Art and Culture

Art and CulturePage : 1   2   3   4   


Religion, Law and Education:Religion, Law and Education:
Jan de Groof, Georgia du Plessis and Maria Smirnova (eds.)

This book provides an encompassing analysis of the position of religion in education in several countries across the globe. It fi rst analyses the wider issues and complexities surrounding the position of freedom of religion or belief in education systems and the need to respect, protect and promote the religious or (non-religious) beliefs of all those involved and participating in education. Various specifi c themes are constantly at the foreground, namely: the religious distinctiveness of private schools, the protection of religious and belief diversity in education, the protection of parental rights and religious freedoms, the protection of children’s rights and religious freedoms and managing the dissemination of religious knowledge in public schools. Secondly, this book provides important case studies explaining the various approaches pertaining to the reconciliation of law and state, religion and education and secularism and diversity that exist in the world. A more encyclopedic approach is followed and provides insights, through the country case studies, into the contemporary issues surrounding religious and non-religious schools in these selected jurisdictions.

De burger als ongelovige ThomasDe burger als ongelovige Thomas
Carinne Elion-Valter

Dit is een proefschrift over overtuigingskunst, recht en democratie. Het recht is een cultuur van overtuigen. Van advocaten richting rechter, eigen partijen en de media. Van de rechter richting partijen, advocaten, de hogere colleges, het publiek en de media. Ook bestuurders, ambtenaren, wethouders en ministers claimen geloofwaardigheid. Dit proefschrift belicht het begrip geloofwaardigheid vanuit de optiek van de burger. Welke taal moet hij willen verstaan? Wat zijn de factoren voor geloofwaardigheid en legitimiteit van het recht?   In deze tijd van participatie en democratische initiatieven als de G1000 herbezinnen we ons op het vertrouwen in de juridische en rechtsstatelijke waarborgen en instituties. Dan komt het er extra op aan dat we nadenken over geloofwaardigheid en legitimiteit. Wat is het verschil tussen Trump en Obama?   Het boek is de neerslag van een dialoog tussen literatuur en recht over deze vraag. Literaire teksten belichten de achtergronden van het recht. Het boek behandelt het thema van geloofwaardigheid aan de hand van de Bijbelpassage over ongelovige Thomas en zes latere teksten. Thomas was de apostel die pas geloofde in de opstanding van Jezus, nadat hij de kruiswonden had gezien. Ieder tijdperk leest echter zijn eigen boodschap in dit verhaal. Dit proefschrift bespreekt de avonturen van Thomas aan de hand van zes teksten uit de literatuurgeschiedenis. Aan de orde komen teksten van een 17e eeuwse jansenist Arnauld, van de 19e eeuwse Victor Hugo en van de 20e eeuwse Jean Cocteau, Maurice Blanchot, Julien Gracq en Michel Tournier. Thomas’ thematiek verandert van geloof naar rede, naar recht, naar waarheid, werkelijkheid, geschiedenis en liefde. Dit proefschrift toont de vitaliteit van een traditie.   Dit proefschrift geeft grotendeels onbekende teksten van bekende Franse auteurs een nieuw leven. Het wijst op de rol van erkenning voor geloofwaardigheid en legitimiteit, gaat in op verwante begrippen van wederkerigheid, oordeelsvermogen en reflexiviteit. De essays over de verschillende teksten verbinden geloofwaardigheid met thema’s als rationaliteit, gelijkwaardigheid, authenticiteit, nostalgie, mythe en identiteit. Het toont dat ook teksten zonder duidelijk juridisch thema relevantie hebben voor het denken over recht, bestuur en politiek.

Verzamelde gedichtenVerzamelde gedichten
A. Gerits

Anton Gerits (‘s Gravenhage 1930) debuteerde als dichter in 1957 met de bundel Grondbezit bij A.A.M. Stols.   Dit boek bevat gedichten geschreven in de periode 1947 – 2015. J. Greshoff schreef naar aanleiding van zijn debuut aan Lou Boucher, vermaard letterkundige boekhandelaar en uitgever: ‘Eindelijk weer eens een eigen geluid’.   Adriaan Morriën oordeelde in Het Parool: ‘Poëzie die een zeer Hollandse indruk maakt en zich zomin aan modieuze experimenten als van een opgeschroefde hemelbestroming vertelt.’   Lucette Oostenbroek oordeelde over de bundel Alleen wanneer ik kijk: ‘Het is een verademing weer eens een bundel met echte haiku te mogen lezen. De auteur heeft in heel wat verzen dat gewichtloze stadium bereikt waarin subject en object opgeheven zijn om te versmelten tot één ervaring.’   D. Prinsen schreef in Wetenschap, Cultuur en Samenleving, Vrije Universiteit, Amsterdam over de bundel Landschapsbeheer: ‘Zelden is de breuk tussen mens en natuur treffender en beknopter geformuleerd.’   T. van Deel oordeelde: ‘Dit is echte poëzie, echt ook in de zin dat het hier gaat om de grote dingen van het leven, waar we vandaan komen, waar we zijn en waar we heengaan. Poëzie ook die dit raadsel durft te vergroten en die op een onmodieuze manier beschouwelijk durft te zijn.’   Jan Niesen oordeelde in Schoonschip 93 over Asielbeleid: ‘Hoe moeizaam de hermetische bolster van de poëzie van Anton Gerits ook geopend kanworden, het loont meer dan de moeite door te dringen in de poëtische pracht van een geabstraheerd landschap, een omwereld door de dichter dermate fijnzinnig gezeefd dat alleen wezenlijke, fundamentele zaken het licht zien en details vervagen. In zijn genre en met zijn benadering een uniek dichter.’

De behandeling van onderscheiden typen brandstichtersDe behandeling van onderscheiden typen brandstichters
L. Dalhuisen, K. `t Lam, F. Koenraadt & L. Hagenauw

Onderzoek in verschillende Nederlandse forensisch psychiatrische centra laat zien dat drie groepen brandstichters bestaan, te weten zij die emoties afreageren, daders die tot brandstichting overgaan uit persoonlijke woede en doelbewuste brandstichters gericht op het nemen van wraak of het verkrijgen van hulp of aandacht. De overeenkomsten en verschillen tussen deze drie groepen dienen als aanknopingspunt voor een gedifferentieerd behandelprogramma. Die behandeling dient zich vooral te richten op (vuurgerelateerde) zaken zoals ongezonde interesse in vuur, gebrek aan sociale vaardigheden, emotieregulatie en coping en het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van de drie subgroepen is een behandelprogramma beschreven voor brandstichters. In dit boek zijn werkwijzen beschreven die bruikbaar zijn in de spreekkamer van de therapeut en in de afdeling van de kliniek waar deze forensisch psychiatrische patiënten in behandeling zijn. Onderzoek en klinische praktijk hebben immers geleerd dat ook de behandeling van brandstichters maatwerk vraagt en dat een gedifferentieerde populatie brandstichters een gedifferentieerd aanbod aan behandeling vereist.

In MemoriamIn Memoriam
Anton Gerits

Deze nieuwe, zeventiende bundel gedichten van Anton Gerits (‘s-Gravenhage 1930) staat in het teken van afscheid, of liever: is een monument van afscheid.

De gedichten zijn geschreven voor en opgedragen aan de nagedachtenis van Gerits’ vrouw die in juni 2014 is overleden. Maar om de leegte aan te kunnen na dit nog schrijnende verlies heeft de dichter een afstand moeten nemen die andere lezers binnenlaat.

De beheerste verzen zinderen van een pijn die maar al te herkenbaar is voor ieder die een
geliefde af heeft moeten staan. Daardoor steekt deze bundel een troostende hand uit naar anderen die moeizaam moeten leren alleen te zijn.

