Law Journals

General information : Law Journals

Highlights

BookCover

Tijdschrift voor constitutioneel recht
Janneke Gerards red. vz.


Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht beoogt belangrijke staatrechtelijke ontwikkelingen en thema’s te belichten. Daarbij wil het een podium zijn voor actuele, diepgravende en spraakmakende bijdragen over grondrechten, Europees en internationaal constitutioneel recht, politiek staatsrecht, wetgeving, rechterlijke organisatie en rechtsbescherming, Koninkrijksrelaties en decentralisatie.

Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht maakt onderdeel uit van de activiteiten van de Staatsrechtkring; leden daarvan krijgen het tijdschrift toegezonden. Het Tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. In elke editie worden enkele wetenschappelijke artikelen opgenomen. Daarnaast zijn er enkele vaste rubrieken. Recent in binnen- en buitenland verschenen boeken worden besproken en gesignaleerd.

In de rubriek Wetgeving worden wetsvoorstellen becommentarieerd. De rubriek Bij de buren belicht relevante constitutionele ontwikkelingen in diverse andere landen. De redactie van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht streeft naar wetenschappelijke kwaliteit.

Artikelen die aan de redactie worden aangeboden, worden daarom niet alleen door haarzelf beoordeeld, maar eveneens door onafhankelijke peers. Het peer review is doorslaggevend voor de vraag of een artikel in het Tijdschrift wordt opgenomen.

Voor een abonnement kunt u zich wenden tot de redactiesecretaris: mr. J.L.W. Broeksteeg, vaksectie staatsrecht Radboud Universiteit, Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen. De prijs voor een jaarabonnement bedraagt 100 Euro. Het tijdschrift is ook te bestellen via www.wolfpublishers.nl Voor vragen over advertentieruimte kunt u zich richten tot sales@wolfpublishers.nl

Recent Publications

image1

International Journal for Education Law and Policy (single volume purchase)
J. de Groof, P. Zoontjes, G. Lauwers, G. van der Schyff, I. Richter (eds.)

The peer reviewed International Journal for Education Law and Policy (IJELP), which is the official Journal of ‘The European Association for Education Law and Policy’, provides a critical review of contemporary developments in educational law. The academic journal combines analysis, commentary and documentation on national educational legislation and European and international developments in education. It gives high priority to articles, which provide a comparative perspective and offer a link between law and policy issues. Apart from scholarly articles, IJELP features special thematic reports and contains special country reports. Each issue contains country reports, covering the latest developments in the field of education law, articles of a comparative nature by leading experts in the field and book reviews. The International Journal for Education Law and Policy meets the needs of both academics and practitioners dealing with education issues. Each year two volumes will be released. Price listed is the yearly subscription fee. Available IJELP volumes: - special issue on Romania (2004) - vol. 1 #1-2 (2005) - special Issue on Governance, Management and Accountability (2005) - vol. 2 # 1-2 (2006) - vol. 3 # 1 (2007) - vol. 4 # 1-2 (2008) - vol. 5 # 1-2 (2009) - vol. 6 # 1-2 (2010) - vol. 7 # 1 (2011) - vol. 8 # 1-2 (2012) - vol. 9 # 1-2 (2013) - Special Issue on Dignity (2013) - vol. 10 # 1 (2014) Available year books (40% discount for subscribers to the journal) - Globalisation and competition in education (2003) - No person shall be denied the right to education (2004) - Cultural and educational rights in the enlarged Europe (2005) - The Right to Education and Rights in Education (2006) - Inequality in Education (2008) - Legimitation and Stability of Political Systems (2010) Subscription fee includes 2 volumes and a 40 % discount on the yearbooks. The special issues will not be published every year, but can be considered a bonus. We strongly encourage contributors to submit their contribution by e-mail to JELP@wolfpublishers.nl, preferably in Microsoft Word format or any compatible format.

image1

International Journal of Legislative Drafting and Law Reform VOL 1 - 1
Tonye Clinton Jaja (editor)

International Journal of Legislative Drafting and Law Reform is a peer reviewed journal. It is a forum for innovative and original articles on the theories, principles, methods, techniques, style and best practices applied in legislative drafting and law reform practice from international and comparative law perspectives. The journal aims to identify the commonalities and general principles of legislative drafting and law reform that are common to the dominant traditions of civil law, common law, European Union, Islamic law jurisdictions. The purpose of comparing legislative drafting and law reform systems is not to prove that one legal system is superior to another but to demonstrate the capacity to learn and benefit from one another. Overall, the aim of the Journal is to promote inter-jurisdictional dialogue thereby building bridges across the divide in terms of legislative drafting and law reform amongst these different jurisdictions.

Also see http://www.legislativedraftingjournal.com/ for online subscriptions

image1

International Journal of Legislative Drafting and Law Reform
Tonye Clinton Jaja (red.)

