Environmental Law

Environmental LawPage : 1   2   3   4   


Overview of the Case-Law of the European Court of Human Rights 2016Overview of the Case-Law of the European Court of Human Rights 2016
Registry of ECHR

Every year, the European Court of Human Rights delivers a large number of judgments and an even greater number of decisions, thus adding to its already formidable body of case-law. This can make it difficult for people outside the Court to know which cases break new ground or address new issues. An increasingly important aspect of the Court’s work has thus become to identify such cases and to disseminate them in a convenient and accessible format. The annual Overview series, available in English and French, seeks to respond to that need by focusing on the most important cases the Court deals with each year. All the cases are selected by the Court’s Jurisconsult’s Directorate on the basis of their jurisprudential interest. In addition to the cases chosen for publication in the Court’s Reports of Judgments and Decisions, they include a number of other cases that raise issues of general interest, establish new principles, or develop or clarify the case-law. The approach has been to draw attention to the salient points, allowing the reader to appreciate the jurisprudential significance of a particular case.€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelAurora BorealisAurora Borealis
Mauro Mazza

Polar Law represents a new frontier of comparative law. In particular, Polar Law deals with ancient questions, such as the legal status of Arctic indigenous peoples, particularly with regard to Inuit/Eskimo and Saami/Lapps, in the  general context of protecting and promoting minority rights, as well as issues more recently come to the attention of scholars, as with the impact of climate change on the Arctic and Subarctic environment, protection of bio-cultural diversity in the polar regions, the exploitation of vast natural resources, including primarily oil, of the North Pole, the compatibility of scientific research and conservation of natural areas of the South Pole with the increase of tourism activities. The book examines, in an interdisciplinary perspective and with special regard to the issues of comparative public law, the actual problems of the polar areas, geographically at the edge of the world but politically and legally in his heart. Mauro Mazza is Associate Professor of Comparative Public Law at the Department of Law of the University of Bergamo (Italy). The researches for the preparation of this book were conducted in university departments, institutes and research centers of Denmark (Copenhagen and Aarhus), Norway (Oslo and Tromsø), Sweden (Stockholm and Uppsala), Finland (Helsinki).

Alternatieve Gassen en AansprakelijkheidAlternatieve Gassen en Aansprakelijkheid
D.G. Tempelman

Dit proefschrift behandelt de vraag wie aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die ontstaat door groen-gasinvoeding en waterstofbijmenging. Allereerst worden de Europese en Nederlandse ontwikkelingen besproken in de gassector, in het bijzonder het proces van Europese marktintegratie en-liberalisatie waarbij de aandacht voornamelijk uitgaat naar het Nederlandse liberaliseringsproces. Als gevolg van het proces van marktliberalisatie is het aantal actoren toegenomen en heeft er een verschuiving van verantwoordelijkheden plaatsgevonden. Deze verantwoordelijkheden liggen deels in de wet verankerd en zitten deels in contracten besloten. Om deze reden worden de wettelijke taken en bevoegdheden en de contractuele relaties besproken. De contracten worden voor zover mogelijk privaatrechtelijk gekwalificeerd en kort inhoudelijk behandeld waarbij de aandacht uitgaat naar de afspraken omtrent aansprakelijkheid. De grondslagen voor de wettelijke aansprakelijkheid worden ook besproken, in het bijzonder de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken, gebrekkige opstallen, gevaarlijke stoffen en gebrekkige producten. Tevens wordt de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad behandeld. Om de centrale vraag te beantwoorden is gekozen voor een casusgerichte aanpak en worden twee scenario’s geschetst die antwoord geven op de hoofdvraag.

Medische aansprakelijkheidMedische aansprakelijkheid
S. Heirman, E.C. Huijsmans & R. van den Munckhof (red.)

Het kenniscentrum Milieu en Gezondheid is een initiatief van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en de rechtbank Oost-Brabant. Doel van het kenniscentrum is om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de rechterlijke oordeelsvorming op het vlak van milieu en gezondheid. Door het verzamelen, beheren en delen van kennis over de strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten hiervan, ondersteunt het kenniscentrum rechters en juridisch medewerkers in het hele land op dit vlak. Eén van de werkzaamheden van het kenniscentrum is het organiseren van themadagen voor de leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning van alle gerechten. Op deze themadagen wordt steeds een onderwerp op het gebied van milieu en gezondheid nader belicht. Op vrijdag 8 april 2016 organiseerde het kenniscentrum een themadag over het onderwerp medische aansprakelijkheid, in samenwerking met het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). In dit kennisdocument zijn bijdragen van een aantal sprekers en deelnemers van die themadag gebundeld. De auteurs in deze bundel:                  Prof. dr. R.J. van der Gaag Prof. mr. A.C. Hendriks Prof. mr. dr. A.R. Mackor Prof. mr J. Legemaate Mr. dr. R.P. Wijne Mr. P.M.J. Eken-de Vos Mr. P.J. van Eekeren Mr. drs. E.C. Huijsmans Mr. R. van den Munckhof

Grenzen verkennenGrenzen verkennen
E.C. Huijsmans & M. van der Weij (eds.)

Het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (hierna: het Kennis-centrum), verbonden aan het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, houdt zich bezig met de straf-, civiel- en bestuursrechtelijke aspecten van milieu en gezondheid. Het Kenniscentrum werkt samen met de afdeling bestuursrecht van de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Eén van de werkzaamheden van het Kenniscentrum is het organiseren van themadagen voor de leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning van alle gerechten. Op deze themadagen wordt steeds een onderwerp op het gebied van milieu en gezondheid nader belicht. Op 22 mei 2015 heeft de twaalfde themadag van het Kenniscentrum plaatsgevonden met als thema ‘Grenzen verkennen’. In dit kennisdocument is een aantal bijdragen van sprekers en deelnemers op die themadag gebundeld. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) en voorzitter van de Stuurgroep Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid, Universiteit Twente. Prof. dr. L. Lavrysen is rechter in het Grondwettelijk Hof in België en Hoogleraar Milieurecht aan de Universiteit Gent. Dr. A.J.A.M. Sips is onderzoekscoördinator nanotechnologie bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM), Bilthoven. Mr. E.R. de Jong is als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (www.uu.nl/ucall) van de Universiteit Utrecht. Mr. M.J.H.M. Verhoeven is senior rechter bij de rechtbank Oost-Brabant en verbonden aan het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid. Mr R. van den Munckhof is rechter in opleiding in de rechtbank Oost-Brabant. Prof. mr. T.A. de Roos is emeritus hoogleraar strafrecht Tilburg University en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

RUIMTE VOOR MILIEU-SCRIPTIEPRIJS 2015RUIMTE VOOR MILIEU-SCRIPTIEPRIJS 2015
Stella (H.M.) van Gennip

De Juridische Hogeschool-scriptieprijs wordt jaarlijks door de Juridische Hogeschool Avans-Fontys uitgereikt aan de schrijver van de scriptie die door een deskundige jury als beste wordt beoordeeld. Dit jaar is de scriptieprijs uitgereikt aan Stella van Gennip. Haar scriptie, getiteld Ruimte voor Milieu, gaat op zoek naar de grenzen en beperkingen van bestemmingsplannen en overeenkomsten op het gebied van water, energie en duurzaam bouwen. Vaak blijkt dat je met slimme regels via het bestemmingsplan veel kan bereiken op het gebied van milieu en duurzaamheid. De Juridische Hogeschool wil met de uitreiking van deze prijs een stimulans geven aan studenten van de Juridische Hogeschool om te kunnen excelleren op het terrein van het recht.€ 13.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelSchade en herstelSchade en herstel
E.C. Huijsmans, M. van der Weij (redactie)

Het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (hierna: het Kennis-centrum), verbonden aan het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, houdt zich bezig met de straf-, civiel- en bestuursrechtelijke aspecten van milieu en gezondheid. Het Kenniscentrum werkt samen met de afdeling bestuursrecht van de rechtbank ’s-Hertogenbosch.Eén van de werkzaamheden van het Kenniscentrum is het organiseren van themadagen voor de leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning van alle gerechten. Op deze themadagen wordt steeds een onderwerp op het gebied van milieu en gezondheid nader belicht. Op 11 april 2014 heeft de elfde themadag van het Kenniscentrum plaatsgevonden met als thema ‘Schade en herstel’. In dit kennis-document is een aantal bijdragen van sprekers op die themadag gebundeld. Drs. L.J. Wenniger is arts-onderzoeker in het AMC Amsterdam en (medisch) bioloogMr. R. van den Munckhof is stafjurist bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en verbonden aan het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid. Mr. M.J.H.M. Verhoeven is senior rechter bij de rechtbank Oost-Brabant en verbonden aan het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid. Prof. mr. I. Giesen is hoogleraar privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Mr. C.C.J. de Koning is advocaat bij Slot Letselschade in Zeist. J. Laumen-de Valk is rekenkundige en arbeidsdeskundige, verbonden aan Laumen Expertise in Ede. De tekst van deze uitgave is afgesloten op 26 november 2014

Antarctic Law Collection - volume 2Antarctic Law Collection - volume 2
C. Hoitink (Ed.)