Hoe ouder een dichter wordt des te minder woorden heeft hij nodig om de kern te raken. Het geldt zeker ook voor Anton Gerits. In Memoriam is in zijn directheid wars van grote gebaren en daardoor des te trefzekerder. Gerits zal velen diep raken.

Jan Verhoef€ 11.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelZe vragen nietZe vragen niet
Hendrikje Koersen

Hendrikje Koersen, pseudoniem van Henny Smit, kreeg in 1983 de poëzieprijs van Almelo. In 1984 werd haar eerste bundel uitgegeven met de titel “Ik ben een kijker.” (onder de naam Hendrikje Bootsma). Daarna zijn nog vier bundels van haar uitgegeven bij uitgeverij de Beuk.

De vijfde bundel en haar meest recente bundel “Ze vragen niet” (2014) zijn uitgegeven door uitgeverij WLP.€ 11.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelEen roerend mooi vermoedenEen roerend mooi vermoeden
Anton Gerits

Deze nieuwe (de zestiende) bundel gedichten van Anton Gerits (‘s Gravenhage 1930) draagt de kleur van de in vlammend rood ondergaande herfstzon en buigt zich met name over de levensavond. In het eerste deel van de bundel maakt Gerits zich in meer algemene zin woordvoerder van de menselijke twijfel, zelfmisleiding en onzekerheid.

Halverwege de bundel is een serie vertalingen geplaatst van levensavond gedichten van Chinese dichters uit de 8e-9e eeuw, bewerkt naar de Franse versie van Lo Ta-Kang.

Hierna volgen twee intermezzo’s: Vijf gedichten onder de gemeenschappelijke titel Tussen twee stilten, verwijzend naar J.C. Bloems gedicht Zondag in de bundel Media Vita en een cyclus van 6 gedichten getiteld Vervreemdingen.

In het laatste deel, getiteld Wat wordt geweten, wordt de beleving meer persoonlijk van aard, culminerend in het verstilde ‘Het is zo stil, zo zuiver stil / in deze kamer van mijn laatste huis’.

Over de eerder verschenen bundel Litanie van de Wind schreef Hervé Casier: ‘Met grote taalbeheersing en vakmanschap heeft Gerits een knappe bundel afgeleverd voor lezers die de tijd nemen om verder te kijken dan de oppervlakkige taalspeeltuin.’

Over de bundel Gedichten aan Atropos oordeelde T. van Deel ‘Het hoeft niet te verbazen dat de omvangrijke reeks zeer compacte en melodisch geraffineerde gedichten behalve aan de dood ook diepgaand aandacht schenkt aan het leven en hoe dat beleefd wordt.’ En over de bundel Sneewuil ‘Precisie in de waarneming gaat gepaard met precisie in het denken erover.’

‘Het loont meer dan de moeite door te dringen in de poëtisch pracht van een geabstraheerd landschap, een omwereld door de dichter dermate fijnzinnig gezeefd dat alleen wezenlijke , fundamentele zaken het licht zien en details vervagen. In zijn genre en met zijn benadering een uniek dichter’, zo oordeelde Jan Niesen over de bundel Asielbeleid en T. van Deel schreef naar aanleiding van de bundel Landschapsbheer ‘Dit is echte poëzie, echt ook in de zin dat het hier gaat om dingen van het leven, waar we vandaan komen, waar we zijn en waar we heengaan, poëzie ook die dit raadsel durft te vergroten en die op een onmodieuze manier beschouwelijk durft te zijn.’

Dit geldt naar onze mening ook voor deze nieuwste bundel.€ 16.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelStripe kerkStripe kerk
Gerard Strijards

Kom ik in Eindhoven, dan trekt mijn hart toch naar dat Trudoplein, met die vreemde kerk, een hybride neogothisch bouwwerk, een wangedrocht in baksteen.

