensgeschillen een rol zouden kunnen spelen.

Lachman Soedamah is advocaat bij Soedamah Advocaten te Amsterdam. Vanaf begin 2009 heeft hij de advocatuur gecombineerd met het promotieonderzoek over de Surinaamse grensgeschillen dat hij als buitenpromovendus heeft verricht aan de Open Universiteit.

Het boek is leverbaar vanaf 14 februari 2014.
Encyclopedia on the International Criminal Tribunal for Rwanda - volume 4
Encyclopedia on the International Criminal Tribunal for Rwanda - volume 4
C. Tofan (ed.)

Recognizing that serious violations of humanitarian law were committed in Rwanda, and acting under Chapter VII of the United Nations Charter, the Security Council created the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) by resolution 955 of 8 November 1994. The ICTR was established for the prosecution of persons responsible for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda between 1 January 1994 and 31 December 1994. It may also deal with the prosecution of Rwandan citizens responsible for genocide and other such violations of international law committed in the territory of neighbouring States during the same period. This Encyclopaedia is unique in its kind and will be the mostly cited and complete series in the world on the work of the tribunal. To present 44 people have been accused in 35 judgements. 100+ volumes will be published the coming years. ICA
will start in 2011 with presenting the finished cases as well as the background materials to the Tribunal.
Encyclopedia on the International Criminal Tribunal for Rwanda - volume 3
Encyclopedia on the International Criminal Tribunal for Rwanda - volume 3
C. Tofan (ed.)

Recognizing that serious violations of humanitarian law were committed in Rwanda, and acting under Chapter VII of the United Nations Charter, the Security Council created the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) by resolution 955 of 8 November 1994. The ICTR was established for the prosecution of persons responsible for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda between 1 January 1994 and 31 December 1994. It may also deal with the prosecution of Rwandan citizens responsible for genocide and other such violations of international law committed in the territory of neighbouring States during the same period. This Encyclopaedia is unique in its kind and will be the mostly cited and complete series in the world on the work of the tribunal. To present 44 people have been accused in 35 judgements. 100+ volumes will be published the coming years. ICA
will start in 2011 with presenting the finished cases as well as the background materials to the Tribunal.
Encyclopedia on the International Criminal Tribunal for Rwanda - volume 2
Encyclopedia on the International Criminal Tribunal for Rwanda - volume 2
C. Tofan (ed.)

Recognizing that serious violations of humanitarian law were committed in Rwanda, and acting under Chapter VII of the United Nations Charter, the Security Council created the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) by resolution 955 of 8 November 1994. The ICTR was established for the prosecution of persons responsible for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda between 1 January 1994 and 31 December 1994. It may also deal with the prosecution of Rwandan citizens responsible for genocide and other such violations of international law committed in the territory of neighbouring States during the same period. This Encyclopaedia is unique in its kind and will be the mostly cited and complete series in the world on the work of the tribunal. To present 44 people have been accused in 35 judgements. 100+ volumes will be published the coming years. ICA
will start in 2011 with presenting the finished cases as well as the background materials to the Tribunal.
Legal Encyclopaedia on the Yugoslav Crisis
Legal Encyclopaedia on the Yugoslav Crisis
W. van der Wolf, C. Hoitink (eds.)

Characterized by a series of etnic conflicts among the peoples of the former Yugoslavia, the Yugoslav Wars were, fought throughout the former Yugoslavia between 1991 and 1995. The wars ended in various stages; mostly resulted in full international recognition of new sovereign territories, but with massive economic disruption to the successor states. Often described as Europe`s deadliest conflicts since World War II, the conflicts have become infamous for the war crimes involved, including mass ethnic cleansing. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) was established by the UN to prosecute these crimes.This encyclopedia provides the reader with a complete overview of the documents of the United Nations in the former Yugoslavia war. It represents all the materials of the Yugoslavia war in an extensive collection. This encyclopedia contains the most important treaties and instruments of the Yugoslavia war from 1991 to the present. Our goal is to present of all the general materials reflecting the responses of the International community, acting through the United Nations, to all the aspects of the crisis. The documents include Security Council resolutions, Presidential Statements and Letters. This encyclopedia is relevant for scholars and students of international law; judges, and arbitrators involved in international case; government legal advisors.

Currently, the following planning is foreseen:

Volume 1, published December 2013
Volume 2a, published January 2014
Volume 2b, published February 2014
Volume 2c, published February 2014
Volume 2d,  published February 2014
Volume 2e, published March 2014
Volume 2f, published March 2014
Volume 2g, published March 2014
Volume 2h, published April 2014
Volume 2i, published April 2014
Volume 2j, published April 2014
Volume 2k, published May 2014
Volume 3a, published May 2014
Volume 3b, published May 2014
Volume 3c, forthcoming June 2014
Volume 3d, forthcoming June 2014
Volume 4, forthcoming June 2014
Volume 5a, forthcoming July 2014
Volume 5b, forthcoming July 2014
Volume 5c, forthcoming July 2014
Volume 5d, forthcoming August 2014
Volume 5e, forthcoming August 2014
Arms and Weapons - an introduction to the UN regulatory framework
Arms and Weapons - an introduction to the UN regulatory framework


The United Nations were founded inter alia with the idea of maintaininginternational peace and security in 1945. One of their main tasks duringthe past decades has become the fight against terrorism and disarmamentwhile human rights are highly emphasised. Terrorism poses a real andserious threat to the security and safety of innocent citizens who arehardly able to protect themselves. Therefore countering this scourge bysystematic and worldwide protection is in the interest of all mankind.Documents show how the United Nations and its Member States faceinternational terrorism. Fourteen instruments and four amendments havebeen released in order to protect human security and peaceful coexistence of all nations. Emphasis has been laid also on raising Member States awareness of terrorist threats by coordinating their counter-terrorism efforts and creating a common legal framework, especially through the General Assembly. The Security Council takes also part of the responsibility in the fight against terrorism by releasing and spreading resolutions. Moreover, the establishment of several subsidiary bodies with focus on that particular issue as well as various other programmes, offices and agencies of the United Nations system assist Member States in specific anti-terrorism activities.
The African Court of Human Rights and Peoples` Rights - Basic documents
The African Court of Human Rights and Peoples` Rights - Basic documents
S. Fennell, D. Andoni (Eds.)

The creation of a human rights court for Africa offers significantopportunities to secure a better life for all on the continent. So far,the potential of the African Court of Human Rights and Peoples’ Rights in complementing the protective mandate of the ACommHPR has remained largely unexplored. In the only case submitted to it, the Court correctly — but through an inordinately protracted process — concluded that it did not have jurisdiction to deal with the matter. Thereare several reasons for this dearth of cases. A major reason is thatsome of the States that are most frequently found in violation of theirCharter obligations by the ACommHPR have not yet ratified the AfCHPRProtocol. The ACommHPR can therefore not transfer these cases tothe AfCHPR. Regardless of the lack of cases and power of the court, it is interesting to get a firm understanding of the documents that underly the establishment of the AfCHPR to be able to compare them to already existing courts. The editors have thus tried to complement already existing background materials on (inter)national courts.
Disabilities and Human Rights documents - volume 3
Disabilities and Human Rights documents - volume 3
Kristina Janjac (ed.)

Current issues and debates surrounding `disability` include social and political rights, social inclusion and citizenship. In developed countries the debate has moved beyond a concern about perceived cost of maintaining dependent people with a disability to an effort to find effective ways of ensuring people with a disability that they can participate in and contribute to society in all spheres of life.The "disabilities" series comes as an index of meetings, discussions and resolutions taken in order to enable "impaired" people to integrate in the society or in the community that surrounds them without being treated differenty or un-respectfully.  
Disabilities and Human Rights documents - volume 4
Disabilities and Human Rights documents - volume 4
Kristina Janjac (ed.)

Current issues and debates surrounding `disability` include social and political rights, social inclusion and citizenship. In developed countries the debate has moved beyond a concern about perceived cost of maintaining dependent people with a disability to an effort to find effective ways of ensuring people with a disability that they can participate in and contribute to society in all spheres of life.The "disabilities" series comes as an index of meetings, discussions and resolutions taken in order to enable "impaired" people to integrate in the society or in the community that surrounds them without being treated differenty or un-respectfully.  
Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb
Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb
B.J. Schueler, M. Blekemolen, A.P.W. Duijkersloot, C.B. Modderman, R. Ortlep, H.H.M. Scholtes

In dit onderzoek zijn drie versnellingsinstrumenten uit de Awb geëvalueerd. Het betreft: de dwangsom bij niet tijdig beslissen, beroep bij niet tijdig beslissen en de positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen; ook wel lex silencio positivo genoemd. De evaluatie ziet op een drietal hoofdpunten. In de eerste plaats is nagegaan of en in welke mate de versnellingsinstrumenten zijn ingezet en vervolgens
of zij hebben bijgedragen aan het bespoedigen van de besluitvorming. In de tweede plaats is onderzocht of de versnellingsinstrumenten een toe- of afname van de regeldruk hebben veroorzaakt. Ten derde is
onderzocht of en zo ja welke knelpunten zich in de praktijk hebben voorgedaan bij de inzet van de versnellingsinstrumenten. Dit alles met het oog op het eventueel aanpassen van de bestaande regels.

€ 15.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelSpecial Tribunal for Lebanon, Volume 2
Special Tribunal for Lebanon, Volume 2
C. Hoitink (ED.)

On 13 December 2005, the Government of the Republic of Lebanon requested the United Nations to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 in Beirut that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others.

Pursuant to Security Council resolution 1664 (2006), the United Nations and the Lebanese Republic negotaited an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon. Further to Security Council resolution 1757(2007) of 30 May 2007, the provisions of the document annexed to it and the Statute of the Special Tribunal there to attached, entered into force on 10 june 2007.

Our series` goal is to present the reasons that led to the establishment of The Special Court, and to offer an overview of the cases brought before The Court. We also provide for background materials such as basic documents on the tribunal and documents on the conflict.
The Ultimate Space Law Collection - Volume 2.1
The Ultimate Space Law Collection - Volume 2.1
Dorina Andoni

The term “Space Law” refers to the body of international and national laws and customs governing human activities in outer space. For the past half century, the majority of outer space operations have been conducted by government agencies. We now, however, stand at the precipice of a new era in spaceflight. Following the retirement of the Space Shuttle, private companies are preparing to assume many of the missions traditionally undertaken by governments and to open outer space to the general
public. At the same time, questions of ownership and commercialization, environmental protection, as well as peaceful and equitable use of outer space, are rising. As space activities grow, space law will have to face new challenges.

According to corpus juris spatialis every State shall bear international responsibility for national activities of non-governmental entities in outer space. The national space activities are attributed to States through the launching and registration of a space object. The registration of space objects by the launching State, the State which procures the launching or the State from whose territory or facility a space object is launched, is an obligation of States which deems them responsible. National space laws and regulations are the toolbox of States to implement international obligations at the national level by assuring the conformity of the non-governmental and commercial entities when carrying out space activities with the international space law. The national space laws of each space-faring country are included in this second volume “National Space Legislation” of the series “Ultimate Collection in Space Law.
The Ultimate Space Law Collection - Volume 2
The Ultimate Space Law Collection - Volume 2
Dorina Andoni

The term “Space Law” refers to the body of international and national laws and customs governing human activities in outer space. For the past half century, the majority of outer space operations have been conducted by government agencies. We now, however, stand at the precipice of a new era in spaceflight. Following the retirement of the Space Shuttle, private companies are preparing to assume many of the missions traditionally undertaken by governments and to open outer space to the general
public. At the same time, questions of ownership and commercialization, environmental protection, as well as peaceful and equitable use of outer space, are rising. As space activities grow, space law will have to face new challenges.

According to corpus juris spatialis every State shall bear international responsibility for national activities of non-governmental entities in outer space. The national space activities are attributed to States through the launching and registration of a space object. The registration of space objects by the launching State, the State which procures the launching or the State from whose territory or facility a space object is launched, is an obligation of States which deems them responsible. National space laws and regulations are the toolbox of States to implement international obligations at the national level by assuring the conformity of the non-governmental and commercial entities when carrying out space
activities with the international space law. The national space laws of each space-faring country are included in this second volume “National Space Legislation” of the series “Ultimate Collection in Space Law.
Alternatieve Gassen en Aansprakelijkheid
Alternatieve Gassen en Aansprakelijkheid
D.G. Tempelman

Dit proefschrift behandelt de vraag wie aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die ontstaat door groen-gasinvoeding en waterstofbijmenging. Allereerst worden de Europese en Nederlandse ontwikkelingen besproken in de gassector, in het bijzonder het proces van Europese marktintegratie en-liberalisatie waarbij de aandacht voornamelijk uitgaat naar het Nederlandse liberaliseringsproces. Als gevolg van het proces van marktliberalisatie is het aantal actoren toegenomen en heeft er een verschuiving van verantwoordelijkheden plaatsgevonden. Deze verantwoordelijkheden liggen deels in de wet verankerd en zitten deels in contracten besloten. Om deze reden worden de wettelijke taken en bevoegdheden en de contractuele relaties besproken. De contracten worden voor zover mogelijk privaatrechtelijk gekwalificeerd en kort inhoudelijk behandeld waarbij de aandacht uitgaat naar de afspraken omtrent aansprakelijkheid. De grondslagen voor de wettelijke aansprakelijkheid worden ook besproken, in het bijzonder de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken, gebrekkige opstallen, gevaarlijke stoffen en gebrekkige producten. Tevens wordt de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad behandeld. Om de centrale vraag te beantwoorden is gekozen voor een casusgerichte aanpak en worden twee scenario’s geschetst die antwoord geven op de hoofdvraag.
The International Seabed Authority Collection
The International Seabed Authority Collection
W. van der Wolf, C. Tofan (eds.)

The seabed and ocean floor as well as the subsoil that are beyond the limits of any national jurisdiction are governed by the UN Convention of the Law of Sea. This area, some 200 nautical miles from baselines along the shore into the ocean is subject to international regulation. In some cases this distance is 350 nautical miles offshore, depending on the natural prolongation of the continental shelf of the territory concerned. The International Seabed Authority and its Parties are in charge of organizing and controlling this area, especially with regard to the  distribution of (mineralrelated) resources. Established under the UN Convention on the Law of the Sea in 1994, the Seabed Authority is an autonomous international organization with a headquarters in Jamaica (Kingston).

In this multi-volume collection, the basic Agreements and Treaties governing the establishment of the Seabed Authority and its work are being presented (volume 1 and 2). In the constituent volumes, the annual sessions are presented in chronological order, making the collection useful for anyone working in the area of maritime law.

Volume 3 presents the annual sessions of 1995 and 1996.
Disabilities and Human Rights documents - volume 1
Disabilities and Human Rights documents - volume 1
R. van Laar, C. Tofan

Current issues and debates surrounding `disability` include social and political rights, social inclusion and citizenship. In developed countries the debate has moved beyond a concern about perceived cost of maintaining dependent people with a disability to an effort to find effective ways of ensuring people with a disability that they can participate in and contribute to society in all spheres of life. The "disabilities" series comes as an index of meetings, discussions and resolutions taken in order to enable "impaired" people to integrate in the society or in the community that surrounds them without being treated differenty or un-respectfully.  
Encyclopedia on the International Criminal Tribunal for Rwanda - volume 1
Encyclopedia on the International Criminal Tribunal for Rwanda - volume 1
C. Tofan (ed.)

Recognizing that serious violations of humanitarian law were committed in Rwanda, and acting under Chapter VII of the United Nations Charter, the Security Council created the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) by resolution 955 of 8 November 1994. The ICTR was established for the prosecution of persons responsible for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda between 1 January 1994 and 31 December 1994. It may also deal with the prosecution of Rwandan citizens responsible for genocide and other such violations of international law committed in the territory of neighbouring States during the same period. This Encyclopaedia is unique in its kind and will be the mostly cited and complete series in the world on the work of the tribunal. To present 44 people have been accused in 35 judgements. 100+ volumes will be published the coming years. ICA
will start in 2011 with presenting the finished cases as well as the background materials to the Tribunal.
The Case Against Kaing Guev Eav alias Duch - Volume 6
The Case Against Kaing Guev Eav alias Duch - Volume 6
Rene van der Wolf, Simone Fennell (Eds.)

Kaing Guek Eav, alias ‘Duch’, (1942), was the director of the Cambodian Security Prison S-21 between 1975 and 1979. Under his authority, countless violent acts were committed against the civilian population and he personally supervised torture. Duch was arrested and detained in May 1999 and indicted by the Cambodian Military Court for “crimes against domestic security and genocide, and subsequently with genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes against internationally protected persons.”
In 2007, Duch was the fi rst of the former Khmer Rouge leaders to appear before the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC). Proceedings began in 2009, with the fi nal verdict pronounced on 26 July 2010. The Trial Chamber found Duch guilty of crimes against humanity and
grave breaches of the 1949 Geneva Conventions, and sentenced him to 35 years’ imprisonment. However, Duch received a reduction of 5 years for his illegal detention by the Cambodian Military Court between 10 May 1999 and 30 July 2007. On Appeal in 2012 the Supreme Court Chamber of the ECCC overturned
2010 decision of the Trial Chamber and sentenced Duch to life imprisonment, stating that “the Trial Chamber attached undue weight to mitigating circumstances and insuffi cient weight to the gravity of the crimes and aggravating circumstances in this case.”
Accumulation by Dispossession Through State-Corporate Harm: The Case of AngloGold Ashanti in Colombia
Accumulation by Dispossession Through State-Corporate Harm: The Case of AngloGold Ashanti in Colombia


This book studies the case of AngloGold Ashanti’s activities in Colombia from a new theoretical perspective: accumulation by dispossession through state-corporate harm. By adding a harm perspective to the concept of state-corporate crime, and contextualizing it within the global process of accumulation by
dispossession, this book studies the case of AngloGold Ashanti in Colombia, using the concepts of ‘friction’ and ‘frontier’ to understand the relevant interactions that make up this case. The aim is to answer, what is the nature of the harms resulting from the interaction between the multinational corporation AngloGold
Ashanti, and the Colombian state? And, furthermore, how can this phenomenon be explained? To answer these questions, the author gives account of the origin of current mining policies and regulation in Colombia; followed by an analysis of AGA’s entry to the country, and the way in which it acquired several mining titles. Finally, she discusses the corporation’s gold mining project La Colosa, located in the Tolima region, and the power dynamics that rule this mining frontier. After giving account of the interactions and harms that take place in the abovementioned situations, the study suggests that state-corporate harm, stemming from the interaction between AngloGold Ashanti and the Colombian state, is the means by which
the process of accumulation by dispossession materializes, thereby giving a possible explanation to the phenomenon under discussion.
Onbegrensd Strafecht - liber amicorum Hans de Doelder
Onbegrensd Strafecht - liber amicorum Hans de Doelder
Onder redactie van Edwin Bleichrodt, Arthur Hartmann, Paul Mevis, Lodewijk Rogier en Barbara Salverda

De breedte van het terrein van de wetenschap waarop Hans de Doelder zich in zijnacademische carrière heeft begeven en de vele verbindingen met onderwerpen,mensen en instituties die daaruit voortvloeiden, vindt zijn weerslag in de inhoud van deze bundel. In de categorisering van de verschillende bijdragen keren de belangrijkste thema`s in het werk van Hans terug, in het bijzonder het Openbaar Ministerie, de rechtshandhaving, de strafrechtspleging en het tuchtrecht.Het boek is in verschillende onderwerpen verdeeld; strafrecht over de grens, voorarrest, tuchtrecht, handhaving binnen en buiten het strafrecht, openbaar ministerie, en facetten van de strafrechtspleging:

Inhoud:
Het bestuur dankt Hans de Doelder - Suzan Stoter en Fabian Amtenbrink

STRAFRECHT OVER DE GRENS

Het nieuwe strafrechtelijk sanctiestelsel van Curaçao - Edwin Bleichrodt
Strafrechtelijke handhaving van meisjesbesnijdenis in rechtsvergelijkend perspectief - Renée Kool
Rechtshulp in het Koninkrijk - Ad Machielse
Jeugdigen en vrijheidsbeneming in de West - Annemarie Marchena-Slot
De tbs-regelingen van Nederland en de Antillen: zoek de verschillen - Hjalmar van Marle en Michiel van der Wolf
The Death Penalty`s Survival and Application for the Crime of Fraudulent Fundraising in China - Wei Pei en Qianyun Wang
International cooperation against organized crime: lessons learned from combating maritime piracy in Somalia - Ernesto Savona
Levenslang in de Cariben - Rick Smid en Gerben Smid
De wettelijke sanctionering van recidive binnen het Koninkrijk - Sanne Struijk
Corporate criminal liability: Proposals for future EU legislation - Klaus Tiedemann
Union Law and harmonisation of national economic and financial criminal law - John Vervaele

VOORARREST

Van Brogan naar Salduz: alsnog een praktische en principiële regeling van de inverzekeringstelling? - Jolande uit Beijerse
Een nieuwe regeling van het voorarrest - Jan Reijntjes

TUCHTRECHT

Tuchtrecht en het nemo tenetur-beginsel. Ontwikkelingen in de betekenis van het nemo tenetur-beginsel voor het wettelijk geregeld tuchtprocesrecht - Tineke Cleiren en Jan Watse Fokkens
Advocatuurlijk tuchtrecht - Jan Lintz en Paul Verloop

HANDHAVING BINNEN EN BUITEN HET STRAFRECHT

(Hoog)geleerde les: tijd voor financiële strafrechtpreventie 2.0? - Rutger de Doelder
Toedeling van handhaving - Peter van Russen Groen en Melis van der Wulp
Oratio pro domo. Revival van het abolitionisme? - Cees Schaap

OPENBAAR MINISTERIE

Een herstelgericht openbaar ministerie - John Blad
De ontwikkeling van het gedoogbeleid, coffeeshop Checkpoint en het recht om te vervolgen - Tom Blom
De `gruwel` van De Doelder. Enkele overpeinzingen over de positie van het Openbaar Ministerie ten opzichte van zijn minister - Henk van de Bunt en Joep Beckers
Nodig of overbodig? Een verkenning van de gedragsaanwijzing van de officier van justitie (artikel 509hh Sv) - Beatrijs Jue-Volker en Eelco Moerman
Een strategische terugtocht van het Openbaar Ministerie. Een opstel over de positie van het Openbaar Ministerie en andere partijen in het strafproces - Ton de Lange
De ministeriële aanwijzingsbevoegdheid jegens de Nationale Politie en het OM nader beschouwd in het kader van de strafrechtelijke rechtshandhaving - Miranda de Meijer
Het OM als bestuursorgaan - Lodewijk RogierHet opportuniteitsbeginsel en bijzondere opsporing: de opportuniteitsvraag vervroegd? - Barbara Salverda, Joost Verbaan en Ronald Verbeek
Het opportuniteitsbeginsel revisited - Floriaan Went

FACETTEN VAN DE STRAFRECHTSPLEGING

De werking van de strafrechtspleging en de inrichting van het nationale politiekorps: een mismatch? - Cyrille Fijnaut
Juristen en schuld - Krijn Haak
De strafuitsluitingsgronden anders opgeschreven: een revisie - Arthur Hartmann
Roekeloosheid in het verkeer - Jaap van der Hulst
Het ambtsmisdrijf van art. 2:360 NASr; navolgenswaardig? - Paul Mevis
Bovenmenselijke rechters-commissarissen? - Vincent Mul
Een nostalgisch verweer breekt toch nog door - Theo de Roos
Een onaardig arrest over vormverweren - Tom Schalken
Enige rechtshistorische opmerkingen in vogelvlucht over de indeling van strafbare feiten - Laurens Winkel

Publicatielijst
Lijst van promoti en promotae

€ 49.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelRussia and the European Court of Human Rights: a decade of change
Russia and the European Court of Human Rights: a decade of change
Olga Chernishova & Mikhail Lobov (eds.)

The last decade has seen a striking rise in Russian cases before the European Court of Human Rights. The influence of its case-law can be seen in all areas of Russian life, becoming a reality on the ground, a genuine impulse for change. Russia, the Court`s biggest `client`, has also played its part in the major development of the Convention system. Judge Anatoly Kovler has left his mark on this important period for the Convention and for Russia. Beyond his judicial achievements, which are illustrated by hundreds of judgments, he has become a key figure in the dialogue between the Court and the national authorities, thus acting as a bridge between two different environments. These theoretical and practical essays are published in his honour by his colleagues and friends. The Russian perspective is presented notably by Valery Zorkin, President of the Constitutional Court, and Tatiana Neshatayeva, former Judge at the Supreme Commercial Court. The decade of change from the Court’s viewpoint is highlighted by, among others, its President Dean Spielmann, former Section President Nina Vajic, Deputy Registrar Michael O`Boyle, and former Registrar and Jurisconsult Michele de Salvia. A personal testimonial by the former President of the Court, Jean-Paul Costa, enriches this book along with Professor Frédéric Sudre’s insight into Judge Kovler’s separate opinions.