In this 32-volume collection the most important documents with respect to the Antarctic Laws and regulations are included. We hope that this collection will be of help both to those familiar with the Antarctic Treaty System (ATS) and to newcomers who want to learn about Antarctica and its regulatory system. In addition, the collection provides a clear and comprehensive overview of laws and regulations that are relevant to the ATS and its influence. In short, legal scholars, environmentalists and academicians find all the upcoming and existing laws and regulations that are relevant to the ATS and its influence. In short, legal scholars, environmentalists and academicians find all the upcoming and existing laws and regulations concerning our most precious natural reserve Antarctica in this extensive work.

The following volumes are available

ISBN: Volume no. Date
978-90-5644-093-0 volume 1, 15-10-2014
978-90-5644-094-7 volume 2, 15-10-2014

Antarctic Law Collection - volume 1Antarctic Law Collection - volume 1
C. Hoitink (Ed.)

In this 32-volume collection the most important documents with respect to the Antarctic Laws and regulations are included. We hope that this collection will be of help both to those familiar with the Antarctic Treaty System (ATS) and to newcomers who want to learn about Antarctica and its regulatory system. In addition, the collection provides a clear and comprehensive overview of laws and regulations that are relevant to the ATS and its influence. In short, legal scholars, environmentalists and academicians find all the upcoming and existing laws and regulations that are relevant to the ATS and its influence. In short, legal scholars, environmentalists and academicians find all the upcoming and existing laws and regulations concerning our most precious natural reserve Antarctica in this extensive work.

The following volumes are available

ISBN: Volume no. Date
978-90-5644-093-0 volume 1, 15-10-2014
978-90-5644-094-7 volume 2, 15-10-2014

Gezondheid en het rechtGezondheid en het recht
S.J.F. Heirman, E.C. Huijsmans, M.M. Spooren (redactie)

 Het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (hierna: het Kennis-centrum), verbonden aan het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, is een kenniscentrum dat zich bezighoudt met de straf-, civiel- en bestuurs- (/belasting)rechtelijke aspecten van milieu en gezondheid. Het Kenniscentrum is een samenwerkingsverband aangegaan met de afdeling bestuursrecht van de rechtbank ’s-Hertogenbosch.      
Het Kenniscentrum organiseert onder meer themadagen op het gebied van het milieu en de gezondheid voor leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning van alle gerechten.
Op 19 april 2013 heeft de negende themadag van het Kenniscentrum plaatsgevonden met als thema "Gezondheid en het recht".
In dit kennisdocument vindt u de bijdragen van een aantal sprekers van die themadag.


mr. F.J.W.M. van Dooren is de substituut Nationale ombudsman.
Prof. dr. J.W.M. van der Meer is emeritus hoogleraar internegeneeskunde en internist in het UMC St. Radboud te Nijmegen.
Prof. mr. T. Barkhuysen is advocaat te Amsterdam bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.
Ron Lodewijks is onderzoeksjournalist bij het Brabants Dagblad.
Mr. drs. M.M. Spooren is senior juridisch medewerker bij deafdeling strafrecht van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Tevens is zij werkzaam bij het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid ’s-Hertogenbosch.
Mw. mr. B.A. Prins is hoofd Bureau Juridische Zaken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Dr. E.W.J. Keuter is als algemeen neuroloog werkzaam bij het Diaconessenziekenhuis te Meppel.
Prof. dr. S. Visser is hoogleraar gezondheidszorgpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en is hoofd somatoforme stoornissen bij Pro Persona GGZ. Hij is tevens hoofdopleider voor de GZ-opleiding in Amsterdam.
Mr. H. de Hek is senior raadsheer bij de afdeling civiel recht van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.


De tekst van deze uitgave is afgesloten op 15 november 2013.€ 25.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDe deskundige in milieu- en gezondheidszakenDe deskundige in milieu- en gezondheidszaken


Het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (hierna: het Kenniscentrum), verbonden aan het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, is een kenniscentrum dat zich bezighoudt met de straf-, civiel- en belastingrechtelijke aspecten van milieu en gezondheid. Het Kenniscentrum is een samenwerkingsverband aangegaan met de sector bestuursrecht van de rechtbank ’s-Hertogenbosch.   Het Kenniscentrum organiseert onder meer themadagen op het gebied van het milieu en de gezondheid voor leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning van alle gerechten.   Op 13 april 2012 heeft de zevende themadag van het Kenniscentrum plaatsgevonden met als thema “De deskundige in milieu- en gezondheidszaken”. In dit kennisdocument vindt u de bijdragen van een aantal sprekers van die themadag.