International Journal of Legislative Drafting and Law Reform is a peer reviewed journal. It is a forum for innovative and original articles on the theories, principles, methods, techniques, style and best practices applied in legislative drafting and law reform practice from international and comparative law perspectives. The journal aims to identify the commonalities and general principles of legislative drafting and law reform that are common to the dominant traditions of civil law, common law, European Union, Islamic law jurisdictions. The purpose of comparing legislative drafting and law reform systems is not to prove that one legal system is superior to another but to demonstrate the capacity to learn and benefit from one another. Overall, the aim of the Journal is to promote inter-jurisdictional dialogue thereby building bridges across the divide in terms of legislative drafting and law reform amongst these different jurisdictions.

For single copies please contact us on sales@wolfpublishers.nl

image1

Tijdschrift voor constitutioneel recht
Janneke Gerards red. vz.

Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht beoogt belangrijke staatrechtelijke ontwikkelingen en thema’s te belichten. Daarbij wil het een podium zijn voor actuele, diepgravende en spraakmakende bijdragen over grondrechten, Europees en internationaal constitutioneel recht, politiek staatsrecht, wetgeving, rechterlijke organisatie en rechtsbescherming, Koninkrijksrelaties en decentralisatie.

Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht maakt onderdeel uit van de activiteiten van de Staatsrechtkring; leden daarvan krijgen het tijdschrift toegezonden. Het Tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. In elke editie worden enkele wetenschappelijke artikelen opgenomen. Daarnaast zijn er enkele vaste rubrieken. Recent in binnen- en buitenland verschenen boeken worden besproken en gesignaleerd.

In de rubriek Wetgeving worden wetsvoorstellen becommentarieerd. De rubriek Bij de buren belicht relevante constitutionele ontwikkelingen in diverse andere landen. De redactie van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht streeft naar wetenschappelijke kwaliteit.

Artikelen die aan de redactie worden aangeboden, worden daarom niet alleen door haarzelf beoordeeld, maar eveneens door onafhankelijke peers. Het peer review is doorslaggevend voor de vraag of een artikel in het Tijdschrift wordt opgenomen.

Voor een abonnement kunt u zich wenden tot de redactiesecretaris: mr. J.L.W. Broeksteeg, vaksectie staatsrecht Radboud Universiteit, Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen. De prijs voor een jaarabonnement bedraagt 100 Euro. Het tijdschrift is ook te bestellen via www.wolfpublishers.nl Voor vragen over advertentieruimte kunt u zich richten tot sales@wolfpublishers.nl

image1

Crime and Justice, the Effectiveness of International Criminal Tribunals
Urios

Merkourios symposium edition

The symposium was divided into two parts. The first part covered the effectiveness of international criminal tribunals in general. The second part was targeted at the effectiveness of Iraqi tribunals in particular. In this special edition you will find articles of the different lecturers that attended the symposium this year.

image1

IJELP - Special Issue 2005: Governance, management & accountability
J. De Groof (general editor), D. Vidoni (special editor)

The contributions in this special issue deal with the following subjects:• What does school autonomy mean in practice?
• The subsidiarity principle in multi-level control within educational systems
• Accountability, evaluation and improvement of schools in England: what does inspection contribute?
• Accountability through external exams and the management of educational institutions
• Performance measurement for the strategic management of educational activities
• Why should teachers want school accountability? Lessons from a comparative approach to the subject
• New prospects in research on school effectiveness and quality
• Accreditation and evaluation: toward a new synthesis?


Other available IJELP volumes:
- special issue on Romania (2004)
- vol. 1 issue 1-2 (2005)
- special issue on Governance, Management and Accountability (2005)
- vol. 2 issue 1-2 (2006)
- vol. 3 issue 1 (2007)
- vol. 4 issue 1-2 (2008)                                                                                                                                                   - vol. 5 issue 1-2 (2009)

Available year books (40% discount for subscribers to the journal)
- Globalisation and competition in education (2003)
- No person shall be denied the right to education (2004)
- Cultural and educational rights in the enlarged Europe (2005)
- The Right to Education and Rights in Education (2006)
- Inequality in Education (2008)                                                                                                                                   - Legimitation and Stability of Political Systems

Subscription fee includes 2 volumes and a 40 % discount on the yearbooks. The special issues will not be published every year, but can be considered a bonus. 

We strongly encourage contributors to submit their contribution by e-mail to IJELP@wolfpublishers.nl, preferably in Microsoft Word format or any compatible format.

image1

Merkourios
Jan Jippe Arends (chief editor)

Both international and European law are known for their ambitious objectives;their aim to transcend traditional borders and unite peoples under the rule oflaw. As the Utrecht Journal of International and European Law, the Merkouriosis inspired by this level of ambition. We are committed to raising awarenesson legal issues concerning International and European Law, to promoting itsprogressive development and to providing a forum for interaction between academia,practitioners and students.As a quarterly, refereed, student-led journal, the Merkourios surpasses the traditionallimits of law journals.

Other interesting publications: