Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting

BookCover

Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting

Jacques Claessen, Gert Jan Slump, Anneke van Hoek, Annemieke Wolthuis, Theo de Roos
Pages: 74 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 07-2018
Publisher: WLP
Language: Anders
ISBN (softcover) : 9789462404618

€ 9.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelProduct Description

In deze publicatie treft u de herziene versie aan van het voorstel van wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, opgesteld op initiatief van en door burgers. Het is een wetsvoorstel, inclusief Memorie van Toelichting, waartoe wij het initiatief hebben genomen in het kader van de aanstaande invoering van een nieuw Wetboek van Strafvordering. Het voorstel van wet is geschreven door een initiatiefgroep (Universiteit Maastricht en Restorative Justice Nederland) in samenwerking met een denktank bestaande uit strafrecht- en herstelrechtprofessional. De proeve van wetgeving is in juni 2018 aangeboden aan Minister voor Rechtsbescherming drs. S. Dekker en aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Met deze herziene versie van het voorstel van wet kan het formele wetgevingsproces wat ons betreft echt van start. De mogelijkheid om zaken in het strafrecht op een meer herstelgerichte manier af te doen is immers geen luxe, maar een noodzaak. 

“De stimulans en de uniformering die van dit initiatief uitgaat is waardevol voor de zich ontwikkelende rechtspraktijk. Door de rol die in deze herziene versie is toebedeeld aan de mediationbureaus wordt aangesloten bij de wijze waarop mediation in strafzaken is geregeld in de werkprocessen van OM en ZM”. 

mr. Judith Uitermark – rechter en landelijk coördinator mediation in strafzaken. What did other customers buy after viewing this item:

BookCover    BookCover    BookCover    BookCover    

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk