Grenzen verkennen

BookCover

Grenzen verkennen
Kenniscentrum Milieu en Gezondheid s-Hertogenbosch 2015
E.C. Huijsmans & M. van der Weij (eds.)
Pages: 210 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 12-2015
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462402867

Product Description

Het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (hierna: het Kennis-centrum), verbonden aan het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, houdt zich bezig met de straf-, civiel- en bestuursrechtelijke aspecten van milieu en gezondheid. Het Kenniscentrum werkt samen met de afdeling bestuursrecht van de rechtbank ’s-Hertogenbosch.

Eén van de werkzaamheden van het Kenniscentrum is het organiseren van themadagen voor de leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning van alle gerechten. Op deze themadagen wordt steeds een onderwerp op het gebied van milieu en gezondheid nader belicht.

Op 22 mei 2015 heeft de twaalfde themadag van het Kenniscentrum plaatsgevonden met als thema ‘Grenzen verkennen’. In dit kennisdocument is een aantal bijdragen van sprekers en deelnemers op die themadag gebundeld.

  • Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) en voorzitter van de Stuurgroep Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid, Universiteit Twente.
  • Prof. dr. L. Lavrysen is rechter in het Grondwettelijk Hof in België en Hoogleraar Milieurecht aan de Universiteit Gent.
  • Dr. A.J.A.M. Sips is onderzoekscoördinator nanotechnologie bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM), Bilthoven.
  • Mr. E.R. de Jong is als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (www.uu.nl/ucall) van de Universiteit Utrecht.
  • Mr. M.J.H.M. Verhoeven is senior rechter bij de rechtbank Oost-Brabant en verbonden aan het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid.
  • Mr R. van den Munckhof is rechter in opleiding in de rechtbank Oost-Brabant.
  • Prof. mr. T.A. de Roos is emeritus hoogleraar strafrecht Tilburg University en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.


What did other customers buy after viewing this item:

BookCover    BookCover    BookCover    BookCover    

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk