Inleiding
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. WLP houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Wolf Legal Publishers, postbus 313, 5060 AH Oisterwijk.


Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt WLP gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt, een boek besteld, of om andere redenen uw gegevens achterlaat. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten en andere, door uzelf verstrekte, gegevens.  

WLP gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

 

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van WLP. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

 

Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@wolfpublishers.nl.

 

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die WLP over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan WLP, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 313, 5060 AH Oisterwijk.

 

IP-adres
Op de websites van WLP worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.  Wij maken daarbij gebruik van het IP-adres van uw computer. De IP-adressen zijn nooit gekoppeld aan identificeerbare informatie.

 

WLP en andere websites
Op onze site treft u verschillende hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid dragen voor de omgang van die partijen met uw gegevens, noch zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites..
 

Wijzigingen
WLP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 02 april 2010