Voor Recensenten

Wolf Legal Publishers ontvangt regelmatig manuscripten die aan een beoordeling moeten worden onderworpen. Op basis van deze beoordeling beslissen wij immers of het manuscript zich leent voor publicatie. Wij hopen hiermee bij te kunnen dragen aan kwalitatief hoogstaande literatuur dat geschikt is voor het juridisch vakgebied.

Wilt u zich aanmelden als recensent? Vul dan onderstaand formulier in. Wij sturen u een e-mail op het moment dat wij een manuscript ontvangen dat past binnen uw expertisegebied. U beslist dan zelf op welke termijn u het boek kunt beoordelen. Beoordelingen kennen een maximum lengte van 500 woorden. In de bespreking zijn in ieder geval de volgende elementen opgenomen: korte bespreking van de inhoud, doel van het werk, effectiviteit en geschikt lezerspubliek.

De beoordelingen geschieden op basis van `double blind peer review`. Achteraf wordt bekend gemaakt wie de auteur en recensent zijn. De beoordeling wordt voorin in het betreffende werk opgenomen, danwel op de website van Wolf Legal Publishers.

Recensenten ontvangen uiteraard het betreffende werk indien wij overgaan tot publicatie. Indien het manuscript kwalitatief onvoldoende blijkt, wordt een ander boek uit onze collectie aangeboden.

Recensies van onze boeken zijn altijd welkom. Indien u een bestaand werk hebt besproken in bijvoorbeeld een tijdschrift, dan verzoeken wij u om de bespreking op te sturen naar info@wolfpublishers.nl.

Wij kijken uit naar onze samenwerking.

For reviewers

On a regular basis, Wolf Legal Publishers receives manuscripts that need to be reviewed. On the basis of the review, we decide whether a book is suitable for publication. We hope that it will help identify, clarify and shape some of the current debates in the specific area of the law.

Do you wish to join us as a reviewer? Please fill out the online form below. We will send you an e-mail when we receive a manuscript that fits your area of expertise. You can decide when you are able to review the book. Reviewers may compose short reviews (300-500 words) addressing the general content, scope and overall quality of the text.

Manuscripts are often double blind peer reviewed. If the work is accepted for publication, we will inform both author(s) and reviewer of each others identity. De review will be included in the book, or on the website of Wolf Legal Publishers.

Each selected reviewer will receive a complimentary copy of the book he / she reviewed. If the quality of the work is insufficient for publication, the reviewer is offered another book from our collection.

R
eviews of all are books are warmly welcomed. If you have already reviewed one of our works  in, for example, a journal, please send your review in PDF or Word to info@wolfpublishers.nl

Looking forward to our cooperation.

Reviewers will demonstrate through the experience listed on their C.V. and a very brief explanation of their professional background, the academic or professional credentials necessary to perform a critical analysis of the text to be reviewed.