La dernière décennie a vu un essor spectaculaire du contentieux russe devant la Cour européenne des droits de l’homme. Le rayonnement de sa jurisprudence se constate dans tous les domaines de la vie en Russie, devenant une réalité sur le terrain, un vrai facteur de changement. Le plus gros « client » de la Cour, la Russie, a elle aussi apporté sa pierre à l’impressionnante évolution du système de la Convention. Le juge Anatoly Kovler a marqué de son empreinte cette période importante pour la Convention et pour la Russie. Au-delà de ses activités judiciaires qui se sont exprimées par des centaines d’arrêts, il est devenu une figure clé du dialogue entre la Cour et les instances nationales, constituant ainsi un pont entre deux mondes différents. Ces mélanges composés d’écrits théoriques et pratiques sont publiés en son honneur par ses collègues et amis. La vision russe est exposée notamment par le Président de la Cour constitutionnelle Valery Zorkin et par l’ancienne juge à la Cour suprême commerciale Tatiana Neshatayeva. Du côté de la Cour européenne, la décennie de changements est illustrée, entre autres, par son Président Dean Spielmann, par l’ancienne Présidente de section Nina Vajic, par le Greffier adjoint Michael O’Boyle et par l’ancien Greffier et Jurisconsulte Michele de Salvia. Un témoignage personnel de l’ancien Président de la Cour Jean-Paul Costa vient enrichir ces mélanges et le professeur Frédéric Sudre apporte son regard sur les opinions séparées du juge Kovler.

Contents / Table des matières

Anatoly Kovler: un témoignage / a testimonial - Jean-Paul Costa

Les opinions séparées du juge Anatol Kovler jointes aux arrêts de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme - Frédéric Sudre

The separate opinions by Judge Anatoly Kovler appended to the judgments of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights - Frédéric Sudre

Interaction between national and supranational justice in modern times: new prospects
- Valery Zorkin

The precedent and human rights - Tatyana N. Neshatayeva

Esquisse pour une approche axiologique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme - Michele de Salvia

Sketch for an axiological approach to the jurisprudence of the European Court of Human Rights
- Michele de Salvia

Restitutio in integrum in the system of the European Convention on Human Rights
- Mikhail Lobov

Pilot judgments and class actions: what solution for systemic violations of human rights?
- Nina Vajić and Grigory Dikov

Investigatory powers of the European Court of Human Rights - Michael O’Boyle and
Natalia Brady

Examiner à la loupe le dérisoire? / Examining futilities under the magnifying glass?
- Dean Spielmann and Olga Chernishova
The Human Trafficking Cycle: Sinai and Beyond
The Human Trafficking Cycle: Sinai and Beyond
MEH van Reisen, M Estefanos, and CRJJ Rijken

Human trafficking in the Sinai started in 2009 and involves the abduction, extortion, sale, torture and killing of men, women and children. This book follows from the publication “Human Trafficking in the Sinai: Refugees between Life and Death” (2012). It describes how refugees are abducted and brought to the Sinai and identifies the modus operandi of the trafficking. It also looks at what happens after the hostages are released and where they go. This book introduces the term ‘trafficking cycle’ to describe how refugees become trapped in a vicious cycle of detention, exploitation and abuse, or take risks that may lead to tragedies such as the shipwreck off the coast of Lampedusa on 3 October 2013. It also portrays how Sinai survivors remain owners of their own history and keepers of their own dignity. The book is based on interviews with hostages and survivors of the trafficking in the Sinai and others.

Mirjam van Reisen is Professor of International Social Responsibility at Tilburg University. Meron Estefanos is a Swedish journalist of Eritrean decent. Conny Rijken is lawyer and a specialist in trafficking in human beings at Tilburg University. Guest author, Erik Borgman, is Professor of Systematic Theology at Tilburg University.  
A Century of International Justice and Prospects for the Future / Rétrospective d’un siècle de justice internationale et perspectives d’avenir
A Century of International Justice and Prospects for the Future / Rétrospective d’un siècle de justice internationale et perspectives d’avenir
Antônio Augusto Cançado Trindade & Dean Spielmann

Judge Antônio Augusto Cançado Trindade traces the line of evolution of the realization of international justice along one century. In the current era of international tribunals, he identifies the advances achieved in their common mission, the current challenges faced by them, and the prospects for the future.President Dean Spielmann underlines the close link between the International Court of Justice and the European Court of Human Rights and the need to maintain this link in order to preserve harmony in the case-law at international level.

Le Juge Antônio Augusto Cançado Trindade trace les lignes de l`évolution du droit international au cours d`un siècle. Dans la période actuelle des tribunaux internationaux, il identifie les avancées dans leur mission commune, les défis auxquels ils font face actuellement et les perspectives d`avenir. Le Président Dean Spielmann met en exergue le lien étroit entre la Cour internationale de Justice et la Cour européenne des droits de l`homme et la nécessité de maintenir ce lien pour préserver l`harmonie jurisprudentielle au niveau international.

English / French publication!
Gezondheid en het recht
Gezondheid en het recht
S.J.F. Heirman, E.C. Huijsmans, M.M. Spooren (redactie)

 Het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (hierna: het Kennis-centrum), verbonden aan het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, is een kenniscentrum dat zich bezighoudt met de straf-, civiel- en bestuurs- (/belasting)rechtelijke aspecten van milieu en gezondheid. Het Kenniscentrum is een samenwerkingsverband aangegaan met de afdeling bestuursrecht van de rechtbank ’s-Hertogenbosch.      
Het Kenniscentrum organiseert onder meer themadagen op het gebied van het milieu en de gezondheid voor leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning van alle gerechten.
Op 19 april 2013 heeft de negende themadag van het Kenniscentrum plaatsgevonden met als thema "Gezondheid en het recht".
In dit kennisdocument vindt u de bijdragen van een aantal sprekers van die themadag.


mr. F.J.W.M. van Dooren is de substituut Nationale ombudsman.
Prof. dr. J.W.M. van der Meer is emeritus hoogleraar internegeneeskunde en internist in het UMC St. Radboud te Nijmegen.
Prof. mr. T. Barkhuysen is advocaat te Amsterdam bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.
Ron Lodewijks is onderzoeksjournalist bij het Brabants Dagblad.
Mr. drs. M.M. Spooren is senior juridisch medewerker bij deafdeling strafrecht van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Tevens is zij werkzaam bij het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid ’s-Hertogenbosch.
Mw. mr. B.A. Prins is hoofd Bureau Juridische Zaken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Dr. E.W.J. Keuter is als algemeen neuroloog werkzaam bij het Diaconessenziekenhuis te Meppel.
Prof. dr. S. Visser is hoogleraar gezondheidszorgpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en is hoofd somatoforme stoornissen bij Pro Persona GGZ. Hij is tevens hoofdopleider voor de GZ-opleiding in Amsterdam.
Mr. H. de Hek is senior raadsheer bij de afdeling civiel recht van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.


De tekst van deze uitgave is afgesloten op 15 november 2013.

€ 25.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelBemiddeling in het strafrecht
Bemiddeling in het strafrecht
Reinout Schiphuis

De rechter wordt bij straftoemeting beïnvloed door diverse doelen en uitgangspunten, zoals rechtseenheid en proportionaliteit. De uitkomst van bemiddeling wordt bepaald door partijen zelf. Op het eerste gezicht lijken straftoemeting en bemiddeling dus moeilijk te verenigen. In de wet is echter opgenomen dat de rechter bij de straftoemeting rekening dient te houden met een bemiddelingsovereenkomst.Dit boek maakt inzichtelijk in welke mate bemiddeling invloed kan hebben op de straftoemeting door de rechter en staat stil bij de effecten van deze invloed.Dat is van belang voor de betrokkenen bij bemiddeling – slachtoffer en dader – en voor de betrokkenen bij het strafproces – officier van justitie, advocaat en rechter.Dit boek is daarmee niet alleen geschikt voor al deze directe betrokkenen bij het strafproces, maar ook voor studenten en wetenschappers, die snel wat meer inzicht willen krijgen in beide processen.

€ 14.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelReports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2012-IV
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2012-IV
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int). 
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2012-III
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2012-III
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int). 
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Index 2009
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Index 2009
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int). 
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2009-VI
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2009-VI
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int). 
The Rights of National Minorities in International Law
The Rights of National Minorities in International Law
Zofia Stachowska

This book presents the most important documents on the subject of national minority rights. As the topic of minority protection is very broad, the book mainly focuses on the legislation regarding protection of national/ethnic minorities. The aim is to display how the international law concerning the issue of national minority protection has developed throughout years within Universal and regional systems and to serve as a useful tool for students and scholars. The book contains the documents or part of the documents concerning national minorities (mostly from the United Nations System and European regional systems - OSCE, Council of Europe and European Union) as these are the systems with the most advanced legislation on the subject of minority rights protection. The regional systems from Africa, the Americas, and Asia are represented by their legislation regarding general human rights, since these regions have not developed systems that explicitly protect minorities yet.    
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2009-V
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2009-V
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int). 
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2009-IV
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2009-IV
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int). 
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2009-III
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2009-III
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int). 
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2009-II
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2009-II
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int). 
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2009-I
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions. Volume 2009-I
European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int). 
Stripe kerk
Stripe kerk
Gerard Strijards

Kom ik in Eindhoven, dan trekt mijn hart toch naar dat Trudoplein, met die vreemde kerk, een hybride neogothisch bouwwerk, een wangedrocht in baksteen.

In 2003 bestond de Sint Theresiakerk 75 jaar. Ik schreef in het jubileumboekje Een regen van rozen in 2003 dat deze gebouwen opgericht zijn om gestalte te geven aan het onzienlijke. Dat doen zij nog. Nog steeds. In 2012 voleindt de Sint Trudokerk haar honderdvijfentwintigste jaar als liturgische plek van samenkomst en aanbidding. De gebouwen zullen er nog wel staan na het vergaan van mijn geslacht dat daar nog kerkte - het zijn erkende monumenten - maar de mensen die hen tot dat doel moeten bezielen door hen daartoe te bevolken zullen er niet zijn. Niet meer. Het schijnt onontkoombaar. Wie zal het zeggen?

De Sint Joris te Stratum en de Petrus-kerk aan de Woenselse Kloosterdreef zullen dan gebruikt worden voor die doelen door hen die dan nog belijdend katholieken willen heten. Zo wil het het Bisdom Den Bosch, dat ook moet roeien met de riemen die het heeft. De Strijpse gebouwen zullen dan, wat mij betreft, rijd ik met de bus er langs, ontzield schijnen. En Strijp óók.

€ 14.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelRechtsgeleerdheid, rechtswetenschappen, Law school
Rechtsgeleerdheid, rechtswetenschappen, Law school
B. van Erp-Jacobs

In het kader van het vijftigjarig jubileum van de Tilburgse Rechtenfaculteit schetst Professor Jacobs in het boek `Rechtsgeleerdheid, rechtswetenschappen, Law school. 50 jaar rechtenfaculteit in Tilburg` een sprekend historisch beeld van de veranderingen van de juridische faculteit. In 1963 krijgt de Katholieke Hogeschool in Tilburg een juridische faculteit. Er komen een klassieke opleiding Nederlands recht en een opleiding fiscaal recht. De rechtenfaculteit krijgt in de jaren zestig, net als de gehele Hogeschool en andere onderwijsinstellingen, te maken met studenten en medewerkers die inspraak eisen en het onderwijsprogramma ter discussie stellen. In de loop van de jaren nemen de studentenaantallen toe, waaronder in belangrijke mate ook de aantallen avondstudenten. Dat vereist een bijzondere inspanning. Geleidelijk breidt men ook het aantal studierichtingen uit met een juridisch bestuurswetenschappelijke opleiding - later omgevormd tot bestuurskunde - en andere opleidingen, waardoor er meer diversiteit ontstaat. In de jaren negentig komt er een onderzoeksinstituut voor grondslagen en rechtsvergelijking, het Schoordijk Instituut, waarbinnen het facultaire onderzoek grotendeels wordt geconcentreerd. In de jaren 2000 richt de faculteit de blik steeds meer naar buiten: onderzoek en onderwijs worden sterker internationaal en inter- en multidisciplinair. In 2012 mondt deze ontwikkeling uit in het mede-initiatief tot de oprichting van een wereldwijde Law Schools Global League en in 2013 tot de start van een Engelstalig bachelorprogramma Global Law. Beschikbaar voor 15 Euro tot 31-12-2013.

€ 20.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelHuurrecht - woonruimte
Huurrecht - woonruimte
Danny Vong

Deze Wolf Study Guide is bestemd voor studenten en juristen die in aanraking komen met het huurrecht en daarbij snel kennis van dit rechtsgebied willen opdoen. Met behulp van schematische overzichten en de belangrijkste hoofdlijnen wordt de regelgeving van de woonruimte in het huurrecht weergegeven. Het doel van deze studyguide is om overzichtelijk en snel informatie te presenteren. Zoals gebruikelijk is deze studyguide voorzien van een uitgebreid trefwoordenregister.

Mr. D. Vong is advocaat bij Van Stiphout Advocaten te Helmond en is daarnaast jaren actief geweest bij de Rechtswinkel te Best als juridisch adviseur. Tevens heeft hij verschillende jaren de functie van pleittrainer voor de Oefenrechtbank vervuld op Tilburg University.

€ 10.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelForensic psychiatry in a nutshell
Forensic psychiatry in a nutshell
Karel Oei

Snippets, that is the term Karel Oei uses for some of his many contributions to psychiatry in general and forensic psychiatry in particular. Snippets, also called cuttings, chips, bits, fragments or tiny pieces.         The fact that Karel published his contributions to the professional and scientific debate as ‘snippets’ strikingly characterizes his modesty. And that whereas these short texts are often literary gems with interesting (forensic) psychiatric reflections.
All these ‘snippets’ also represent Karel’s versatility as a forensic psychiatrist. These snippets provoke the urge to piece these tiny bits together, to link them. In that sense, the challenge that these snippets pose does Karel justice. His ability and his need to connect are after all great.
Grensverkeer
Grensverkeer
Theo de Wit, Reijer de Vries, Ryan van Eijk (red.)

De eerste reeks van de hier gepubliceerde bijdragen staat in het kader van een driejarige cyclus van het justitiepastoraat in Nederland. Die cyclus richtte de aandacht  op de communicatie van geestelijk verzorgers bij justitie in de drie relaties die zij in hun werk onderhouden: 1- de communicatie in het bijstaan van gedetineerden, en de communicatie voortkomend vanuit hun dubbele loyaliteit namelijk jegens 2- de overheid en jegens 3- hun ‘zendende instantie’.
 
De betrekking van de geestelijk verzorger tot de zendende instantie staat centraal in deze bundel en rondt de cyclus af, nadat eerder de overheid (Twee heren dienen, 2011) en de gedetineerden (‘Graag een normaal gesprek’, 2012) centraal stonden. De eerste vijf bijdragen zijn grotendeels uitwerkingen van lezingen  op de studiedagen 2013; een verdere bijdrage is mede gebaseerd op materiaal dat door rooms-katholieke geestelijke verzorgers tijdens hun studiedagen is ingebracht. De centrale thematiek die de bijdragen in dit thematisch deel verbindt, is de opdracht van de geestelijk verzorger om de werelden van ‘binnen’ en ‘buiten’, gevangenis en kerk, gevangenisbewoner en burger in de samenleving en de daarmee verbonden waarderingen en houdingen (vertrouwen/wantrouwen, humaan/inhumaan, crimineel/ medeburger) met elkaar te verbinden. De geestelijk verzorger heeft in zijn werk niet alleen te maken met dit grensverkeer – hij of zij praktiseert dit ook zelf.
 
Naast dit thematisch deel bevat de bundel nog een bijdrage over vergeving van de theoloog De Vries, een artikel over de relatie tussen onvolmaaktheid, menselijkheid en barmhartigheid van de filosoof De Wit, een eerste resultaat van een onderzoek naar boosheid bij gedetineerden door justitiepredikante Terlouw-Sterk en een weergave van het onderzoek naar de taak van de justitiepastor aangaande humaniteit tijdens detentie waarop justitieaalmoezenier Van Eijk in 2013 promoveerde.
 

€ 14.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelIssues that matter
Issues that matter
Kees Groenendijk, Elspeth Guild, Sandra Mantu, Paul Minderhoud, Ashley Terlouw en Karin Zwaan

ISSUES THAT MATTER, mensenrechten, minderheden en migranten, bevat 31 wetenschappelijke bijdragen van (voormalige)collega`s, promovendi, medewerkers, vrienden en medebestuursleden van prof. mr. R. Fernhout.
Het boek bevat zes delen:
* asiel- en vluchtelingenrecht
* Europees migratierecht
* het recht op onderwijs
* mensenrechten in het algemeen
* de burger tegenover de staat
* de rechtspositie van vreemdelingen
De bijdragen weerspiegelen de veelzijdigheid van het werk en de belangstelling van prof. Fernhout die van 1985 tot 2013  met een onderbreking van de zes jaar dat hij Nationale ombudsman was  aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen was verbonden.

€ 39.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelThe ICJ Advisory Opinion on Kosovo
The ICJ Advisory Opinion on Kosovo
Monika Stachonova

States never in history suggested the act of promulgating the declaration of independence as contrary to international law. Would Kosovo be the first one? Its independence was declared unilaterally by the Parliament on 17 February 2008. “Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo in accordance with international law?” This crucial question was laid down by Serbia before the International Court of Justice. The Court focused on the conformity of Kosovo’s independence with international law and after taking all the facts into consideration itissued an Advisory Opinion. By nine votes to five it concluded that the adoption of the declaration did not violate any applicable rule of international law.
Assessment of Credibility by Judges in Asylum Cases in the EU
Assessment of Credibility by Judges in Asylum Cases in the EU
Carolus Grütters, Elspeth Guild & Sebastiaan de Groot (eds.)

This book reports on the findings of a seminar on ‘Judicial Scrutiny and Credibility Assessment in Asylum Procedures’ organised by the Centre for Migration Law (CMR) of Radboud University Nijmegen and the International Association of Refugee Law Judges (IARLJ) and co-sponsored by the EU Jean Monnet Programme, hosted by Radboud University Nijmegen in the Netherlands on 16 April 2013.Along with the reflections of experts on credibility assessment, this book also contains the full text of the Credo Document: Assessment of Credibility in Refugee and Subsidiary Protection claims under the EU Qualification Directive - Judicial criteria and standards. This document was prepared for the IARLJ
in its role as a partner in the ‘Credo Project’. In this project participated, next to the IARLJ, the Hungarian Helsinki Committee (HCC), the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and Asylum Aid. We hope that this book will contribute to the dissemination of knowledge on the assessment of credibility in asylum cases amongst judges and in particular assist in decreasing the risk of denying protection of those who are in need of protection.
De Luister-en-Vertel-Tournee in Argentinië - deel 1
De Luister-en-Vertel-Tournee in Argentinië - deel 1
n.iemand

Er was eens een paviljardair met een hoed Iedere dag begint de paviljardair met de hoed drie brieven. Ouderwets: pen en papier. En als een brief af is stuurt hij die ook op. Ook ouderwets: brief in een enveloppe, postzegel erop, en hop, op de post. Stel je bent een van die ongelukkigen, die van hem een brief moet krijgen, wat zou je dan nog leuk vinden om daar in te lezen? “Kan ik je misschien ergens mee van dienst zijn?” vraagt Roodborst me. Nou, denk ik bij mezelf, bij gebrek aan panters kan een roodborstje me misschien wel uitleggen hoe het komt dat de panda niet naar Zuid-Amerika geëmigreerd is. “Nou je het vraagt,” begin ik de vraag van Roodborst te beantwoorden, “Kun je me misschien vertellen hoe het komt dat de panda niet naar Zuid-Amerika geëmigreerd is?” “En waarom wil je dat weten?” “Die vraag heeft mijn broer me als richtinggever meegegeven.” Stil houdt Roodborst zijn kopje schuin. Nu is het zijn beurt verbaasd te zijn. Dus leg ik hem uit wat ik hier doe. Dat ik een reiziger en een schrijver ben, van beroep paviljardair, dat ik bezig ben met De Luister-en-Vertel-Tournee in Argentinië, dat ik van tevoren aan tientallen mensen richtinggevers gevraagd heb voor de brieven die ik tijdens die Tournee driemaal daags schrijf, dat die richtinggevers variëren van sport tot natuur, van politiek tot cultuur, van eten tot vervoer, dat sommige van die richtinggevers heel vaag zijn en sommige juist heel precies, dat een van die precieze van mijn broer is. Een vraag van Borgesiaanse allure, zo scherp. “Hoe komt het dat de panda niet naar Zuid-Amerika is geëmigreerd?”
Wie is de paviljardair met de hoed? n.iemand eigenlijk. n.iemand is verhalenverteller, schrijver, taxichauffeur, consultant, manager,
wereldreiziger, kosmopoliet, filosoof. Iedereen kan de man met de hoed zijn. Zelfs U.

€ 12.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelBetrokkenheid van derden bij contractbreuk
Betrokkenheid van derden bij contractbreuk
Laura van Bochove

Overeenkomsten werken alleen tussen de contractspartijen. Wanneer een contractuele verplichting niet wordt nagekomen, dan zal de benadeelde contractant dus in beginsel enkel zijn wederpartij kunnen aanspreken. De meeste Westerse rechtsstelsels erkennen echter dat ook derden, die bij de contractbreuk betrokken zijn geweest, onder omstandigheden aansprakelijk kunnen worden gedacht aan gevallen waarin de derde de contractbreuk heeft uitgelokt of gefaciliteerd, of ervan heeft geprofiteerd.

In dit boek wordt onderzocht hoe het Nederlandse, Duitse, Franse, Engelse en Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht reageren op situaties van derdenbetrokkenheid bij contractbreuk. De resultaten uit de rechtsvergelijking worden gebruikt om de gezichtspunten in kaart te brengen die de Nederlandse rechter dient mee te wegen in het aansprakelijkheidsoordeel. Daarnaast worden, aan de hand van de uitkomsten van de vergelijking van de vier Europese jurisdicties, aanbevelingen gedaan over een geharmoniseerde regeling op EU-niveau op basis van de gemeenschappelijke kern.

Dit boek is tot stand gekomen met financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).


€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelThe United Nations and the Question of Palestine - Volume 2
The United Nations and the Question of Palestine - Volume 2
Hilwig, E.; Fait, S; Althuis, P. van; Wolf, W. van der (Eds).

The Palestine problem became an international issue towards the end of the First World War with the disintegration of the Turkish Ottoman Empire. Palestine was among the several former Ottoman Arab territories which were placed under the administration of Great Britain under the Mandates System adopted by the League of Nations pursuant to the League`s Covenant (Article 22) . All but one of these Mandated Territories became fully independent States, as anticipated. The exception was Palestine where, instead of being limited to "the rendering of administrative assistance and advice" the Mandate had as a primary objective the implementation of the "Balfour Declaration" issued by the British Government in 1917, expressing support for "the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people". Since the 1990`s violence in the region spread again. The assassination of Prime-Minister Rabin and the tensions in the occupied territories did keep the Question of Palestine on the international agenda. In this collection of documents a complete overview of the United Nations efforts to establish a peaceful situation in the region is being published.

In the first 16 volumes annual developments from 1946-2000 are being provided. From 2000 onwards separate volumes containing documents and background-informationare being published frequently.
To complete the first 16 volumes a separate Index and Historical volume linking the documents in this first part of the collection will be published.

Currently available volumes:
Volume 1 1946-1950 ISBN 9789058502308 (2006)
Volume 2 1951-1966 ISBN 9789058504678 (2009)
Volume 3 1967-1969 ISBN 9789058504685 (2009)
Volume 4 1970–1973 ISBN 9789058504692 (2009)
Volume 5 1974-1976 ISBN 9789058505309 (2010)
Volume 6 1977-1979 ISBN 9789058505316 (2010)
Volume 7 1980-1981 ISBN 9789058505323 (2010)
Volume 8 1983-1984 ISBN 9789058508553 (2012)
Volume 9 1985-1986 ISBN 9789058508560 (2012)
Volume 10 1987-1989 ISBN 9789058509208 (2012)
Volume 11 1990-1992 ISBN 9789058509215 (2012)
Volume 12 1993-1995 ISBN 9789058509222 (2012)
Volume 13 1996-1998 ISBN 9789058509239 (2012)
Volume 14 1999-2001 ISNB 9789058509246 (2012)
Volume 15 2002-2004 ISBN 9789058509253 (2012)
Volume 16 2005-2006 ISBN 9789462400085 (2013)
Volume 17 2007 ISBN 9789462401013 (2014)
Volume 18 2008 ISBN 9789462401068 (2014)
Volume 19 2009 ISBN 9789462401075 (2014)
Volume 20 2010 ISBN 9789462402218 (2015)
Volume 21 2011 ISBN 9789462402225 (2015)

For subscriptions or ordering other volumes, contact us at sales@wolfpublishers.nl
Global Human Rights Instrument Collection - Volume 7
Global Human Rights Instrument Collection - Volume 7
S. Fennell (ed.)

Human rights are rights that you can invoke because you are human. They are aimed to preserve human nature, humanity and provide humane standards. Human rights translate into international norms that help protect people from all over the world from severe political, legal and social abuses. Law and morale are the safeguards of these inalienable rights. Human rights invoke strong claims and even stronger sentiments. To ensure them, governments are directly addressed, requiring compliance and enforcement. The Universal Human Rights Instruments collection aims to give a detailed and accurate overview of the instruments that have been created over the years to safeguard the human rights of people. The content of this collection ranges from universal human rights instruments to continental human rights instruments and discusses the direct enforcement of human rights by international courts and tribunals. The goal behind these extensive studies is to provide the international legal public with a reliable, detailed resource of prominent human rights instruments.

This volume includes the basic document on the African Court of Human Rights and Peoples Rights and some key legislation.
The Case Against Charles Taylor - volume 5
The Case Against Charles Taylor - volume 5
R. van der Wolf (Ed.)


Charles Taylor was charged with 11 specific crimes committing during Sierra Leone’s Civil war from 1996 to 2002. The SCSL prosecutor originally has 17 counts on his indictment for war crimes and crimes against humanity in 2003. In 2006, the indictment was amended resulting in these 11 counts. Including the attacks on Kono and Makeni (well-known diamond regions) and Freetown in late 1998 and early 1999.

He was found guilty of the following crimes:
·         Five counts of war crimes: terrorizing civilians, murder, outrages on personal
dignity, cruel treatment, looting.
·         Five counts of crimes against humanity: murder, rape, sexual slavery, mutilating and beating, enslavement.
·        One count of other serious violations of international humanitarian law: recruiting
and using child soldiers. 

The crimes that Taylor committed where considered ‘some of the most heinous and brutal crimes recorded in human history’. Taylor is currently serving his sentence in the United Kingdom since 15 October 2013.

 

 

 
200 jaar Koninkrijk:Religie, staat en samenleving
200 jaar Koninkrijk:Religie, staat en samenleving
Sophie van Bijsterveld & Richard Steenvoorde (red.)

De meest kleurrijke hoofdstukken van de Nederlandse staatkundige geschiedenis liggen wel op het snijvlak van religie, staat en samenleving. De laatste jaren is deze verhouding opnieuw onderwerp van een levendig maatschappelijk en politiek debat. Het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden vormt de aanleiding om de verhouding tussen religie, staat, en samenleving onder de loep te nemen.

Wat zegt het herleefde debat over religie over de Nederlandse samenleving anno 2013? Zijn er constanten in de godsdienstpolitiek van de Oranjevorsten en die van de moderne staat? Is de betekenis van religieus geïnspireerde waarden niet aan een maatschappelijke herwaardering toe? Is de ongemakkelijke verhouding tussen religie en de markt terecht? Zijn wij burgerschap niet te zeer gaan versmallen tot de relatie met de staat? Vragen als deze zijn uitgangspunt van dit boek. Aan de hand daarvan worden de diepterelaties tussen religie in de verhouding tot overheid, samenleving, markt en burgerschap onderzocht.

Dit boek wil – soms vergeten - kleinoden uit de geschiedenis van religie, staat en samenleving tot leven wekken en inzicht bieden in de onderlinge verhouding van deze fenomenen vandaag de dag. Mede vanuit historische ontwikkelingslijnen duiden de bijdragen in dit boek actuele vraagstukken en schetsen zij perspectieven voor de toekomst. Daarmee bieden de auteurs stof tot nadenken en nodigen zij uit tot verdere discussie.

Prof.dr. S.C. van Bijsterveld is bijzonder hoogleraar Religie, Rechtsstaat en Samenleving  aan Tilburg University. Zij schrijft over nationale en internationale constitutionele vraagstukken, grondrechten, en het snijvlak tussen religie, staat en samenleving.

Van haar hand verscheen over de toekomst van democratie en rechtsstaat, The Empty Throne: Democracy and the Rule of Law in Transition (Lemma 2002); en Overheid en godsdienst. Herijking van een onderlinge relatie (Wolf 2008, 2009). Sinds 2007 is zij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Mr. dr. R.A.J. Steenvoorde is jurist en theoloog. Hij promoveerde op Regulatory transformations in international economic relations (Wolf 2008). Hij was onder meer verbonden aan Tilburg University, het secretariaat van de R.K. Kerkprovincie en het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO). Hij schrijft regelmatig over recht, politieke filosofie en toegepaste theologie. Op dit moment woont en werkt hij vanuit de Blackfriars Community in Cambridge.

€ 29.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDe verhouding tussen rechter en wetgever
De verhouding tussen rechter en wetgever
S.A.M. Verstraelen, E. Mak & J.C.A. de Poorter

In dit pre-advies van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving bespreken drie auteurs de verhouding tussen rechter en wetgever. Verstraelen gaat in op het rechterlijk overgangsrecht als brug tussen wetgever en rechter. Mak bespreekt vervolgens de rechter en wetgever in een globaliserende context en de Poorter sluit af met vraag in hoeverre de rechter rekening kan en moet houden met de gevolgen van rechterlijke uitspraken voor de samenleving.  

€ 22.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelMonitor Wsnp 2012
Monitor Wsnp 2012
S.L. Peters & L. Combrink-Kuiters (RvR) en M. Vlemmings (CBS)

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een aantal wettelijke taken in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Het Bureau Wsnp in ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken.  In augustus 2005 verscheen de eerste Wsnp-monitor. Dit jaarlijks  uit te brengen instrument heeft als doel de effectiviteit van de Wsnp te monitoren.Aan deze negende meting van de Wsnp-monitor hebben zowel het Bureau Wsnp als het Centraal Bureau voor de Statistiek een bijdrage geleverd. Deze meting vormt een actualisering van en een aanvulling op de in 2012 verschenen achtste meting. De Monitor Wsnp 2012 geeft een update van een vaste set gegevens over aanvraag, afwijzing, instroom, aanbod, doorstroom en uitkomsten en over de aantallen verzoeken dwangakkoord, moratorium en voorlopige voorziening en de uitspraken hierop. Daarnaast bevat deze meting aanvullende onderzoeksgegevens  over afwijzingen en niet-ontvankelijk verklaringen van verzoeken  tot toelating tot de Wsnp en over de afdoening in hoger beroep.

€ 15.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelLaws of War and International Law - Volume 3
Laws of War and International Law - Volume 3
Rene van der Wolf, Willem-Jan van der Wolf (eds.)

This third Volume in this series on Laws of War and International Law pertains
(with Volume 2) the period 1942 – 2012. The laws of war were born of confrontation between armed forces on the
battlefield. Until the mid-nineteenth century, these rules remained customary in
nature, recognised because they had existed since time immemorial and because
they corresponded to the demands of civilisation. All civilisations have developed rules aimed at minimising violence – even this institutionalised form of violence that we call war – since limiting violence is the very essence of civilisation. By making international law a matter to be agreed between sovereigns and by basing it on State practice and consent, Grotius and the
other founding fathers of public international law paved the way for that law to
assume universal dimensions, applicable both in peacetime and in wartime and  able to transcend cultures and civilizations. However, it was the nineteenth-century visionary Henry Dunant who was the true
pioneer of contemporary international humanitarian law. In calling for “some
international principle, sanctioned by a Convention and inviolate in character” to protect the wounded and all those trying to help them, Dunant took humanitarian law a decisive step forward. By instigating the adoption, in 1864, of the Geneva Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field, Dunant and the other founders of the International Committee of the Red Cross laid the cornerstone of treaty-based international humanitarian law. This treaty was revised in 1906, and again in 1929 and 1949. New conventions
protecting hospital ships, prisoners of war and civilians were also adopted. The
result is the four Geneva Conventions of 1949, which constitute the foundation of international humanitarian law in force today. Acceptance by the States of these Conventions demonstrated that it was possible to adopt, in peacetime, rules to attenuate the horrors of war and protect those affected by it.
Governments also adopted a series of treaties governing the conduct of hostilities: the Declaration of St Petersburg of 1868, the Hague Conventions of 1899 and 1907, and the Geneva Protocol of 1925, which bans the use of chemical and  bacteriological weapons. The focus in this volume is on international humanitarian law, the prohibition of weapons and the UN.
Laws of War and International Law - Volume 2
Laws of War and International Law - Volume 2
Rene van der Wolf, Willem-Jan van der Wolf (eds.)

It is a vast and various field: ‘Laws of War’. In this study (just as in Volume 1) we have established that a mere enumeration of laws and regulations does not lead to a better
understanding. Some explanation has to be done to give a broader scope and understanding of the increasing effects of these Laws, Conventions, Regulations or Statutes.

The increase in and multitude of subjects of the international legal instruments since 1945 and their gradually interdependence are by shrill contrast with the only Convention in the 19th century.  
In 2013 it is tempting to relate to actual ‘wars’ (Korea, Vietnam, Yugoslavia, Middle East, Lebanon, Afghanistan, Syria), facts (My Lai, Sebrenica, Dafur), persons (Karadzic, Milosevic), ‘new’ wars (on drugs, on terrorism), or threats of war (‘Cold War’). To enlighten (most of) the following Conventions, Manuals, Judgments or Statutes, we have added – around the actual text – article(s) on the subject. These articles are different from origin; some regard the subject
after the Convention was accepted (‘what were the results?’), some explain the (difficult and long) way the Manual had to undergo before it eventually was put into order.

This volume starts with a ‘general’ introduction on the subject. But as we believe sincerely that the present is inextricably bound up with the past, we present – as a broad introduction to the 150 year development of Human Rights Law and the convergence with Laws of War – the article of professor K.J. Keith, TUTTI FRATELLI? Perspectives and challenges for international
humanitarian law. This volume has three parts. The first part focuses on the basic Human Rights instruments and International Law that originated after 1945. The second part examines the source(s) of the tribunal of Nuremberg and the corresponding principles. These principles formed the cornerstone for the tribunals yet to come (Rwanda, East Timor, Yugoslavia) and found their final outcome in the International Criminal Court. The third part researches a ‘side way’ of Human Rights instruments and relates to the
potential misuse of the environment as military means and the protection of cultural
heritage 

This book is the 2nd book in the series on Laws of War and belongs to the
International Law Series.

 

A Guide to International Criminal Tribunals and their Basic Documents
A Guide to International Criminal Tribunals and their Basic Documents
Kristina Janjac

This book gives a systematic overview of the historical development of international criminal courts and tribunals from the early attempts at Nuremberg in 1945 all the way to the Special Tribunal for Lebanon, established in 2009, together with their basic documents. A brief introduction on each of the tribunals gives a historical background leading to the courts’ establishment, an explanation of the basic operational principles of the tribunals and an explanation of their structure. The aim of the book is to give the reader practical information on each of these international criminal tribunals and their statutes.  
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des arrêts et décisions. Volume 2012-II
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des arrêts et décisions. Volume 2012-II
European Court of Human Rights


The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).

 
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des arrêts et décisions. Volume 2012-I
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des arrêts et décisions. Volume 2012-I
European Court of Human Rights


The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).

 
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des arrêts et décisions. Volume 2008 index
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des arrêts et décisions. Volume 2008 index
European Court of Human Rights


The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).

 
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des arrêts et décisions. Volume 2008-V
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des arrêts et décisions. Volume 2008-V
European Court of Human Rights


The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).

 
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des arrêts et décisions. Volume 2008-IV
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des arrêts et décisions. Volume 2008-IV
European Court of Human Rights


The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).

 
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des arrêts et décisions. Volume 2008-III
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des arrêts et décisions. Volume 2008-III
European Court of Human Rights


The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).

 
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des arrêts et décisions, Volume 2008-II
Reports of Judgments and Decisions / Recueil des arrêts et décisions, Volume 2008-II
European Court of Human Rights


The European Court of Human Rights is an international court based in Strasbourg and part of the Council of Europe. It rules on individual or inter-State applications alleging violations of the rights and freedoms set out in the European Convention on Human Rights by any of the Council’s 47 member States. The Court’s case-law makes the Convention a powerful living instrument for consolidating the rule of law and democracy in Europe.

The Reports of Judgments and Decisions is the official series of leading cases selected by the most senior judges at the Court because of their high jurisprudential interest. Each judgment and decision is published in English and French and is preceded by a summary – including case description, keywords and key notions – for ease of reference. The Reports are primarily designed for legal professionals, libraries and academics and complement the case-law information available on the Court’s website (www.echr.coe.int). 

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui siège à Strasbourg et fait partie du Conseil de l’Europe. Elle statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques portant sur des allégations de violation, par l’un ou l’autre des 47 Etats membres du Conseil, des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un instrument dynamique et puissant participant au renforcement de l’état de droit et de la démocratie en Europe. 

Le Recueil des arrêts et décisions est la série officielle rassemblant des affaires importantes, sélectionnées en raison de leur grand intérêt jurisprudentiel par les juges composant le Bureau de la Cour. Les arrêts et décisions sont publiés en français et en anglais, et sont chacun précédés d’un sommaire – comprenant une description de l’affaire ainsi que les mots et notions clés caractérisant celle-ci – aux fins de faciliter les recherches. Le Recueil est destiné avant tout aux juristes ainsi qu’aux bibliothèques juridiques et aux universitaires, et vient compléter les informations sur la jurisprudence disponibles sur le site de la Cour (www.echr.coe.int).

 
Straf en schadevergoeding: drie historische hoofdstukken
Straf en schadevergoeding: drie historische hoofdstukken
E.J.M.F.C. Broers

Het strafrecht behoort, zeker voor beginnende rechtenstudenten, tot de meest aansprekende delen van het recht. Zowel de feiten die binnen dit rechtsgebied vallen, als de reacties die op deze feiten volgen, kunnen diep ingrijpen in een mensenleven. De ontwikkeling die het strafrecht in Europa heeft doorgemaakt, is er een van vele eeuwen geweest. Enkele van de hoofdlijnen van deze evolutie zullen in dit boekje worden geschetst. Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan de geleidelijke verdringing van private personen van het terrein van het strafrecht naar dat van de schadevergoeding en aan de wijze waarop het schadevergoedingsrecht zich verder heeft ontwikkeld.

Mr. E.J.M.F.C. Broers is als universitair docent verbonden aan het departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis van de Tilburg Law School. Van zijn hand verschenen reeds diverse boeken en artikelen over de geschiedenis van het strafrecht. Bij Wolf Legal Publishers verscheen eerder ook zijn blogboek vol grappige verhalen: Vijftig verhalen vol vrolijk verdriet.

€ 12.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelTerrorism and International Criminal Law
Terrorism and International Criminal Law
Sara Fiorentini, Willem-Jan van der Wolf (eds.)

The 21st Century has witnessed a marked increase in the prevalence of failed and failing states, and an equally significant increase in acts of domestic and international terrorism. The challenge at present is for the international community of nations to adopt a common approach to the treatment of terrorism as an international crime. With an international war on terrorism seemingly being sanctioned by the United Nations (UN), it is time for the crime of terrorism, as the act of a non-governmental organization, to become a part of the universal responsibility of nations, with that responsibility further delegated to an international institution, such as the International Criminal Court, for prosecution and subsequent sanction.

We will discuss the current status of terrorism as an international crime. In this respect, a review of the existing treaties and conventions dealing with discrete elements of terrorism will be presented, followed by the identification of the definitional problem of what exactly constitutes terrorism. Thereafter we will conclude with a review of the current state of international criminal law, and it will argue that the lack of a precise agreed-upon definition of terrorism in the international community does not detract from the criminality of the act, but, rather, it simply provides an excuse for states to not meet their obligations under the law.
Space law - the treaties
Space law - the treaties
Dorina Andoni & Dimitra Stefoudi (eds.)

The term "Space Law" refers to the body of inter-national and national laws and customs governing human activities in outer space. For the past half century, the majority of outer space operations have been conducted by government agencies. We now, however, stand at the precipice of a new era in spaceflight. Following the retirement of the Space Shuttle, private companies are preparing to assume many of the missions traditionally undertaken by governments and to open outer space to the general public. At the same time, questions of ownership and commercialization, environmental protection, as well as peaceful and equitable use of outer space, are rising. As space activities grow, space law will have to face new challenges.

The Global Law Association ‘Space Law Project’ aims to provide a network for academics, students, scientists and practitioners interested in Space Law.

Our purpose in this volume is to gather the essential texts of Space Law into a booklet for easy reference.

This booklet is part of the ultimate Space Law collection to be published in 2013.  
Torture case law of the European Court of Human Rights - 2012
Torture case law of the European Court of Human Rights - 2012
Seta Pavlovic

Article 3 of the European Convention on Human Rights prohibits torture, and "inhuman or degrading treatment or punishment". There are no exceptions or limitations on this right. This provision usually applies, apart from torture, to cases of severe police violence and poor conditions in detention. The European Court of Human Rights has further held that this provision prohibits the extradition of a person to a foreign state if they are likely to be subjected there to torture. This article has been interpreted as prohibiting a state from extraditing an individual to another state if they are likely to suffer the death penalty. In this publication an overview of the 2012 most relevant case-law related to Article 3 is presented.                
A brief history of the origins and development of the European Court of Human Rights
A brief history of the origins and development of the European Court of Human Rights
Diana Babuskova (ed.)

The European Court of Human Rights is a supra-national or international court established by the European Convention on Human Rights. It hears applications alleging that a contracting state has breached one or more of the human rights provisions concerning civil and political rights set out in the Convention and its protocols. An application can be lodged by an individual, a group of individuals or one or more of the other contracting states, and, besides judgements, the Court can also issue advisory opinions. The Convention was adopted within the context of the Council of Europe, and all of its 47 member states are contracting parties to the Convention. The Court is based in Strasbourg, France. In this book a brief history of the origins and development of the Court is being presented. The appendix contains the most basic documents of the Court and it is one of the first books containing the recently (May 2013) updated Rules of Court.
De geest van Christus leeft in Europa
De geest van Christus leeft in Europa
F.A.M. Alting von Geusau

De eenwording van Europa na de Tweede Wereldoorlog is op beslissende wijze door de geest van Christus beïnvloed. Schuman en Solidarnosc hebben het aanzien van Europa geheel veranderd. Verzoening, solidariteit en eenheid in een democratische Europese Unie blijft onze opdracht. Het is wel van belang die opdracht te verstaan in het licht van de geschiedenis die diepgaand door de geest van Christus is beïnvloed: in denken en doen, in kerken en kloosters, in kunst en cultuur, in muziek en moraal. Daar hoort ook de humanisering van het strafrecht en het burgerlijk recht bij, ook al willen velen vandaag liever terugkeren naar oude heidense gewoonten in huwelijks- en familierecht. Europa heeft, zoals Romano Guardini schreef, verschrikkelijk tegen zichzelf gewoed en zijn eigen geest ten diepste verraden. De "ideologieën van het kwaad" in de twintigste eeuw met hun miljoenen onschuldige slachtoffers hadden hun wortels in het Europese denken en vooral in de illusies over de vooruitgang, de goedheid van de mens en de kracht van de rede. In dit essay, op veler verzoek voortgekomen uit een serie voordrachten over het thema, gaat het zowel over de Europese Unie als over de Europese geschiedenis. Als Christenen blijven wij geroepen teken van tegenspraak te zijn, in het volle besef van eigen zwakte, verdeeldheid en falende moed.

€ 8.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelMensenrechten zijn niet soft. En het Europese hof voor de rechten van de mens ook niet.
Mensenrechten zijn niet soft. En het Europese hof voor de rechten van de mens ook niet.
Egbert Myjer

De kerkklokken van pastoor Schilder, de onmenselijke behandeling van het verkrachte Poolse meisje, de ontvoering van El Masri, de detentie van de Oekraiense ex-premier Tymoshenko en zelfs De Telegraaf.

Al die recente Straatsburgse uitspraken laten zien hoe het EVRM en de daarover door het Europese Hof gewezen jurisprudentie nog onverkort van belang zijn. Maar ook: dat het Hof zich bewust is hoe ver het mag gaan en waar dat nodig is wel degelijk alle ruimte laat aan de  beleidsmarge van de lidstaten. Dit werk werd voorgedragen tijdens de 11e Van der Grintenlezing  aan de Radboud Universiteit Nijmegen op 15 mei 2013

€ 8.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelThe Blue Card Directive
The Blue Card Directive
Carolus Grutters, Tineke Strik


On 19 June 2011, the deadline for the implementation of Directive 2009/50/EU on the Conditions of Entry and Residence of Third-country Nationals for the Purposes of Highly Qualified Employment expired. In its first part, this book highlights the decision making of the Blue Card Directive and the principles of its legal system and puts the directive into an international perspective. In its second part, the book shows the impact of the directive on the national level by an analysis of the transposition in five Member States. 

The contributions are based on lectures presented on a seminar on the Blue Card Directive, organised late 2011 by the Centre for Migration Law, co-sponsored by the Jean Monnet Programme. 

We decided to publish this book on the results of the seminar, thus enabling those who could not attend to benefit from the wealth of knowledge and information which was shared during the seminar. At the time of the seminar the transposition in some Member States was still pending. However, the authors managed to insert relevant developments which took place in 2012, in their contributions to this book. 


Tineke Strik & Carolus Grütters

 

Herverpanding
Herverpanding
Kasper Krzeminski

Herverpanding is een opmerkelijke figuur in het Nederlandse zekerhedenrecht.

De in artikel 3:242 BW geregelde vorm van verpanding houdt in dat een pandhouder een door hem in pand verkregen goed verpandt aan een derde. De pandhouder vestigt dus tot zekerheid van een eigen schuld een nieuw pandrecht – het ‘herpandrecht’ – op een goed dat aan de pandgever toebehoort. Een pandhouder is slechts tot herverpanding bevoegd indien de pandgever hem ondubbelzinnig de herverpandingsbevoegdheid heeft toegekend.

Mede door een summiere parlementaire toelichting op het in 1992 ingevoerde artikel 3:242 BW en het ontbreken van enige jurisprudentie over deze rechtsfiguur, bestaat de nodige onduidelijkheid over de vereisten, kenmerken en rechtsgevolgen van herverpanding. Bovendien staat herverpanding op gespannen voet met een aantal fundamentele beginselen van het Nederlandse goederenrecht, waaronder het vereiste van beschikkingsbevoegdheid, het prioriteitsbeginsel en het karakter van pandrecht als beperkt zekerheidsrecht. Deze en andere vragen vormen het onderwerp van dit boek.

Achtereenvolgens worden de historische ontwikkeling en de kenmerken van herverpanding onder de huidige wettelijke regeling uiteengezet. Daarbij wordt ingegaan op mogelijke praktische toepassingen van de rechtsfiguur en de uiteenlopende complicaties die zich bij herverpanding kunnen voordoen. Het sluitstuk van het boek wordt gevormd door een bespreking van herverpanding in het goederenrechtelijk systeem. In dat verband wordt de figuur van herverpanding vergeleken met andere rechtsfiguren en wordt tevens haar verhouding met goederenrechtelijke beginselen besproken.

Door de systematische wijze van behandeling van het onderwerp ontstaat een helder beeld van de rechtsfiguur herverpanding.

Kasper Krzeminski promoveerde cum laude op dit onderwerp op 7 juni 2013.

€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelBridging distances in technology and regulation
Bridging distances in technology and regulation
Ronald Leenes, Eleni Kosta (eds).

Information and Communication Technologies allow us to bridge space and time. New services and industries are constatnly being created and people no longer depend on the here and now for their development, but can tap into resources across the globe.

Cloud Computing, for instance, allows users to make use of remote services and store their data far from home. Healthcare increasingly makes use of diagnosis and care at a distance. Drones and remote cameras replace the physical presence of police and other vigilantes. Robots will increasingly be deployed to act on our behalf.

The mediation in space and time by technology also raises new questions. How will distance work out in daily life, in work, in friendships, and in care? How will people adjust tot he paradoxical distance and closeness created by technologies? Will the distribution of responsibilities and liability change if activities take place at distances in space and time in complex systems and global environments? What are best practices in multi-level governance to address the rise of distant interconnectivity?

This book, resulting from a conference in Spring 2013 at Tilburg University, brings together a collection of papers addressing the questions raised above.
Het wetgevingsbevel
Het wetgevingsbevel
Geerten Boogaard

Mag de rechter de wetgever bevelen regels te stellen? Of verheft hij zich dan boven de wetgever op een wijze die niet past in onze Trias Politica? Wie zoveel mogelijk rechtsbescherming wil tegen een wetgever die niet doet wat hij moet doen, zal weinig bezwaren zien. Wie vooral oog heeft voor de institutionele verhoudingen, zal daarentegen fronsen bij de gedachte aan het wetgevingsbevel.

In de praktijk vindt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het geen probleem om een gemeenteraad te bevelen planregels aan te passen. De Hoge Raad weigert echter stellig de wetgever te bevelen, bijvoorbeeld om tegen de SGP op te treden. Het initiatief tot wetgeving is politiek van aard, volgens de Hoge Raad, en moet dat ook blijven als de wetgever zijn verplichtingen niet nakomt. Tegelijkertijd ziet diezelfde Hoge Raad er geen been in om op andere manieren zoveel mogelijk druk op de wetgever te zetten de wet te wijzigen.

Dit onderzoek stelt voor om een deel van die andere manieren om de wetgever tot regelgeving te bewegen te vatten onder het begrip materieel wetgevingsbevel, te onderscheiden van de formele wetgevingsbevelen die de Afdeling dus wel en de Hoge Raad dus niet geeft. De vraag wordt dan: waarom geeft de Hoge Raad geen formele wetgevingsbevelen als hij wel materiële geeft?

€ 24.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelMenselijke waardigheid tijdens detentie
Menselijke waardigheid tijdens detentie
Ryan van Eijk

Menselijke waardigheid en humaniteit behoren tot de fundamenten van de Nederlandse samenleving en cultuur. Ze zijn echter geen onaantastbare vanzelfsprekendheden. Zeker in situaties van gevangenschap moeten ze beschermd en bewaakt. Dat is o.a. de taak van de justitiepastor.

Maar wat moet dan precies beschermd en bewaakt worden, en welke problemen ontmoet de justitiepastor daarbij? Als ambtenaar in dienst van de overheid, maar ook met een eigen opdracht van zijn zendende instantie (de kerk), balanceert de justitiepastor voortdurend tussen kerk en staat, tussen recht en ethiek, tussen politiek en geloof.

Vanuit die dubbele positie van de justitiepastor worden in deze studie de verschillen tussen ambtenaarschap en pastoraat als het gaat om menselijke waardigheid en humaniteit weergegeven, evenals de praktische problemen waarmee de justitiepastor wordt geconfronteerd bij vervulling van deze taak. Tegelijk wordt betoogd dat er echter sprake is van een werkbare basis die geldt voor ambtenaar en pastor en die bestaat uit de mensenrechten, de zorgplicht en professionele integriteit. Dit alles met het oog op een humaan detentieklimaat, waarvoor zowel de overheid als de kerk haar eigen verantwoordelijkheid ten volle kunnen nemen. 

Ryan van Eijk is jurist en theoloog. Sinds 1998 is hij zelf werkzaam als justitiepastor (o.a. in de EBI te Vught). Daarnaast is hij als secretaris verbonden aan het Centrum voor Justitiepastoraat in Tilburg, een gezamenlijk initiatief van de Law School en de School of Theology van de Tilburg University en de Protestantse Theologische Universiteit.

€ 27.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelHuman dimensions in organised crime, money laundering and corruption
Human dimensions in organised crime, money laundering and corruption
Petrus C. van Duyne, Jackie Harvey, Georgios A. Antonopoulos, Klaus von Lampe, Almir Maljević, Jon Spencer (eds.)

Organised crime, whether or not in its Transnational manifestation, is usually depicted in huge threatening dimensions. However, despite this sometimes superhuman representation one should not forget that we are dealing with a human phenomenon and, therefore, should not lose sight of the corresponding human dimensions. This also concerns related phenomena such as money laundering and corruption. This forces itself upon us when we look back at the threat images that have been put forward by the authorities as well as the media in the past decades. What threat has come true since, say, 1970 or 1980? We observe still the same (criminal) ‘business as usual’, together with the alleged accumulation of huge amounts of crime-money. However, these threat images are mainly presented from an ‘underworld gaze’ directed at the criminal exploits of hoodlums and thugs, ‘under’ the ‘civilised’ society and often viewed as coming from abroad. Meanwhile the criminal (underworld) markets have not faltered. Despite this continued ‘threat’, the industrialised world grew steadily richer and safer  ̶  up until 2008. Then the effects of enduring massive criminal manipulations in the financial upperworld brought this growing affluence to an inglorious end. 

Corruption is another threat to the fabric of society. Do the anti-corruption policies in countries at the rim of the EU achieve results? There are reasons to believe that most of the policy making effects consist of the façades in a ‘Potemkin village’: a paper world of ratified conventions, enacted laws and ineffective institutions. Most human and most deceptive.

In this eleventh volume of the Cross-border Crime Colloquium series, twenty six European experts present their latest or on-going studies and research findings. The seventeen chapters cover a range of subjects which are of lasting interest for researchers as well as policy-makers: organised crime, criminal finances, money laundering and corruption. They make us aware of the human dimension in misdeeds as well as the related policy making.
Cross Border Research and Transnational Teaching under the Treaty of Lisbon
Cross Border Research and Transnational Teaching under the Treaty of Lisbon
Christine Godt (ed.)

This book is the first volume of the newly founded “Hanse Law School Series”. It gathers 14 articles which evolved from the Workshop “Hanse Law School in Perspective - Legal Teaching and Cross Border Research under Lisbon” in Oldenburg on 27 May 2010, celebrating 10 years of Hanse Law School. The workshop aimed at a picture of the status quo of a ten years´ time Hanse Law School cooperation, and served as a springboard for future scientific co-operations. Since then, several mutual funding proposals have been submitted, various to-teaching lessons have been taught and the Hanse Law School became successfully expanded and is about to include the University of LeHavre.   The volume gives evidence of the broad profile of comparative research of scholars involved with and related to the Hanse Law School which spans from comparative legal theory to comparative administrative law.
The Participation of Developing Countries in the Dispute Settlement System of the WTO
The Participation of Developing Countries in the Dispute Settlement System of the WTO
Dr. Saleh Al Shraideh

This thesis examines the participation of developing countries in the dispute settlement system of the WTO, and argues that they are in a disadvantageous position compared to their developed counterparts. The system’s failure to effectively address or efficiently deal with this position is an evidence of its bias against and deficiency towards developing countries’ participation. The thesis focuses on the problematic issues developing countries face throughout their use of the system. It also considers the role that the DSU has played in addressing these issues and the efficiency of that role in restraining and limiting their effect on developing countries’ participation in the system. The thesis analyses some ideas on the reform of the DSU that have been proposed through WTO negotiations or literature, and discusses their applicability on the current dispute settlement system. Finally, the thesis employs these proposals along with its discussion on the subject to introduce a reformed model of the DSU which is more sensitive to developing countries’ concerns in the system in order to help providing an understanding of how such modifications could be carried out in future reforms on the DSU.
Digital Personae and Profiles in Law
Digital Personae and Profiles in Law
Arnold Roosendaal

Every individual is represented in digital form in numerous data sets. Commercial companies use these digital representations as a basis for making decisions that affect the individual. This has implications for privacy and autonomy of the individual and the ability to construct one’s own identity. This study describes how digital representations are created and for what purposes. An analysis is made of the implications this has for individuals and why privacy, autonomy, and identity construction are at stake. In this context legal protection of individuals is provided by data protection legislation. The current framework, however, appears to be insufficient in relation to the problems identified in this study. Other legal constructs are assessed to see whether alternative approaches could help offer legal protection. Finally, a proposal is presented to embed the concepts of digital personae and profiles (as forms of digital representations) as portraits in data protection law.

Arnold Roosendaal studied Dutch Law and obtained an LLM in Law and Technology. After his LLM, he followed a Research Master Programme, for which he obtained his MPhil. Arnold completed this PhD thesis at the Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT), Tilburg University, The Netherlands. Currently, he works at TNO, the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research. In addition he is partner at Fennell Roosendaal Onderzoek en Advies. He has a great interest in law and technology and the implications of technological developments on society. Arnold has participated in several international research projects, such as FIDIS, PrimeLife, and PRISMS and has written several international publications. He regularly participates in conferences as a speaker or panelist.
Inleiding tot de express private trust
Inleiding tot de express private trust
Gerard Gilissen

Regelmatig verschijnen er in de (financiële) pers publicaties over de trust en over internationale bedrijven en (zeer) vermogende particulieren die door middel van deze enigmatische Anglo-Amerikaanse rechtsfiguur jaarlijks vele miljarden aan belastingheffing weten te besparen. Het in trusts e.d. ondergebrachte vermogen waarbij Nederlandse belastingplichtigen zijn betrokken, bedraagt naar schatting ruim € 9 miljard. Echter op basis van extrapolatie van de beschikbare informatie wordt verondersteld dat het totaal in de Nederlandse heffing te betrekken vermogen zelfs ca. € 30 miljard bedraagt. Een in tijden van internationale financiële crisis significant bedrag.

Tot deze vermogens, welke zijn ondergebracht in ca. 2500 trusts, 2500 "special purpose funds" en 400 overige doelvermogens (Stiftungen, Foundations, Anstalts en stichtingen), behoren enkele afgezonderde particuliere vermogens die méér dan €  1 miljard bedragen. Schattingen - in rapporten uitgebracht door o.a. OESO, het IMF, Boston Consulting Group - over vermogen in belastingparadijzen en gemiste belastingopbrengsten doen echter vermoeden, dat de gemiste Nederlandse opbrengsten een veelvoud bedragen van hetgeen wordt geschat (Bron: M.v.T., Kamerstukken II 2008/09, 31 930, nr. 3, onderdeel "Budgettaire effecten, verdelingseffecten en nalevingseffecten"). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de trust vanwege het in omvangrijke mate ontgaan van belastingheffing doorgaans negatieve associaties oproept.

Echter, aan de vraag "Wat is een trust ?" wordt in publicaties geen of nauwelijks aandacht besteed. Dit boek tracht deze vraag te beantwoorden en daarmee recht te doen aan een rechtsfiguur die in het Anglo-Amerikaanse rechtsgebied reeds eeuwenlang bestaat en aldaar een wezenlijke functie in het financieel/economisch verkeer vervult. Opdat het verschijnsel "trust" beter in zijn volle omvang wordt begrepen, wordt in dit boek de rechtsfiguur in een zodanig breed kader geplaatst dat daardoor een beeld ontstaat van de diverse aspecten die de trust als Anglo-Amerikaanse echtsfiguur kenmerken. Hopelijk wordt daardoor bereikt dat de trust wordt ontdaan van het imago per definitie "dubieus" te zijn.

Allereerst wordt de historische ontwikkeling van de rechtsfiguur beschreven, waarna aandacht wordt besteed aan hetgeen de trust naar Engels recht inhoudt. Daarbij komen aan de orde de doeleinden die een trust kan hebben; de verschillende omschrijvingen van de trust en de kenmerken van de trust. Het begrip trust wordt mede bepaald door de trust te kwalificeren naar de wijze waarop deze ontstaat; naar de obligatoire aspecten van de trustverhouding; naar de aard van het trustfund en de bij de trust betrokken belangen.

Voorts wordt enige aandacht besteed aan international trusts in off shore financial centres. Vervolgens komt de kwalificatie van de trust naar Nederlands privaatrecht aan de orde, waarbij wordt ingegaan op de betekenis van het Haags trustverdrag. Ten slotte wordt onderzocht hoe een verdragstrust in het Nederlands privaatrecht kan worden ingepast en of de verdragstrust als een juridisch zelfstandige entiteit naar Nederlands privaatrecht is te kwalificeren.

De auteur (1948) studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1966-1972). Hij was vervolgens (adjunct-)inspecteur van ’s Rijksbelastingen (1972-1981) en partner van PWC (1981-2003). In 2012 promoveerde hij aan de Tilburg University op het proefschrift "De express private trust. Fiscaalrechtelijke beschouwingen over kwalificatie en gevolgen". Hij is gehuwd en heeft twee (klein)kinderen.

€ 19.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelVoorzorg in Nederland
Voorzorg in Nederland
Willem-Jan Kortleven

Wat hebben kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetisch gemodificeerd voedsel gemeen? Feitelijk heel weinig; de belangrijkste overeenkomst is dat er in alle drie de gevallen sprake is van risico’s. De wijze waarop de maatschappelijke omgang met deze risico’s zich in de loop der decennia heeft ontwikkeld, vertoont echter verrassende parallellen.

Over die parallellen gaat dit boek. In een drietal casushoofdstukken wordt de veranderende omgang met de genoemde risicoproblemen beschreven, waarbij de rol van de overheid speciale aandacht krijgt. Het slothoofdstuk bevat een genuanceerde casusvergelijking, die uitmondt in de conclusie dat de overeenkomsten te opvallend en talrijk zijn om weg te strepen tegen de verschillen. Gezien de uiteenlopende aard van de onderzochte risicoproblemen is er grond voor het vermoeden dat de gevonden overeenkomsten zich ook tot andere risicoproblemen uitstrekken.        

€ 29.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelCorruption in transitional China
Corruption in transitional China
Qingli Meng

Corruption in Transitional China is an invaluable and informative volume for anyone interested in corruption issues and anti-corruption policies not only in China but applicable elsewhere.

This is the first-ever work offering comprehensive quantitative and qualitative analyses of the manifestation and determinants of corruption throughout China between 1979 and 2012. Among other observations, the evolutionary process in the nature and forms of corruption are closely related to changes in Chinese government economic and fiscal policies. It is so comprehensive it could be used as a reference work while parts of it read like a novel as the author illustrates types of corruption with typical cases.

This research is descriptive and exploratory. With no centralized national data statistics, this work is based on five years of personal painstaking research by the author to gather 33 years’ data covering all 31 Provinces of China from Procuratorate Year Books and Working Reports and other official announcements and proclamations by the central government agencies.

The author clearly identifies three stages of social, economic, and political evolution as well as three stages of corruption, each with identifiable patterns with different dominant corruption types and law enforcement anti-corruption effects.

Earning her PhD in Public Policy from the University of North Carolina, Charlotte, Dr. Meng offers a concrete foundation for further anti-corruption theoretical analyses that are applicable to other countries facing similar problems by setting forth a series of specific anti-corruption policy recommendations.
This is the 2nd en revised edition.
Gradaties in toerekeningsvatbaarheid
Gradaties in toerekeningsvatbaarheid
Lydia Dalhuisen

Het Nederlandse strafrecht is een schuldstrafrecht, wat inhoudt dat een dader slechts strafbaar is indien het feit hem of haar kan worden toegerekend. Een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens kan op basis van art. 39 Wetboek van Strafrecht aan deze toerekening in de weg staan. De vraag naar de toerekeningsvatbaarheid van de dader wordt in Nederland door de rechter beantwoord aan de hand van een verdeling in vijf gradaties: toerekeningsvatbaar, enigszins verminderd toerekeningsvatbaar, verminderd toerekeningsvatbaar, sterk verminderd toerekeningsvatbaar en ontoerekeningsvatbaar. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie stelt in de onlangs gepubliceerde Richtlijn Psychiatrisch Onderzoek en Rapportage in Strafzaken voor deze huidige vijfpuntsschaal te verlaten ten gunste van een nieuwe verdeling in drie gradaties. Men is ofwel toerekeningsvatbaar, ofwel ontoerekeningsvatbaar, of men zit daar tussenin.

In dit boek gaat de auteur in op de vraag welk van deze stelsels de voorkeur verdient. Hierbij besteedt ze aandacht aan verschillende argumenten voor en tegen op functioneel niveau, op het niveau van de wetenschapsopvatting en op grondslagenniveau.

Lydia Dalhuisen is jurist en psycholoog en als promovendus werkzaam aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht en de Forensisch Psychiatrische Kliniek te Assen, waar zij onderzoek doet naar brandstichters en hun branden.

€ 14.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelHuman rights and the right to food - volume 3
Human rights and the right to food - volume 3
C. Tofan

The right to food is a basic human right as well as a basic human need which should be guaranteed to all people. Food is the most basic necessity of life. When talking about the right to food we generally tend to focus only on the developing countries and their right to food. The past years another issue with regard to food has been added as a human right: the right to safe food.

The right to food has been recognized in numerous international instruments including several meetings attended by world leaders or their representatives, where they have increasingly committed themselves to promoting this right. Unfortunately, the international legal recognition of the right to adequate food and numerous commitments to its fulfillment has not translated into widespread acknowledgement and incorporation domestically by all states. Much of the content of the right to food has been developed as a result of these instruments; therefore it is necessary to look at them. In this collection we present the most important documents and reports from the United Nations, regional organisations and national achievements.
Human rights and the right to food - volume 2
Human rights and the right to food - volume 2
C. Tofan

The right to food is a basic human right as well as a basic human need which should be guaranteed to all people. Food is the most basic necessity of life. When talking about the right to food we generally tend to focus only on the developing countries and their right to food. The past years another issue with regard to food has been added as a human right: the right to safe food.

The right to food has been recognized in numerous international instruments including several meetings attended by world leaders or their representatives, where they have increasingly committed themselves to promoting this right. Unfortunately, the international legal recognition of the right to adequate food and numerous commitments to its fulfillment has not translated into widespread acknowledgement and incorporation domestically by all states. Much of the content of the right to food has been developed as a result of these instruments; therefore it is necessary to look at them. In this collection we present the most important documents and reports from the United Nations, regional organisations and national achievements.
Human rights and the right to food - volume 1
Human rights and the right to food - volume 1
C. Tofan

The right to food is a basic human right as well as a basic human need which should be guaranteed to all people. Food is the most basic necessity of life. When talking about the right to food we generally tend to focus only on the developing countries and their right to food. The past years another issue with regard to food has been added as a human right: the right to safe food.

The right to food has been recognized in numerous international instruments including several meetings attended by world leaders or their representatives, where they have increasingly committed themselves to promoting this right. Unfortunately, the international legal recognition of the right to adequate food and numerous commitments to its fulfillment has not translated into widespread acknowledgement and incorporation domestically by all states. Much of the content of the right to food has been developed as a result of these instruments; therefore it is necessary to look at them. In this collection we present the most important documents and reports from the United Nations, regional organisations and national achievements.
Grondwet en eerlijk proces
Grondwet en eerlijk proces
B.J.G. Leeuw

Het recht op een eerlijk proces is een grondbeginsel van het strafprocesrecht. Desondanks is dit fundamentele recht niet expliciet in nationale (grond)wetgeving opgenomen. Wel is het recht op een eerlijk proces opgenomen in diverse verdragen waarbij Nederland partij is. Het voornaamste voorbeeld is artikel 6 EVRM. Door middel van de doorwerking op grond van de artikelen 93 en 94 van de Grondwet heeft artikel 6 EVRM veel invloed op het strafprocesrecht.

De vraag die in dit boek centraal staat is of het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Nederlandse Grondwet meerwaarde zou hebben. Teneinde deze vraag te beantwoorden wordt een analyse gemaakt van de bescherming van het recht op een eerlijk proces op nationaal en Europees niveau. Tevens wordt door middel van rechtsvergelijking de doorwerking van het EVRM in het Verenigd Koninkrijk besproken.

De eventuele meerwaarde van opname van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet wordt belicht vanuit het perspectief van de verwezenlijking van het recht op een eerlijk proces binnen de nationale strafprocedure, maar ook in het licht van het creëren van een betere wijze van doorwerking van artikel 6 EVRM binnen de Nederlandse strafrechtsorde.

€ 27.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelMensenhandel: het slachtofferperspectief
Mensenhandel: het slachtofferperspectief
Conny Rijken, Jan van Dijk, Fanny Klerx‐van Mierlo

De huidige aanpak van mensenhandel in Nederland spoort niet met het verwerkingsproces van slachtoffers die net zijn ontsnapt aan hun uitbuiters. Onderwerpen die pas later aan de orde zouden moeten komen, zoals medewerking aan een proces tegen de daders of illegaal verblijf in Nederland, worden nu onmiddellijk en op een verplichtende manier aan de orde gesteld door politie en justitie. Maarveel slachtoffers van mensenhandel wantrouwen politie en justitie juist, zijn
getraumatiseerd of worden bedreigd met represailles, wat hen belemmert hun
(hele) verhaal vertellen.
De vaststelling of iemand slachtoffer is, zou dan ook niet door de politie moeten gebeuren, maar door teams van deskundige hulpverleners, tolken en rechercheurs die in eerste instantie gericht zijn op crisisopvang en hulpverlening, aldus de onderzoekers. Wanneer medewerking met de politie berust op een in vrijheid gemaakte keuze, zullen slachtoffers naar verwachting meer informatie geven.

Meer slachtoffers uit EU en Nederland
Het rapport stelt dat de precieze omvang van het fenomeen mensenhandel in Nederland onduidelijk is en nader dient te worden onderzocht. Het is echter  wel is duidelijk dat er steeds meer verschillende soorten uitbuiting en slachtoffers zijn, terwijl de aanpak van mensenhandel nog vooral gericht is op slachtoffers van seksuele uitbuiting zonder geldige verblijfstitel. Ongeveer
een kwart van de geregistreerde slachtoffers is de laatste jaren onderhevig aan arbeidsuitbuiting en de groep slachtoffers zonder verblijfstitel neemt af, vooral door de uitbreiding van de EU. Daarnaast is er een grote groep Nederlandse slachtoffers van uitbuiting. De hulpverlening zou beter afgestemd moeten worden op deze diversiteit, zodat er minder slachtoffers tussen wal en
schip vallen. Volgens de Nederlandse slachtoffers wordt er te gemakkelijk vanuit gegaan dat zij terug kunnen vallen op mantelzorg en dat de reguliere opvangplekken toereikend zijn. 

€ 24.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelBlauwe pillen op de zwarte markt
Blauwe pillen op de zwarte markt
Rosa Koenraadt

Erectiemiddelen behoren tot de meest vervalste en illegaal verkochte medicijnen in zowel Nederland als andere West-Europese landen. Over de handel, de verkoop en het gebruik van deze illegale middelen is tot op heden weinig bekend. Op welke manieren worden de illegale medicijnen verkocht en bestaat er voor de illegale middelen een andere doelgroep dan voor die van de legale medicatie? Welke individuele, subculturele en maatschappelijke factoren dragen bij aan de vraag naar illegale erectiemiddelen in Nederland? In dit boek beantwoordt de auteur dergelijke vragen niet alleen aan de hand van psychische, biologische en maatschappelijke invloeden, maar ook naar financiële en marketing maatstaven. Daartoe voerde zij een internet analyse uit en begaf zich in de wereld van gebruikers, tussenpersonen en verkopers. Illegale erectiemiddelen worden veelal verkocht via het internet, maar ook via  minder voor de hand liggende kanalen worden deze middelen aan de man gebracht. Onder de toonbank, op feesten of via vrienden weten verkopers de consument te bereiken. Dit boek geeft een gedocumenteerde inkijk in een wereld vol heimelijke dynamiek.   Rosa Koenraadt is criminoloog en werkzaam aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

€ 14.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelBestraffing in Nederland en België (Hardcover)
Bestraffing in Nederland en België (Hardcover)
Marc Groenhuijsen, Tijs Kooijmans, Yves Van Den Berge

De grote straftoemetingsvrijheid die het de Nederlandse rechter mogelijk maakt om zoveel mogelijk ‘maatwerk’ te leveren, wordt van oudsher beschouwd als een belangrijk goed. Toch levert het strafrechtelijk systeem niet zelden uitkomsten op die moeilijk te begrijpen zijn. Het is daarom steeds de vraag hoe, ten minste, een consistente en systeemconforme straftoemeting kan worden gerealiseerd. Recent hebben verschillende wetten hun beslag gekregen via welke de wetgever de rechterlijke straftoemeting beoogt te sturen, met als belangrijkste gevolg dat zich een permanente spanning aftekent tussen de kaders die de wetgever in abstracto stelt voor de straftoemeting en de wijze waarop de strafrechter in concreto van de hem geboden straftoemetingsvrijheid gebruik maakt. Het belangrijkste doel van dit preadvies is om de systematische voordelen en nadelen van een grote discretionaire ruimte van de rechter ten aanzien van de straftoemeting in kaart te brengen en daarmee een begin van oplossingsrichtingen aan te reiken voor wetgevingsinitiatieven die de rechter beogen te sturen op het terrein van de straftoemeting.

De Belgische wetgeving kent de strafrechter een ruime discretionaire bevoegdheid toe in de toemeting van straffen. De wetgever huldigt daarbij het principe van de scheiding der machten als één van de belangrijkste rechtsbeginselen. Er bestaan geen officiële richtlijnen voor de straftoemeting, noch bepaalt het Strafwetboek strafdoelen. De straftoemetingsvrijheid heeft het voordeel dat de rechter zijn beslissing op concrete wijze kan individualiseren naar de aard, de ernst en de omstandigheden van de feiten en naar het gedrag en de persoonlijkheid van de dader. Deze vrijheid geldt zeker met betrekking tot de lichtere inbreuken op de strafwet gepleegd door personen met een gunstig strafverleden. Zij komen in aanmerking voor de alternatieven van de vrijheidsstraffen zoals de strafopschorting, het (probatie)uitstel en de werkstraf. Naarmate de rechter echter geconfronteerd wordt met ernstigere feiten, al dan niet gepleegd door recidivisten, verplicht de strafwet hem vaak tot het opleggen van zware vrijheidsstraffen. Vaak wordt uit het oog verloren dat ook de regels van de strafuitvoering precies voor die zware straffen (straftotaal boven de drie jaar) en zeker voor de recidive een strengere toepassing krijgen. Dit leidt vaak tot een effectieve bestraffing met dubbele werking. Voor bepaalde veroordelingen voerde de wetgever bovendien in 2012 een nieuwe bijkomende straf in: de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Deze zogenaamd bijkomende straf draagt alle kenmerken in zich van een lange vrijheidsberovende hoofdstraf. De gangbare mening bij de publieke opinie, bij de politieke overheid en zelfs bij de strafrechtspractici dat er in België een klimaat heerst van milde bestraffing, berust zeker voor de zware criminaliteit op misverstanden gevoed door een gebrek aan kennis van de regels van de bestraffing zowel op het vlak van de straftoemeting als van de strafuitvoering. Dit preadvies tracht daaraan tegemoet te komen. Ook verkrijgbaar in een softcover uitgave!
ISBN: 9789462400412
€ 15,50  

€ 35.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelThe Mental Element in the Rome Statute of the International Criminal Court
The Mental Element in the Rome Statute of the International Criminal Court
Kristina Janjac

This book examines the concept of guilt in the Rome Statute of the International Criminal Court as the most signifi cant factor in determining individual criminal responsibility for the most serious violations of international humanitarian law. The Rome Statute provides a general defi nition of guilt for the first time in the history of international criminal law, since none of the Statutes of previous international Tribunals contained general rules on this matter. The book also questions the regulation of guilt in the Rome Statute in light of the principle of legality.
Militair Operationeel Recht
Militair Operationeel Recht
Joop Voetelink

Militair operationeel recht is een relatief jong onderdeel van het militaire recht dat zich bezig houdt met het recht dat van toepassing is tijdens de voorbereiding en uitvoering van militaire operaties. Het karakter van hedendaagse operaties is sterk aan verandering onderhevig, waardoor het militair operationeel recht nog steeds in ontwikkeling is. Bovendien is het een enorm breed gebied. Daarom is er in dit boek voor gekozen om niet apart in te gaan op onderwerpen die al uitgebreid zijn bestudeerd en beschreven, zoals het recht van staten om geweld te gebruiken en het humanitair oorlogsrecht. In plaats hiervan richt dit boek zich op enkele specifieke onderwerpen met een grote impact op met name internationale operaties. Dat zijn in de eerste plaats de afspraken die op uitvoerend niveau worden gemaakt in het kader van de internationale samenwerking van krijgsmachten in de vorm van een bijzondere vorm van internationale overeenkomst, het ‘Memorandum of Understanding’ (MOU). In de tweede plaats komen de regelingen over de juridische positie van troepen in het buitenland aan bod. Deze worden tegenwoordig meestal aangeduid met de Engelse term ‘Status of Forces Agreement’ (SOFA). Tot slot richt de aandacht zich op de regels over het gebruik van geweld, de Rules of Engagement en daaraan verwante instrumenten en onderwerpen, zoals detentie.  Vervolgens wordt in twee hoofdstukken het militair operationeel recht toegepast op twee specifieke onderwerpen die de laatste jaren in de belangstelling zijn komen te staan. Het gaat om de inzet van civiele bedrijven (contractors) en de toepassing van nieuwe technologieën, zoals de digitale informatietechnologieën en onbemande (wapen)systemen.

€ 29.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelLaw and War in Syria
Law and War in Syria


The conflict in Syria began on 15 March 2011 with nationwide demonstrations, as part of the wider protest movement known as the Arab Spring. Protesters demanded the resignation of President Bashar al-Assad, whose family has held presidential power in Syria since 1971, as well as the end to nearly five decades of Ba`ath Party rule.

In April 2011, the Syrian Army was deployed to quell the uprising, and soldiers were ordered to open fire on demonstrators. Opposition forces, mainly composed of defected soldiers and civilian volunteers, became increasingly armed and organized as they unified into larger groups The conflict in Syria has received significant international attention. The Arab League, European Union, the United Nations, and many Western governments condemned the Syrian government`s violent response to the protests. The US and its NATO allies have pressed for al-Assad`s departure, but Russia and China have consistently blocked any United Nations resolution that would impose sanctions on Syria.

On 15 July 2012, the International Committee of the Red Cross assessed the Syrian conflict as a "non-international armed conflict" thus applying international humanitarian law under the Geneva Conventions to Syria. On 2 January 2013, the United Nations stated that the war`s death toll had exceeded 60,000. According to the UN, about 1.2 million Syrians have been displaced within the country. To escape the violence, hundreds of thousands of Syrian refugees have fled to neighboring countries.

First an introduction to the current crisis is presented. Secondly we provide an overview of the international response to the crisis and a legal analysis of the conflict concludes this book.
Rigorous Scrutiny versus Marginal Review
Rigorous Scrutiny versus Marginal Review
Dana Baldinger

This book explores what international and EU law require from the national asylum judge with regard to the required intensity of the judicial scrutiny to be applied, and with regard to evidentiary issues, such as the standard and burden of proof, the assessment of credibility, the required level of individualisation, the admission and evaluation of evidence, opportunities for presenting evidence and time limits for submitting evidence. To that end, an analysis is made of the provisions on national (judicial) proceedings contained in the Refugee Convention, the International Covenant on Civil and Political Rights, the UN Convention against Torture, the European Convention on Human Rights, the Charter of Fundamental Rights of the EU and a number of secondary EU law instruments, such as the EU Qualification Directive and the EU Asylum Procedures Directive, with a particular focus on issues of evidence and judicial scrutiny. In addition, the assessment as performed by the UN Human Rights Committee, the UN Committee against Torture and the European Court of Human Rights in cases concerning the expulsion of asylum seekers is analysed, again with a particular focus on issues of evidence and judicial scrutiny.

This research has revealed that international and EU law contain many specific standards on the intensity of judicial scrutiny to be applied by national asylum courts, as well as standards on evidence. It has also revealed that it has become in fact impossible for national asylum courts to ignore or discard these standards, as that would amount to a breach of Articles 18, 19 and 47 of the EU Charter on fundamental rights and thus a violation of primary binding EU law. An important common denominator following from international and EU law is that national asylum courts must perform an independent, impartial and rigorous national judicial scrutiny of asylum refusals. Independent, impartial and rigorous national judicial scrutiny implies, inter alia, that national courts examine evidence submitted by applicants in a careful and serious manner. It also requires that national courts are able to make an independent and fresh determination of the disputed facts and that - if necessary in order to clarify the facts - these courts undertake judicial investigations.  
The International Tribunal for the Law of the Sea Collection, Volume  3 -  the m/v Saiga case
The International Tribunal for the Law of the Sea Collection, Volume 3 - the m/v Saiga case


Even in the middle of the ocean, the law is in action. Legal experts are constantly needed to interpret the laws established by United Nations Convention on the Law of the Sea. Thus, the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) was established in 1994 as an independent body in Hamburg, Germany to deal with international maritime disputes. The Convention on the Law of the Sea established a comprehensive legal framework to regulate all ocean space, including its uses and resources. It contains provisions relating to territorial waters, contiguous zones, continental shelves, exclusive economic zones, and the high seas. It also provides for the protection and preservation of the marine environment, for scientific marine research, and for the development and transfer of marine technology. One of the most important parts of the Convention concerns the exploration for and exploitation of the resources of the ocean floor and its subsoil.

The International Tribunal for the Law of the Sea has the important role of the interpretation and application of the above mentioned Convention and its purposes. It has the authority to resolve disputes concerning the law of the sea. Therefore, the International Tribunal for the Law of the Sea has great influence on transboundary international law.

In this collection, the reader is provided with an extensive overview of applicable international legislation and landmark cases of the law of the sea. This is exactly what makes this collection highly valuable in the legal arena.

This volume provides an overview of the m/v Saiga case (case no 1.)
The investigative function of the European Parliament
The investigative function of the European Parliament
Christian Syrier

The European Union is said to suffer from an accountability deficit. The most frequently heard explanation for the alleged deficit is that the transfer of national executive powers to the EU level has not been matched by an equivalent increase in the intensity of parliamentary supervision over the exercise of these powers. Rather than asking whether the EU in its entirety suffers from an accountability deficit, this book focuses on one specific instrument the European Parliament can use to hold executive action to account in the EU context: parliamentary investigations. This book analyzes the legal position of the three types of parliamentary committee which conduct investigations - temporary committees of inquiry, temporary special committees and standing committees - and examines specific investigations conducted by them. Conclusions are drawn on the ways and the extent to which they can contribute, and actually do contribute, to holding EU executive actors to account. The book ultimately advances concrete recommendations on how to strengthen the investigative function of the European Parliament in order to prevent and reduce accountability deficits.
Recht en rechtspraak in Nederlands Indië
Recht en rechtspraak in Nederlands Indië
N.S. Efthymiou

Dit boek is een studie over een aspect van het constitutionele recht voor Nederlands-Indië, en wel over het recht en de rechtspraak in Nederlands-Indië in de periode 1848-1942. Het boek geeft een beschrijving van dit aspect en beoogt, in het licht van de idee van rechtsstatelijkheid, het aspect te typeren. Om de beschrijving en de typering begrijpelijk te maken gaat aan de studie over recht en rechtspraak een korte behandeling vooraf van algemene kenmerken van constitutioneel recht voor Nederlands-Indië.

N.S. Efthymiou is universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Van deze auteur verscheen bij ons eerder de titel `Grondrechten in Nederlands-Indië`.

€ 24.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelAard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland
Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland
Kim Lens, Fanny Klerx, drs. Mark Bosmans en Suzan van der Aa

Op 13 december 2011 is Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees beschermingsbevel (de Richtlijn) van kracht geworden. Deze vormt de juridische basis voor wederzijdse erkenning door de lidstaten van beschermingsbevelen in strafzaken. Over een regeling voor wederzijdse erkenning van beschermingsbevelen in burgerlijke zaken wordt momenteel nog tussen de lidstaten onderhandeld. 

Met het oog op de omzetting van de Richtlijn en de toekomstige verordening betreffende wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken is het van belang zicht te krijgen op de verschillende beschermingsbevelen en de juridische modaliteiten op basis waarvan deze bevelen kunnen worden opgelegd. Het doel van onderhavig onderzoek, dat INTERVICT in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft uitgevoerd, is inzicht verkrijgen in de geldende regelgeving met betrekking tot straf-, civiel en bestuursrechtelijke beschermingsbevelen in Nederland en hun handhaving in de praktijk. 


Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van twee onderzoeksmethoden: juridische deskresearch en semi-gestructureerde interviews. Er is gesproken met officieren van justitie, hulpofficieren van justitie, politieambtenaren, rechters, advocaten, deurwaarders, medewerkers van penitentiaire inrichtingen, reclasseringsmedewerkers, gemeenteambtenaren en casemanagers bij Steunpunten huiselijk geweld.  


Dit rapport bestaat dus uit twee delen; Deel 1: Wettelijk kader en handhaving en Deel 2: Aard en omvang.  
Het eerste deel van het onderzoek is uitgevoerd door drs. Kim Lens, drs. Fanny Klerx en Suzan van der Aa, met medewerking van Alice Bosma en Margriet van den Bosch. Prof. mr. Marc Groenhuijsen en prof. mr. Eric Tjong Tjin Tai hebben bij het onderzoek geadviseerd. Het tweede deel is uitgevoerd door drs. Fanny Klerx, drs. Mark Bosmans en Suzan van der Aa, met medewerking van Alice Bosma en Margriet van den Bosch.

€ 26.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelThe Protection of Victims and Witnesses at International and Internationalized Criminal Courts – the example of the ECCC
The Protection of Victims and Witnesses at International and Internationalized Criminal Courts – the example of the ECCC
Christine Kunst

This thesis examines the measures to protect victims and witnesses at international criminal courts, in particular the International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for Rwanda for the former Yugoslavia and at so-called “internationalized” criminal courts such as the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, the Special Court for Sierra Leone, and the Special Panels for Serious Crimes in East Timor. In fulfilling their mandate to prosecute serious international crimes (genocide, war crimes and crimes against humanity), these courts often confront competing interests. On the one hand, the tribunals must protect witnesses and victims from harm to their physical integrity and from re-traumatization arising from the criminal proceedings. On the other hand, the courts must respect the accused’s right to a fair and public trial. This book assesses the different measures to protect victims and witnesses and how these measures interact with the rights of the accused. This monograph gives suggestions how the interests of victims and witnesses on the one hand and those of the accused on the other should be balanced. About the authorDr. Christine Kunst is a fully qualified lawyer (Volljuristin) who studied law at the Philipps Universität Marburg (Germany) and at the Université d’Avignon et des pays de Vaucluse (France). She was a beneficiary of scholarships by the German National Academic Foundation and by the Mara Research Institute of the Philipps Universität Marburg. She has researched the protection of victims and witnesses at the War Crimes Studies Center of the University of California at Berkeley and in the Office of the Co-Investigating Judges at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia.
European Traditions: integration or disintegration
European Traditions: integration or disintegration
Pim Oosterhuis, Emanuel van Dongen (eds.)

European legal traditions can be characterised as a continuous balancing act of two seemingly contradictory forces: centralisation and de-centralisation. On the one hand, Justinian`s Corpus iuris, the medieval ius commune of Roman and Canon law, the usus modernus pandectarum, and the current European harmonisation efforts all have a centralizing or rather an integrative quality about them. While the ius proprium, including the English Common law, and particularly the national codifications of the 19th century, as well as the study of these laws, exhibit more diverse, de-centralizing forces within European legal traditions.   This volume shows how comparative legal history can be used as a tool to analyse similarities and differences between legal systems. It aims to provide a deeper understanding of common strands in law shared by European countries, in particular those (i) at a substantive level, through shared legal ideas and principles such as clausula rebus sic stantibus, unjustified enrichment, cessio bonorum, subsidiarity or popular sovereignty; (ii) at a formal level, through a common legal language; and created (iii) by scholarly networks and (iv) appellate courts.  
De weigeringsgronden bij uitlevering en overlevering
De weigeringsgronden bij uitlevering en overlevering
Vincent Glerum

Binnen de Europese Unie is de uitlevering van verdachten en veroordeelden tussen lidstaten vervangen door de overlevering tussen rechterlijke autoriteiten van de lidstaten op basis van het Europees aanhoudingsbevel (EAB). Het EAB is een belangrijk instrument om te vermijden dat het recht van vrij verkeer en het ontbreken van binnengrenzen in de Europese Unie ertoe  zouden leiden dat verdachten en veroordeelden zich aan berechting en bestraffing zouden kunnen onttrekken.Het EAB is gebaseerd op het beginsel van wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen, volgens welk beginsel de rechterlijke autoriteit van de ene lidstaat de strafrechtelijke beslissing van een rechterlijke autoriteit van een andere lidstaat moet erkennen en tenuitvoerleggen, ook al had zij naar het recht van haar eigen lidstaat niet een vergelijkbare beslissing kunnen nemen. Dit beginsel lijkt nauwelijks gronden tot weigering van de overlevering toe te laten. Het systeem van het EAB beoogt de overdracht van verdachten en veroordeelden te vereenvoudigen en te bespoedigen door het schrappen of inperken van traditionele uitleveringsrechtelijke weigeringsgronden. Die schrapping en inperking is mogelijk, omdat een hoge mate van vertrouwen tussen de lidstaten bestaat. Toch kent het  overleveringsrecht, evenals het uitleveringsrecht, een aantal dwingende en facultatieve weigeringsgronden en een aantal facultatieve garanties. Een en ander roept de vraag op of overlevering een wezenlijk andere rechtsfiguur is dan uitlevering.

Ter beantwoording van deze vraag worden in dit proefschrift de materiële weigeringsgronden bij uitlevering en overlevering onderworpen aan een systematische vergelijking en worden de overeenkomsten en verschillen geëvalueerd in het licht van het beginsel van wederzijdse erkenning. Die evaluatie vindt plaats aan de hand van het verbazingscriterium: een overeenkomst of een verschil wekt verbazing indien de overeenkomst of het verschil zich niet verdraagt met het beginsel van wederzijdse erkenning en niet rechtstreeks valt te herleiden tot één van de grenzen aan de reikwijdte van dat beginsel. Het proefschrift bevat een actuele weergave van het materiële uiten overleveringsrecht, signaleert tekortkomingen in de wijze waarop Nederland het Kaderbesluit betreffende het EAB heeft geïmplementeerd en bespreekt op welke wijze die tekortkomingen zouden kunnen worden gerectificeerd. Ten slotte biedt het proefschrift handvatten voor de verdere ontwikkeling van het overleveringsrecht op basis van het beginsel van wederzijdse erkenning.

€ 47.50 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelThe Rights of Minor EU Member State Nationals Wishing to Enjoy Family Life with a Non-EU Parent in their Country of Nationality
The Rights of Minor EU Member State Nationals Wishing to Enjoy Family Life with a Non-EU Parent in their Country of Nationality
Ellen Nissen

On 29 November 2012 Ellen Nissen was awarded the Hanneke Steenbergen scriptieprijs. This prize is awarded each year for the best thesis on migration law. The foundation and the prize bear the name of Hanneke Steenbergen. During her life Hanneke Steenbergen taught migration law at the University of Leiden and was highly dedicated to the promotion of education on migration law. Her publications made a significant contribution to this field of law. After she passed away in June 2001 her family, friends and colleagues decided to establish a foundation, the primary purpose of which it is to award a yearly prize stimulating research and interest in migration law issues.   This book adopts a child rights perspective in order to analyse and provide insight into the case law of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. Focus lies on the specific situation of children who wish to enjoy family life in their home country with a parent from outside the EU. It aims to assess whether, and to what extent, their right to family life and right to abode by virtue of their nationality are taken into account by the Courts.   ‘…a thesis that, in addition to offering a very strong legal analysis, has such a practical range that it could be used as a handbook by anyone working with these issues.’   Jury Report Hanneke Steenbergen scriptieprijs 2012    
Regt spreken volgens de wet
Regt spreken volgens de wet
Michiel Duchateau, Petra Kingma (red.)

Wat is de staatsrechtelijke positie van de (Europese) rechter? Deze vraag staat in toenemende mate ter discussie in het maatschappelijke nationale en Europese debat. De rechterlijke taakuitoefening lijkt op allerlei wijzen steeds meer onder een maatschappelijk vergrootglas te liggen, waarbij politici, opiniemakers en wetenschappers allemaal over de schouder van de rechter meekijken. Hoewel onderwerp een klassiek staatsrechtelijk thema is, is het laatste jaren steeds relevanter geworden en heeft het zich steeds meer op de aandacht van een breder publiek mogen verheugen. Deze bundel presenteert de drie preadviezen en coreferaten over het thema die uitgebracht zijn op de Staatsrechtdag voor promovendi en jonge juristen van 2012. Centraal staan daarbij vooral de vraag wat de rechterlijke arbeid eigenlijk toevoegt aan de arbeid van het bestuur en de vraag hoe actief of terughoudend het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zich zou moeten opstellen. De bundel bevat verschillende analyses van de (on)zinnigheid van op de (Europese) gegeven kritiek, nadere preciseringen van wat de rechter wel of niet tot zijn taak zou moeten rekenen en aanbevelingen voor de nadere vormgeving van die taak. Daarmee beoogt de bundel bij te dragen aan nadere begripsvorming van de positie van de (Europese) rechter.

€ 20.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelStatistische controlemiddelen van de belastingdienst
Statistische controlemiddelen van de belastingdienst
Charlotte Bastings

Statistische methoden zijn niet meer weg te denken uit de fiscale controlepraktijk. Het gebruik van statistische middelen zorgt voor een efficiënte uitvoering van de controlewerkzaamheden van de fiscus. Daarom leveren deze technieken een aanzienlijke kostenbesparing op. Uit de literatuur en de jurisprudentie is gebleken dat de chi-kwadraattoets en de guldensteekproefmethode die de Belastingdienst hanteert, voor veel fiscalisten lastige methoden zijn. Ook uit verschillende uitspraken van de Hoge Raad wordt niet geheel duidelijk in welke gevallen de resultaten uit deze methoden gebruikt kunnen worden bij het vaststellen van een belastingaanslag.

In dit boek worden eerst de methoden van de chi-kwadraattoets en de guldensteekproefmethode uitgelegd. Hierbij worden ook de voorwaarden voor een juiste uitvoering van de methoden behandeld. Vervolgens komt de jurisprudentie waarin deze technieken centraal staan, aan bod. Ten slotte volgt een beoordeling in welke gevallen de resultaten uit de controletechnieken kunnen dienen ter onderbouwing van de aanslag.

€ 19.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDoorbreking van de natrekking
Doorbreking van de natrekking
Kim Hoofs

Het boek ziet op de doorbreking van de natrekking in rechtsvergelijkend perspectief, waarbij een 4-tal rechtsstelsels met elkaar worden vergeleken. De rechtsstelsels betreffen het Duitse, het Nederlandse, het Belgische alsook het Schotse rechtsstelsel en worden ieder in een apart hoofdstuk beschreven. Alvorens in te gaan op de wijzen waarop de natrekking kan worden doorbroken, wordt ingegaan op het criterium waaraan voldaan dient te worden wil van natrekking sprake zijn.   Natrekking treedt doorgaans in wanneer het object ‘duurzaam met het grondstuk is verenigd’. Of aan dit criterium wordt voldaan hangt af van het rechtsstelsel dat aan de onderliggende natrekkingscasus ten grondslag ligt, nu de reikwijdte van de objectieve maatstaven die aan dit criterium ten grondslag liggen per rechtsstelsel verschilt. Hierdoor is het mogelijk dat onder het ene rechtsstelsel een met het grondstuk verenigd object wel met het grondstuk waarmee het is verenigd een eenheid vormt en dus tot de eigendom van het grondstuk kan worden gerekend, terwijl dit onder een ander rechtsstelsel niet het geval hoeft te zijn. De wetenschap of een object al dan tot de eigendom van een grondstuk behoort is niet alleen van belang voor de verkrijger van het grondstuk, maar bijvoorbeeld ook voor de hypotheekverstrekker.   Na bespreking van de natrekking worden de wijzen waarop de natrekking kan worden doorbroken in kaart gebracht. Ten gevolge van de doorbreking wordt het object niet langer tot de eigendom van het grondstuk gerekend. Doorbreking van de natrekking kan zowel door als zonder fysieke afscheiding van het object van het grondstuk. Bij de doorbreking zonder fysieke afscheiding ligt de nadruk op het beperkt zakelijke recht van opstal, waarbij ingegaan wordt op de vraag of de bevoegdheden die de opstaller verkrijgt ten aanzien van de objecten ten gunste waarvan het opstalrecht is gevestigd, de opstallen, als eigendom kunnen worden aangemerkt. Bij de doorbreking van de natrekking ten gevolge van fysiek afscheiding van het object ligt de nadruk op het wegneemrecht.

€ 29.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDe HBO-jurist. Kans of bedreiging?
De HBO-jurist. Kans of bedreiging?
Suzanne de Rooij

Sinds 2002 kent Nederland de HBO-Rechtenopleiding. De HBO-Rechtenopleiding is een praktijkgerichte juridische bacheloropleiding. De opleiding wil zich ten opzichte van andere hbo-opleidingen met een rechtencomponent profileren als monodisciplinaire rechtenopleiding. De opleiding wil zich van de wetenschappelijke rechtenopleiding onderscheiden door gedurende de opleiding de praktijk centraal te stellen. De HBO-Rechtenopleiding beoogt afgestudeerden af te leveren die de arbeidsmarkt ‘hands-on’ kunnen betreden. Het is interessant dat er een nieuwe juridische opleiding is gekomen in een veld waar al meerdere opleidingen met een juridische component bestonden, en waar met name de universiteiten sinds jaar en dag degenen zijn geweest die juristen afleverden op de arbeidsmarkt. De vraag rijst waarom deze nieuwe opleiding er is gekomen en of er voor deze nieuwe juristen plaats is op de arbeidsmarkt. De eerste afgestudeerden van de opleiding HBO-Rechten bevinden zich sinds september 2006 op de arbeidsmarkt. In onderhavige studie is gekeken naar de positie van de eerste lichtingen afgestudeerde hbo-juristen in het juridische landschap. Centraal staat de positie van de hbo-juristen in de klassieke juridische beroepen.

Suzanne de Rooij is docent aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Zij was daarnaast van (eind) 2007 tot (eind) 2012 als  buitenpromovenda verbonden aan de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit.

€ 27.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelBeeld en evenbeeld
Beeld en evenbeeld
Frans Brekelmans, Erik Bink

De vele met elkaar verbonden thema`s van dit werk zijn betrokken op de uiteenzetting van de innerlijke relatie van de eindige mens met het absolute. De auteurs beogen daarmee de metafysische grondslagen van de vrije samenleving bloot te leggen.
Het proefschrift is gebaseerd op het werk van de Nederlandse filosoof Jan Hollak (1915-2003). Volgens Hollak is het zelfbegrip van de mens het eigenlijke thema van de filosofie. Dat betekent dat men in de filosofie tenslotte alles vanuit het zelfzijn als zodanig moet trachten te begrijpen. Hollak vertolkte daarmee niet slechts een strikt persoonlijke visie, want de oproep “ken uzelve” waarmee de filosoof G.W.F. Hegel zijn Philosophie des Geistes begint, zegt hetzelfde.
Het zelfbegrip van de eindige mens in zijn innerlijke relatie met het absolute dat Hollak ontvouwt, is het resultaat van de innerlijke verbinding die hij aanbrengt tussen relevante elementen van de filosofieën van Thomas van Aquino, G.W.F. Hegel en Max Scheler.
Die elementen zijn: Thomas’ participatieleer – het deelhebben van het eindige zijn aan het oneindige zijn –, Hegels begrip van de mens als zelfstandig geestelijk-lichamelijk wezen gesitueerd in de wereld en Schelers idee van de menselijke persoon als zuiver geestelijk wezen. In de idee van de persoon zijn de seculiere en de sacrale dimensie – de innerlijke relatie met het absolute – van de eindige mens innerlijk met elkaar verbonden en kan zodoende de absolute individualiteit van de persoon naar voren treden. De metafysische grondslag van de vrije samenleving is gelegen in de idee van de persoon.
Teneinde deze samenhang inzichtelijk te maken hebben de auteurs elke paragraaf van Hegels Philosophie des Geistes parafraserend vertaald en kritisch becommentarieerd. De auteurs zijn aan de hand van Hollak gekomen tot een verdiept begrip van Hegels subjectieve geest, die bestaat uit de delen antropologie, bewustzijn en geest. Hegels begrip van de subjectieve geest heeft een rijkere inhoud gekregen door deze innerlijk te completeren met de idee van de eindige persoon in zijn innerlijke relatie met de oneindige, volmaakte persoon. 
Door deze analyse is tevens de parallel die Hollak legt tussen de ontwikkeling van de “technische idee” – in de gestalten van het werktuig, de machine en de computer – en de reflectievormen die Hegel in de subjectieve geest ontvouwt, nog duidelijker naar voren gekomen. Zo stemt de reflectievorm van de antropologie overeen met de verstandsvorm van het werktuig, de reflectievorm van het bewustzijn met de verstandsvorm van de machine en ten slotte de reflectievorm van de geest met de expliciete verstandsvorm van de computer. Deze parallel toont aan, dat het verstandelijke zelfbegrip dat tot uitdrukking komt in Hegels filosofie nog onvoldoende is en vraagt om een innerlijke completering door de ontsluiting van de metafysische dimensie van de menselijke geest.
Het overwicht van de aandacht voor onpersoonlijke realiteiten in vrijwel alle onderdelen van de moderne filosofie noodzaakt tot een verder doordenken van de idee van de persoon. Opdat wij allen, in de woorden van Hollak, “niet langer het slachtoffer zullen zijn van de misvatting van wat waarlijk menselijke vrijheid en vrije menselijke samenleving mag heten.”
Human Trafficking in the Sinai
Human Trafficking in the Sinai
MEH van Reisen, M Estefanos & CRJJ Rijken

This report describes the horrific situation of trafficking of refugees in the Sinai desert, a crisis that started in 2009. The refugees include men, women, children and accompanying infants fleeing from already desperate circumstances in Eritrea, Ethiopia and Sudan. An estimated 95% of the refugees held as hostages in the Sinai (also referred to as hostages) are Eritreans. Smuggled across borders by middlemen, or kidnapped from refugee camps in Ethiopia and the Sudan as well as their surrounding areas, and then captured or sold, the refugees are held hostage close to the Israeli border in inhumane conditions and tortured for ransoms up to USD 50,000. A large number of the refugees have died, either while being held hostage or after their release - often even after their ransom has been paid. A large number of refugees simply `disappear`, killed while being held or shot.
KLM van Dijk
KLM van Dijk
Marc Groenhuijsen, Rianne Letschert, Sylvia Hazenbroek

Jan van Dijk (1947) of Tilburg University has a degree in law from Leiden University (1970) and a PhD in criminology from the University of Nijmegen (1977). He held the Pieter van Vollenhoven Chair in Victimology and Human Security from 2005 till 2012 at the University of Tilburg, The Netherlands (International Victimology Institute Tilburg). He is a member of the Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings of the Council of Europe in Strasbourg and of the Dutch Commission on Compensation for Victims of Crimes of Violence.

In 2012 he has been awarded the Stockholm Prize in Criminology for his distinguished research on the prevention of crime and victim assistance.

Please find below several sample chapters (under the heading reviews)
The United Nations and the fight against terrorism
The United Nations and the fight against terrorism


The United Nations and the fight against Terrorism.

In this collection a complete overview of the UN-activities on the fight against terrorism is being presented. The work of the General Assembly, the Security Council, Counter Terrorism Committee and many more organs of the UN is illustrated. The collection is divided into three different parts:1. United Nations related documents, agreements, treaties as well as documents of regional nature which affect the UN-activities2. Year-by-year overview of UN-activities3. An extensive index and bibliography on the matters raised in the collectionThis first volume of the documents section presents general documents. It focuses on the UN conventions and some multilateral and regional documents as well as some national related materials. Documents of the more specialised agencies are being presented in the volumes 2 and further.The UN and the fight against Terrorism series is aiming to be the most complete overview of the work of the United Nations in their battle against Terrorism.

De deskundige in milieu- en gezondheidszaken
De deskundige in milieu- en gezondheidszaken


Het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (hierna: het Kenniscentrum), verbonden aan het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, is een kenniscentrum dat zich bezighoudt met de straf-, civiel- en belastingrechtelijke aspecten van milieu en gezondheid. Het Kenniscentrum is een samenwerkingsverband aangegaan met de sector bestuursrecht van de rechtbank ’s-Hertogenbosch.   Het Kenniscentrum organiseert onder meer themadagen op het gebied van het milieu en de gezondheid voor leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning van alle gerechten.   Op 13 april 2012 heeft de zevende themadag van het Kenniscentrum plaatsgevonden met als thema “De deskundige in milieu- en gezondheidszaken”. In dit kennisdocument vindt u de bijdragen van een aantal sprekers van die themadag.

Dr. M.J. Becker is universitair docent wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer-plv. in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
Mr. dr. L.M. Koenraad is rechter-plv. bij de rechtbank ’s-Gravenhage en lid van de bezwaarschriftencommissie van het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen.
Mr. M.J.H.M. Verhoeven is senior rechter op het gebied van omgevingsrecht bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch.
Mr. H. Bolt is senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep.
Prof. dr. A.P.A. Broeders is (emeritus) hoogleraar criminalistiek aan de universiteit Leiden en de universiteit Maastricht.
Mr. A. de Lange MPA is voorzitter van de sector strafrecht van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en coördinator van het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid.

 De tekst van deze uitgave is afgesloten op 1 september 2012.      

€ 25.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelVervaardigers van kinderporno
Vervaardigers van kinderporno
F. Pecht

Kinderpornografie is een thema dat vaak in de media opduikt. Er zijn weinig delicten die zoveel maatschappelijke beroering teweegbrengen als dit onderwerp. In de afgelopen jaren hebben diverse voetbaltrainers, zwemleraren, oppassers bij kinderdagverblijven en een (ex)pedofielenclub met enige regelmaat het landelijke nieuws beheerst. Achter het delict kinderpornografie gaat een enorme wereld schuil. Een onderverdeling kan worden gemaakt tussen verzamelaars, verspreiders en vervaardigers van kinderporno. En juist die laatste groep kinderpornodelinquenten vormt het onderwerp van dit boek: vervaardigers van kinderpornografie. Wat zijn dit nu precies voor personen? Waardoor kenmerken zij zich? Wat weet politie of Justitie (al) van hen? Met vermijding van juridisch jargon wordt op deze en andere vragen in dit boek een antwoord gegeven. Middels beproefde methoden komt de onderzoeker tot een actuele profielschets van de vervaardiger van kinderporno. Een profielschets die inzage biedt in de schemerwereld rondom kinderpornodelinquenten, waardoor dit boek hoopt bij te dragen aan de opsporing en preventie van vervaardiging van kinderporno.

Freek Pecht (1984) studeerde Strafrecht aan de Universiteit van Tilburg. Sindsdien houdt hij zich bezig met de bestrijding van criminaliteit.

€ 16.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelBOB-wetgeving Curaçao
BOB-wetgeving Curaçao
Prof. mr H. de Doelder, mr J.H.J. Verbaan en mr R.J. Verbeek (red.)

In de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten is de Landsverordening bijzondere opsporingsbevoegdheden en andere spoedeisende veranderingen in 2012 in werking getreden. Dit boek bevat de tekst van deze Landsverordening. Voor Curaçao en Sint Maarten geldt dat de bepalingen gelijkluidend zijn. Dat geldt ook voor Aruba, zij het dat op enkele ondergeschikte punten wordt afgeweken. De afwijkende bepalingen worden vermeld. De redacteuren waren als medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam nauw betrokken bij het opstellen van de Landsverordening en de bijbehorende Memorie van toelichting. Die Memorie van toelichting is ook opgenomen in dit boek en bevat tevens de toelichting op de
wijzigingen die bij Nota van wijziging zijn gemaakt. De redactie geeft, waar nodig, nadere aanvulling of toelichting op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de wetgevingstrajecten. Gelet op het feit dat de bijzondere opsporingsbevoegdheden tot nu toe geen onderdeel uitmaakten van het Wetboek van Strafvordering heeft de redactie gemeend deze voor de praktijk belangrijke wetgeving in dit boek te vervatten. Dit boek vormt het vierde deel van deze reeks. Hiervoor verschenen bij dezelfde
uitgever Caribisch Wetboek van Strafrecht (2008), Strafrecht in de Antillen na
‘10-10-10’ (2010) en Wetboek van Strafrecht Curaçao (2011).

Humaan strafwerk
Humaan strafwerk
Jacques Claessen en Dorris de Vocht (red.)

In deze vriendenbundel wordt duidelijk hoe verscheidene van Gerards(oud-)collega’s over misdaad en straf denken. Allerlei facetten van genoemd thema komen in dit boek aan de orde, en wel vanuit verschillende invalshoeken en disciplines, waaronder de penologie, het detentierecht, de criminologie, het jeugdrecht, de mensenrechtentraditie, het herstelrecht, de rechtsfilosofie en de neurowetenschap. Deze verscheidenheid aan onderwerpen en perspectieven is niet zonder reden: Gerard heeft zich op veel van de genoemde terreinen zelf begeven en voor de overige toont hij ieder geval belangstelling. Op veel van genoemde gebieden geeft hij zelf vaak aan een ‘dilettant’ te zijn. De vraag is evenwel: betreft het hier oprechte bescheidenheid of een manier om een ander de wind uit de zeilen te nemen, wanneer die ander iets op zijn werk heeft aan te merken?
Hoewel lang niet alle (oud-)collega’s van Gerard tegen elke vorm van vergelding gekant zullen zijn, laten de bijdragen in deze bundel zien dat zij allen staan voor een verstandige, effectieve en menselijke misdaadaanpak. De auteurs zijn ervan doordrongen dat straf(recht) ultimum remedium dient te zijn en dat zoveel mogelijk naar andersoortige interventies dient te worden gezocht. Dit standpunt delen zij met Gerard. Het is aan de lezer om voor zichzelf uit te maken in hoeverre hij of zij aansluit bij het ‘humane strafwerk’ dat Gerard ons nalaat.
Human Rights and Business: Direct Corporate Accountability for Human Rights
Human Rights and Business: Direct Corporate Accountability for Human Rights
Jernej Letnar Černič, Tara Van Ho (eds.)

The global business environment has changed rapidly in the past decades, but the human rights and business discourse has often lagged behind. At the international level, hard law regulations still seem decades away. United Nations initiatives such as the Guiding Principles and the UN Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises are more than a step in the right direction. However, they alone are insufficient to prevent violations and ensure victims receive justice. This edited book uses a broad and pluralistic understanding of direct human rightsobligations, concentrating on legally enforceable standards. The enforceability can come directly from international law, through national legislation, or through non-state actors. The contributions engage both with the law as it is as well as the law as it needs to be developed. In doing so, the book challenges the current reticence to recognise direct human rights obligations of corporations by highlighting the various tools already available for remedying corporate human rights impacts while pushing for the development of further mechanisms.This book and its contributors have followed pluralistic approaches to human rights and business. The book builds on existing literature, but also off ers a unique contribution by considering the eff ectiveness and availability of current mechanisms as well as discussing gaps in the existing framework for human rights protection. The approach in this book allows for a clearer understanding of the global human rights framework, and the manner in which voluntary and binding initiatives can reinforce one another. By weaving together analysis on the current standards and practices with critical approaches, this book allows scholars and practitioners to capture the complexity of holding businesses accountable fortheir human rights impacts. Jernej Letnar Černič is an Assistant Professor of Human Rights Law at the Graduate School of Government and European Studies (Kranj, Slovenia), where he serves as a Vice-Dean. Tara Van Ho is a Project Associate with the Essex Business & Human Rights Project and a member of the Essex Transitional Justice Network.

€ 45.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelThe Stars of Eternal Truth and Right
The Stars of Eternal Truth and Right
Arthur Eyffinger

A mere three words established her lasting repute worldwide: Die Waffen nieder! The catchwords remained a pious wish to the present day, but they bespoke the astounding woman Bertha von Suttner was: intrepid, recalcitrant, forthright and spellbinding. Bertha was the type of woman the Belle Époque needed to turn the destiny of womanhood around. Enthused with the ideas of human progress, liberalism and individualism `Peace Bertha`, or `Red Bertha`, or `Jew-Bertha` campaigned passionately against social injustice or relapse in whatever shape it presented itself, be this overt militarism, rigid conservatism, the oppression of women, or anti-Semitism. The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907 were the undisputable highlights of Bertha`s long career as engaged peace activist. To her, the Opening of the Peace Palace in 1913 was a dream come true. This publication focuses on Bertha`s tenets and aspirations with regard to the emerging International Tradition in The Hague. It does so by giving her the floor. The substance of this book captures the gist of her views and ideals by way of hundreds of citations gathered from her Memoirs, Diaries and Correspondence, and handpicked from the tracts, novels and papers that constitute the rich yield of her unstoppable scholarly, literary and journalistic endeavours. The sum total is a fascinating portrait of an intriguing woman and public figure, a steadfast advocate of Women`s Lib and the Cassandra of Peace on the eve of the Guns of August. Dr. Arthur Eyffinger (The Hague, 1947) is classicist and law historian.
Socializing Europe – Solidifying EU Citizenship
Socializing Europe – Solidifying EU Citizenship
Tina Oršolić Dalessio

 
 
The ongoing European crisis brings to the forefront questions about the future of the social aspect of European integration. Socializing Europe – Solidifying EU Citizenship addresses these questions by focusing on the evolution of social rights of EU citizens. It presents a detailed analysis of current trends in approaching the development of the social dimension of EU citizenship at both the European and national level. Following a sharp critique of the existing approaches and their consequences in this field of European integration, the book proposes a novel way of addressing its future development. The principle of subsidiarity - comprising both its positive and negative side – is advanced as an appropriate alternative and useful tool for coherent, transparent and legitimate construction of social rights of EU citizens.
The Ultimate Space Law Collection - Volume 1
The Ultimate Space Law Collection - Volume 1
Dorina Andoni

The term "Space Law" refers to the body of international and national laws and customs governing human activities in outer space. For the past half century, the majority of outer space operations have been conducted by government agencies. We now, however, stand at the precipice of a new era in spaceflight. Following the retirement of the Space Shuttle, private companies are preparing to assume many of the missions traditionally undertaken by governments and to open outer space to the general public. At the same time, questions of ownership and commercialization, environmental protection, as well as peaceful and equitable use of outer space, are rising. As space activities grow, space law will have to face new challenges.

This first volume of the series "Ultimate Collection in Space Law" is consisted of the five international legal instruments, namely the Outer Space Treaty, the Rescue Agreement, the Liability Convention, the Registration Convention and the Moon Agreement, as well as, the most important declarations and principles as well as relevant Resolutions of the General Assembly. These instruments provide for non-appropriation of outer space by any one country, arms control, the freedom of exploration, liability for damage caused by space objects, the safety and rescue of spacecrafts and astronauts, the prevention of harmful interference with space activities, scientific investigation and the exploitation of natural resources in outer space and the settlement of disputes.

Dorina Andoni is an LLM student at Tilburg University and coordinator of the space law project at Global Law Association
The Issue of: The crime of rape in international criminal law
The Issue of: The crime of rape in international criminal law
Irene Piccolo


Rape was never really investigated as international crime until the recent conflicts in the former Yugoslavia and Rwanda. The purpose of this monograph is to reconstruct, through an overview of case law and history, the way in which they tried to define and pursue rape at an international level. The transition from simple side effect of war crimes to actual evidence of them, up to be recognized as an integral part of many crimes under international law -therefore not necessarily linked to an ongoing conflict - it has been a long and tortuous passage. Along this path the case-law of the first two ad hoc tribunals has given a significant and important contribution, which was then largely incorporated by the Statute of the International Criminal Court, thus favoring the spread of the new conception of the crime at the international level. The following pages will deepen the way how objective and subjective elements of the crime of rape have been identified, by analyzing both the points now undisputed and especially those still under debate, such as the issue of “non consent”. There are still many pending cases before the two Courts, which include rape in their indictment; therefore it is possible that new ideas may come from the new international jurisprudence. However, in the last decade the notion of the crime of rape seems to have not been crystallized but at least consolidated around the definition incorporated in the Statute of the International Criminal Court. Certainly, at the moment, we have a much clearer vision than ten or twenty years ago. Fortunately.
100 Years of Child Protection
100 Years of Child Protection
Meuwse

Children in need are the concern of parents, professionals, policymakers, society and, last but not least, of children themselves. Children in need, including children who cause serious problems, are entitled to protection and assistance. What is the future of child protection? In 1905, legislation on children and people came into force in the Netherlands: a law concerning the removal of children from parental care and control: a juvenile justice act: and a law on child protection measures. In the same period, similar laws were adopted in other European countries. The Century of the Child, declared by Ellen Key, had just begun. One hundred years later it is time for retrospection, and for reflection and new perspectives, taking guidence from the Convention on the Rights of the Child. This important international human rights treaty was adopted by the General Assembly of the United Nations on 20 november 1989, and provides standards and procedures that should form the minimum basis for the protection of children.

In this book, professionals from a variety of disciplines share their ideas, experiences solutions and visions, concerning the past and the future, between East and West, and North and South. The book concludes with a set of inspiring recommendations and principles for everyone working with and for children to fully realise the right to child protection.
Hybride overname van strafvervolging
Hybride overname van strafvervolging
Marjon Dammers

In het Wetboek van Strafvordering is in april 2012 een nieuwe regeling opgenomen waardoor Nederland strafvervolging kan overnemen van internationale gerechten, zoals het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia en het International Criminal Tribunal for Rwanda. Nederland heeft er dus een nieuw instrument bij om uitwerking te geven aan zijn verplichtingen ingevolge het complementariteitsbeginsel. Nationale vervolging en berechting van internationale misdrijven is een complexe aangelegenheid, in dit onderzoek worden de hybride War Crimes Chambers van Bosnië-Herzegovina vergeleken met het werk van de Nederlandse WIMkamer. Onderzocht wordt welke voorwaarden kunnen bijdragen aan de effectieve vervolging en berechting van internationale misdrijven op nationaal niveau. Deze nieuwe vorm van overname van strafvervolging staat centraal in dit onderzoek.

€ 19.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelThe Sierra Leone Special Court Collection volume B-1.3.5
The Sierra Leone Special Court Collection volume B-1.3.5
R. van der Wolf (ed.)

 
 
The Special Court for Sierra Leone is an independent judicial body set up to "try those who bear greatest responsibility" for serious violations, war crimes and crimes against humanity committed during the Sierra Leone Civil War which began in 1991 and was declared officially over on 18 January 2002.
The Special Court was born at the request of the President Ahmad Tejan Kabbah, who on 12 June 2000 wrote a letter to United Nations Secretary-General Kofi Annan asking the international community to try those responsible for crimes during the conflict. The answer was prompt and on 14 August 2000 the United Nations Security Council adopted Resolution 1315 requesting the Secretary-General to start negotiations with the Sierra Leonean government to create a Special Court.
On 16 January 2002 the UN and Government of Sierra Leone signed an agreement establishing the Court. The Court is located in Freetown.
The trials are placed into 3 groups: Revolutionary United Front, Civil Defence Forces and Armed Forces Revolutionary Council, only one trial, the one of Charles Taylor, was moved to the International Criminal Court in The Hague. Our series’ goal is to present the reasons that led to the establishment of The Special Court, and to offer an overview of the cases brought before The Court.
This volume presents the Appeal Judgment against Charles Ghankay Taylor, that was finalised on September 23, 2013
Monitor Gesubsidieerde rechtsbijstand 2012
Monitor Gesubsidieerde rechtsbijstand 2012
L. Combrink-Kuiters, M. van Gammeren-Zoeteweij & S.L. Peters

Toegang tot het recht is een belangrijke pijler voor een goed functionerende rechtstaat. De Raad voor Rechtsbijstand maakt zich sterk voor het belang van burgers als zij tegen juridische problemen aanlopen. Dat doet de Raad op basis van de Wet op de Rechtsbijstand. De Raad wijst rechtzoekenden de weg, bevordert een goede toegang tot het recht en stimuleert goede kwaliteit van de rechtsbijstand. Ook fungeert de Raad als kenniscentrum op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Hierbij is de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR) een belangrijk instrument. Elk jaar publiceert de Raad voor Rechtsbijstand deze monitor om te beschrijven hoe de toegang tot, de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand zich ontwikkelen. Door periodiek op een uniforme wijze informatie te verzamelen over een beperkt aantal indicatoren wordt inzicht geboden in trends door de jaren heen. Om tevens inzicht te bieden in de effecten van specifieke beleids-of wetswijzigingen wordt ook verslag gedaan van aanvullende onderzoeken.

€ 24.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelThe Sierra Leone Special Court Collection B-4.1.5
The Sierra Leone Special Court Collection B-4.1.5
C. Tofan (ed.)

The Special Court for Sierra Leone is an independent judicial body set up to “try those who bear greatest responsibility” for serious violations , war crimes and crimes against humanity committed during the Sierra Leone Civil War which began in 1991 and was declared officially over on 18 January 2002.The Special Court was born at the request of the President Ahmad Tejan Kabbah, who on 12 June 2000 wrote a letter to United Nations Secretary-General Kofi Annan asking the international community to try those responsible for crimes during the conflict. The answer was prompt and on 14 August 2000 the United Nations Security Council adopted Resolution 1315 requesting the Secretary-General to start negotiations with the Sierra Leonean government to create a Special Court.  On 16 January 2002 the UN and Government of Sierra Leone signed an agreement establishing the Court. The Court is located in Freetown.Currently , eleven people have been indicted by the Special Court, charged with war crimes , crimes against humanity and other serious violations of international humanitarian law. Indictments against two of the accused were dropped after their deaths.The trials are placed into 3 groups: Revolutionary United Front , Civil Defence Forces and Armed Forces Revolutionary Council, only one trial, the one of Charles Taylor, was moved to the International Criminal Court in The Hague.   Our series’ goal is to present the reasons that led to the establishment of The Special Court , and to offer an overview of the cases brought before The Court.   The B-4 volumes bring you the case against Fofana and Kondewa.
Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken (softcover)
Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken (softcover)
B. Keulen, P. Traest

Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 5 oktober 2012 te Rotterdam.

In zowel soft- als hardcover verkrijgbaar!

€ 15.50 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelThe Sierra Leone Special Court Collection B-4.1.4
The Sierra Leone Special Court Collection B-4.1.4
C. Tofan (ed.)

The Special Court for Sierra Leone is an independent judicial body set up to “try those who bear greatest responsibility” for serious violations , war crimes and crimes against humanity committed during the Sierra Leone Civil War which began in 1991 and was declared officially over on 18 January 2002.The Special Court was born at the request of the President Ahmad Tejan Kabbah, who on 12 June 2000 wrote a letter to United Nations Secretary-General Kofi Annan asking the international community to try those responsible for crimes during the conflict. The answer was prompt and on 14 August 2000 the United Nations Security Council adopted Resolution 1315 requesting the Secretary-General to start negotiations with the Sierra Leonean government to create a Special Court.  On 16 January 2002 the UN and Government of Sierra Leone signed an agreement establishing the Court. The Court is located in Freetown.Currently , eleven people have been indicted by the Special Court, charged with war crimes , crimes against humanity and other serious violations of international humanitarian law. Indictments against two of the accused were dropped after their deaths.The trials are placed into 3 groups: Revolutionary United Front , Civil Defence Forces and Armed Forces Revolutionary Council, only one trial, the one of Charles Taylor, was moved to the International Criminal Court in The Hague.   Our series’ goal is to present the reasons that led to the establishment of The Special Court , and to offer an overview of the cases brought before The Court.   The B-4 volumes bring you the case against Fofana and Kondewa.
Intellectual Property and Human Rights: is a Balance Possible?
Intellectual Property and Human Rights: is a Balance Possible?
Sara Fiorentini

The intellectual property regime influences almost every sphere of economic life, having a significant impact on the protection and promotion of human rights. This succinct introduction gives a brief view of the long-standing issue concerning an intellectual property definition, as well as of its historical origins and evolutions, and of its fundamental fields of protection. The author provides a view on the relationship between intellectual property and human rigths that have for long been treated in virtual isolation from each other and investigates the fundamental international and regional provisions that have created an intersection between human rights law and intellectual property regimes. The book also includes the most relevant legal instruments on Intellectual Property and Human Rights.
The Mental Element in international criminal law
The Mental Element in international criminal law
K. Janjac & D. Andoni (eds.)

“Actus non facit reum nisi mens sit rea.”

There can be no criminal responsibility without a subjective relationship that could be defi ned as intent or negligence (mens rea) of the individual in question towards his actions (actus reus). Regulation of the mental element in the general part of the Rome Statute represents a major step forwards in the development of international criminal law, since so far none of the statutes of international courts contained general rules on this issue. The focus of this book is Article 30 of the Rome Statute which contains the default rule on guilt and defi nes intent as a basic form of it. Pursuant to the jurisprudence of the ad hoc Tribunals of the United Nations for Yugoslavia and Rwanda criminal responsibility can be imposed only when both its cognitive and volitional component are fulfilled. For a better comprehension this book also includes a selection of
documents on the “Elements of Crimes”.
Cohérence et impact de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
Cohérence et impact de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
Edité par: Leif Berg, Montserrat Enrich Mas, Peter Kempees

L’éminent juriste Vincent Berger prend sa retraite après une carrière longue et brillante au sein du greffe de la Cour européenne des droits de l’homme qu’il termine comme jurisconsulte de la Cour. Il est aussi professeur au Collège d’Europe (Bruges et Natolin).

Ses anciens collègues, universitaires, juges et anciens juges de la Cour et membres de son greffe lui offrent cette collection de textes pour lui témoigner leur respect et leur amitié. Ces études érudites et originales font le point sur la place de la Convention et la Cour européennes des droits de l’homme en droit international et national. Elles examinent la cohérence et l’impact de la jurisprudence en mettant ainsi en exergue le rôle primordial du jurisconsulte de la Cour.
Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en Annotaties
Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en Annotaties
Prof. mr. R. Holtmaat (red.)

Gelijke behandeling en non-discriminatie zijn kernrechten die op zichzelf een grote waarde vertegenwoordigen, maar die ook bij de interpretatie en de implementatie van mensenrechten in het algemeen een belangrijke rol (moeten) spelen. Het is daarom van groot belang dat het College voor de Rechten van de Mens heeft besloten om de publicatie van een onafhankelijke en deskundige publicatie op dit terrein mogelijk te blijven maken. Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en Annotaties is de opvolger van de jaarlijkse Oordelenbundel Gelijke Behandeling, die van 2008 tot 2012 is verschenen. Het boek heeft ten doel om ontwikkelingen op het gebied van het gelijke behandelingsrecht op diepgaande wijze te
bespreken. De oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en, vanaf oktober 2012, van het College voor de Rechten van de Mens (College) staan daarin centraal. Deze oordelen worden per discriminatiegrond besproken. Ook wetgeving en beleid en ontwikkelingen in de rechtspraak op nationaal, Europees en internationaal niveau komen in deze kronieken aan bod. Bovendien zijn een aantal oordelen van de CGB / het College van een noot voorzien. Daarnaast zijn er annotaties opgenomen van belangwekkende rechterlijke vonnissen en arresten en van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De bijdragen richten zich in hoofdzaak op de ontwikkelingen in het jaar 2012. In enkele gevallen worden ook bijzondere wetenswaardigheden uit de eerste maanden van 2013 vermeld.

€ 30.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelStraatsburgse Myj/meringen
Straatsburgse Myj/meringen
Egbert Myjer

Egbert Myjer [Prof. mr. B.E.P. Myjer] was van 1 november 2004 tot 1 november 2012 rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. Gedurende deze tijd verschenen zijn Myj/meringen in NJCM-bulletin/Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten. Zij zijn in dit boekje voor het eerst gebundeld.

Egbert Myjer mijmert, op de wijze die men van hem – en alléén van hem – kent, over allerlei Straatsburgse aangelegenheden die niet onmiddellijk in de vakliteratuur zijn na te zoeken. Elders trouwens ook niet.

€ 24.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDe voorwaardelijke invrijheidstelling: het niet naleven van bijzondere voorwaarden
De voorwaardelijke invrijheidstelling: het niet naleven van bijzondere voorwaarden
Mélanie Janssen

Het doel van de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling is het vergroten van de maatschappelijke veiligheid en het verminderen van de recidive. Door middel van het stellen van voorwaarden kan gevolgd worden hoe de veroordeelde omgaat met de herkregen vrijheid en of hij zich niet opnieuw schuldig maakt aan strafbare feiten. Om tot vermindering van recidive te komen is gekozen voor een persoonsgerichte aanpak. Deze aanpak blijkt uit de bijzondere voorwaarden die kunnen worden opgelegd. Vanaf april 2009 tot eind 2010 zijn er 1116 v.i.-zaken gestart. In 46% van alle zaken worden bijzondere voorwaarden opgelegd. In 55,5% van die zaken is een overtreding van de bijzondere voorwaarde(n) gemeld. Dit betekent dat in ruim 25% van alle gestarte zaken een overtreding van de bijzondere voorwaarde(n) plaatsvindt. Om aan het doel van de wet voorwaardelijke invrijheidstelling te voldoen en om de werklast voor degenen die werken bij de Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling (CVv.i.) te verlagen, is het van belang dat het aantal overtredingen zo laag mogelijk uitkomt. Om deze reden is voor de CVv.i. onderzocht, welke knelpunten in de procedure voorafgaand aan de voorwaardelijke invrijheidstelling, en welke knelpunten tijdens de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke invrijheidstelling, mogelijk bijdragen aan het niet naleven van bijzondere voorwaarden.

De JHS-Scriptieprijs wordt jaarlijks door de Juridische Hogeschool Avans-Fontys uitgereikt aan de schrijver van de scriptie die door een deskundige jury als beste van de genomineerde scripties in het voorafgaande kalenderjaar wordt beoordeeld. De JHS wil met de uitreiking van deze prijs een stimulans geven aan studenten van de JHS om te kunnen excelleren op het terrein van het recht. De eerste scriptieprijs werd uitgereikt op 16 maart 2012 aan Mélanie Janssen.

€ 13.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDe spanningsrelatie tussen feiten, wetenschap en wetgeving
De spanningsrelatie tussen feiten, wetenschap en wetgeving
Verslag: Mr. W.M. Weeber

Op 20 september 2012 hield de Vereniging voor Wetgeving haar jaarlijkse symposium. Mr. dr. M.A.H. van der Woude, Mr. drs. P.J.P.M. van Lochem en  Prof. Dr. R.A. Koole waren verantwoordelijk voor de pre-adviezen. Deze bundel, over de spanningsrelatie tussen feiten, wetenschap en wetgeving is samengesteld onder redactie van Mr. H.R. Schouten. Het verslag werd verzorgd door Mr. W.M. Weeber. Van der Woude deed in de bijdrage `Tegen dovenmansoren? Een verkennend onderzoek naar percepties over de onderlinge communicatie tussen strafrechtswetenschap en wetgever met het oog op de kwaliteit van strafwetgeving. Van Lochem verhaalde over `De juridische invloed op wetgeving. Van rechtsrelativisme naar rechtsrelativering? Koole keek tot slot naar wetgeving tussen ratio en emotie.

€ 22.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelMensenrechten zijn niet soft
Mensenrechten zijn niet soft
Egbert Myjer

Deze rede werd in verkorte vorm uitgesproken bij gelegenheid van de opening academisch jaar 2012-2013 van de juridische faculteit van de VU. EHRM-rechter Egbert Myjer betoogt waarom rechten van de mens niet soft zijn. De rechten uit het EVRM zijn keiharde minimumrechten en bovendien van een hoge orde. De lidstaten zullen zich moeten houden aan hun beloftes die rechten na te komen. Het EHRM heeft de taak die naleving te controleren. Het Hof mag uitdrukkelijk interpreteren maar is daarbij wel gebonden aan de grenzen van het Weens verdragenverdrag. Kritiek op het Hof is er altijd wel geweest. Hij geeft een aantal richtlijnen voor Staten die menen dat het Hof toch te ver gaat in die interpretatie. Het is wel nuttig te bedenken dat veel uitspraken die ooit voorwerp waren van kritiek nu worden gekoesterd als het ‘acquis’ van het Hof. De grenzen van aanvaardbare interpretatie zijn volgens Myjer nog lang niet bereikt.

€ 8.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelGraag een normaal gesprek
Graag een normaal gesprek
Theo W.A. de Wit, Reijer de Vries, Ryan van Eijk (red)

De half-ironische, half-serieuze titel van deze bundel (‘Graag een normaal gesprek’) verwijst naar de communicatie met gedetineerden en stond op een verzoekbriefje, waarmee een gedetineerde zich tot een geestelijk verzorger wendde. Zo’n tekst geeft te denken. Is een ‘normaal gesprek’ voor een gedetineerde misschien een uitzonderlijke gebeurtenis?
Binnen het kader van deze vraagstelling denkt de Tilburgse theoloog Erik Borgman na over de vraag, of en wanneer er sprake kan zijn van een ‘bevrijdende God’ in de gevangenis. Vervult het justitiepastoraat een nuttige functie in een justitieel systeem dat recidive wil terugdringen, of gaat het in het Evangelie om iets anders? Zijn vraag wordt hoogst actueel en controversieel waar hij verwijst naar de recente Belgische casus van Michelle Martin, medeplichtige van Marc Dutroux.
De pastoraal theoloog Stefan Gärtner zoomt in op de vreemdheid die onvermijdelijk een rol speelt in de communicatie tussen de justitiepastor en de gevangene. Hij probeert deze vreemdheid vruchtbaar te maken voor de reflectie op en de praktijk van de pastorale communicatie.
Ryan van Eijk schetst middels enkele casussen het belang van de‘presentiebenadering’. Soms valt er vanwege massieve onmacht, uitzichtloosheiden een gevoel van diepe verlatenheid bij gedetineerden niet zoveel te bereiken inutilitaire termen en raakt ook de taal als medium van communicatie aan haar grenzen.

Reijer de Vries concentreert zich in zijn bijdrage op communicatie als ‘gebeuren’ en dus niet louter als instrument. Hij vraagt zich af of ook de prediking, die qua vorm als toespraak immers een eenrichtingsverkeer impliceert, kan bijdragen aan dit ‘geschieden van communicatie’. Daartoe onderzoekt hij een gevangenispreek van Karl Barth.

Theo van Dun behandelt de communicatiemogelijkheden in het domein van het liturgisch pastoraat. Net als Van Eijk benadrukt hij dat het gesprek niet de enige vorm van communicatie is, en hij voegt eraan toe: ‘zelfs niet de voornaamste’. Hij wijst vooral naar de ‘dubbele beweging’ die zo centraal staat in de christelijke liturgie: anabasis en katabasis.

De bundel is aangevuld met enkele ‘losse bijdragen’: Theo de Wit schrijft over ‘legitiem geweld‘ en Fons Flierman presenteert in zijn artikel ‘Geestelijke verzorging als beroep’ een samenvatting van zijn onderzoek Geestelijke verzorging in het werkveld van justitie (Eburon, 2012)

Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat

€ 16.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelAfweging van grondrechten in een veellagig rechtssysteem
Afweging van grondrechten in een veellagig rechtssysteem
Marina den Houdijker

Het proportionaliteitsbeginsel vervult een niet meer weg te denken rol in met name het continentaal-Europese grondrechtendiscours. Meer en meer wordt het gebruik van het beginsel van proportionaliteit in strikte zin en de daarin vervatte idee van afweging gezien als de beste manier om conflicten tussen grondrechten te beslechten, vooral omdat dan ruimte is voor ‘eerlijke’ en zaaks gerichte besluitvorming. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) verwijzen in hun uitspraken veelvuldig naar de idee van afweging.

De centrale vraag in dit onderzoek is of de frequente verwijzingen van deEuro pese hoven naar de idee van afweging bijdragen aan de navolgbaarheid en inzichtelijkheid van hun beslissingen in grondrechtenconflicten. Aanleiding is de toenemende kritiek op beide Hoven wegens (vermeend) onduidelijke uitspraken, vooral die waarin zij toepassing geven aan de idee van afweging. Omdat deze kritiek schadelijk kan zijn voor de inspanningen of misschien zelfs de bereidheid van de lidstaten van de Raad van Europa en de Europese Unie om de beslissingen van het EHRM en het HvJ EU ten uitvoer te leggen, is het van belang om de kritiek op waarde te schatten en – indien nodig – suggesties te doen aan de Hoven hoe zij hun argumentatie met betrekking tot de idee van afweging kunnen verbeteren.

In dit boek wordt een rechtstheoretisch onderzoek naar de idee van afweging gecombineerd met een analyse van de rechtspraak van het EHRM en het HvJ EU. Het rechtstheoretisch onderzoek – waarin ook het Amerikaanse debat inzake judicial balancing wordt betrokken – leidt tot een ‘ideaaltype’ afweging aan de hand waarvan de afwegingsjurisprudentie van de Europese hoven wordt geanalyseerd en geëvalueerd. Met inachtneming van de bijzondere problematiek van de veellagigheid van het Europese systeem van grondrechten bescherming worden voorstellen gedaan tot verbetering van de Straatsburgse en Luxemburgse afwegingspraktijk.

Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder verantwoordelijkheid van het E.M. Meijers Instituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. De studie werd verricht in het kader van het facultaire onderzoeksprogramma Securing the Rule of Law in a World of Multilevel Jurisdiction, alsmede in het kader van het VIDI-project ‘Judicial reasoning in fundamental rights cases – national and European perspectives’, geleid door prof. mr. J.H. Gerards en gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

€ 42.50 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDe afschrikking voorbij
De afschrikking voorbij
Karin van Wingerde

  Ieder incident leidt tot een roep om meer en strengere regels, intensievere controles en afschrikwekkender sancties voor ondernemingen en hun bestuurders. Maar voorkomt de dreiging van sancties dat ondernemingen regels overtreden? Schrikken sancties af? Doen strengere sancties dat meer dan minder zware sancties en schrikken strafrechtelijke sancties sterker af dan administratieve sancties? Over deze vragen gaat dit boek. Het onderzoek waarvan in dit proefschrift verslag is gedaan, is gebaseerd op een empirische studie onder veertig bedrijven uit de Nederlandse afvalbranche. Daarbij is niet alleen onderzocht in hoeverre en op welke wijze sancties afschrikken, maar is ook gekeken naar het belang van sancties in vergelijking met repercussies vanuit de maatschappelijke omgeving alsmede naar de wisselwerking tussen afschrikking, maatschappelijke controle en de aandacht die binnen bedrijven zelf wordt gegeven aan de naleving van wet- en regelgeving. Karin van Wingerde studeerde criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is thans onderzoeker bij de Rekenkamer Rotterdam.

€ 39.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelInternational Journal of Legislative Drafting and Law Reform VOL 1 - 1
International Journal of Legislative Drafting and Law Reform VOL 1 - 1
Tonye Clinton Jaja (editor)

International Journal of Legislative Drafting and Law Reform is a peer reviewed journal. It is a forum for innovative and original articles on the theories, principles, methods, techniques, style and best practices applied in legislative drafting and law reform practice from international and comparative law perspectives. The journal aims to identify the commonalities and general principles of legislative drafting and law reform that are common to the dominant traditions of civil law, common law, European Union, Islamic law jurisdictions. The purpose of comparing legislative drafting and law reform systems is not to prove that one legal system is superior to another but to demonstrate the capacity to learn and benefit from one another. Overall, the aim of the Journal is to promote inter-jurisdictional dialogue thereby building bridges across the divide in terms of legislative drafting and law reform amongst these different jurisdictions.

Also see http://www.legislativedraftingjournal.com/ for online subscriptions
International Journal of Legislative Drafting and Law Reform
International Journal of Legislative Drafting and Law Reform
Tonye Clinton Jaja (red.)

International Journal of Legislative Drafting and Law Reform is a peer reviewed journal. It is a forum for innovative and original articles on the theories, principles, methods, techniques, style and best practices applied in legislative drafting and law reform practice from international and comparative law perspectives. The journal aims to identify the commonalities and general principles of legislative drafting and law reform that are common to the dominant traditions of civil law, common law, European Union, Islamic law jurisdictions. The purpose of comparing legislative drafting and law reform systems is not to prove that one legal system is superior to another but to demonstrate the capacity to learn and benefit from one another. Overall, the aim of the Journal is to promote inter-jurisdictional dialogue thereby building bridges across the divide in terms of legislative drafting and law reform amongst these different jurisdictions.

For single copies please contact us on sales@wolfpublishers.nl
Best Practice Guide Asiel
Best Practice Guide Asiel
Frits Koers, Nienke Doornbos en Theo Wijngaard. Herzien en bewerkt door Pieter-Jan van Kuppenveld en Jakob Wedemeijer

Rechtshulpverlening aan asielzoekers stelt hoge eisen aan advocaten. Advocaten staan asielzoekers bij in een procedure die vaak maar enkele dagen duurt en veel tijdsdruk oplevert. Van een vertrouwensrelatie is dan meestal nog geen sprake. Het is onder deze omstandigheden een uitdaging om cliënten op zorgvuldige wijze bij te staan.

Deze leidraad beschrijft de taken en dilemma’s waarvoor advocaten zich gesteld zien en geeft praktische tips en advies bij de keuzes die moeten worden gemaakt. De opzet van het boek volgt de praktijk en beschrijft deze zoals dat idealiter zou kunnen verlopen. Wat komt er kijken bij de communicatie met cliënten die soms ernstig getraumatiseerd zijn? Hoe moet er worden omgegaan met de bewijsstukken, gehoorverslagen en deskundigeadviezen? Welke analyses liggen er ten grondslag aan het opstellen van beroepsgronden?

In de asielprocedure staat er veel op het spel voor de vreemdeling. Een goede rechtshulpverlening is daarom van essentieel belang. Daarom bevat dit boek ook minimumnormen waaraan de praktijk van de advocaat dient te voldoen.

Verkrijgbaar vanaf 4 oktober 2012

€ 25.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelCuraçao op de drempel van de autonomie
Curaçao op de drempel van de autonomie
J.M. Reijntjes

De mijnstaking van 1955 was een van de eerste krachtproeven voor de pas autonoom geworden Antillen. Toen het personeel van de maatschappij, die de fosfaatlagen in de Tafelberg ontgon, het werk neerlegde bleek al snel dat regering, gouverneur en justitiële autoriteiten heel verschillend dachten over hun onderlinge verhouding en, vooral, over de vraag wie in een democratie uiteindelijk de baas is. Het conflict bij de mijn werd door de werknemers gewonnen; hun bond werd erkend en hun arbeidsvoorwaarden sterk verbeterd. De PG en de gouverneur daarentegen zagen zich genoodzaakt het veld te ruimen en Curaçao te verlaten. Inmiddels zijn de Antillen uiteengevallen en nieuwe landen ontstaan. Opnieuw rijst de vraag hoe binnen het machtsapparaat de verhoudingen liggen. Nu gaat het vooral om de positie van de procureur-generaal, die Curaçao met Sint Maarten en de BES-eilanden gemeen heeft, tegenover de minister van justitie. Kunnen uit de mijnstaking van 1955 voldoende lessen worden getrokken voor de dag van vandaag?
De gelijkwaardigheid van de landen van het koninkrijk der nederlanden: realiteit of perceptie?
De gelijkwaardigheid van de landen van het koninkrijk der nederlanden: realiteit of perceptie?
Irene Broekhuijse

Irene L.A. Broekhuijse (1986, Apeldoorn), verdedigde op 19 september 2012 haar juridische proefschrift over de gelijkwaardigheid van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit proefschrift werd begeleid door haar promotoren J.M. Saleh (Constitutioneel Koninkrijksrecht) en H.R.B.M. Kummeling (Staatsrecht) en verdedigd aan de Universiteit Utrecht. Haar thesis luidt: “de gelijkwaardigheid zoals deze ingevolge het internationale recht in het Statuut is vastgelegd, komt in de praktijk niet altijd voldoende tot uitdrukking. Hoewel de factoren die de gelijkwaardigheid beperken in de hand worden gewerkt door de structuur van het Koninkrijk, kan de gelijkwaardigheid aan de hand van de geconstateerde problemen, binnen de grenzen van het Statuut toch worden bevorderd.”

Dit proefschrift beoogt handvatten te bieden voor het vinden van een antwoord op de vraag: zijn de landen van het Koninkrijk per saldo gelijkwaardig of is de gelijkwaardigheid slechts een perceptie?

€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelMonitor Gesubsidieerde rechtsbijstand 2011
Monitor Gesubsidieerde rechtsbijstand 2011
S.L. Peters, M. van Gammeren-Zoeteweij, L. Combrink-Kuiters

Toegang tot het recht is een belangrijke pijler voor een goed functionerende rechtstaat. De Raad voor Rechtsbijstand maakt zich sterk voor het belang van burgers als zij tegen juridische problemen aanlopen. Dat doet de Raad op basis van de Wet op de Rechtsbijstand. De Raad wijst rechtzoekenden de weg, bevordert een goede toegang tot het recht en stimuleert goede kwaliteit van de rechtsbijstand. Ook fungeert de Raad als kenniscentrum op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Hierbij is de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR) een belangrijk instrument. Elk jaar publiceert de Raad voor Rechtsbijstand deze monitor om te beschrijven hoe de toegang tot, de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand zich ontwikkelen. Door periodiek op een uniforme wijze informatie te verzamelen over een beperkt aantal indicatoren wordt inzicht geboden in trends door de jaren heen. Om tevens inzicht te bieden in de effecten van specifieke beleids- of wetswijzigingen wordt ook verslag gedaan van aanvullende onderzoeken.

€ 24.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelThe Jurisdiction of the Pontiff in the Roman Republic: A Third Dimension
The Jurisdiction of the Pontiff in the Roman Republic: A Third Dimension
Jan Hendrik Valgaeren

In academic research, the pontiff (pontifex) of the Roman Republic has largely been a twodimensional figure, created by Historians and Romanists. In this book, the author - a graduate in both law and history - adds a fascinating third dimension. Taking the pontiff’s jurisdiction (i.e., the supervision of civil litigation) as his starting point, he demonstrates that most Romanists evidence a highly dogmatic approach and only pay attention to the institutional aspects of Roman law, while Historians are primarily interested in the big picture and are mostly unaware of the pontiff’s legal duties. What binds these perspectives is that the scholarly thinking of adherents of either discipline is rooted in the Enlightenment idea that Roman society was a secular one. This biased idea obscures the fact that in the Roman Republic law and religion were intimately connected and remained so well into the Empire. The author argues that it was only around 200 BC - and not earlier - that, as part of the radical reforms following the Second Punic war, jurisdiction was transferred from the pontiff to the praetor.

Jan Hendrik Valgaeren (1980) studied Ancient History, Law, and International Relations in Belgium (Leuven Catholic University), the Netherlands (Tilburg University), and Spain (Deusto University). Greatly inspired by the Renaissance notion of homo universalis, he has taught courses on Legal History, Politics, Culture, and International Relations and is currently working as a lawyer at Vandenheuvel – Du Mongh, Antwerp. He is intrigued by the world of art.
De Express Private Trust: Fiscaalrechtelijke beschouwingen over kwalificatie en gevolgen
De Express Private Trust: Fiscaalrechtelijke beschouwingen over kwalificatie en gevolgen
Gerard Gilissen

De fiscale kwalificatie en gevolgen van het ontstaan en bestaan van de Anglo-Amerikaanse trust vormen reeds decennia-lang een punt van discussie in de fiscale wetenschap en praktijk. Dit boek beoogt niet alleen een bijdrage aan deze discussie te leveren, maar ook een spoedige wijziging te bevorderen van de per 1 januari 2010 tot stand gekomen wettelijke regeling betreffende het afgezonderd particulier vermogen (apv), waartoe ook discretionary express private trusts behoren. De als anti-misbruikwetgeving bedoelde wettelijke regelingen betreffende het apv zijn namelijk op onderdelen onaanvaardbaar onevenwichtig vanwege een onjuiste afweging van het rechtszekerheidsbeginsel enerzijds en het rechtvaardigheidsbeginsel en het doel van het recht anderzijds. Voorts geven de wettelijke bepalingen niet de reeds jaren zo gewenste duidelijkheid omtrent de fiscale kwalificatie van de fixed express private trust.Teneinde de fiscale problematiek van het verschijnsel express private trust goed te kunnen begrijpen, is een meer dan vluchtige kennis van de ontstaansgeschiedenis van de trust; de trust naar Engels recht en de Engelse belastingheffing van de trust van wezenlijk belang.Vandaar dat daaraan in dit boek allereerst ruim aandacht wordt besteed.Omdat begrippen die aan het civiele recht worden ontleend in beginsel ook fiscaalrechtelijk hun civielrechtelijke betekenis behouden, tenzij enige factor van rechtsvinding een afwijkende betekenis vereist (leer der rechtseenheid), wordt tevens onderzocht hoe de trust privaatrechtelijk kan worden gekwalificeerd. Het Haags trustverdrag vormt daarbij het uitgangspunt.In het onderzoek naar de fiscale kwalificatie wordt een onderscheid gemaakt tussen de discretionary en de fixed trust. Daarbij gelden als onderzoekshypothesen dat de discretionary trust wél een fiscale entiteit vormt doch de fixed trust niet. Voorts wordt onderzocht wat de fiscale gevolgen van de kwalificatie voor de heffing van de schenk-, erf-, inkomsten- en vennootschapsbelasting zijn.Ten slotte wordt wenselijk fiscaal recht beschreven, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan regelingen betreffende de trust in een aantal landen die deze lastig te kwalificeren rechtsfiguur wél resp. niet kennen.Gerard (D.L.M.) Gilissen werd geboren op 7 juni 1948 te Tilburg. Gedurende de periode 1960-1966 volgde hij middelbaar onderwijs aan hetVan der Puttlyceum te Eindhoven. Aansluitend studeerde hij fiscaal recht aan de R.U. Leiden. In 1972 studeerde hij af en trad vervolgens in dienst bij de Rijksbelastindienst.Vanaf 1972 liep hij gedurende drie jaar stage in de Directie Limburg. In 1975 werd hij benoemd tot inspecteur van ’s Rijksbelastingen te Eindhoven (inspectie der vennootschapsbelasting).In 1981 trad hij in dienst bij de maatschap van Dien+co/Kammer Luhrman+co.In 1983 werd hij lid van de maatschap.In 2003 werd het partnership met Pricewaterhouse- Coopers (PwC) op zijn verzoek beëindigd. Sindsdien hield hij zich deels bezig met een promotieonderzoek.Hij is sinds 1970 getrouwd, heeft twee kinderen en twee kleinzonen.

€ 42.50 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelLaverend langs grenzen
Laverend langs grenzen
Friso Kulk

Leden van transnationale gezinnen krijgen te maken met de rechtssystemen van twee (of
meer) verschillende landen. Als bijvoorbeeld in Egypte een kind van Egyptisch-Nederlandse
ouders wordt geboren, dan dient de Egyptische geboorteakte als bewijs van het bezit van
de Nederlandse nationaliteit. Daarmee zijn niet alleen de regels van het Nederlandse,
maar ook die van het Egyptische islamitische recht van belang voor de juridische positie
van dit kind. De beide rechtssystemen zijn op deze en tal van andere manieren in interactie
met elkaar.

Dit boek gaat over de ervaringen van ouders in Egyptisch-Nederlandse en Marokkaans-
Nederlandse gezinnen met familie-, nationaliteits- en internationaal privaatrecht.
Ouders in transnationale gezinnen dragen met hun handelen bij aan de vorming van de
juridische positie van hun kinderen in twee landen. Op basis van interviews met ouders in
Nederland, Egypte en Marokko wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het handelen van
ouders bijdraagt aan die juridische positie en welke verklaringen er zijn te geven voor dat
handelen. Hoe gaan ouders om met de verschillen tussen het Nederlandse familierecht en
het op islamitische normen gebaseerde familierecht van Egypte en Marokko? Ervaren zij
conflicten of zoeken ze naar pragmatische oplossingen? Welke rol spelen sociale, religieuze
en politieke factoren daarin? Daarnaast vormt dit boek een praktijkgerichte beschrijving
van de juridische kwesties waar transnationale gezinnen mee te maken krijgen.

€ 29.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelWhy Jamaica Wants to Protect Champagne: Intellectual Property Protection in EU Bilateral Trade Agreements
Why Jamaica Wants to Protect Champagne: Intellectual Property Protection in EU Bilateral Trade Agreements
Anke Moerland

During the last fifteen years, bilateral trade agreements have become increasingly more common. All bilateral trade agreements concluded by the European Union and the United States contain standards of intellectual property protection and enforcement that go beyond the protection agreed upon in the TRIPS Agreement. This poses important challenges to developing countries who are parties to these agreements but often do not have the level of development and capacity to undertake innovative research which would allow them to take full advantage of the benefits of strong IP protection and enforcement. This book offers a legal and a political-scientific view on the phenomenon of strong intellectual property protection and enforcement in bilateral trade agreements to which developing countries are parties. After providing a comprehensive analysis of the IP rights and obligations contained in recent bilateral trade agreements concluded by the European Union, this book highlights the IP policy-making process in a developing country that has already accepted TRIPS-plus provisions, being Jamaica and the CARIFORUM region.
The Powers that Be
The Powers that Be
M. Diamant, M.L. van Emmerik, J.P. Loof, W.J.M. Voermans (red.)

  De Staatsrechtconferentie 2012 werd georganiseerd door de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. De in deze bundel opgenomen bijdragen, die tijdens de conferentie werden gepresenteerd, staan stil bij de vraag of – en zo ja, waarom – de huidige constitutionele checks and balances tekort schieten. Dit vooral in het licht van het feit dat constitutioneel recht tegenwoordig voortvloeit uit vele transnationale bronnen, zoals verdragen of volkenrechtelijke besluiten die met medewerking van volkenrechtelijke of EU-organisaties tot stand worden gebracht. Dit is weliswaar geen nieuw verschijnsel, maar het volume ervan en de dynamiek van de interactie met nationaal recht en nationale besluitvorming zijn wel nieuw. Wat betekent dit voor het functioneren van en de balans tussen bestuur, wetgever en rechter? Hoe rijmt die transnationale rechtsvorming met de uitgangspunten en beginselen van de inrichting van onze democratische rechtsstaat? Is die wel zo eenvoudig op één lijn te stellen met een transnationale rechtsorde, zoals die van de EU, die min of meer op dezelfde leest is geschoeid? Welke (democratische) legitimiteit heeft constitutioneel recht dat niet langer geheel in het kader van een natiestaat, van een politiek verbonden ‘demos’, wordt gevormd? Deze indringende vragen vergen allicht andere antwoorden dan de grotendeels institutionele antwoorden (meer democratische en transparantere procedures, meer rechtsbescherming, e.d.) die tot dusverre werden gegeven. De Staatsrechtconferentie 2012 vormt een aanzet tot verdere investeringen in het begrijpen en verklaren van de dynamiek, tot een bezien welke factoren een rol spelen bij de al dan niet aanvaarding van transnationaal recht en tot een nagaan volgens welke beginselen (juridische en democratische) daarop een antwoord kan worden gevonden.

€ 30.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelConcilie van Trente , Een jubileum van 450 jaar
Concilie van Trente , Een jubileum van 450 jaar
Gerard Strijards

De tiara van de paus, een drie-kroon.De drie lagen verzinnebeelden de drie functies van het pauselijk ambt: leraar, priester en wereldlijk vorst. Maar ook de macht over hemel, hel en aarde. Drie rechtsmacht-aanspraken. Gerard Strijards schetst in een openbaar college de worsteling die de Katholieke Kerk doormaakte met de "nieuwigheden" die de reformatie meebracht. Die hadden betekenis voor die drie aanspraken. Vooral de aanspraak op de universele wereldlijke macht boven andere vorsten. Dat was niet vanzelfsprekend meer. Het Concilie van Trente (1543-1563) herijkte de plaats van de Kerk in het nieuwe internationale bestel van West-Europa. Zonder het te beogen ontwikkelden de Vaders daarbij nieuwe volkenrechtelijke principes in het verkeer tussen Kerk, als supranationale organisatie en staten. Principes die dat internationale recht ook vandaag nog hanteert in het verkeer met andere supranationale organisaties. Als bijzonder hoogleraar internationaal strafrecht is Strijards steeds alert op deze kerkelijke achtergrond van die principes en hun onstaansgeschiedenis, mét de daarbij behorende politieke spanningsvelden van het moment. In deze voordracht besteedt hij zo aandacht aan de staatkundige achtergronden van het Trents Concilie.

€ 17.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelLegislative Drafting - An Introduction to Theories and Principles
Legislative Drafting - An Introduction to Theories and Principles
Tonye Clinton Jaja

“The drafter has skills and knowledge not generally possessed by policy makers. The drafter is an architect...an expert...a specialist...The difference between a legal mechanic and a legal craftsman turns largely on this point.” - G. Thornton, Legislative Drafting (London, Butterworths, 1996) p.125.     As the quotation shows, without a knowledge of legislative drafting theory and principles, a legislative drafter’s competence is as incomplete as a motor mechanic in contrast to an automobile engineer.

This book introduces the reader to the relevant theories and principles that are necessary for promoting quality legislation in the field of legislative drafting. A “legislative drafting theory” or “legislative theory” is defined by the Seidmans as: “the structure of a drafter’s justification for a bill constitutes the operative face of a de facto legislative theory and methodology” .

The first and fundamental theory is the necessity for a regulatory framework for legislative drafting as a holistic platform for promoting quality legislation. Closely related is the principle of effectiveness of legislation as the paramount goal in legislative drafting. By combining these two fundamental principles this book demonstrates how legislative drafters can improve the quality of legislation.

The purpose of this book is not to lay down any hard-and-fast rules but to provoke thinking by introducing the reader to principles derived from legislative drafting in the dominant jurisdictions of the common law, civil law and the European Union law. Using legislative drafting in Nigeria as a case study, this book demonstrates how application of these theories and principles are likely to prove beneficial even in the most challenging jurisdiction. Examples from Nigeria’s oil and gas legislation have been chosen to illustrate the hypothesis. Oil and gas legislation have been chosen considering its transnational nature and pervasive impact on the economy.

This book is a significant contribution in the field of legislative drafting considering that it is the first book that discusses the quality of legislation and not techniques of drafting which has suffered from a paralysis of analysis in other legislative drafting texts.

ABOUT THE AUTHOR
Tonye Clinton Jaja, is the Editor-In-Chief of the International Journal of Legislative Drafting and Law Reform. He is the Secretary of the Legislative Drafting Law Clinic, Institute of Advanced Legal Studies, University of London, where he is completing a PhD in Legislative Drafting Law. Tonye Clinton Jaja has recently been appointed Visiting Associate Professor/Coordinator, Postgraduate Diploma in Legislative Drafting Course, Kiit Law School, Kiit University, India.


REVIEW:
http://wolfpublishers.nl/mailing/Loophole_Nov12.pdf
Parlementaire controle op Europese besluitvorming
Parlementaire controle op Europese besluitvorming
Brecht van Mourik

Het boek gaat over parlementaire controle op Europese besluitvorming. Meer in het bijzonder wordt de mogelijkheid bekeken om in Nederland een parlementair behandelingsvoorbehoud of mandaatsysteem te introduceren zoals dat bestaat in een aantal andere EU-lidstaten. De EU-lidstaten die, naast Nederland, aan de orde komen zijn Denemarken, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. In het algemeen gaat voor landen met een parlementair behandelingsvoorbehoud op dat een lid van de Raad, meestal een minister, niet verder mag gaan met het nemen van beslissingen over een Europees besluit, voordat het eigen parlement de mogelijkheid heeft gehad het voorliggende besluit te onderzoeken en eventueel de minister daarover te bevragen. In een systeem waarin wordt gewerkt met mandaten kan het nationale parlement de betreffende minister een mandaat meegeven alvorens hij of zij gaat onderhandelen over Europese besluitvorming in de Raad. De vraag die in het boek wordt beantwoord is wat een instrument als het parlementair behandelingsvoorbehoud of een mandaatsysteem in Nederland toe kan voegen aan de instrumenten die de Tweede Kamer en de Eerste Kamer al hebben om de regering te controleren in het kader van het Europese besluitvormingsproces.

Verkrijgbaar na 28 september 2012

€ 29.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelHet stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken (hardcover)
Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken (hardcover)
B. Keulen, P. Traest

Pre-adviezen voor de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 5 oktober 2012 te Rotterdam.

In zowel soft- als hardcover verkrijgbaar!

€ 15.50 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelStatus of forces
Status of forces
Joop Voetelink

Nederland draagt al decennia bij aan crisismanagementoperaties van de VN en andere organisaties en heeft door de economische crisis een toenemend belang bij internationale militaire samenwerking. Hierdoor zijn tegenwoordig het hele jaar door Nederlandse militairen aanwezig op buitenlands grondgebied. De regering heeft herhaaldelijk de behoefte benadrukt aan duidelijke regels over de juridische positie van deze troepen in het buitenland. Het belangrijkste element van dit soort regels vormt de rechtsmacht om militairen te kunnen berechten indien zij in het buitenland een strafbaar feit hebben begaan.

Wanneer militairen in het buitenland worden ingezet, is het gebruikelijk dat de juridische positie van de troepen wordt vastgelegd in een statusregeling. Tegenwoordig gebeurt dit vaak in de vorm van een internationale overeenkomst: de zogeheten Status of Forces Agreement (SOFA). Het gebruik van deze overeenkomsten heeft het voordeel dat de status van de troepen die buiten de eigen staatsgrenzen worden ingezet, duidelijk vaststaat voor de activiteiten waarvoor de SOFA is opgesteld. De juridische theorie waarop de SOFA is gebaseerd, is vaak een stuk minder helder, zodat in de situatie dat geen statusregeling kan worden opgesteld, de juridische positie van militairen vragen kan oproepen.

Dit boek brengt het internationaalrechtelijk en militair operationeelrechtelijk perspectief bij elkaar om bij te dragen aan de theorievorming over de strafrechtsmacht van troepen in het buitenland. Uitgaande van deze theorie wordt vervolgens voorgesteld om te komen tot een Status of Forces Compendium die, gebaseerd op de praktijk van staten en organisaties, bouwstenen bevat voor het opstellen van specifieke SOFA’s.

Verkrijgbaar vanaf 20 september

€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDe verschillende gezichten van de energieconsument
De verschillende gezichten van de energieconsument
Saskia Lavrijssen

Volgens de Europese wetgever vervult de energieconsument een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen van het Europese energiebeleid, inclusief mededinging, de betaalbaarheid van de energieprijzen, leveringszekerheid en de realisatie van de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen. In de praktijk blijkt de consument deze rollen echter maar nauwelijks te vervullen. De energieconsument bestaat niet uit een homogene groep van mensen en heeft meerdere gezichten. Veel mensen maken in de praktijk geen beslissingen die in lijn zijn met het traditionele, rationele keuzemodel waarvan de wetgever was uitgegaan. Zij zijn niet geïnteresseerd om te zoeken naar goedkopere aanbiedingen in de energiesector, maken verkeerde keuzes en zijn zich veelal niet bewust van de mogelijkheden om energiebesparingsmaatregelen te treffen. Deze bijdrage stelt daarom de legitieme vraag of de energieconsument de rollen die de Europese wetgever hem heeft toebedeeld in de praktijk kan en wil waarmaken? Voor de beantwoording van deze vraag komen economie, recht en psychologie samen. De juridische en economische assumpties van de wetgever over de vraag wie de energieconsument is en hoe hij wordt geacht zich te gedragen komen aan de orde. Ook wordt gebruik gemaakt van de laatste inzichten uit de gedragseconomie, die een realistischer beeld geven van de psychologische werkelijkheid van energieconsumenten. Op vernieuwende wijze geeft deze bijdrage handvatten voor de manier waarop de wetgever inzichten uit de gedragseconomie kan integreren in de regulering van de energiesector.

Saskia Lavrijssen (1976) is Hoogleraar Consument en Energie en verbonden aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel Consument en Energie is ingesteld ter bevordering van onafhankelijk multidisciplinair onderzoek naar de positie van de huishoudelijke en zakelijke consument in de energiemarkt onder de invloed van liberalisering, globalisering en klimaatveranderingsvraagstukken. De leerstoel is mede mogelijk gemaakt door inzet van de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW).

€ 10.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelOmkoping bestraft?
Omkoping bestraft?
Gerben Smid

Nederland is partij bij verscheidene verdragen die een strafbaarstelling voor-schrijven van het omkopen van buitenlandse ambtenaren. In 2001 zijn de Nederlandse strafbaarstellingen van ambtelijke omkoping herzien, waarbij ook deze verdragsverplichtingen zijn geïmplementeerd. Ruim tien jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen hebben zij echter nog niet geleid tot enige veroordeling.

In dit onderzoek worden de totstandkoming en inhoud besproken van de anti-corruptieverdragen van de OECD, de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties. Onderzocht is vervolgens in hoeverre de Nederlandse strafbaarstellingen van (buitenlandse) omkoping voldoen aan de verplichtingen die uit deze verdragen voortvloeien. Aanbevelingen worden gedaan voor wijziging en aanvulling van de Nederlandse strafwetgeving ten aanzien van corruptie en voor de opsporings- en vervolgingspraktijk.

Verkrijgbaar vanaf 14-09-2012

€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelThe Technology Criterion in Patent Law
The Technology Criterion in Patent Law
Reinier B. Bakels

  Patenting allegedly non-technical subject-matter like software and business methods is controversial both from a political and a legal perspective. Political opinions about patents in these fields vary from "indispensable" to "disastrous". Lawyers complain about opaque rules that would violate statutes.

US law allows patents on non-technical subject-matter, but it excludes "abstract ideas", an exclusion that leads to remarkably similar controversies, again both at the political and the legal level.

Coincidentally, in 2010 both the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office and the U.S. Supreme Court addressed these problems, but unfortunately both failed to provide the clarification one had hoped for.

This book gives a unique explanation why patents logically should only be granted for technology, and how the technology concept should be interpreted in order to solve today’s controversies, both at the legal and the policy level.


http://www.boek9.nl/berichten/het-techniekbegrip-in-het-octrooirecht    
Openbaar ministerie en tenuitvoerlegging
Openbaar ministerie en tenuitvoerlegging
Sonja Meijer

De tenuitvoerlegging van door de rechter opgelegde sancties vormt het sluitstuk van de strafrechtspleging. Op grond van artikel 553 Sv hebben zowel het openbaar ministerie als de minister van Justitie een taak bij de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. In dit boek staat deze taak centraal, beschreven vanuit het oogpunt van het openbaar ministerie. Daarbij besteedt de auteur onder meer aandacht aan de rolverdeling tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging, en beschouwt zij deze verdeling ook in rechtshistorisch perspectief. Ter uitvoering van zijn taak bij de tenuitvoerlegging, kent de wet het openbaar ministerie discretionaire bevoegdheden toe. Middels onderzoek naar de tenuitvoerlegging van vier sancties, te weten de geldboete, de gevangenisstraf, de taakstraf en de ontnemingsmaatregel, komt de auteur tot een antwoord op de vraag hoe deze bevoegdheden worden genormeerd. De auteur sluit af met een beschouwing van de taak van het openbaar ministerie bij de tenuitvoerlegging in de toekomst.   Verschijnt eind september 2012

€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelBringing a case to the European Court of Human Rights
Bringing a case to the European Court of Human Rights
Council of Europe

As of 1 November 2014, about 78,000 applications were pending before a judicial formation of the Court. Although the Court’s docket has been reduced by nearly 50% over the last three years, this still represents a very signifi cant number of cases to bebrought before an international tribunal and continues to threaten the effectiveness of the right of petition enshrined in the Convention. The vast majority of cases (92% in 2013) will be rejected by the Court on one of the grounds of inadmissibility. Such cases clog up the Court’s docket and obstruct the examination of more deserving cases where the admissibility requirements have been satisfi ed and which may concern seriousallegations of human-rights violations.The 2010 Interlaken Conference on the reform of the Court called upon the “States Parties and the Court to ensure that comprehensive and objective information is provided to potential applicants on the Convention and the Court’s case-law, in particular on the application procedures and admissibility criteria”. The Court’s first response to the call was to prepare a Practical Guide on Admissibility Criteria which clearly sets out the rules and case-law concerning admissibility. This third edition covers case-law up to 1 January 2014 and the stricter procedural conditions for applying to the Court which came intoforce on that date. Practitioners and prospective applicants should study this Practical Guide carefully before deciding to bring a case before the European Court of Human Rights.

€ 14.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelPublieke dienstverlening: Percepties van marktwerking en kwaliteit
Publieke dienstverlening: Percepties van marktwerking en kwaliteit
Anna de Zeeuw

  Discussies over het onderwerp marktwerking bij publieke dienstverlening zijn aan de orde van de dag, zoals blijkt uit de wekelijkse berichtgeving in de kranten, televisie-uitzendingen over onderwerpen als topsalarissen bij de publieke sector en wantoestanden in de thuiszorg en het hoger beroepsonderwijs. Vanuit allerlei hoeken wordt, al of niet genuanceerd, door groeperingen gepleit voor betere zorg en onderwijs. Marktwerking in de publieke dienstverlening is, met als aanleiding een economische recessie, ingezet tijdens de kabinetten Lubbers vanaf 1982. Publieke dienstverlening behelst in Nederland een breed spectrum aan diensten, variërend van gezondheidszorg tot en met infrastructurele diensten zoals openbaar vervoer en telecommunicatie. De aannames die gepaard gaan met het inzetten van marktwerking beloven onder andere een hogere kwaliteit tegen een lagere prijs. In dit proefschrift staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Wat zijn effecten van de introductie van marktwerking in de publieke dienstverlening op de perceptie van kwaliteit van deze dienstverlening? In dit onderzoek wordt getracht afstand te nemen tot de maatschappelijke discussies. Daarbij gaat het niet om de vraag of deze percepties waar zijn, maar of en op welke wijze ze betekenisvol zijn voor de betrokken spelers. Onze kennis en voorstellingen van de wereld zijn in haar benadering geen reflecties van de werkelijkheid maar producten van onze eigen indeling, of discours. Anders dan eerdere wetenschappelijke onderzoeken over marktwerking gaat dit onderzoek nader in op het denken over het begrip kwaliteit. Praktijken uit verschillende sectoren binnen maatschappelijke dienstverlening worden beschouwd: ouderenzorg, hoger onderwijs en als vergelijking met woningcorporaties over de periode 1982-2008. Anna de Zeeuw (1963) heeft het onderwerp van haar proefschrift gekozen vanwege haar persoonlijke affiniteit, met name met het hoger onderwijs waar zij werkzaam is, maar ook met ouderenzorg vanuit de rol van mantelzorg  

€ 30.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelRestorative Justice and Victimology
Restorative Justice and Victimology
dr. Don John O. Omale

ABOUT THE BOOK
The book “Restorative Justice and Victimology: Euro-Africa Perspectives” is a well-researched book aim at contributing a comparative discourse, and Afrocentric knowledge to the body of literature in Restorative Justice and Victimology. The book is both practical and analytical. Arguably, the book is the first on Restorative Justice and Victimology in the international market researched and written by an African and Africa-based international scholar. Findings presented in the book demonstrate the potential benefits of restorative justice to governments and victims who may want to implement and participate in restorative justice. These include the “community crimino-vigilance”, “crimino-econometrics” and “value for money” (vfm) potentials of restorative justice policy to governments. For some victims of crime, the possibility of getting an answer to the “why me?” question which victims often ask, provides victimoautological or self-policing strategy to preventing revictimisation, and a vehicle to Intra-Personal Harmony, reduction in fear of crime, and Inter-Personal Reconciliation. Perhaps to some victims of crime
restorative justice is not only seen as a model of justice that gives them “voice” but also as a “Harmony Restoration Therapy”. For the international audience, the author suggests that the Afrocentric knowledge contained in this book is imperative to international academia and practitioners who often are commissioned to chair dispute resolution mechanisms in Africa. The success or failure of their efforts in resolving disputes in Africa, the author argues could strongly be dependent on their knowledge of the core African philosophy of Thoughts: cosmology (African worldview of conflict, crime and reconciliation),axiology (African values of
restoration), ontology (African nature and conception of persons), and epistemology (source of knowledge for Africans).

About the Author:
Dr. Don John O. Omale (PhD) is a British Chevening Scholar of Criminology, Restorative Justice and Victimology. He has lectured both in Nigeria and the UK; and has taught very highly placed Senior Officials of the Nigerian Prisons Service. He is a Beneficiary of the Rotary Foundation International Group Study Exchange Programme to California, District 5230 USA (2002); and an Economic and Social Council (ECOSOC) Delegate to the Model United Nations Congress in New York, USA (2003). He holds BSc Psychology (University of Nigeria, Nsukka); MSc Criminology (University of Leicester, UK) and PhD Restorative Justice & Victimology at the Centre for Community and Criminal Justice, De-Montfort University Leicester, England, UK. He is internationally published, and has presented academic papers on Restorative Justice and Victimology at international conferences in the UK, USA, Canada, The Hague, Netherlands; South Africa and Addis Ababa. He is also Facilitator to Dispute Resolution Associates, Asokoro-Abuja on the National Strategic Workshops on Fast Track Trials, and Non-Custodial options; and International Adviser to Restorative Justice Initiative Midland, UK. He is a member of the British society of criminology, London;member of the International Institute of Restorative Practices, Pennsylvania, USA; member of the Restorative Justice International, and member of the World Society of Victimology.


Table of Contents http://www.wolfpublishers.nl/mailing/Table_of_Content.pdf
De samengestelde Besselink
De samengestelde Besselink
H.R.B.M Kummeling et al. (red.)

Waardering voor een vertrekkende hoogleraar wordt in Nederland vaak, niet altijd, tot uitdrukking gebracht in de vorm van een liber amicorum. Het is een tamelijk unieke Utrechtse traditie dat collega’s ook aan het schrijven slaan bij het vertrek van een hoogleraar die nog in het volle academische leven staat, sterker nog, die voornemens is de academische carrière met volle kracht voort te zetten bij een concurrent, veelal welhaast liefkozend aangeduid als ‘zuster’faculteit. Niet iedereen valt die eer te beurt, er moet wel sprake zijn van een langdurige verbondenheid aan Utrecht, en uiteraard van bijzondere prestaties. Leonard Besselink voldoet zonder twijfel aan beide criteria. Als blijk van waardering hebben naaste Utrechtse collega’s uit verschillende disciplines zich dan ook gezet aan het schrijven van deze afscheidsbundel. Diverse bijdragen uit deze bundel zullen voor menig ‘gewone lezer’ zeer de moeite waard zijn. We hopen dat het boek als geheel Leonard Besselink strekt tot verdere inspiratie bij al het belangrijke werk dat hij niet meer onder de vlag van de Universiteit Utrecht gaat verrichten.

De bundel bevat de volgende bijdragen: De toepassing van het concept van goed bestuur in het EU-Handvest van de Grondrechten
Henk Addink

Het intergouvernementele Koninkrijk der Nederlanden Agenda voor een samengestelde Koninkrijksleer Gio ten Berge   Een samengestelde Europese politieke constitutie Italië en de eurocrisis in vijf aktes Thomas Beukers   Het samengestelde Europese wetssysteem Ton van den Brink en Linda Senden   Een afscheid, maar toch weer niet: eigenlijk net als de Nederlandse Antillen Irene Broekhuijse   Wederzijds vertrouwen en de samengestelde rechtsorde van Dublin: grondrechten op losse schroeven? Evelien Brouwer   Parlement en geheime toezichtsinformatie Ton Duijkersloot en Henk Kummeling   Een samengestelde Europese burger? Hanneke van Eijken   De toepassing van het Grondwettelijke decentralisatiebeginsel in het omgevingsrecht Toon de Gier   Een samengestelde rechtsorde: niets voor civilisten Ewoud Hondius   Parliamentary Diplomacy in the European Union Davor Jančić   Het Europees en internationaal overheidscomposiet. Europese en internationale samenwerking tussen bestuursorganen Oswald Jansen   De spagaat van het EHRM in de zaak Lautsi. Mensenrechtenbescherming in het spanningsveld tussen internationaal toezicht en het primaat van de staat Titia Loenen De doorwerking van artikel 17 EVRM in de Nederlandse rechtsorde Paulien de Morree   Herijking van de rol van het Nederlandse parlement bij de verdragsprocedure. Op zoek naar een nieuwe constitutionele dialoog Brecht van Mourik en Remco Nehmelman   Collisions between EU law and national law Rolf Ortlep en Maartje Verhoeven   De relatie van de Caribische delen van het Koninkrijk met de Europese Unie Jaime M. Saleh   De afweging tussen grondrechten en fundamentele vrijheden in het Europese recht: het Hof van Justitie EU als ‘koorddanser’ Sybe de Vries   De doorwerking van richtlijnen in een samengestelde Europese rechtsorde Rob Widdershoven   De basis voor doorbreking van appelverboden in het bestuursrecht Paulien Willemsen

€ 25.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelToetsing aan vage normen door de bestuursrechter in het Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse recht
Toetsing aan vage normen door de bestuursrechter in het Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse recht
A.P. Kl