In 2003 bestond de Sint Theresiakerk 75 jaar. Ik schreef in het jubileumboekje Een regen van rozen in 2003 dat deze gebouwen opgericht zijn om gestalte te geven aan het onzienlijke. Dat doen zij nog. Nog steeds. In 2012 voleindt de Sint Trudokerk haar honderdvijfentwintigste jaar als liturgische plek van samenkomst en aanbidding. De gebouwen zullen er nog wel staan na het vergaan van mijn geslacht dat daar nog kerkte - het zijn erkende monumenten - maar de mensen die hen tot dat doel moeten bezielen door hen daartoe te bevolken zullen er niet zijn. Niet meer. Het schijnt onontkoombaar. Wie zal het zeggen?

De Sint Joris te Stratum en de Petrus-kerk aan de Woenselse Kloosterdreef zullen dan gebruikt worden voor die doelen door hen die dan nog belijdend katholieken willen heten. Zo wil het het Bisdom Den Bosch, dat ook moet roeien met de riemen die het heeft. De Strijpse gebouwen zullen dan, wat mij betreft, rijd ik met de bus er langs, ontzield schijnen. En Strijp óók.€ 14.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelRechtsgeleerdheid, rechtswetenschappen, Law schoolRechtsgeleerdheid, rechtswetenschappen, Law school
B. van Erp-Jacobs

In het kader van het vijftigjarig jubileum van de Tilburgse Rechtenfaculteit schetst Professor Jacobs in het boek `Rechtsgeleerdheid, rechtswetenschappen, Law school. 50 jaar rechtenfaculteit in Tilburg` een sprekend historisch beeld van de veranderingen van de juridische faculteit. In 1963 krijgt de Katholieke Hogeschool in Tilburg een juridische faculteit. Er komen een klassieke opleiding Nederlands recht en een opleiding fiscaal recht. De rechtenfaculteit krijgt in de jaren zestig, net als de gehele Hogeschool en andere onderwijsinstellingen, te maken met studenten en medewerkers die inspraak eisen en het onderwijsprogramma ter discussie stellen. In de loop van de jaren nemen de studentenaantallen toe, waaronder in belangrijke mate ook de aantallen avondstudenten. Dat vereist een bijzondere inspanning. Geleidelijk breidt men ook het aantal studierichtingen uit met een juridisch bestuurswetenschappelijke opleiding - later omgevormd tot bestuurskunde - en andere opleidingen, waardoor er meer diversiteit ontstaat. In de jaren negentig komt er een onderzoeksinstituut voor grondslagen en rechtsvergelijking, het Schoordijk Instituut, waarbinnen het facultaire onderzoek grotendeels wordt geconcentreerd. In de jaren 2000 richt de faculteit de blik steeds meer naar buiten: onderzoek en onderwijs worden sterker internationaal en inter- en multidisciplinair. In 2012 mondt deze ontwikkeling uit in het mede-initiatief tot de oprichting van een wereldwijde Law Schools Global League en in 2013 tot de start van een Engelstalig bachelorprogramma Global Law. Beschikbaar voor 15 Euro tot 31-12-2013.€ 20.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDe Luister-en-Vertel-Tournee in ArgentiniŽ - deel 1De Luister-en-Vertel-Tournee in ArgentiniŽ - deel 1
n.iemand

