Studyguides

StudyguidesPage : 1   2   


Huurrecht - woonruimteHuurrecht - woonruimte
Danny Vong

Deze Wolf Study Guide is bestemd voor studenten en juristen die in aanraking komen met het huurrecht en daarbij snel kennis van dit rechtsgebied willen opdoen. Met behulp van schematische overzichten en de belangrijkste hoofdlijnen wordt de regelgeving van de woonruimte in het huurrecht weergegeven. Het doel van deze studyguide is om overzichtelijk en snel informatie te presenteren. Zoals gebruikelijk is deze studyguide voorzien van een uitgebreid trefwoordenregister.

Mr. D. Vong is advocaat bij Van Stiphout Advocaten te Helmond en is daarnaast jaren actief geweest bij de Rechtswinkel te Best als juridisch adviseur. Tevens heeft hij verschillende jaren de functie van pleittrainer voor de Oefenrechtbank vervuld op Tilburg University.€ 10.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelStrafprocesrechtStrafprocesrecht
J. van der Sanden

Deze Wolf Study Guide legt de nadruk op het strafprocesrecht. Na een algemene inleiding en de bronnen van het strafprocesrecht worden diverse onderwerpen hoofdstuksgewijs besproken. Deze studyguide ondersteunt het leerproces. Het is geen volwaardig studieboek, maar zal je langs de belangrijkste begrippen en jurisprudentie leiden.€ 10.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelVerdiepend Europees RechtVerdiepend Europees Recht
I. Verhoeven, A. Graft (red.)

Deze Wolf Study Guide legt de nadruk op verdieping van het Europese recht. Uiteraard wordt de totstandkoming van de Europese Unie besproken en worden diverse belangrijke arresten uitgewerkt. Deze studyguide ondersteunt het leerproces. Het is geen volwaardig studieboek, maar zal je langs de belangrijkste begrippen en jurisprudentie leiden.€ 11.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelInleiding Internationaal en Europees RechtInleiding Internationaal en Europees Recht
I. Verhoeven, A. Graft (red.)

De studyguide Inleiding Internationaal en Europees recht is een eerste kennismaking met het Internationale en Europese recht. Dit boekje kan je helpen bij het voorbereiden van hoorcolleges, werkcolleges en het tentamen, maar is ook geschikt als basisinformatie voor diegenen die iets willen weten over het international recht in het algemeen. In dit boekje zijn meerkeuze oefenvragen geplaatst die inzicht kunnen geven in de mate waarin je de stof beheerst en welke onderwerpen belangrijk zijn.€ 10.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelGezondheidsrecht wettenGezondheidsrecht wetten


De Gezondheidsrecht Wettenbundel 2011-2012 bestaat uit een selectie van wetten en regelingen die een rol spelen binnen het gezondheidsrecht. Doordat de wettenbundel wetten van meerdere deelterreinen van het gezondheidsrecht bevat, is hij geschikt voor een breed publiek. Zo is hij geschikt voor mensen die werken in de gezondheidssector zoals managers van gezondheidsinstellingen of koepelorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid. Daarnaast is de wettenbundel geschikt voor geschilbeslechters werkzaam binnen het gezondheidsrecht, zoals advocaten, juristen en mediators. Tot slot is de wettenbundel uitstekend te gebruik voor het onderwijs aan universiteiten, hoger beroepsinstellingen of andere praktijkopleidingen. De Gezondheidsrecht Wettenbundel 2011-2012 is compleet, eenvoudig en duidelijk. Daarnaast bevat het een uitgebreid trefwoordenregister.€ 31.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelGezondheidsrecht IIGezondheidsrecht II
L. de Beer

Deze Wolf Study Guide geeft inzicht in het Gezondheidsrecht. In deel 2 zal nader ingegaan worden op de onderwerpen kwaliteit, wetenschappelijk onderzoek, orgaandonatie, keuringen, preventie, gezondheidsbescherming en bevordering, zorg‐ en verzekeringsstelsel, toezicht op gezondheidszorg en de zorginstelling.

Deze studyguide ondersteunt het leerproces. Het is geen volwaardig studieboek, maar zal je langs de belangrijkste begrippen en jurisprudentie leiden.

