Sinds 1998 is Wolf Legal Publishers (WLP) actief als onafhankelijk juridisch uitgever. Met boeken, journals en rapporten op het gebied van het (internationale) strafrecht en (internationale)publiekrecht, waaronder mensenrechten, is WLP toonaangevend.

Naast de productie van "gewone" boeken houden wij ons bezig met specialistische publicaties die niet makkelijk bij de "normale" uitgeverijen onder te brengen waren/zijn, of die vaak om commerciële redenen niet meer door deze uitgeverijen worden uitgegeven (zoals sommige proefschriften en niet-commercieel aantrekkelijke uitgaven). Deze niches bevinden zich vaak op het snijvlak van meerdere rechtsgebieden en zijn te herkennen aan hun eigen kleurcode.

De niche markten die Wolf Legal Publishers onder andere bestrijkt zijn het milieurecht, onderwijsrecht, victimologie, Antillen & Suriname en militair recht/oorlogsrecht.  Iedere productgroep bestaat uit een of meerdere boeken met basisdocumenten. Daarnaast bevatten de categorieën meestal een of meerdere proefschriften, generalistische en specialistische boeken, en in een enkel geval ook scripties. Er bestaan echter ook productcategorieën waarin WLP een of meerdere tijdschriften uitgeeft.  Het specifieke aanbod vindt u hier.

De verkoopprijs van onze boeken ligt beduidend lager dan die van andere uitgeverijen. Doordat onze overhead zeer laag is en wij per project gespecialiseerde "freelancers" inhuren, zijn wij in staat de kosten enorm te beperken. Het is onze visie boeken te verkopen tegen een eerlijke marktprijs waarbij moet worden gekeken naar de doelgroep van het boek, maar ook naar de inspanningen die zijn verricht om een dergelijk boek te maken.

Onze opdrachtgever.

Wolf Legal Publishers is producent en uitgever voor diverse opdrachtgevers. Zo werk(t)en wij samen met onder andere Ministerie van Justitie, Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR), Universiteit van Tilburg, Radboud Universiteit Nijmegen, Amerindian Peoples Association, Global Law Association, International Courts Association, RAIO-Congres, Nederlandse Reclassering, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Rode Kruis, International Criminal Court en vele anderen. Ook voor niet-juridische opdrachtgevers maken wij diverse publicaties.

Productie van boeken

In tegenstelling tot vele andere uitgeverijen zijn wij niet gebonden aan een vaste drukker en/of ontwerper. Doordat wij bij ieder project een bijpassend team van vormgevers, ontwerpers en drukkerijen zoeken, kunnen wij de kosten zo laag mogelijk houden en steeds aanpassen aan het budget en wensen van de opdrachtgever; tevens kunnen wij hierdoor inspelen op actualiteiten en flexibel zijn. WLP werkt samen met een aantal gerenommeerde ontwerpers en vormgevers die ieder hun specialiteit hebben. Voor boeken uitgegeven in series zijn wij gebonden aan een vast ‘stramien’ dit houdt in dat lettertype en formaat van het boek al vastliggen. De auteur kan echter altijd zelf kiezen uit een aantal ontwerpen voor de cover, of deze zelf aanleveren.

Marketing en distributie

WLP werkt samen met een groot aantal internationale partners die voor ons publicaties verkopen en als aanspreekpunt voor klanten dienen. In de USA, Duitsland, Japan, Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben wij eigen agenten die onze boeken en tijdschriften daar verspreiden en verkopen. In tegenstelling tot de meeste uitgeverij zijn onze boeken (nog) niet op Bol.com te vinden, en slechts een select aantal boeken op Amazon.com.  Op dit moment zijn wij in onderhandeling met Bol.com om te bezien, of onze boeken passen binnen hun klantsysteem. Met Amazon.com is via de Amerikaanse agenten samenwerking geïnitieerd.

Wolf Legal Publishers promoot publicaties doelgroepgericht. Bij het verschijnen van een nieuw boek worden door ons, naast de door de agenten zelf benaderde instellingen, alle interessante instellingen en personen uit ons bestaande adressenbestand aangeschreven (3000+adressen). Met medewerking van de auteur(s) wordt daarnaast een speciaal doelgroepbestand aangemaakt, waarbij de auteur zijn netwerk actief benut.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte:
E-Mail: info@wolfpublishers.nl