Persoonlijke begeleiding

Bij de productie van een boek is nauwe samenwerking met de auteur een onmisbare schakel. Kennis op een uitdagende en leesbare manier aan uw vakgenoten of studenten overbrengen is niet altijd even eenvoudig. Wolf Legal Publishers heeft daarom veel aandacht voor persoonlijke begeleiding van de (beginnend) auteur bij zowel het inhoudelijke proces als de productie.

 

Het proces

Wanneer u besluit om als auteur bij ons te publiceren proberen wij ons een goed beeld te vormen van de inhoud door het manuscript te bestuderen en door met u het potentiële lezerspubliek te inventariseren. Wolf Legal Publishers kan producten op diverse wijzen uitgeven. Zo produceren wij boeken, vakbladen, nieuwsbrieven en losbladige uitgaven, cd-roms en boeken in combinatie met websites. Samen maken wij dan een keuze voor het meest geschikte product en bespreken wij de voorwaarden (waaronder royalty’s). Een van de medewerkers van Wolf Legal Publishers maakt een productieplanning, zodat het product op de door u gewenste datum klaar is. Na aanlevering van de materialen en de vormgeving wordt zonodig een papieren proefdruk gemaakt welke door beide partijen zal worden nagekeken. Een digitale proef is altijd beschikbaar. Nadat de proef – onder voorbehoud van het verwerken van de wijzigingen – is goedgekeurd, gaat het materiaal naar de drukker. De definitieve exemplaren worden op een door u gewenst adres (of adressen) afgeleverd. Zonodig kan WLP ook zorgen voor verzending van uw werk naar specifieke adressen over de hele wereld.


Marketing en distributie

WLP werkt samen met een groot aantal internationale partners die voor ons publicaties verkopen en als aanspreekpunt voor klanten dienen. In de USA, Duitsland, Japan, Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben wij eigen agenten die onze boeken en tijdschriften daar verspreiden en verkopen. In tegenstelling tot de meeste uitgeverij zijn onze boeken (nog) niet op Bol.com te vinden, en slechts een select aantal boeken op Amazon.com.  Op dit moment zijn wij in onderhandeling met Bol.com om te bezien, of onze boeken passen binnen hun klantsysteem. Met Amazon.com is via de Amerikaanse agenten samenwerking geïnitieerd.


Klanten kunnen boeken ook rechtstreeks bestellen bij de boekhandel. Alle nieuwe boeken worden daar ook aangemeld, door een aankondiging te sturen naar de nieuwsbrieven van diverse boekhandels. De nadruk ligt bij Wolf Publishers op verkoop via de Nederlandse en Internationale academische boekhandels. Klanten kunnen hun boeken echter ook bij de lokale boekhandel bestellen.


Wolf Legal Publishers promoot publicaties doelgroepgericht. Bij het verschijnen van een nieuw boek worden door ons, naast de door de agenten zelf benaderde instellingen, alle interessante instellingen en personen uit ons bestaande adressenbestand aangeschreven via direct-mail. Met medewerking van de auteur(s) wordt daarnaast een speciaal doelgroepbestand aangemaakt, waarbij de auteur zijn netwerk actief benut. Zo kunnen recensie exemplaren bijvoorbeeld naar verschillende vakbladen worden gezonden en kan een (digitale) flyer worden ontwikkeld.

Indien WLP meewerkt aan een congres of conferentie, dan richten wij graag een boekentafel in waarop de nieuwste werken worden gepresenteerd. Uw boek verschijnt altijd in de totaalcatalogus en de deelcatalogus of nieuwsbrief van WLP. Direct doorlinken naar uw eigen website (of de site van uw instelling) is altijd mogelijk. Ook kunnen wij materiaal leveren voor plaatsing op uw site. Vraag naar de mogelijkheden.

Gevolgde werkwijze

Na een eerste contact ontvangt u van WLP een toelichting met de productiemethoden en algemene prijsindicatie (dit overzicht), alsmede een nadere toelichting over de uitgeverij. U wordt tevens verzocht enkele details te verstrekken (termijn, vermoedelijke oplage, omvang en wensen) aan de hand waarvan dan een specifiekere prijsindicatie kan worden gegeven. Deze ontvangt u per mail en is op uw situatie afgestemd. Vervolgens beslist u of een verder contact wenselijk is en worden concrete samenwerkingsafspraken gemaakt.

(Standaard) Formaat en uitvoering
Alle prijzen en toelichtingen zijn gebaseerd op het boekformaat 16 x 24 cm met full color omslag, glans laminaat. Afwijkende producten zijn uiteraard geen probleem (denk aan linnen of kunstlederen omslagen). Wij noemen in de offerte altijd hard-en softcover prijzen.

Productieplanning en tijdlijnen
Bij de productie van werken rekenen we terug vanaf de datum waarop het boek in uw bezit moet zijn, zoals de promotie- oratie- of symposium datum. Een overzicht, toegepast op uw situatie en op de uitvoering van uw proefschrift, ontvangt u zo snel mogelijk. Het absolute minimum wat wij nodig hebben voor de productie van een (softcover)boek is 5 werkdagen. Hierbij dient het binnenwerk kant en klaar aangeleverd te worden, is er geen ruimte voor proefdrukken en maken wij geen teksten op.

Manuscripten / voorstellen
Heeft u een manuscript of boekidee dat u aan ons wilt voorleggen? Stuur het werk dan naar info@wolfpublishers.nl, voorzien van een korte omschrijving van uw eigen achtergrond. Wij onderwerpen uw manuscript aan een beoordeling en bekijken of wij uw werk kunnen opnemen in een van onze fondsen.

Voor docenten
Bent u als docent werkzaam en wilt u een van onze boeken gebruiken voor uw college? Wolf Legal Publishers maakt het vanaf nu mogelijk om boeken ook in studenteneditie te bestellen. Het boek wordt dan op een dusdanige wijze vormgegeven, dat het boek ook betaalbaar is voor studenten. Vraag vooraf wel even naar de mogelijkheden, niet ieder boek verschijnt als studenteneditie.

Heeft u nog geen keuze kunnen maken voor een bepaalde titel of wilt u zelf lesmateriaal in boekvorm uitbrengen? Vraag dan naar de mogelijkheden info@wolfpublishers.nl. Professor Piet Hein van Kempen ging u al voor met zijn boek ‘International and Regional Human Rights Documents’.

 

Indien u een werk uitgeeft dat geschikt is voor de commerciële handel (de zogenaamde handelseditie), wordt het werk op onze website geplaatst. Daar is deze ook rechtstreeks te bestellen. Klanten kunnen uw werk eenvoudig vinden doordat wij gebruik maken van verschillende productgroepen, waarbinnen de producten vallen. Klanten kunnen uitgebreid zoeken op categorie, titel, ISBN, auteur of trefwoord. Nieuwe uitgaven worden opgenomen in de categorie nieuw dan wel in de categorie ‘nieuw te verschijnen’ (forthcoming). In ‘uitgelicht’ worden nieuwe boeken besproken, die reeds recensies in tijdschriften hebben gehad.