Dr. M.J. Becker is universitair docent wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer-plv. in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
Mr. dr. L.M. Koenraad is rechter-plv. bij de rechtbank ’s-Gravenhage en lid van de bezwaarschriftencommissie van het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen.
Mr. M.J.H.M. Verhoeven is senior rechter op het gebied van omgevingsrecht bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch.
Mr. H. Bolt is senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep.
Prof. dr. A.P.A. Broeders is (emeritus) hoogleraar criminalistiek aan de universiteit Leiden en de universiteit Maastricht.
Mr. A. de Lange MPA is voorzitter van de sector strafrecht van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en coördinator van het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid.

 De tekst van deze uitgave is afgesloten op 1 september 2012.      € 25.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelDe benadeelde in milieu- en gezondheidzakenDe benadeelde in milieu- en gezondheidzaken


Op 27 april 2011 heeft de zesde themadag van het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid plaatsgevonden met als thema “De benadeelde in milieu- en gezondheidzaken”. In dit kennisdocument vindt u de bijdragen van de sprekers van die themadag.

De inleiding is verzorgd door mr. A. de Lange MPA. Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels, mr. J.H.G. van den Broek en mr. A.H.J. van den Biesen belichten de positie van de benadeelde in milieuzaken vanuit bestuursrechtelijk perspectief. Prof. mr. Th. A. de Roos en mr. F.P.E. Wiemans stellen de positie van de benadeelde in het milieustrafrecht aan de orde. Mr. R. van den Munckhof bespreekt de mogelijkheden voor schadevergoeding en schadecompensatie in milieuschadezaken. In de bijdragen van prof. mr. J.B.M. Vranken en prof. mr. drs. G. de Groot wordt het thema in een civielrechtelijk kader geplaatst.

·         Mr. A. de Lange MPA is voorzitter van de sector strafrecht van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en coördinator van het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid.
·         Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels is hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg.
·         Mr. J.H.G. van den Broek is senior Legal Counsel VNO-NCW - MKB-Nederland.
·         Mr. A.H.J. van den Biesen is advocaat bij Van den Biesen Boesveld Advocaten te Amsterdam.
·         Prof. mr. Th. A. de Roos is hoogleraar Straf(proces)recht aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
·         Mr. F.P.E. Wiemans is raadsheer in het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.
·         Mr. R. van den Munckhof is senior juridisch medewerker bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en coördinerend wetenschappelijk medewerker Kenniscentrum Milieu en Gezondheid.
·         Prof. mr. J.B.M. Vranken is hoogleraar methodologie van het privaat recht aan de Universiteit van Tilburg.Prof. mr.drs. G. de Groot is senior rechter in de rechtbank Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.€ 25.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelTesting times:Testing times:
Karin Baakman

The rapid decline of biological diversity as a result of human activities is a major challenge for the international community. National, regional and international legislation has been introduced to halt this trend. This study reviews the eff ectiveness of the five most significant international biodiversity-related conventions:
- The Ramsar Convention
- The World Heritage Convention
- The Convention on the International Trade in Endangered Species
- The Migratory Species Convention
- The Convention on Biological Diversity

A three-step approach is followed in this study. The first step comprises a survey of the concept of eff ectiveness with respect to international environmental agreements, which leads to a workable definition of effectiveness. The second step involves the development of a practical test – the Effectiveness Test – to determine the eff ectiveness of the five conventions in relation to the problems they intend to address. The fi nal step concerns the actual examination and assessment of each individual convention on the basis of the Effectiveness Test. The findings are certainly worrying; these are testing times indeed.

Renewable Energy Tax Incentives and WTO Law: Irreconcilably Incompatible?Renewable Energy Tax Incentives and WTO Law: Irreconcilably Incompatible?
Ni Ghiollarnath, C.

Subsidies in the form of tax incentives are and have been a popular policy choice of governments providing financial support for the development and promotion of new technologies. This thesis concentrates on the introduction of direct corporate tax incentives for the development and increased use of renewable energy resources in light of Kyoto Protocol obligations.  

Although tax incentives provided for the development of renewable energy resources can have positive results in light of Kyoto Protocol obligations, the provision of such incentives is not without restrictions. This thesis examines the tenuous relationship between environmental protection, tax and trade by examining whether direct tax incentives currently in place in six countries (Ireland, the UK, the Netherlands, Belgium, Canada and New Zealand) are in line with EU and WTO obligations. 

EU State aid rules restrict the provision of subsidies by Member States and thus the compatibility of the case study tax incentives with the EU legal environment is explored in this thesis. The examination of the WTO rules on subsidies and the consistency of the case study tax incentives with those rules is explored in-depth. In this book, suggestions are made for positive changes to be made to the current WTO legal regime creating room for environmentally-motivated subsidies such as those in place in the case study countries for the development of renewable energy.

Ziekmakend werkZiekmakend werk
Kenniscentrum Milieu en Gezondheid

Op 5 februari 2010 heeft de vijfde themadag van het Kenniscentrum plaatsgevonden. Deze dag stond in het teken van “ziekmakend werk”. Mr. A. de Lange heeft dit thema belicht vanuit de casus Otapan. Achtereenvolgens hebben prof. mr. S.D. Lindenbergh, mr. dr. R.J. Koopman en prof. dr. M.G. Faure LL.M. het thema belicht vanuit civiel-, belasting- en strafrechtelijk oogpunt.

Voor u ligt het kennisdocument dat naar aanleiding van deze themadag is uitgegeven. In dit kennisdocument zijn de bijdragen van de sprekers gebundeld. Tevens hebben mr. A. de Lange MPA, prof. mr. J.M. Reijntjes, mr. H.A.W. Vermeulen en mr. drs. M.M. Stassen-Kanters vanuit hun eigen rechtsgebied een bijdrage over “ziekmakend werk” geleverd aan het kennisdocument.

Het kennisdocument ziekmakend werk kan als naslagwerk dienen voor eenieder die zich in de praktijk met dit onderwerp bezighoudt.

Ook verschenen in deze reeks:

Ziekmakend werk, 2010
Afvalstoffen (2e herziene druk), 2010
Straftoemeting in milieu-en gezondheidszaken, 2009 
Dierziekten, 2008 
Soortenbescherming, 2007
€ 20.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelEnvironmental RefugeesEnvironmental Refugees
Silke Marie Christiansen

Climate change is primarily associated with its physical outcomes like extreme weather events, rising sea levels and desertification. However, these climatic impacts do not only pose a threat to the environment, natural habitat and biodiversity but also to society.

Environmental migration as one social aftermath of climate change is the subject of this analysis. The emergence of environmental refugees is heatedly debated in the media, among policymakers and in academic writing of various disciplines. The author of this thesis seeks to take that debate seriously. She does not put the existence of environmental refugees a priori to her analysis, but scrutinizes the different notions critically.

The thesis provides a legal analysis of the current situation of environmental refugees embedded in international environmental and international humanitarian law. The work further combines international environmental law with political aspects and aspects of legal philosophy. The actual political treatment of environmental refugees on EU-level through the EU-agency Frontex is presented as well as ethical considerations concerning the responsibility for climate change are made.

The author arrives at the conclusion that in a globalized world the facts have mingled. The duties and responsibilities in international law are growing stronger as the world grows together. However, the different bodies of international law need to adjust to this new reality still, until now they stand relatively isolated side by side. 

Silke Marie Christiansen completed her legal studies at the Humboldt University in Berlin before she attended the masters program in environmental law at the University of Lüneburg. The thesis was submitted as her master thesis. She won a sponsorship award from the Sponsoring Association to the Masters Degree Program of Environmental Law at the University of Lüneburg (VMU) for this work. Currently she holds a scholarship from the Deutsche Bundesstiftung Umwelt to write her doctoral thesis in international environmental law.

SoortenbeschermingSoortenbescherming
K. Bastmeier & A. van Kreveld

Dit kennisdocument van het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid van het gerechtshof `s-Hertogenbosch heeft als onderwerp soortenbescherming.

In dit document wordt op basis van CITES-regelgeving en de Flora-en faunawet beschreven op welke wijze in- en uitheemse dier- en plantensoorten in Nederland strafrechterlijk worden beschermd. Daarnaast bevat dit document een overzicht van jurisprudentie van de vijf gerechtshoven op dit terrein.

Mr. C.J. Basmeijer is universitair hoofddocent milieurecht aan de Universiteit van Tilburg.
Drs. A.R. van Kreveld is bioloog en consultant.