Er was eens een paviljardair met een hoed Iedere dag begint de paviljardair met de hoed drie brieven. Ouderwets: pen en papier. En als een brief af is stuurt hij die ook op. Ook ouderwets: brief in een enveloppe, postzegel erop, en hop, op de post. Stel je bent een van die ongelukkigen, die van hem een brief moet krijgen, wat zou je dan nog leuk vinden om daar in te lezen? “Kan ik je misschien ergens mee van dienst zijn?” vraagt Roodborst me. Nou, denk ik bij mezelf, bij gebrek aan panters kan een roodborstje me misschien wel uitleggen hoe het komt dat de panda niet naar Zuid-Amerika geëmigreerd is. “Nou je het vraagt,” begin ik de vraag van Roodborst te beantwoorden, “Kun je me misschien vertellen hoe het komt dat de panda niet naar Zuid-Amerika geëmigreerd is?” “En waarom wil je dat weten?” “Die vraag heeft mijn broer me als richtinggever meegegeven.” Stil houdt Roodborst zijn kopje schuin. Nu is het zijn beurt verbaasd te zijn. Dus leg ik hem uit wat ik hier doe. Dat ik een reiziger en een schrijver ben, van beroep paviljardair, dat ik bezig ben met De Luister-en-Vertel-Tournee in Argentinië, dat ik van tevoren aan tientallen mensen richtinggevers gevraagd heb voor de brieven die ik tijdens die Tournee driemaal daags schrijf, dat die richtinggevers variëren van sport tot natuur, van politiek tot cultuur, van eten tot vervoer, dat sommige van die richtinggevers heel vaag zijn en sommige juist heel precies, dat een van die precieze van mijn broer is. Een vraag van Borgesiaanse allure, zo scherp. “Hoe komt het dat de panda niet naar Zuid-Amerika is geëmigreerd?”
Wie is de paviljardair met de hoed? n.iemand eigenlijk. n.iemand is verhalenverteller, schrijver, taxichauffeur, consultant, manager,
wereldreiziger, kosmopoliet, filosoof. Iedereen kan de man met de hoed zijn. Zelfs U.€ 12.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelAltijd samen, altijd alleenAltijd samen, altijd alleen
Anton Gerits

In de titel `Altijd samen, altijd alleen` wordt benadrukt dat natuurbeleving, ook al gebeurt dat in het gezelschap van velen, uiteindelijk een zeer persoonlijke ervaring is. De natuur kan van niet te onderschatten invloed zijn op ons denken en Gerits vindt voor die fenomenen steeds opnieuw de woorden. Gerits schrijft over `ons aanwezig zijn in de namiddag stilte`, over `ons kwetsbaar voortbestaan`. Kortom: `Poëzie die het raadsel durft te vergroten en die op een onmodieuze manier beschouwelijk durft te zijn.`(T. van Deel). Een mooi en treffend geschenk voor iedere natuur- en poëzieliefhebber. Anton Gerits (Den Haag 1930) debuteerde in 1957 bij A.A.M. Stols met de dichtbundel Grondbezit. Hierna volgden, eveneens bij A.A.M. Stols in 1960 Honingzoekenden (verhalen); Kimverheffi ng. Gedichten (1960); en in 1984 bij Refl ex (onder het pseudoniem Arnold Dorsten) Gang van zaken. Werk van hem verscheen in Nieuw Vlaams Tijdschrift, Maatstaf, Roeping, Tirade De Gids, Parmentier en tegenwoordig regelmatig in Hollands Maandblad; in De Schouw, kwartaal schift van de Vereniging Vrienden van Park de Hoge Veluwe, en in het weekblad Gooi- en Eembode. In 1993 werd hem de literaire prijs van de provincie Gelderland toegekend voor de cyclus Tot dolen en dromen ontwaakt,
een eerbetoon aan Ida Gerhardt, opgenomen in de bundel Landschapsbeheer, in 1996 verschenen bij De Beuk in Amsterdam. www.antongerits.nl

Artikel : Gooi en Eemlander
http://www.wolfpublishers.nl/mailing/Artikel_Gooi-en_Eembode.pdf€ 14.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelEen half-pipe voor een mierEen half-pipe voor een mier
Andrew Cartwright

Andrew Cartwright was born in Nottingham, England in 1966. He has lived in Tilburg for 15 years. Since 2002, he has taught English at the Language Center of Tilburg University. Andrew has a special style of writing, half English, half Dutch. He was the campusdichter 2009 at Tilburg University and in 2010 he started to write short columns in Universmagazine. "Een half-pipe voor een mier" is a collection of poems, dreams and columns. 

I`ll find snow for her
Ik, de pro-vingerskateboarder, ga indroppen,
nie zoals King Kong
(trouwens, geen love song),
maar Batman, een bakker, Icarus
dropping on sticky her like icing sugar from the ceiling,
covering her, smelting into her,
abseiling down onto her, from some cliff of love.

Ik vind het wel sneu voor haar maar ik ben
tangled in climbing ropes and I have baggage
maar ik ga indroppen, dat zeer zeker.
Met dub in mijn oren en een zakje scheepen, sleep ik haar
naar de grotto of love, tanden zwart van liquorice
Daar kunnen we lachen om mijn emmer lippen,
daar zullen we bidden om een goede behandeling
en een oude mysterie beleven.
I`ll find snow for her
(2010)€ 8.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelVijftig verhalen vol vrolijk verdrietVijftig verhalen vol vrolijk verdriet
E.J. Broers

Tilburg, 2012 AD. Lichtpunten op Erik-Jan Broers de sombere weg die docenten en studenten veelal moeten gaan, zijn de blogs van Erik-Jan Broers in Univers en op UniversOnline, onder de veelzeggende titel Broers Blogt.

Uit drie jaar noeste arbeid heeft Broers hoogstpersoonlijk vijftig blogs geselecteerd, vol wetenswaardigheden, hoogwaardige kennis, maar ook shownieuws en informatie over de Reeshof en zijn inwoners, over de universiteit en haar personeel, over studenten, honden, vriendinnen, vrouwen en andere levensvormen.

De literaire kritiek over Broers:

Hans Peters, rechter te Dordrecht: "Weet dat ik nog altijd trouw jouw blogs lees! Meestens met veel genoegen, vaak zelfs namijmerend. Voor mij blijven het meest aansprekend je bespiegelingen van het primaire proces als universitair docent. Dat is niet voor niets waarmee het bloggebeuren begon. Hoezeer heb ik dan ook GENOTEN van je laatste blog `Onvoltooid verleden tijd`. Een pareltje!"

Orelie, onbevooroordeeld lezer: "Geweldig goed geschreven en helemaal waar! Keep up the good work"€ 11.50 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelAan de keukentafelAan de keukentafel
Fotografie: Rianne Vrijdag-Swinkels, Tekst: Elke Wolferink-van der Heyden

Samen met auteur Elke Wolferink-van der Heyden (1971) is fotograaf Rianne Vrijdag-Swinkels (1969) in januari 2011 begonnen met een project om 80 inwoners van de gemeente Oisterwijk zowel in beeld als tekst te portretteren aan hun eigen keukentafel. Hiermee willen zij de verscheidenheid aan inwoners van de gemeente Oisterwijk laten zien.

Mensen die bekend zijn uit het straatbeeld of het verenigingsleven …..
Mensen met een verleden en mensen met een toekomstdroom …….
Mensen die zijn geboren en getogen in hun dorp of mensen uit een verre cultuur ….
Mensen met een passie voor kunst, muziek of sport …..
Mensen die voor een ander klaar staan …..
Mensen die de gemeente Oisterwijk op de kaart zetten ….
 
80 Verhalen, opgetekend aan hun eigen keukentafel.
80 Foto`s, genomen aan diezelfde keukentafel.
 
Tezamen vertegenwoordigen deze 80 mensen alle inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom en geven daarmee een portret van onze samenleving anno nu.
Een samenleving met veel gemeenschapszin, ondernemerschap, vakmanschap en inspirerende mensen. Een boek vol herkenning.
 
In het boek "Aan de keukentafel" zijn deze portretten gebundeld.

In 2012, het jaar dat Oisterwijk 800 jaar stadsrechten heeft, wordt "Aan de keukentafel" op zaterdag 7 april  om 11.00 uur gepresenteerd in het Raadhuis aan de Lind in Oisterwijk.
 
"Aan de keukentafel" wordt een luxe hardcover uitgave van circa 180 pagina`s waar we niet alleen nu met plezier in bladeren en lezen maar ook nog over twintig jaar en dan terugkijken op het Oisterwijk van vroeger.
 
