Tijdschrift voor constitutioneel recht

BookCover

Tijdschrift voor constitutioneel recht

Janneke Gerards red. vz.
Pages: pages
Shipping Weight: 1 gram
Published: 01-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 1879-66

Product Description
Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht beoogt belangrijke staatrechtelijke ontwikkelingen en thema’s te belichten. Daarbij wil het een podium zijn voor actuele, diepgravende en spraakmakende bijdragen over grondrechten, Europees en internationaal constitutioneel recht, politiek staatsrecht, wetgeving, rechterlijke organisatie en rechtsbescherming, Koninkrijksrelaties en decentralisatie.

Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht maakt onderdeel uit van de activiteiten van de Staatsrechtkring; leden daarvan krijgen het tijdschrift toegezonden. Het Tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. In elke editie worden enkele wetenschappelijke artikelen opgenomen. Daarnaast zijn er enkele vaste rubrieken. Recent in binnen- en buitenland verschenen boeken worden besproken en gesignaleerd.

In de rubriek Wetgeving worden wetsvoorstellen becommentarieerd. De rubriek Bij de buren belicht relevante constitutionele ontwikkelingen in diverse andere landen. De redactie van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht streeft naar wetenschappelijke kwaliteit.

Artikelen die aan de redactie worden aangeboden, worden daarom niet alleen door haarzelf beoordeeld, maar eveneens door onafhankelijke peers. Het peer review is doorslaggevend voor de vraag of een artikel in het Tijdschrift wordt opgenomen.

Voor een abonnement kunt u zich wenden tot de redactiesecretaris: mr. J.L.W. Broeksteeg, vaksectie staatsrecht Radboud Universiteit, Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen. De prijs voor een jaarabonnement bedraagt 100 Euro. Het tijdschrift is ook te bestellen via www.wolfpublishers.nl Voor vragen over advertentieruimte kunt u zich richten tot sales@wolfpublishers.nl


What did other customers buy after viewing this item:

BookCover    BookCover    BookCover    BookCover    

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Oisterwijk