Ook verschenen in deze reeks:

Ziekmakend werk, 2010
Afvalstoffen (2e herziene druk), 2010
Straftoemeting in milieu-en gezondheidszaken, 2009 
Dierziekten, 2008 
Soortenbescherming, 2007

Straftoemeting in milieu- en gezondheidszakenStraftoemeting in milieu- en gezondheidszaken
G.K. Schoep & P.M. Schuyt

Naar de straftoemeting in milieustrafzaken is tot op heden weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit was voor het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch aanleiding om onderzoekers van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden, onder leiding van mr. G.K. Schoep en mr. drs. P.M. Schuyt, een verkennend onderzoek te laten verrichten naar de sanctionering van een aantal veel voorkomende milieudelicten door de vijf gerechtshoven in Nederland in de periode 2002 - 2007.

Dit kennisdocument behelst het rapport dat naar aanleiding van dat onderzoek is geschreven.Mr. G.K. Schoep is universitair hoofddocent straf- enstrafprocesrecht.Mr. drs. P.M. Schuyt is universitair docent straf- en strafprocesrecht.

Ook verschenen in deze reeks:

Ziekmakend werk, 2010
Afvalstoffen (2e herziene druk), 2010
Straftoemeting in milieu-en gezondheidszaken, 2009 
Dierziekten, 2008 
Soortenbescherming, 2007€ 25.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelFulfilment of South Africa’s constitutional environmental right in the local government sphereFulfilment of South Africa’s constitutional environmental right in the local government sphere
Anel du Plessis

The thesis provides a theoretical literature review of a number of approaches to, categories of and different perspectives on environmental rights in general. As part of this review a number of generic elements is identified for the fulfilment of constitutional environmental provisions, generally.

The literature review attends also to the notions of local environmental governance and ‘local politics of pollution’, amongst other concepts related to local government.Secondly, this thesis critically considersthe Constitution or Basic Law of the Federal Republic of Germany, 1949 (Grundgesetz) and relevant developments in Germany with reference to the European context and a local government case study on the municipality of Heidelberg.

It considers also the Constitution of Namibia of 1990 and relevant developments in Namibia with reference to the African and Southern African contexts and a case study on the Walvis Bay municipality. The South African position is subsequently analysed, first with a focus on section 24 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, environmental law and related developments, then shifting the focus to the constitutional provisions on local government, local government law, related developments and the case of the Drakenstein Local Municipality.Thirdly, based on the lessons learned from and lacunae identified in all three of the countriesconsidered, this study concludes with a set of recommendations for the South African context.

Balancing Trade and Health in the SPS Agreement: The Development Dimension Balancing Trade and Health in the SPS Agreement: The Development Dimension
Denise Prévost

The exponential increase in the speed and volume of trade and in the diversity of traded products in the last fifty years, and the accompanying proliferation of health risks and measures to address these risks, has meant that international trade regime, currently embodied in the rules of the World Trade Organisation (WTO), has had to find new ways of mediating the conflict between free trade and health protection. Acting on the interface of globalised trade and globalised health risks, is the WTO’s Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement). It reflects a negotiated balance between the competing goals of the liberalisation of trade in the food and agricultural sector and the protection of health by national governments. This book explores this balance as reflected in the SPS Agreement, with a particular focus on its development dimension. More specifically, it addresses the question whether the SPS Agreement improves the opportunities of WTO Members at lower levels of development to gain market access for their food and agricultural exports by means of effective disciplines on the use of trade-restrictive SPS measures, while at the same time sufficiently respects the right of these, and all, WTO Members to protect health in their territories in a way that takes account of varying regulatory and institutional capacity and policy choices at different levels of development.In order to examine the impact of the SPS Agreement on WTO Members at different levels of development, the book conducts four case studies, namely of Australia, Mauritius, Jamaica and Bangladesh. Further, it examines the following issues in various chapters: 1. The background to the SPS Agreement; 2. National and international SPS regulation and standard-setting; 3. The rules balancing trade and health in the SPS Agreement; 4.The procedural and institutional mechanisms under the SPS Agreement; and 5. The special provisions for developing countries in the SPS Agreement. The book provides a comprehensive analysis of the rules contained in the SPS Agreement, in the light of the case law of WTO panels and the Appellate Body, in order to establish whether the trade/health balance aimed at by this Agreement is sought by means of disciplines that are appropriate and workable for less-developed WTO Members.€ 70.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandel

PAge : 1   2   3   4