Ook verkrijgbaar: Gezondheidsrecht I http://www.wolfpublishers.com/book.php?id=673
Deel 1 introduceert het gezondheidsrecht als rechtsgebied. Er wordt in dit deel ingegaan op de behandelingsovereenkomst, de professionele standaard, de patiëntenrechten en het beroepsgeheim.€ 10.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelGezondheidsrecht IGezondheidsrecht I
L. de Beer

Deze Wolf Study Guide geeft inzicht in het Gezondheidsrecht. Deel 1 introduceert het gezondheidsrecht als rechtsgebied. Er wordt in dit deel ingegaan op de behandelingsovereenkomst, de professionele standaard, de patiëntenrechten en het beroepsgeheim. Daarnaast wordt ingegaan op zowel civiele als strafrechtelijke aansprakelijkheid. Ook worden andere rechtsgangen als het tucht‐ en klachtrecht besproken.

Tot slot wordt gekeken naar de gezondheidsrechtelijke aspecten aan het begin en aan het einde van een mensenleven. Er is tevens een Study Guide Gezondheidsrecht deel 2, waarin o.a. ingegaan zal worden op de onderwerpen kwaliteit, wetenschappelijk onderzoek, orgaandonatie, keuringen, preventie, gezondheidsbescherming en bevordering, zorg‐ en verzekeringsstelsel, toezicht op gezondheidszorg en de zorginstelling. Deze studyguide ondersteunt het leerproces. Het is geen volwaardig studieboek, maar zal je langs de belangrijkste begrippen en jurisprudentie leiden. Er is voor gekozen om het elektronisch patiëntendossier (EPD) (nog) niet op te nemen in deze bundel.€ 10.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelRechtsvindingRechtsvinding
J. Driesen

Het vak Rechtsvinding in theorie en praktijk is een voortzetting en verdieping van ‘casusoplossen’. Het doel is om de student te voorzien van theoretische achtergronden van de juridische casuïstiek. Dit boekje kan je daarom helpen bij het voorbereiden van je hoorcollege, je werkgroepen en je tentamen. De structuur van dit lesboek is opgebouwd als een afspiegeling van de leerstof en de methode. Eerst worden de theoretische achtergronden opgesomd en vervolgens de manier waarop deze wordt toegepast.

GemeenterechtGemeenterecht
S. Fennell

Deze Wolf Study Guide legt de nadruk op gemeenterecht en geeft onder meer inzicht in het Nederlandse staatsbestel en het systeem van het gemeentelijk bestuur. Daarnaast komen actuele onderwerpen aan bod, zoals preventief fouilleren, coffeeshops en voetbalgeweld. De studyguide ondersteunt het leerproces. Het is geen volwaardig studieboek, maar zal je langs de belangrijkste begrippen en jurisprudentie leiden.€ 10.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandelEncyclopedie van de rechtswetenschappenEncyclopedie van de rechtswetenschappen
L. van Loon

Het vak Encyclopedie van de Rechtswetenschappen kan worden gezien als een inleidend vak. De nadruk van dit boekje ligt niet op de aan te leren vaardigheden, maar op de rechtsfilosofie. Naast een algemene inleiding op het recht worden de belangrijkste begrippen uit de rechtsfilosofie en de belangrijkste rechtsfilosofen overzichtelijk uiteengezet in tien weken. Deze studyguide is gebaseerd op de volgorde van het vak Encyclopedie van de Rechtswetenschappen in Leiden.

Materieel strafrechtMaterieel strafrecht
R. van Laar, J. van der Sanden

Strafrecht, moeilijk? Met de Wolf Study Guide niet meer!

In dit boekje worden alle elementaire beginselen van het materiële strafrecht op een duidelijke, overzichtelijke en makkelijke wijze voor je uiteengezet. Om je tentamen te halen hoef je nu geen stapels literatuur, syllabi en meters pagina’s aan jurisprudentie door te worstelen, dit boekje biedt je alles wat je nodig hebt. Doordat alles op een heldere en stapsgewijze manier beschreven wordt, krijg je alle in’s en out’s van het materiele strafrecht in een handomdraai onder de knie. Tevens staan er korte en duidelijke samenvattingen in van vrijwel alle vereiste jurisprudentie. De denkwijze voor het oplossen van een casus komt duidelijk terug bij het behandelen van de literatuur. Hierdoor wordt de toepassing van de stof tijdens een tentamen direct aangeleerd en ligt die felbegeerde voldoende ruimschoots binnen handbereik!€ 11.25 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandel

PAge : 1   2