Nu bestellen met € 5,00 korting

Om dit mooie boek voor veel mensen toegankelijk te maken is het tot 11 januari 2012 te bestellen voor € 24,95 (exclusief verzendkosten). Na  deze datum gaat het boek € 29,95 kosten (exclusief verzendkosten). De korting wordt mede mogelijk gemaakt door de Mensink Stichting.

=====================
 
LET OP: De uitlevering/verzending van het boek vindt plaats in de week na de presentatie op 7 april 2012!

====================
 
Over de makers

Auteur Elke Wolferink-van der Heyden (1971) werkte na haar studie in Breda twaalf jaar voor een internationale uitzendorganisatie. In die periode begon ze ook korte verhalen te schrijven. Pas na haar verhuizing naar Oisterwijk in 2007 gaf zij zich volledig over aan het schrijversvak en vond als freelancer diverse uitgevers en andere opdrachtgevers voor wie ze mocht schrijven. Schrijven is haar passie! “Ik ontmoet in mijn werk vele inspirerende mensen. Ieder interview is een waardevolle ontmoeting en het is een uitdaging om de juiste sfeer op papier te zetten."
 
Naast haar studie Nederlands en notarieel recht, haar loopbaan als kandidaat-notaris en vervolgens als huismoeder vulde fotograaf Rianne Vrijdag-Swinkels (1969) vele fotoalbums. In 2008 gooide zij het roer om en besloot van haar hobby haar werk te maken. Zij begon in 2009 met de vakopleiding aan De Fotovakschool in Boxtel en rondde deze in april 2011 succesvol af. Haar interesse in mensen leidde onder meer tot het boek "Aan de keukentafel". Door haar eigen verleden beseft zij hoe waardevol het kan zijn om een zichtbare herinnering aan mensen te hebben. Rianne woont in Oisterwijk.
 

Zien en weerzienZien en weerzien
Hendrikje Koersen

Hendrikje Koersen, pseudoniem van Henny Smit, kreeg in 1983 de poëzieprijs van Almelo. In 1984 werd haar eerste bundel uitgegeven met de titel “Ik ben een kijker.” (onder de naam Hendrikje Bootsma). Daarna zijn nog vier bundels van haar uitgegeven bij uitgeverij de Beuk.
€ 13.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelJack and the Solemn PromiseJack and the Solemn Promise
E. Myjer, P. Kempees

"Once upon a time, not so very long ago (although it may seem ages ago to young people who have grown up with mobile telephones, pizza delivery services, music downloads and social networking web sites), there was an inhuman war. Of course, all wars are inhuman, but this one was really horrible, worse than anything anyone could remember."

Egbert Myjer and Peter Kempees` fairy tale was originally written as a contribution to a liber amicorum  for fellow judge Renate Jaeger. Myjer decided to address the backlog problem of the European Court of Human Rights from an unaccustomed perspective. He chose to write a thinly disguised allegorical story based on fact. Peter Kempees reworked the text, which was originally written in Dutch. Together they worked on what will from now on be known as `Jack and the Solemn Promise, a cautionary tale`.

Er was eens een Nederlandse rechter in Straatsburg die in deze feestmaand aan u een modern sprookje wil voorstellen. Het verhaal is oorspronkelijk geschreven als bijdrage voor een liber amicorum voor rechter Renate Jaeger van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Egbert Myjer en Peter Kempees geven met dit sprookje een kijkje in de Straatsburgse keuken en laten u op een verrassende wijze kennis maken met de hoofdrolspelers in dit Straatsburgse sprookje. Zoals we van Egbert Myjer gewend zijn passeren enkele markante sprookjesfiguren de revue. Loopt dit boek ook af als een sprookje en leefden ze nog lang en gelukkig?

Het Wilhelminapark van TilburgHet Wilhelminapark van Tilburg
Cees van Raak

Menigeen vindt het Wilhelminapark een van de mooiste locaties van Tilburg. Het park en de bebouwing eromheen is dan ook een beschermd stadsgezicht. Veel van de monumentale huizen stammen uit het einde van de negentiende eeuw. Het park zelve is een ontwerp van de beroemde tuinarchitect Leonard Springer. Deze publicatie belicht het Wilhelminapark in diverse opzichten, zowel de bebouwing als het park worden behandeld. De geschiedenis ervan wordt verteld en de huidige panden passeren de revue. Vele illustraties en foto’s, zowel historische als contemporaine, verlevendigen het geheel.

Cees van Raak (Tilburg, 1954) is publicist en dichter. Hij heeft ondermeer diverse boeken geschreven over de geschiedenis van Tilburg, zoals ‘In den Schijff. Begraafplaats Binnenstad Tilburg’ (2002), ‘Stadslezen. Teksten op straat in Tilburg’ (2006) en ‘Cultureel Lexicon Tilburg 1945-2008’ (2008). Momenteel is hij stadsdichter van Tilburg (periode 2009-2011).€ 24.50 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelVan voorbijgaande aardVan voorbijgaande aard
Anton Gerits

Anton Gerits (Den Haag 1930) debuteerde in 1957 bij A.A.M. Stols met de dichtbundel Grondbezit. Hierna volgden, eveneens bij A.A.M. Stols in 1960 Honingzoekenden (verhalen); Kimverheffing. Gedichten (1960); en in 1984 bij Reflex (onder het pseudoniem Arnold Dorsten) Gang van zaken. Werk van hem verscheen in Nieuw Vlaams Tijdschrift, Maatstaf, Roeping, Tirade De Gids, Parmentier en tegenwoordig regelmatig in Hollands Maandblad; in De Schouw, kwartaal schift van de Vereniging Vrienden van Park de Hoge Veluwe, en in het weekblad Gooi- en Eembode. In 1933 werd hem de literaire prijs van de provincie Gelderland toegekend voor de Cyclus Tot dolen en dromen ontwaakt, een eerbetoon aan Ida Gerhardt, opgenomen in de bundel Landschapsbeheer, in 1996 verschenen bij De Beuk in Amsterdam. Van de gedichtbundels die nog tijdens het leven van W.J. Simons bij De Beuk verschenen, zijn er drie nog beperkt leverbaar via Dichterscollectief 2006. (zie www.dichterscollectief2006.nl)€ 9.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelBij wat er isBij wat er is
Anton Gerits

In deze nieuwe bundel van Anton Gerits (geboren 1930 in Den Haag, sinds 1970 woonachtig in Hilversum) ligt het accent op natuurbeleving. Waarnemingen die zich niet beperken tot wat er is, maar waarbij tevens de worsteling wordt herkend die aan de natuur, waarvan de mens ook deel uitmaakt, eigen is. Daardoor gaat deze poëzie zowel over de natuur als over de ‘humaine condition’.

De mannen die mij hebben vermoordDe mannen die mij hebben vermoord
Brouwer, A.M. de, Ka Hon Chu, S., Muscati, S. (eds.)

In dit indrukwekkende boek zijn de verhalen van 17 overlevenden van de genocide - allen slachtoffer van seksueel geweld - in Rwanda opgenomen. Het boek geeft op zeer indrukwekkende wijze weer dat wij nooit moeten vergeten wat in Rwanda is gebeurd. Dit  boek bevat een voorwoord van Patrick Cammaert, Generaal-Majoor der Mariniers (bd) en voormalig General Officer Commanding the Eastern Division in Monuc in de Democratische Republiek Congo.

Zie ook: www.menwhokilledme.com

Opbrengsten van het boek gaan naar stichting Mukomeze, een Nederlandse organisatie die Rwandese overlevenden van seksueel geweld van de genocide steunt (www.mukomeze.nl).€ 24.50 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandel

PAge : 1   2   3   4