Terrorisme

BookCover

Terrorisme
Een analyse van het Belgische en Nederlandse materieel strafrecht
A. Fransen, J. Kerkhofs en P.A.M. Verrest
Pages: 202 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 10-2017
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789462404359
ISBN (softcover) : 9789462404281

Product Description

België en Nederland zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een ernstige dreiging van terrorisme. De aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 hebben op een gruwelijke wijze laten zien wat gebeurt als die dreiging uitmondt in niets ontziende aanslagen op onze samenleving.

Het materieel strafrecht is sinds 2001 aangepast om terrorisme beter te kunnen bestrijden. Die aanpassing heeft in Nederland en België plaatsgevonden grotendeels aan de hand van dezelfde EU- en andere internationale instrumenten. In de NVVS-preadviezen wordt die ontwikkeling beschreven en vervolgens uitvoerig ingegaan op de werking van het materiële strafrecht ter bestrijding van terrorisme in België en Nederland.

Het uitgebreide overzicht van wetgeving en haar toepassing in concrete strafzaken is voor de rechtspraktijk in beide landen instructief. Het specifieke belang van de preadviezen is voorts dat zij een vergelijking mogelijk maken van het Belgische en Nederlandse recht. Want hoewel er sprake is van veel overeenkomsten, bestaan er ook verschillen in de werking van het materieel strafrecht gericht op de bestrijding van terrorisme.

De preadviezen monden uit in een op België en Nederland gezamenlijk en op de landen individueel betrekking hebbende conclusie, alsmede enkele stellingen voor discussie.

 What did other customers buy after viewing this item:

BookCover    BookCover    BookCover    BookCover    

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk